Er is een oneindige overvloed aan Liefde beschikbaar voor iedereen.

Saul:

Er is een oneindige overvloed aan Liefde beschikbaar voor iedereen.
Als het nieuwe jaar aanbreekt, intensiveer dan je intentie om alleen maar liefdevol te zijn.

30.12.20 / door John Smallman 

Audio Blog

Nu het jaar 2020 ten einde loopt, maken de mensen zich steeds meer zorgen over de beperkingen van hun vrijheid die door COVID 19 zijn ingevoerd en vragen zich af wanneer ze worden opgeheven. De schade die ze aan zoveel mensen hebben toegebracht is enorm en was niet noodzakelijk. De waarheid hiervan wordt steeds duidelijker naarmate er meer informatie in het publieke domein wordt vrijgegeven. De angst voor een dreigende dood als gevolg van de infectie werd gebruikt om mensen te overtuigen deze onverstandige en onnodige beperkingen te eerbiedigen. Het is nu duidelijk dat het aantal sterfgevallen sinds de naamgeving van het virus niet groter is geweest dan normaal gesproken in de loop van het jaar. Deze beperkingen kunnen worden geïntensiveerd of opgeheven, afhankelijk van de politieke bedoelingen van degenen die ze opleggen. Het algemene effect ervan is echter dat de mensen zich bewust worden van hun recht en hun behoefte om hun individuele soevereiniteit terug te vorderen, in plaats van toe te staan dat ze worden gecontroleerd en in de greep komen van een ongeldig autoritair systeem. Eén van de vele die in de loop van de eeuwen van het aardse bestaan van de mensheid in de een of andere vorm hebben bestaan. 

Mensen sterven! Dat is een aspect van het menselijk zijn en het is niet abnormaal. Elk individu in menselijke vorm koos er in volledige vrijheid voor om afscheiding van God te ervaren door op Aarde te incarneren. Niets dat kan vergaan en sterven – van aarde en rotsen tot planten en bewuste levensvormen – is ECHT! Niettemin,, wanneer je in vorm incarneert, lijkt het erop dat de materiële wereld/het universum echt is. Het spel of de illusie van afscheiding, dat je collectief hebt ontworpen en geconstrueerd, is bedoeld om volledig echt te lijken. Totdat je als mens voldoende begint te evolueren om je ervan bewust te worden dat jullie eeuwige spirituele wezens zijn die een zeer tijdelijke ervaring in vorm hebben.

Zoals in jullie meest recente wetenschappelijke inzichten men zich realiseert, is het universum of de materiële omgeving, waarvan jullie je als mensen via jullie zintuigen bewust zijn, maar een heel, heel klein aspect van de werkelijkheid. In de kopgroep of voorhoede van de moderne natuurkunde wordt aangenomen dat er alleen Bewustzijn is, waardoor de fysieke omgeving wordt geportretteerd; zonder bewustzijn is er niets. Bewustzijn is het middel waarmee of waardoor alles wat kan worden ervaren wordt ervaren. Door de eeuwen heen heeft de mensheid op de Planeet Aarde spirituele ervaringen gehad die als het ware ‘hun geest hebben opgeblazen’ door ze de Realiteit te tonen, die veel groter en reëler is dan alles wat ze eerder hebben ervaren. De laatste decennia hebben steeds meer mensen BDE’s (bijna dood ervaringen) gehad en zij hebben geprobeerd, met zeer weinig succes, om ze aan anderen te beschrijven. Wat ze aan anderen hebben weten over te brengen is het feit, dat wat ze in deze meer complete bewustzijnsstaten hebben beleefd veel levendiger, reëler en mooier was dan alles wat ze ooit eerder hadden meegemaakt. 

Deze ervaringen zijn altijd onvergetelijk, waarbij de herinnering eraan voor altijd even levendig blijft als toen ze zich afspeelden. Degenen die deze ervaringen hebben, vinden een nieuwe en veel diepere betekenis in hun leven dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Dit kan moeilijkheden en misverstanden veroorzaken bij hun geliefden, die erg verward en van streek kunnen raken door hun kalme, vredige en niet-oordelende acceptatie van het leven, terwijl het zich ontvouwt. Ze zien niet langer de noodzaak om partij te kiezen, of om anderen te overtuigen en te doen geloven in de realiteit van hun inspirerende en opbeurende nieuwe ervaringen die hen ertoe hebben gebracht om de manier waarop ze hun leven leiden te veranderen. Zij leven gelukkig, accepteren en leven in het gevoel van vrede en vreugde waartoe ze zijn ontwaakt. 

