Sananda ~ Noodoproep voor kinderen / door Eli Galla

Sananda ~ Noodoproep voor kinderen

door Eli Galla – 1 juni 2021

Mijn dierbare geliefde broeders en zusters,

Ik ben zo blij om opnieuw met jullie harten te communiceren tijdens deze Geliefde Oproep. We zouden dit een noodoproep moeten noemen, geliefden, omdat op dit moment de kinderen op jullie geliefde planeet overal, niet alleen in de Verenigde Staten, onze hulp echt nodig hebben.

De kracht van gebed is allesomvattend. En liefde voedt onze gebeden en onze zegeningen in deze meditatie. En als we ‘gebed’ zeggen, is dat synoniem met het stellen van Bewuste Eisen.

Geliefden, ik was in dat leven, toen ik Jezus Christus was, een vrome student van Tantra. En dat is een van de belangrijkste redenen waarom ik zo veel heb gereisd, was om te leren van verschillende leraren, overal in het Midden-Oosten en Azië, de verschillende modaliteiten en van de verschillende leraren van die tijd, die deze Waarheden omarmden om ons Geliefden te helpen op één lijn komen met onze Ware Natuur.

En ik ontdekte dat de ware reden achter Tantra niet van seksuele aard was, maar het openen van de harten van de Geliefde Moeders, zodat zij een brug zouden zijn voor hun kinderen naar hun omgeving, door vanuit hun hart te spreken, en door vanuit hun hart een gevoel van spel uit te drukken, een gevoel van Eenheid met de kinderen in hun gemeenschap.

Geliefden, dit is een zeer sterke dynamiek en in veel culturen op jullie Geliefde Planeet is de familiestructuur uitgebreid van aard, waar de kinderen veel tantes en ooms en grootvaders en grootmoeders hebben. En het is geweldig voor de kinderen om zoveel archetypische reflecties te hebben om in te prenten.

Geliefden, deze cabal is van een zeer duistere aard. En veel Geliefden worden net wakker voor het feit dat kinderhandel de meest lucratieve manier is waarop deze cabal geld heeft moeten verdienen.

En het gaat eigenlijk over de controle over je DNA. Want wanneer je de Geliefden controleert, die jong en veranderend zijn, en hun DNA muteert, maak je ze verder tot slaaf in de dynamiek van het satanisme. En dit is niet wie ze werkelijk zijn, niemand van ons is dat.

En we openen ons hart op dit moment, Geliefden, en ademen in ons hart. En mijn geliefde moeder en mijn tweelingziel, Maria, zijn vanavond bij mij, evenals alle mentoren, Sekhmet, St. German, alle geliefden van de schepen. Omdat het een moment van grote verschuiving op jullie planeet is, waarbij de Waarheid naar buiten moet komen.

En deze meditatie vanavond doen is ter voorbereiding om mensen die in staat te stellen om hun vooropgezette ideeën los te laten over hun negatieve programmering, ideeën die te maken hebben met het verhaal dat ze door de reguliere media en de instellingen zijn gegeven. En opdat ze zouden beseffen dat ze eigenlijk tot slaaf zijn gemaakt door deze instelling.

En het is tijd voor ieder van jullie op jullie Geliefde Planeet om je geest en hart te openen en je prioriteiten opnieuw te beoordelen. Geliefden, de nummer één prioriteit zoals wij, de mentoren het zien, is het onderhoud, de verzorging van jullie DNA.

En deze cabal heeft geprobeerd het over te nemen met vaccins, kinderhandel, op zoveel verschillende manieren, die de ware transmissie probeert te verdraaien van wie we allemaal zijn als onderdeel van de Godheid. Ze willen dat we ons wentelen in angst en afscheiding, Geliefden.

