Yeshua & Mary Magdalene “De Goddelijke Alchemie van Jullie Gezegende Goddelijke Zelven” / 13 Juni 2016 / Fran Zepeda

Yeshua & Mary Magdalene
“De Goddelijke Alchemie van Jullie Gezegende Goddelijke Zelven”

13 Juni 2016 / Fran Zepeda

Groeten Geliefden,

Wij zijn Yeshua en Mary Magdalene. Wij komen vandaag naar jullie toe in gezegende Vrede en Liefde. In de Goddelijke Alchemie die aan het plaatsvinden is van jullie gezegende Goddelijke Zelf, integrerend met jullie gezegende fysieke voertuig, is het overduidelijk dat wat jullie eens dachten dat jullie waren, aan de kant gezet wordt. Nieuwe inzichten en besef komen jullie bewustzijn iedere dag, en op ieder moment, binnen. Als jullie dit nieuwe bewustzijn omhelzen dat langzaam en permanent de werkelijkheid vervangt die jullie eens kenden, zijn jullie genoodzaakt om jullie werkelijkheid stukje-na-stukje te herconstrueren.

En aanschouw deze nieuwe werkelijkheid in al diens glorie. Het is alsof je ogenblikkelijk verschuift in/naar een nieuwe plaats binnenin jou en dan een nieuwe plaats buiten jou als een resultaat. Geliefden, met vreugde observeren wij en ervaren wij dit nieuwe liefdevolle leven dat jullie aan het creëren zijn met iedere overgave aan dit nieuwe bewustzijn dat jullie in toenemende mate en liefdevol doordringt.

Oh wat een wonderbaarlijk en prachtig leven dat jullie creëren. Iedere keer dat jullie een oud patroon of een oude gedachte of een oude overtuiging loslaten, openen jullie je leven en hart jegens zoveel nieuwe uitzichten. Verwelkom jullie nieuwe leven met Vreugde en Vrede, terwijl jullie nieuwe inzichten en creaties ontvangen en accepteren die deel uitmaken van deze nieuwe vibratie waar jullie pas recentelijk binnengegaan zijn.

Jullie mogen een Lichtheid en een Uitgebreidheid voelen die jullie nooit eerder ervaren hebben, en hiermee staan jullie open voor zelfs meer Lichtheid en Uitgebreidheid met iedere ademhaling die jullie nemen van dit levendige Liefdevolle Licht dat Nu voor jullie beschikbaar is.

Je mag opmerken dat dit Nieuwe Licht dat recentelijk binnengekomen is, van een verfijnde kwaliteit is. Het kan je de adem ontnemen. Het bezit zoveel potentieel. Het vereist welzeker dat je er mee stroomt en het verwelkomt, onbelemmerd door voorafgaande beperkingen van hoe jullie het zullen ontvangen of het zullen zien.

Het is volledig van een andere kwaliteit en dus mag jullie lichaam een klein beetje aan tijd nemen om zich aan te passen. Maar terwijl jullie dat doen, zullen jullie gewaarworden dat jullie aldus bekwaam zijn met binnenin en tussen deze liefdevolle energie te drijven, dat jullie kristallijnen structuren zelfs meer dan ooit aan het ontwaken zijn. Open je er gewoon voor en sta het toe om diens werk te doen.

Jullie zijn aan het leren om opgewekt/levenslustig te zijn, ondertussen een devote geaardheid in, en respect voor jullie fysieke voertuig handhavend, zijnde in de volledige leiding en integratie ermee vanuit het standpunt en de focus van jullie Goddelijke Zelf, jullie Hogere Zelf. Deze omschakeling naar een meer geïntegreerde, liefdevolle gemeenschap van jullie Hogere Zelf met jullie fysieke zelf, wordt verbijsterend gemakkelijker als jullie het Goddelijke Licht en de Liefde accepteren om jullie te omwikkelen en jullie te ondersteunen zonder te proberen het te analyseren of het aan te sturen.

Angst dat jullie gewoonlijk regeerde wordt nu vervangen met een zelfverzekerde liefdevolle erkenning van jullie goddelijke bekwaamheden om het leven dat jullie wensen te creëren. Merk op hoe gemakkelijk jullie je focus weg kunnen bewegen van wat gewoonlijk jullie voorwaarts gaande beweging verhinderde. Jullie zijn goed onderweg naar sublieme Vreugde en Uitgebreidheid, aldus vele mogelijkheden vasthoudend.

Wij, Yeshua en Mary Magdalene zijn vereerd om in jullie bijzijn te zijn vandaag om deze boodschap te verstrekken, want wij merken op dat zo velen van jullie ervaren en begrijpen waar wij over spreken. En er is zoveel meer, geliefden. Hoe meer jullie je angsten en jullie oude overtuigingen/geloven loslaten, en in het onbekende duiken, hoe voller je bent met zoveel mogelijkheden van Wonderen en Vreugde. Begrijp dit, geliefden, vanuit jullie diepste niveau. Er is niets dat jullie niet kunnen doen, binnenin deze prachtige Goddelijke Aanwezigheid die jullie Zijn, want jullie zijn niet langer meer gebonden aan en door de beperkingen van de dualiteit.

Door jullie af te wenden van de dualiteit, omhelzen jullie je prachtige Goddelijke Zelven en schepen in op jullie reis van Eenheid met alle aspecten van jezelf. En het is zo prachtig te zien dat jullie je hogere aspecten vermengen en drijven tussen de uitgebreide energieën van Goddelijke Gelukzaligheid, terwijl jullie fysieke lichaam deze nieuwe Zijnheid aanvaard en voedt en ondersteund.

Jullie zijn allemaal zo prachtig in jullie sprankelende, stralende, Goddelijke Aanwezigheid. Wat een prachtige wereld dit is die jullie beginnen te creëren. Ben niet ontmoedigd door wat dan ook dat jullie zien of horen jegens het tegendeel, want jullie plaveien inderdaad de weg voor een vreedzame en prachtige Lichtwereld welke voedend en ondersteunend voor iedereen is, met iedere ademhaling die jullie nemen van deze prachtige energie van Goddelijke Liefde en Licht dat jullie Zijnheid Nu binnenkomt.

Wij bieden jullie onze Liefde en onze ondersteuning aangaande dit aan. Jullie zijn niet alleen.

Al onze Liefde,

Yeshua en Mary Magdalene

***********************************
Stijging van de Liefdesenergie van 16 Juni 2016
 
 
Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com