Speciaal verzoek om herplaatsing van ASHTAR / 1 augustus 2015

Speciaal verzoek om herplaatsing van ASHTAR
1 augustus 2015

Mijn Geliefde Zuster Anne, Alstublieft, plaats deze boodschap van Elizabeth Trutwin opnieuw … om alle kinderen van Moeder Gaia eraan te herinneren om zich voor te bereiden op het evenement!

Dankjewel! ~ Ashtar / Pallas Athena

Webpagina: www.EarthAscends.com/Federation

 

Wat er vlak NA de gebeurtenis 
zal plaatsvinden
Een Boodschap van Sananda
Via Elizabeth Trutwin
5 december 2013
Vertaald uit het Engels door Henk Steur.

Gegroet allemaal! Dit is Lord Sananda.

Een week tot tien dagen NA De Gebeurtenis – Bekendmaking – Aankondigingen en Arrestaties – er zullen landingen komen.

Als de Gebeurtenis nadert zullen jullie massaal schepen van de Galactische Federatie zien die boven jullie grootste steden hangen. Een paar dagen later zullen wij met de landingen beginnen.

Wat jullie daarna zullen ervaren is het weerzien met de Geascendeerde Meesters die terugkomen naar de Aarde. De Goden van Egypte, Rome, Griekenland, de grote Koningen van China, India, Arabië, elke geascendeerde meester, Aartsengel, elk Sterrenwezen.

Elk van deze Grootheden die ooit in de Akasha van de Aarde zijn genoemd zullen samen met de anderen tegelijk op Aarde neerdalen. Lang geleden stemden zij overeen om op Aarde te zijn als de tijd hier eindigt. Het zal een grootse Viering zijn. Avatars die door de eeuwen heen een grote rol gespeeld hebben zullen daar tegelijkertijd ook zijn. Dit is wat er mogelijk zal zijn. Stel je die Stralenden eens voor die terug zullen komen om hun geest en spierkracht zullen lenen om samen met jullie aan de Nieuwe Aarde te werken.

Deze machtige Wezens van de Grootse Krachten van Licht zullen komen in hun Vloten en Schepen met nieuwe technologie en zij zullen alle hulp geven om de Aarde zeer snel weer te laten herleven. Dit is altijd het Meesterplan geweest. De Meesters komen terug om hun diensten aan te bieden aan de Aarde met wat zij hebben ontvangen tijdens hun leven hier op Aarde.

De Aarde is altijd een Galactische Beschaving geweest.

Er zijn in de laatste weken vele zielen vanaf de Aarde vertrokken. Degenen die zijn achtergebleven op Aarde na de Overgang……zullen allen naar de Nieuwe Aarde gaan.

Er bestaat bij sommigen een misverstand dat iedereen zal ascenderen. Dat is niet waar. Er is geen automatische ascensie. Het Superportaal dat zich opende op 11.11.13 gaf velen de mogelijkheid om van de Aarde en naar nieuwe levens te gaan waarin zij verder kunnen werken aan hun karma.

Het was geen makkelijke beslissing voor de Aartsengelen. Het was gewoon tijd om een lijn te trekken. Alles is in Goddelijke Orde. Er is met deze mensen gesproken en zij hebben genoeg tijd gekregen om hun eigen lot te bepalen. Zij waren blij om nu weer naar Huis terug te keren.

Wat er zal gebeuren is dat iedereen schadeloosstellingen zal krijgen door de Wet van NESARA. Hypotheken, leningen en credit-card-schulden zullen kwijtgescholden worden, collegegelden zullen betaald worden. Vastgoed en valuta zullen geherwaardeerd worden. Er zal vrije energie voor iedereen zijn. Genezing voor ieder die ziek is, voor allemaal.

De Lichtsteden boven de Aarde zullen daar zijn waar deze genezingen plaatsvinden. Iedereen zal een of twee mentoren hebben die zullen helpen met vrije training, als dit gewenst is met intergalactisch reizen en bij het ontdekken wat onze volgende missie is.

Er is al heel lang een Goddelijk Plan voor de Aarde. Ja, jullie zullen in staat zijn om Thuis te komen al zullen jullie wel, zoals jullie hebben beloofd, teruggaan om te helpen bij het opbouwen van de Nieuwe Aarde.