Begin van meditatie ~

Door samen te komen in onze cirkel maken we de Liefde en het Licht mogelijk dat we zijn. Dus laten we samenkomen, terwijl ik mijn hand in bilocatie uitstrek naar ieder van jullie. En ik vraag je om iemand anders op te zoeken om onze cirkel mee te vormen. En ja, Maria en Moeder Maria zijn ook in jouw kring en houden je handen vast.

Adem in in onze harten en voel de energie van alle geliefde kinderen op de planeet, degenen die niet worden verhandeld als kinderen, degenen die tot slaaf zijn gemaakt in ondergrondse militaire bases. We schijnen ons Liefde-Licht in hun hart, en plaatsen alle kinderen in het midden van onze cirkel, waarbij er geen ruimte-tijd is. En het is zeer vloeiend in de hogere dimensies. En dit is waar we helemaal zijn, Geliefden.

We draaien hun energie spiraalsgewijs tegen de klok in om alle lagere vibraties te verwijderen, alles wat minder is dan Liefde, elke pijn, fysieke pijn, zorgen, trauma. We verwijderen dit spiraalsgewijs, draaiend vanaf het centrum bovenaan ons gecombineerde energieveld, naar het centrum beneden ons gecombineerde energieveld. Onze intentie richten we op het verwijderen van alle apparaten en leveringssystemen van deze 3e Dimensionale Matrix, om de totale transformatie tot stand te brengen in het activeren van de originele Adam Kadmon-blauwdruk, in dit Nu Moment, door de hele tijdlijn van verleden, heden en toekomst.

En doelbewust eisen we dat onze energie zich verheft, van ons allemaal in deze oproep; degenen die naar de opname luisteren en degenen die een transcriptie lezen. En alle Geliefde Kinderen op de planeet, om in vibratie te verhogen.

En we eisen doelbewust dat we allemaal weer vrij zijn, dat er geen scheiding is tussen onze ware aard en onze oorspronkelijke DNA-codering. Dat alle strengen van het DNA worden geactiveerd, door het verwijderen van alle muterende coderingen van de Kunstmatige Intelligentie, die zichzelf heeft geïmplanteerd in deze 3-D Matrix, in alle vier de lichamen van je wezen.

We eisen dat alles wat minder is dan Liefde wordt verwijderd, alle frequenties die verband houden met 5-G-programmering, alle ziekten, virussen en infecties, alle bijwerkingen van de vaccins, alle intolerantie voor de vergiften die jullie voedsel-, water- en luchtvoorraden hebben besmet. Het verwijderen van al deze negatieve programma’s. Ademend in ons hart, en met de klok mee draaiend, om deze hoge frequenties van Onvoorwaardelijke/Universele Liefde, Mededogen, Vergeving en Dankbaarheid binnen te brengen.

Het is in deze plaats van onderscheidingsvermogen, van weten, dat we ons alle geliefde kinderen voorstellen, in dit Nu Moment, in de 5e Dimensie. Allemaal werpen ze fysieke kooien af, mentale en emotionele kooien, alle beperkingen, alle trauma’s bij het binnenbrengen van deze hoge frequenties van Onvoorwaardelijke/Universele Liefde, Mededogen, Vergeving en Begrip, en Gemak, Genade, Vreugde, Harmonie, Wijsheid, Begrip, Vrede, Geduld, Barmhartigheid, Vriendelijkheid, Welvaart, Overvloed, Creativiteit, Duidelijkheid, Tevredenheid, Vervulling, Gelukzaligheid, Tolerantie, Duidelijke Communicatie en Onderscheidingsvermogen.

En in de 5e Dimensie, Geliefden, zijn er geen hiaten in de tijd. Er zijn geen geheimen. Niemand wil bedriegen en beseffen dat ze meer macht hebben dan wie dan ook.

Het is een Eenheidsbewustzijn. En in dat weten van Eenheidsbewustzijn en respect voor alle Universele Wetten, leven en zijn we de Liefde en het Licht dat we zijn, ter voorbereiding op Ascentie. Zo, deze 5e Dimensionale levensstijl mogelijk makend voor alle Geliefden, op jullie planeet, en Moeder Gaia zelf.

