Een praatje met Jezus

Een praatje met Jezus

29 Januari 2018 / door John Smallman

Hallo, dit is John met de boodschap van Jezus voor maandag 29 januari 2018. Vandaag praatte ik met hem over mijn eigen gevoel van tekortkoming en hij kwam met enig advies voor mij en hij stelde ook voor dat het een goed idee zou zijn om dit met de volgers van mijn blog te delen. Hier is het dus!

Jezus gechanneld 10.00. Maandag 29 januari. Blog # 349 voor maandag 29 januari 2018.

Een praatje met Jezus.

Ik: Goedemorgen geliefde Jezus. Heel vaak voel ik me een beetje ongemakkelijk om een beroep op u te doen voor een praatje of een gesprek, of zelfs voor begeleiding. Van binnen voel ik een beroep op u doen als een inbreuk op uw ruimte. Ik voel dat ook bij anderen. Het is als het vragen van hulp, wat voor mij ongemakkelijk voelt – ik zou het niet moeten vragen – en ook ben ik vaak niet bereid om anderen te helpen of hulp aan te bieden. Gedachten over waarom ik dit zo voel komen in me op, maar ze lijken nooit de echte reden te zijn. Misschien kunt u me hierin enig advies kunnen geven. Jawel, het kwam net in me op, ik hou er van om advies in boeken te lezen of te horen in interviews – vooral die op Boeddha bij het tankstation, wanneer Rick Archer enkele zeer knappe en interessante mensen interviewt – maar ik vind het moeilijk om het van naasten, vrienden of bekenden aan te nemen. Is het dwaze zelfvoldane trots van mijn kant, of is het gewoon angst om ongelijk te hebben. Wanneer ik een boek lees of naar een interview luister kan ik niet “gekrenkt” worden, terwijl dat in een gesprek wel kan. Hoe dan ook, wanneer u tijd en zin heeft om met me te praten en me wat gehoor en waardevol advies kunt geven, draag ik het over aan u.

Jezus: Een heel goedemorgen John. Zoals altijd zou ik het heerlijk vinden om met je te praten. Neem gewoon even een momentje rust om die innerlijke angst voor het een op een met mij communiceren, los te laten. Luister dan en type. Wat ik te zeggen heb zal jou en ieder ander met wie je dit wenst te delen, helpen en optillen.

Wij zijn allemaal Een met God/Bron en onscheidbaar van Hem. Wij zijn allemaal gewoonweg verschillende en unieke expressies van die Ene en we worden allemaal in ieder moment van ons bestaan in gelijke mate door onze hemelse Vader bemind en gekoesterd. Wanneer we in een menselijk vorm verkeren is het heel moeilijk om dat echt te weten en te voelen, behalve voor een incidentele en meestal onverwachte flits van bewustzijn die is: “De Eenheid die Alles is Wat Bestaat, sluit mij in, altijd.”

Het spel van afscheiding dat mensen spelen gaat helemaal over het vasthouden van: Het niet beseffen en het niet bewust zijn van de Eenheid die God is, dat Alles wat Hij schept omvat en daarom ieder en elk individueel persoon. En het consequente onbegrip van het feit dat er GEEN uitzonderingen zijn en GEEN vijanden, want er kunnen geen uitzonderingen of vijanden bestaan wanneer allen Een zijn.

Zodoende is het zonder meer duidelijk dat afscheiding onwerkelijk moet zijn. Derhalve ben jij en iedereen die God schept, altijd volledig met hem verbonden. Hij is de Bron van waaruit alles ontstaat en alles wat ontstaat is, door Zijn Wezen en Intentie, perfect.

Jullie menselijke vorm is onecht, een tijdelijk voertuig met intense beperking, dat ieder van jullie die geïncarneerd is kozen te bezetten voor een strikt beperkte tijd voor de afzonderlijke manifestaties en gebeurtenissen en maakt het voor ieder persoon mogelijk om het voor zichzelf op een unieke manier te ervaren. Wanneer jullie het afleggen om terug te keren naar de spirituele rijken, lost ieder gevoel van afgescheidenheid op, maar jullie persoonlijk gevoel van Zelf blijft niet alleen behouden, het intensiveert, want het besef van de onmetelijke Kracht en Liefde, waarmee God jullie op het moment van je schepping heeft begiftigd, komt bij jullie terug.