Het is de andere kant van de medaille van het een voorrecht om nu op Aarde te zijn.

Iedereen zal alle benodigde hulp krijgen. Iedereen zal het Pad naar Verlichting getoond worden. Iedereen zal worden getoond wat er vereist is om vrijheid te bereiken.

Degenen die ervoor kiezen om het advies te negeren zullen hun leven verder leven en als zij overgaan zullen zij naar een planeet gaan waar zij verder in dualiteit kunnen leven.

Degenen die het nut van alle gegeven geschenken niet inzien zullen ergens anders dan op Aarde doorgaan met de cyclus van geboorte en dood.

Degenen die hun innerlijk werk tijdens hun leven voltooien en de programmering van de matrix loslaten en hun egogeest ontbinden zullen verlichting in dit leven bereiken en dat wil zeggen dat zij lichamelijk onsterfelijk zullen worden. Het lichamelijk koninkrijk is getranscendeerd.

Deze zielen zijn in staat om hun lichaam en persoonlijkheid te verlaten om te gaan naar oneindige potentiëlen in de fysieke en niet-fysieke koninkrijken op de manier waarop zij dit verlangen.

Er zijn andere planeten die hulp nodig hebben bij hun ascensie. Als wij alle feestelijkheden achter de rug hebben zullen sommigen als groep naar nieuwe taken gaan, nadat zij hun werk aan de Nieuwe Aarde na enkele jaren hebben volbracht. Met al deze veranderingen zal werk zelfs plezierig zijn. Iedereen zal iedereen helpen bij wat zij ook nodig hebben om hun eigen ascensie op de Nieuwe Aarde te bereiken

De Lichtwerkers die horen dat de Gebeurtenis op handen is voelen zich weifelend en voorzichtig. Zij vragen: “Wat moet ik doen? Gewoon afwachten?”

De taak van de “Grondtroepen” is op dit moment: Alert en waakzaam zijn. Vele lichtwerkers weten precies wat zij moeten doen en zitten onbeweeglijk in hun luie stoel. Wachten. Wachten. Dat is precies wat je NIET moet doen! Elk van jullie bezit de kennis om Nu geascendeerd te worden. Het is een zaak van door de volgende stappen gaan.

Sommigen van jullie hebben de Universele Wetten bestudeerd, de Waarheden. Waarheid heerst. Waarheid zegeviert. Ga de Waarheid in.

Word het! Als je een relatie hebt die niet werkt, als je bezig bent met iets dat nergens toe leidt, weet je het al. Stop! Stop er nu mee!

Verander in je leven alles wat nodig is. Jullie weten wat je moet doen omdat jullie het WETEN.

Ik sta ter beschikking en geleid jullie bij elke gedachte, bij al jullie handelingen.

De geascendeerde Meesters, Aartsengelen en buitenaardse wezens staan klaar om jullie te helpen. Roep hen aan.

Zij hebben allemaal doorstaan waar jullie nu doorheen gaan. Velen vragen: “Welke is voor mij de juiste om mee samen te werken?” Er is geen fout antwoord. Iedereen kan ermee beginnen, als zij onzeker zijn, om met de Aartsengel Michael te werken. Hij kan jullie helpen. Er is niets omtrent de Aarde waarvan hij zich niet bewust is.

Begin met Michael en leer ook andere helpers aan te roepen. Saint Germain zal graag willen helpen. De Vrouwelijke Meesters zijn er voor jullie. Wij zijn allemaal vastbesloten om jullie op alle manieren die jullie nodig hebben te helpen. Vraag het! Jullie MOETEN erom vragen!

Misschien voelen jullie dat jullie meehelpen met het verankeren van de nieuwe energieën? JA! Jullie spelen een belangrijke rol op vele niveaus. Dit moest van binnenuit de matrix worden veranderd. Samen hebben wij de Aarde teruggebracht naar Liefde.

Velen van jullie hebben het innerlijk werk gedaan, zijn al jaren ijverig bezig met jullie rol. Zij zullen vlak na de landingen hereniging kennen met hun TweelingVlammen. Jullie TweelingVlammen weten waar jullie zijn en zij zullen jullie vinden.

Er is niets dat jullie nodig hebben om dit te laten gebeuren. Vergelijk dit niet met al het disfunctioneren dat jullie om je heen zien.