Wat je je ook voorstelt als je thuis in de 5e Dimensie, wie je maar wilt in je gemeenschap– En velen van jullie moeten nog leden van je Zielfamilies ontmoeten, waartoe je aangetrokken zult worden zodra deze veranderingen zich hebben voltrokken, en je in NESARA bent terechtgekomen, nadat het is geïmplementeerd om jullie cultuur te veranderen, om de fundamenten van de samenleving op een zeer uitgebreide, liefdevolle manier te veranderen.

Geliefden, het is aan ieder van jullie om de moed te hebben, om vanuit je hart te spreken.

En laat ons jullie geliefde planeet scannen. En de kinderen zijn bij ons en wijzen ons de weg naar alle kartels, de diepe ondergrondse militaire bases, al die bastions van de cabal, waardoor ze in staat zijn geweest hun geheimen te bewaren en hun satanische macht te behouden.

Het wordt allemaal uitgehold, Geliefden, omdat steeds meer van de Waarheid in de alternatieve media wordt verteld. Geliefde patriotten komen naar voren. En steeds meer mensen stemmen af op de webcasts van de Patriots en de films van de Patriots.

En nu dit zich afspeelt, en steeds meer mensen met hun eigen ogen zien, hun hart openen en de puzzelstukjes in elkaar leggen, over de dynamiek die deze cabal tegen ons heeft gebruikt.

Geliefden, dit is dezelfde dynamiek die tegen jullie is gebruikt, en tegen mij en Moeder Maria, en Maria, toen we fysiek geïncarneerd waren op jullie planeet. En het is alleen omdat elke keer dat je in een nieuwe incarnatie op je planeet komt, je herinneringen worden gewist.

Maar, Geliefden, deze dynamiek is omgedraaid in het DNA. En dit is de reden waarom de kinderen, die de laatste twintig jaar binnenkomen, de nieuwe kinderen worden genoemd, de Kristalkinderen, de Diamantkinderen, de Regenboogkinderen. Omdat ze meer van die DNA-verbinding hebben aangesloten.

Het is alleen omdat, Geliefden, wij samen met jullie, ons Grondpersoneel, het werk hebben gedaan, deze vrije-energie-ruimte hebben uitgebreid, deze Liefde en Licht hebben overgebracht naar alle harten van de Geliefden, die de moed hebben om wakker te worden en om hun eigen Innerlijke Waarheid en hun eigen verhalen over te nemen, om die Innerlijke Waarheid tot uitdrukking te brengen, door het onderzoek te doen, door de feiten te voelen en in te ademen, en te herkennen wanneer Geliefden de Waarheid spreken.

Omdat je die Waarheid in je hart kunt voelen. Het kan niet worden vervalst of weerlegd, Geliefden, door slimme, fantasierijke uitspraken. De Waarheid is van het Licht, verbonden met het hart.

En nu schijnen we ons Liefde-Licht op al deze kernen van deze controle, Cabal-energie, de kartels, de diepe ondergrondse militaire bases. En onze Liefde-Lichten schijnen in de harten van wie we de Vredestichters noemen, de militairen, die deze taak op zich hebben genomen om de kinderen te bevrijden, om ze te redden.

Geliefden, toen de Earth Alliance, waar we allemaal deel van uitmaken, aan deze missie begon, konden we op geen enkele manier begrijpen hoe groot deze onderneming zou blijken te zijn. We begrepen niet dat er in deze diepe ondergrondse militaire bases kinderen werden gefokt en nooit het daglicht zagen, en gecontroleerd werden voor de snode doeleinden van de cabal. En er waren zo veel van deze bases. De meeste van hen zijn opgeruimd en vernietigd, maar niet vooraleer ze deze kinderen hebben gereanimeerd en nieuw leven ingeblazen.