Als mens hebben jullie altijd een gevoel dat jullie veel meer zijn dan jullie menselijke vorm doet vermoeden, maar de afleidingen van die toestand – niet in het minst het gevoel van nietigheid en onbeduidendheid in zo’n klaarblijkelijk uitgebreid en onmetelijk universum –  maakt het voor jullie zeer moeilijk om tot het volle besef te komen wat dat betekent. Sommigen van jullie, die een bewuste keuze maken om een spiritueel pad te volgen, gaan weten dat zij en ieder ander, veel meer zijn dan ze als belichaamde mensen lijken te zijn. Maar het volle besef van jullie werkelijke en onveranderbare wezen is niet mogelijk totdat jullie je losmaken van je menselijke vormen.

Wanneer jullie dat doen zal verbazing, ontzag en intense vreugde uiteindelijk ieder gevoel van nietigheid, onbeduidendheid en waardeloosheid, waarmee jullie als mens geleefd hebben, vervangen. Het ontzag ontstaat omdat de bewustwording van de grootsheid van wie Jullie in waarheid zijn absoluut duizelingwekkend is na zo lang geleefd te hebben met jullie beperkte zelfbesef. Het is waarlijk een ontwaken uit een nachtmerrie van angstwekkend zwak en onbeduidend naar de oneindige schittering van jullie eigen Licht, dat,  vanwege een enorme orde van grootte, veel sterker is dan de schittering van de helderste ster binnen jullie universum.

Kleinheid en onbeduidendheid zijn niet van God! God is een oneindig veld van Liefde waarin allen hun eeuwige bestaan hebben en waarin alle gebeurtenissen plaatsvinden. Er is geen daarbuiten, er is alleen maar daarbinnen en dat binnenin is onbegrensd, grenzeloos, alles omvattend en alles omarmend, terwijl het zichzelf in Liefde de hele schepping vasthoudt.  Allen zijn van oneindige waarde, onvervangbaar en essentieel en zijn zich eeuwig volledig bewust van de Liefde die God en hun wezen is.

Ik herinner jullie er altijd aan om dagelijks naar binnen te gaan, om je één te voelen met de Liefde die daar verblijft want, als mens, moeten jullie echt de tijd nemen om je dagelijks bewust met jullie Bron te verbinden. Zij is Leven en zij bekrachtigt jullie kennelijk persoonlijke energievelden en dan zijn jullie meer volledig in staat om te wisselwerken met al die andere personen waaraan jullie denken, waarmee jullie communiceren of zomaar op straat tegenkomen of in jullie auto’s op de snelweg. Wisselwerking tussen jullie allemaal is onveranderlijk en doorgaand, zelfs wanneer jullie er van overtuigd zijn dat jullie een enkelvoudig fysiek wezen zijn, afgescheiden van iedereen en alles “daar buiten”, in de wereld waar jullie je menselijke levens leven.

Jullie hebben de keuze om liefdevol, liefdeloos of onbewust te zijn. Wanneer jullie dit eenmaal weten, dan zijn jullie geneigd om de intentie om alleen maar liefdevol te zijn vast te houden, want Liefde is jullie aard. Maar vanwege jullie vrije wil kunnen jullie er voor kiezen om de ontelbare gelegenheden te negeren die zich in jullie dagelijkse levens voordoen om Liefde aan te bieden en te ontvangen door jullie harten in angst gesloten te houden en dus bijna – maar niet volledig – Haar natuurlijke zich voltrekkende stroming heen en weer door jullie en alles van de Ene heen, blokkeren.

Jullie zijn altijd met een uiterst onbreekbare en onafscheidelijke schakel met jullie Bron verbonden. Zonder zouden jullie nooit bestaan want jullie bestaan is volledig afhankelijk van je verbinding met Bron waar doorheen doorgaand en eindeloos Leven en Liefde stroomt. Hoe dan ook kunnen jullie deze – en velen doen dat ook – beperken of blokkeren. Maar waarom zouden jullie dat doen? Nou ja, omdat er in de afgescheiden wereld van de illusie een angst voor anderen bestaat, voor wat ze wel of niet met jullie lichamen zouden kunnen doen dat bij hen hevige pijn en lijden zou veroorzaken. En het is waar dat door jullie lichamen – mentaal, emotioneel en fysiek – intense pijn en lijden kunnen ervaren, zoals velen of in feite bijna iedereen van jullie dat gedaan hebben. Binnen de illusie geloven velen dat Liefde zwak is en dat ze sterk moeten zijn, dus blokkeren ze haar voor hun bewustzijn om sterk te zijn.