Voel je niet ongemakkelijk over jouw TweelingVlam. Het is de andere helft van Jezelf! Het is JIJ!

Het is typerend voor Soulmates op Aarde samen te komen. Soulmates zijn leden van jullie eigen Zielenfamilie  en degenen waar jullie samen vele malen zijn geïncarneerd. Vaak hebben jullie samen verschillende rollen gespeeld, Moeder en Zoon, Vader en Dochter, Man en Vrouw en elke andere combinatie die door de eeuwen heen kan zijn gevormd.

Er is altijd een diepe, liefhebbende verbinding tussen Soulmates. Ongelukkigerwijze zijn dit de relaties die het meeste karma en drama in zich hebben. De helft van de mensen die getrouwd zijn, zijn gescheiden, omdat zij met een soulmate trouwden. Deze relaties brengen lessen met zich mee die op een andere manier nooit zo intens zouden kunnen worden ervaren. Zo is het NIET met bij TweelingVlammen.

Iedereen heeft een TweelingVlam en ALLEEN MAAR DE JUISTE!

Dit is jouw tweeling die op hetzelfde moment werd geschapen als jij, helemaal dezelfde als jij, behalve dat de een mannelijk is en de ander vrouwelijk. Het is tijd voor hereniging op Aarde van TweelingVlammen omdat zij hun krachten zullen bundelen om de Aarde alles te brengen wat zij nodig heeft om te helen en op te bouwen.

Jullie weten wanneer jullie samen zijn met je TweelingVlam omdat er dan geen onzekere gevoelens zijn. Jullie WETEN het. Jullie lachen veel en zelfs conflicten verlopen gemakkelijk en zijn snel voorbij.

Als iedereen zijn innerlijk werk doet, de onzekerheid laat vallen en ook schaamte, schuld en twijfel – teruggaat naar Heelheid, zullen zij automatisch hun TweelingVlam aantrekken.

Het is de laatste stap naar Heel worden en daarvoor is het nodig om de hereniging met je TweelingVlam te hebben. Het zal gebeuren. Ik, Sananda en mijn TweelingVlam, Lady Nada zullen jullie begeleiden. Vraag erom!

De Aartsengel Chamuel en zijn TweelingVlam Lady Charity zijn zeer hulpvaardig bij dit soort zaken. Roep hen in je leven. Vraag hen om je te laten zien hoe je de pijn en het lijden kunt laten gaan waaraan je niet langer behoefte hebt.

Tot besluit doe ik een oproep met klaroengeschal aan alle lichtwerkers om mee te doen aan een meditatie voor de laatste Portaalopening van het jaar op 12 december 2013. Lord Maitreya heeft een boodschap geschreven voor deze wereldwijde meditatie en de link hiernaar staat verderop in deze boodschap. Het is een meditatie van een uur. Kalki Maitreya is de terugkeer van God de Vader op Aarde. Hij heeft een aanroeping geschreven die is gebaseerd op de Universele Wetten.

Hij bevat mantra’s die de zaden van schepping zijn. Dit zijn de zaden die voortkomen uit het Oorspronkelijk Koninkrijk en zij brengen de Nieuwe Aarde naar het fysieke Koninkrijk. Zij zijn diepgaand helend.

Terwijl jullie luisteren naar deze meditatie, wat ik jullie aanbeveel om zo vaak mogelijk te doen en te beginnen met nu, ontvangen jullie diepgaande zegening voor je leven.

Verspreid dit alsjeblieft zoveel mogelijk en doe met ons mee met de meditatie op 12 december 2013. Voel je vrij om je vrienden te vragen om samen de opname te beluisteren. Het afspelen van deze zaden in je omgeving verandert jullie natuur.

Het zal jullie bekrachtigen om veranderingen te brengen in je leven. De Hoogste Krachten van Licht zullen met jullie meedoen op 12 december voor de Portaalopening en die gebeurtenis gaat door om zich op Goddelijke Manier te ontvouwen op de manier waarop dat de bedoeling is.

Namaste!

Dit is Sananda door Elizabeth Trutwin op 5 december 2013.

All Rights Reserved. http://ElizabethTrutwin.org

http://www.youtube.com/watch?v=8anBve4fkT0&feature=youtu.be