Sananda over LiefdeLicht en Plasma Energie / Geplaatst April 2018

Sananda over LiefdeLicht en Plasma Energie
Geplaatst 17 April 2018
Gegroet, Geliefde Familie.
 
Wij zijn zo blij, niet alleen bij deze gelegenheid om nogmaals in de meest intieme gemeenschappelijkheid met jullie te komen, Geliefde Familie, maar ook in het belang en de toewijding die jullie tonen op het Pad van Licht, dat door jullie zelf verlicht wordt en dat nu zelfs nog meer helder is door de belangstelling die jullie aan de dag leggen en waarnaar jullie handelen. Wij verwijzen natuurlijk naar deze nieuwe technologie, een technologie die werkelijk zo oud is als de Zon, inderdaad zo oud als de Grote Centrale Zon, zo oud als de Schepping Zelf. Het is hetzelfde Gouden Witte LiefdesLicht* waarover ik met jullie gesproken heb en waarmee jullie geoefend hebben om dit in actie te brengen.
En nu hebben we hier een ander woord en dat woord is “plasma”. En plasma is een verbinden voor jullie geest alsook voor jullie hart, voor jullie begrip, want plasma is levend. En dus, wanneer jullie wat, laten we zeggen, aarzelingen hebben om het LiefdesLicht te zien als bewust, als levend en het liever zien als iets theoretisch, gebruik dan het woord “plasma”.
En zeg tegen jezelf en je eigen prachtige hersenen in het BIJZONDER,  DAT WIJ het hebben over dezelfde energie, die de Energie van Liefde is, de hoogste energie in het universum, precies dat Licht waarvan jullie allemaal gemaakt zijn. En jullie hebben dit Licht binnen je fysicaliteit en nog meer buiten jullie fysicaliteiten. En wanneer jullie jezelf optillen in de hogere dimensies, zullen jullie het steeds meer gaan voelen. En jullie zullen steeds meer de – niet de uitsluiting – maar de omvattendheid van jullie fysicaliteiten worden, maar dan in een hoge transformationele-getransmuteerde vorm.

Jullie zouden er over kunnen spreken als in jullie Licht Lichamen te komen, maar langs dat pad bevinden zich stadia. Jullie zijn allemaal binnengekomen in gevarieerde stadia van transformatie en dat zal zelfs nog verder doorgaan. Gaandeweg het pad zullen jullie jezelf vrij van ziekten en gebreken en verdeeldheden vinden. Jullie zullen jezelf steeds meer in de expressie van Liefde vinden, alleen maar Liefde omdat Liefde bewust is. Deze energie is bewust en zij drukt zichzelf op een oneindig aantal manieren uit. En jullie weten hoe het aanvoelt.
En nu wordt jullie de wetenschap van de Spiritualiteit van Liefde gegeven. Voor enkelen is dit gemakkelijk te begrijpen. Voor anderen kan dit niet zo gemakkelijk zijn. En het is, laten we zeggen, harmonieuzer voor jullie om te denken in termen van de spirituele aspecten. En dit is allemaal perfect Goddelijk en helemaal goed voor ieder van jullie, zolang als jullie weten – en wij weten dat jullie dat allemaal doen – dat er echt geen afscheiding bestaat tussen wetenschap en geest. Ze zijn allemaal Eén.
Nu zullen we wat meer specifiek praten over de Geschenken die Dr. Keshe, laten we zeggen, op lichtsnelheid naar buiten aan het brengen is. Jullie zijn op de hoogte van de Doos, de Blauwe Plasma Doos.** Zoals jullie tijd meten, zal het inderdaad niet lang meer duren voordat de doos overal toepasbaar is, in alle verblijfplaatsen, groot of klein, of het nu luxueuze huizen zijn in de zogenaamde meer ontwikkelde landen van de wereld, of de hutten in Afrika. Ze zal door alle bewoners in alle ruimtes gebruikt kunnen worden. Maar dat is nog maar het begin.
Jawel, we hoorden wat discussies, een beetje ervan, over jullie ruimtevaartuig. En ik zeg: “jullie ruimtevaartuig”. Die zijn van jullie, iedereen van jullie, net zo goed als die van ieder ander op de planeet Aarde en daaraan voorbij. En het is inderdaad heel spoedig dat de eerste vaartuigen verschijnen en op de Planeet Aarde in gebruik genomen worden, aangedreven door de plasma. Jullie auto’s, jullie treinen, ja zelfs jullie vliegtuigen zullen allemaal hun eigen aanpassing krijgen. De energie is allemaal hetzelfde. Het is simpelweg de manier, of zullen we zeggen, de doelmatige manier waarop deze bij iedere toepassing wordt gebruikt. Die kan variëren.