Onze Liefde-Lichten laten schijnen, onze chakra’s laten draaien vanuit de kruin, het derde oog, de keel, het hoge hartcentrum, dat is de thymusklier, de zonnevlecht, de sacrale en de wortelchakra. En deze energie naar buiten sturen via de onderkant van onze voeten, onder het oppervlak naar de Kristallijnen Kern van Moeder Gaia.

Dit is haar hart, geliefden. Dit is waar ze alle energie van jullie Geliefde Planeet vasthoudt, van al haar Koninkrijken, de rivieren en de bergen, al haar soorten. Voel haar Wijsheid, haar Mededogen, voel dat ze in haar meesterschap is om in de 5e Dimensie te zijn, en verder opstijgend door de andere hogere dimensies.

En nu komen we naar de oppervlakte, omhoog door de onderkant van onze voeten, in ons hart. En we sturen de energie rond onze cirkel. Het is onze opzettelijke vereiste, Geliefden, om steeds meer geliefde mensen op jullie planeet wakker te maken. Om in de wakende staat, in de droomstaten, in het Collectieve Bewustzijn te komen, om deze boodschap van het Licht door te geven, waardoor al deze Geliefden weten dat dit een punt is, waardoor we de Hemel op Aarde opnieuw kunnen creëren.

Maar het zal niet gebeuren, tenzij de kinderen vrij zijn. Dit is waarom we samenkomen in Mededogen voor alle Geliefden die zich in hun Zielencontracten hebben verbonden om zichzelf bloot te stellen aan dit kwaad, wetende dat hun ervaring allemaal een hologram is, en dat ze geliefd zijn en vastgehouden worden door legioenen engelen, elk en elk moment, dat ze deze onrechtvaardigheden verdragen.

Elk van hun energievelden spiraalsgewijs met de klok mee, omhoog, omlaag, rond en door. Het binnenbrengen van meer van deze Liefde en Licht, in de Platina Straal, het Goudwitte Licht van de Christusbewustzijnsenergie, het Diamanten Licht, de Vlammende Blauwe Zwaard als lasers, de Violette Vlam en de Violette Fakkel, en vele lichtspectra die tot nu toe niet zichtbaar zijn op jullie Geliefde Planeet. Al hun zelven badend in deze hogere Lichtcoderingen die binnenkomen vanuit het Galactische Centrum, die binnenkomen vanuit de hele Schepping.

We vragen je deze meditatie levend te houden en anderen uit te nodigen om met je te mediteren, totdat de kinderen vrij zijn, totdat de waarheid wordt getoond over hoe ze van ons zijn weggenomen en voor deze snode doeleinden zijn gebruikt. Geliefden, het is aan ons met onze Opzettelijke Vereisten, met onze meditaties, om ons op dit moment te concentreren op Vrijheid, Waarheid en Gerechtigheid, en anderen voor te bereiden op video’s, die naar buiten zullen komen over de Waarheid, die meer dan schokkend zullen zijn, waardoor sommigen misselijk zullen worden van walging en afkeer.

Maar Geliefden, dit is een genezingsproces waar je DNA doorheen gaat, om je te bevrijden van deze 3e Dimensionale Matrix, en jezelf toe te staan in de 5e Dimensie te zijn, wat je ware thuis is op deze Geliefde Planeet.

We houden heel veel van jullie, Geliefden. Wij danken jullie voor jullie komst vanavond. En we delen deze meditatie met de hele mensheid. UASA, UASA; Al gebeurd; Het is al gebeurd. UASA, UASA; Al gebeurd; Het is al gebeurd. UASA, UASA; Al gebeurd; Het is al gebeurd.

Namasté, geliefden, en welterusten.

Transcriptie door Virginia.

 

Gegeven via Eli Galla op noodoproep voor kinderen, 1 juni 2021
www.AshtarOnTheRoad.com

 

Copyright Eli Galla 2021 – Alle rechten voorbehouden.
https://www.spiritedclearings.com/

Vertaling: Agnes