Maar wanneer jullie je zelfs maar een heel klein beetje openstellen voor Liefde, zal alle lijden dat jullie ondergaan afnemen en zelfs fysieke pijn zal minder hevig worden. Maar wanneer jullie je inlaten met oordeel, schuld en woede, zal jullie pijn en lijden verhevigen. Jullie hebben allemaal mensen ontmoet of er mee gesproken die lijden en die anderen er de schuld van geven – en, natuurlijk, jullie hebben allemaal de mogelijkheid om bij elkaar lijden te veroorzaken – en die uiterst ongelukkig zijn. Terwijl anderen, in gelijksoortige omstandigheden, veel minder ongelukkig zijn omdat zij er boven uitgestegen zijn, accepteren wat is gebeurd en er dan voor kiezen om door te gaan in plaats zich bezig te houden met het spel van schuld. Jullie hebben allemaal een keuze hoe met ieder situatie om te gaan en wanneer jullie er voor kiezen om liefdevol te zijn in plaats van angstig en beschuldigend, zullen jullie veel meer vrede binnenin jezelf vinden.

Zoals jullie weten en zoals jullie hier en op andere plaatsen is verteld, is Liefde jullie aard. Daarom, wanneer jullie er voor kiezen om je met Haar te verbinden, zullen jullie veel, veel gelukkiger en veel meer in vrede zijn dan wanneer jullie er voor kiezen om anderen te beschuldigen en genoegdoening te eisen. Schuld en genoegdoening brengen nooitbevrediging want ze vragen om steeds meer. Hoe meer iemand denkt recht te hebben op schadeloosstelling, hoe meer hij dat zal zoeken terwijl hij zich verbindt met eindeloze cycli van oordeel en schuld. Tevredenheid komt van binnenin, zij kan niet van buiten jezelf komen. Jawel, bewondering en felicitaties van anderen kunnen heel verheffend zijn, maar hun verheffende effect is maar tijdelijk. Behalve wanneer jullie jezelf waarderen en liefhebben zullen de lofuitingen van anderen je nooit bevredigen omdat jullie het eindeloos herhaald en herhaald willen hebben om je eigen gevoel van tekortkoming en onwaardigheid te overstemmen.

Zo veel mensen hebben een imago waarachter ze hun gevoel van tekortkoming verbergen en  beschermen en wanneer dat imago onverwacht wordt ontdekt of onthuld, volgt bijna altijd schaamte omdat, als gevolg van hun eigen gevoel van tekortkoming, de persoon niet voorbereid of klaar is om gezien te worden als het kleine wezen dat hij zelf denkt te zijn. Een vals imago is niet meer dan dat en de persoon weet dat en is er bang voor, zelfs ofschoon het onwerkelijk is, een constructie van het ego. Jullie kunnen niemand anders zijn en jullie zijn niet bedoeld om iemand anders te zijn, jullie zijn altijd het wezen dat God geschapen heeft en jullie zijn ook altijd de mens die jullie kozen te zijn voordat jullie incarneerden. En jullie maakten die keuze uiterst zorgvuldig en met de wijze raad van degenen in de spirituele rijken, wier taak het is om jullie in ieder moment van jullie leven bij te staan. De manier om de enorme waarde, die voor altijd binnenin jezelf zetelt, te vinden is jezelf zijn!

Doe een beroep op jullie gidsen, mentors en engelen die in jullie permanente ondersteuningsteams zitten en vraag hen jullie te helpen om het doel, van wat er zich ook in jullie levens voordoet, helder te zien. Vraag hen dan ook om jullie te helpen om er mee om te gaan voor jullie eigen hoogste goed en voor het hoogste goed van alle betrokkenen. Dat zullenze en dan zullen jullie de moed vindenom gewoon jezelf te zijn. En echt waar, dat wezen is prachtig. Hoe zou het dat niet kunnen zijn als God zelf het schiep als Zichzelf?

Jullie liefhebbende broeder, Jezus.

https://johnsmallman2.wordpress.com

Vertaald: Sjra