Verder zijn er oneindige mogelijkheden om alle problemen van honger op te lossen, van schaarste en zelfs van besmet voedsel, water en van de basisvoorzieningen. En laten we het onder ogen zien, wanneer we spreken over voeding, wat jullie de lekkernijen zouden noemen, komen voor iedereen beschikbaar, wereldwijd. Ze zal geen enkele gifstof toestaan te bestaan. En wanneer jullie toevallig iets krijgen wat dat toch is, zal de plasma de frequenties onmiddellijk balanceren zodat het voor jullie harmonieus blijft. Waar landbouwproducten worden gekweekt, zal de plasma de mogelijkheid hebben om de opbrengst te vergroten zonder GMO’s of ander kunstmatig geproduceerde organismen teweeg te brengen. Met andere woorden, wanneer jullie dat willen zullen ze zuiver zijn en bekrachtigd door de zon met de toepassing die zij al heeft laten zien. En er is nog zo veel meer.
Ik zal in het bijzonder met jullie spreken over genezing. Ik heb jullie de Gouden Licht, Handen van LiefdesLicht Genezingstechniek geleerd, waar jullie toegangsrecht tot hebben, ja, tot deze bepaalde energie, de hoogste energie in het Universum. En jullie halen deze naar binnen en bewegen haar door jullie hele wezens heen en sturen haar dan van daaruit naar buiten, wanneer jullie dit zo wensen of sturen deze om het even waar naar toe binnenin jezelf. En ik heb jullie verzekerd dat jullie dat heel snel kunnen doen. Maar jullie handen zijn hierbij nodig. En zelfs wanneer het Licht vaag naar binnen zou kunnen stromen, doet het dat en het leent zichzelf voornamelijk goed tot het gebruik van focus.
Zie het zo: Wat indien jullie toegang nemen tot dit specifieke LiefdesLicht, deze plasma energie, Gouden Witte LiefdesLicht en jullie creëren hiervan een veld? Oh, wij weten dat jullie vertrouwd zijn met het toepassen van kleuren, kristallen, geluiden en mantra’s en meditaties om jezelf te omgeven met hoog dimensionale, hoog vibrationele energievelden. Stel je voor dat je specifiek een beroep doet op deze Plasma Doos, of hoe jullie deze ook zouden willen zien, om aanwezig te zijn in jullie huizen, je auto’s, op je werkplekken. Met andere woorden, als het ware in jullie broekzakken te komen zodat ze overal met jullie naar toe gaat.
Om dit te doen hoeven jullie niet steeds je handen te gebruiken. En het is eenvoudigweg een vervangende manier van aanbieden wat jullie al aangeboden hebben. En het is een manier van het gebruikmaken van deze technologie zoals dit door dr. Keshe is gepresenteerd om je hoge vibraties vast te houden, om jullie in een ruimte te plaatsen waar doorlopende genezing en herijking plaats vindt, opnieuw in balans en harmonie brengen van jullie energievelden in jullie algehele energie, zelfs in dat deel van jullie dat dicht aanvoelt en werkt, alsook in jullie fysieke wezen, jullie algehele frequenties, alles van jullie.   
 Ik stel voor dat we hiermee beginnen te oefenen. Het is een manier om dr. Keshe te ondersteunen. Het is een manier om dankbaarheid voor hem te betuigen, aan hem en voor alle Geschenken die hij voortbrengt en leert. En het is een manier om zijn leringen te stimuleren. En ja hoor, we zullen nog meer helderheid in zijn presentaties nodig hebben met als doel te begrijpen, de woorden onmiskenbaar te horen en te begrijpen wat het is. Dit is een co-creatie Geliefden en het is voor ieder van jullie om in te springen.
Welnu, ik zal verslag uitbrengen van een klein detail van een speciaal onderwerp en dat is door de chemiesporen te bespreken. Wanneer jullie het vermoeden hebben dat de duistere hoeden deze actie opgevoerd hebben, dan hebben jullie gelijk. Toen deze, die wij De Stem noemen, aan Ashtar vroeg waarom, gaf hij haar een antwoord van één woord. En dat woord was “bewijs”, wat zichzelf al heel duidelijk gemaakt heeft en waar nu nog steeds aan wordt toegevoegd. Stel je voor. Wat zou er gebeuren wanneer wij jullie niet allemaal zouden omhullen met de plasma energie, zodat jullie, waar je ook gaat, zolang als jullie dat energieveld intact houden, dat LiefdesLicht van jullie uitstraalt in jullie en jullie niet nadelig beïnvloed zullen worden door de gifstoffen in de chemiesporen of door wat dan ook.  