Dit groeiende besef, dat wat je als mens op aarde ervaart zo ongelooflijk beperkt is, moedigt mensen aan om iets reëler, aangenamer, mooier en liefdevoller te zoeken dan wat ze tot nu toe als ‘normaal’ of mogelijk beschouwden. Sommigen vinden het na jaren van zoeken, sommigen vinden het nooit en anderen vinden het ook al hebben ze er blijkbaar weinig moeite voor gedaan. Het begrip groeit nu dat inspanning niet de manier is om dat iets te vinden en dat het gevonden wordt door overgave, maar pas als het moment rijp is voor het individu dat zoekt. Voor velen gebeurt het dus niet tijdens hun menselijk leven. Wat wel gebeurt is dat, als mensen zich openstellen voor het besef dat er inderdaad veel meer in het leven is dan door mensen in vorm ervaren kan worden, ze tot het besef komen dat de werkelijke betekenis van het leven Liefde is. 

Aanvankelijk is dit voor hen zeer moeilijk te accepteren, omdat het lijkt alsof de wereld een zeer gevaarlijke plaats is waar het voortbestaan vaak ernstig wordt bedreigd. Als Liefde zoveel betekent, waarom is er dan zo weinig van te merken en waarom is er zoveel onenigheid, gevaar en conflict? In feite is er een oneindige overvloed aan Liefde beschikbaar voor iedereen, maar het dringt niet door tot het bewustzijn van mensen wegens het gaas, de kluwen of de sluier die alles wat niet in overeenstemming is met of in harmonie is met Liefde lijkt te hebben gebruikt om hen ervan te scheiden. Liefde is alles wat bestaat en elke voelende of bewuste entiteit leeft, dankzij de Liefde, de levenskracht, die voortdurend door hen heen stroomt. Het gaas, de kluwen, of de sluier is de constante stroom van gedachten, die wordt geaccepteerd in de geest van een persoon en waarmee de meeste mensen zichzelf identificeren, maar dat is zeker NIET wie je bent. 

Om jezelf te vinden moet je naar binnen gaan, naar dat heilige, veilige en mooiste innerlijke heiligdom – het Veld van de Liefde, de Aanwezigheid van Moeder/Vader/God, de Bron die alles is wat bestaat – hetgeen iedereen, zonder enige uitzondering, in zichzelf kan vinden. Wanneer je dat doet, in plaats van je bezig te houden met gedachten van eigendunk, onwaardigheid, schuld en schaamte, die het ego je in elk moment van je menselijk bestaan aanbiedt – en mogelijk nog intenser wanneer je ervoor kiest om naar binnen te gaan – sta dan je zelf gewoon toe om te ontspannen. Geef jezelf over aan de goddelijke Omhelzing die er altijd is en die op je wacht om het te accepteren en het toe te laten je te omarmen. Niets scheid je van jezelf, behalve je keuze om je uitsluitend met je menselijke vorm te identificeren. 

Ja, je maakt op elk moment keuzes om je te identificeren met je lichaam, de fysieke vormen die jou in staat stelt om deel te nemen aan de illusie, de droom of het spel van de scheiding. Ze lijken voor jou helemaal echt te zijn, omdat je via hen fysieke en emotionele ervaringen ervaart. Echter, als je slaapt en je gehechtheid aan die vorm hebt losgelaten, dan is er niets voor je om je bewust te zijn van, gewaar te zijn van. En zo lijkt het voor jou erop – het aspect van jou dat in vorm is – dat je onbewust bent geweest. Je kunt echter nooit onbewust zijn, want er is alleen maar Bewustzijn, waarin je eeuwig en ononderbroken aanwezig bent. Maar je lichaam kan wel onbewust zijn en in die staat is het Bewustzijn ervan uitgeschakeld en lijkt het dus erop dat jij het bent.