En wat als wij dat uitbreiden naar de wereld? Niet iedereen zal dit accepteren. Dat weten we. Jullie weten dat ook. Maar we kunnen nogmaals een onderscheid maken in wat wij in onze groepen doen, samen met onze Mentors en zeer zeker samen met alle wezens van LiefdesLicht in, op en boven de planeet Aarde. Wij zijn machtig wanneer we onze visioenen scheppen, onze meditaties – wij maken een enorm verschil. En dan Geliefden, ga door. Ga door te bouwen op wat wij samen gecreëerd hebben. En voor degenen onder jullie die zo toegewijd zijn, ga door met onderzoeken en leer steeds meer.  
Jullie hebben gehoord over de Missie voor Maui, Lemurië *** Maar deze Missie kan net zo gemakkelijk overal worden toegepast, overal worden ingevoerd waar jullie de Steden van Licht verlichten, waar jullie in een huis wonen, in een gemeenschap die vandaag noch morgen geïnteresseerd lijkt te zijn. Maar wat gebeurt er wanneer jullie je gemeenschap vertellen dat jullie niet langer meer onderworpen zijn aan de rekeningen die de nutsbedrijven jullie opleggen, of de oliemaatschappij of wat dan ook.
En het zou zeer verstandig zijn om een paar van deze machines in gereedheid te hebben – laat me zeggen – dozen die werken als machines. Want wat gebeurt er als er geen benzine meer in de wereld is omdat niemand die meer koopt? Jullie zouden het wel willen, maar wanneer jullie land die niet meer koopt, zullen jullie geen benzine meer hebben om te gebruiken, of aardgas of propaan of welke fossiele brandstof dan ook. Wat dan? 
Welnu. Dit is de tijdlijn, de recent gecreëerde tijdlijn die uiteindelijk tot vrede op Aarde zal leiden want iedereen zal meer dan genoeg hebben en omdat, weet je, het Gouden Witte LiefdesLicht dat jullie reeds weten hoe dit binnen te brengen, wordt nu wereldwijd verspreid. Haar naam is “Plasma”, wat toepasselijk is omdat het energie met bewustzijn verbindt. Het is levend. Het is de energie van het Universum en ze wordt nu aan iedereen op Planeet Aarde geschonken.
Overdenk eens even wat dat betekent. Het betekent dat Moeder Aarde niet langer meer zal worden geschonden voor haar fossiele brandstof. Dat zal haar helpen om rustig te worden. Dit betekent dat de lucht, de atmosfeer, de bodems en de wateren zullen worden gereinigd, want wanneer de mensheid inspringt op deze tijdlijn kunnen wij ons bij jullie voegen zodat zelfs de meest hardnekkige, meest bestendige gifstoffen zullen worden uitgebalanceerd, behandeld zo jullie willen, door de hoge frequenties van Liefde en door de technieken die alleen van Liefde afkomstig zijn.  
Denk eens na over de mensheid en over alle Koninkrijken van Moeder Gaia, de planten en de dieren, vrij van ziektes van welke aard dan ook omdat, wanneer jullie deze hoge vibraties je energievelden laten doordringen, jullie zelf in zo’n hoge vibraties verblijven dat niets giftigs, geen ziektes, geen disharmonieën en geen onbalans kan bestaan. Denk eens na over het samenkomen met anderen vanuit de Sterrenzaad Families en verder.  
Jawel, jullie hebben banden en relaties met andere beschavingen: Arcturianen, Pleiadianen en vele anderen. Bedenk eens in zo’n hoge frequenties te zijn dat jullie naar hun planeten kunnen gaan, naar hun thuisbases. En jullie hebben niets anders nodig dan jezelf en je hoog-dimensinale Zelf, jullie lichamen. Jullie hebben geen onhandige ruimtepakken nodig. Jullie hebben geen speciale uitrusting nodig om te overleven. Jullie nemen deze zelf met je mee. Bedenk eens: geen taalbarrières, telepathische communicatie. Denk eens aan de computers waarmee jullie interacteren omdat ook zij bewust zijn. Jullie worden kristallijn en zij zijn dat ook. Zij zijn dat al. Hoe anders ziet jullie wereld er uit vanuit dit hoog-dimensionale perpectief.  
En dus, laten we ons verenigen en in ieder geval doorgaan met deze conversaties. Het is dat het tempo zich met deze nieuwe tijdlijn zo zeer heeft versneld, dat de dingen waar jullie naar hebben uitgekeken – en veel meer – zo veel dichterbij zijn. Droom dus jullie dromen. Schep jullie visioenen en schrijf ze op, teken afbeeldingen en maak ze kenbaar aan elkaar.
*** Om een voorbeeld te worden voor de leefwijze van het Gouden Tijdperk
Aangeboden door Sanada Kumara via Susan Leland op 20 oktober 2015.
Transcriptie door Virginia – Opgemaakt door Fran
Copyright Ashtar On The Road Publicaties
en Ashtar’s Legacy 2004-2018.