Dit is slechts jouw ervaring zolang je ervoor kiest om je alleen met je fysieke vorm te identificeren, omdat het dan lijkt te bevestigen dat je gescheiden bent van alles wat niet van jou is en van de Ene. Niet weten of zich bewust zijn van je Eenheid is de ervaring van de scheiding waarvoor je gekozen hebt om je ermee bezig te houden en zich ermee te vereenzelvigen. Nu is de mensheid bezig te kiezen om zichzelf weer te kennen als Eén met de Bron. Dit kan overal om je heen worden gezien of waargenomen als je mensen observeert die ervoor kiezen om een persoonlijk spiritueel pad te volgen. Niet een pad dat door een religieuze organisatie is aangegeven of uitgestippeld, maar hun eigen individuele pad “Terug naar de Werkelijkheid”. Er zijn tal van paden, want er zijn tal van paden die scheiding ervaren. Iedereen moet het pad vinden dat perfect voor hem/haar is. Het pad van een ander kan niet het jouwe zijn. Dus een poging om een pad te volgen dat een ander heeft uitgestippeld, zal alleen maar een afleiding zijn. Echter, het zien van het pad dat een ander volgt kan iemand helpen om zijn eigen pad te vinden. Daarom vinden mensen het zo nuttig om te lezen over en het leven te bestuderen van degenen die overduidelijk goed gevorderd waren op hun spirituele paden en die dit hebben laten zien door in woord en daad liefdevol te zijn en het leven te accepteren dat hen in elk moment wordt aangeboden. 

Het leven is het mooiste geschenk, een wonder dat je op het moment van je creatie krijgt binnen het Veld van de goddelijke energie/liefde die alles is wat er bestaat. Eenmaal gegeven kan en zal het nooit meer worden weggenomen, in tegenstelling tot een menselijk leven dat tijdelijk is en dat door iemand anders van je kan worden afgenomen. Sommige mensen kiezen er zelfs voor om er afstand van te doen, omdat ze zich niet bewust zijn of zich niet bewust worden van het wonder dat het is. Natuurlijk wordt bij die overgang je hele perceptie van de zin van het leven direct veranderd als je je weer bewust wordt van de vreugde van het leven. Ja, sommigen weigeren hun eigen schoonheid te zien, zelfs als ze overgaan, maar ook dat is een zeer tijdelijke toestand.

Jullie zijn allemaal goddelijke wezens, wezens van Liefde en degenen onder jullie die dit lezen of naar andere verheffende en inspirerende boodschappen luisteren, weten dit. Jullie weten ook, dat jullie op dit moment geïncarneerd zijn om te helpen bij het collectieve ontwakingsproces van de mensheid. Dus stel je intentie in – ja, je kunt je intentie vergeten of negeren als er krachtige emoties in je opkomen – en stel deze opnieuw in om alleen maar liefhebbend te zijn, wat er ook maar in je dagelijks leven kan gebeuren. Wanneer je zelfs maar een moment in stille reflectie of meditatie doorbrengt, neem je dan voor om Liefde naar iedereen te sturen, want dat is een van de meest krachtige en effectieve manieren waarop je kunt helpen bij het ontwakingsproces. 

Als het nieuwe jaar aanbreekt, intensiveer dan je intentie om alleen maar liefdevol te zijn. Wees je ervan bewust wanneer je die intentie niet waarmaakt en vergeef jezelf voor elke mislukking die zich voordoet, want Liefde oordeelt nooit en jij, ieder van jullie, is Liefde. Neem je voor te zijn wie je bent en geniet van de innerlijke rust en kalmte die in je opkomt wanneer je bewust Liefde aanbiedt aan jezelf en aan anderen. Het hoeft niet zichtbaar te worden aangeboden als degene of degenen aan wie je het aanbiedt er niet voor open lijkt te staan. Weet alleen dat het instellen van de intentie en het opvolgen ervan uiterst effectief is. Dat is de reden waarom je in deze tijd in de menselijke geschiedenis geïncarneerd bent. 

Ik wens jullie allemaal een zeer vredig en liefdevol 2021, Saul. 

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald door Winfried