Sananda: “Het Raster” Geplaatst: 21 januari 2015

Sananda:
 “Het Raster”
bron: Lichtcentrum
Geplaatst: 21 januari 2015

“Lieve lichtwerkers, jullie hebben goed en belangrijk werk geleverd. Door jullie, en alleen door jullie toedoen heeft de aarde een Raster, een netwerk, gekregen zoals nog nooit door ons gezien. Weet dat het grote verschil met activering van vorige netwerken is, dat ditmaal de mensen het werk zelf (!) grotendeels gedaan hebben. Natuurlijk is het door ons, door de Kosmische Hiërarchieën, opgepakt en verder gevoerd. Maar het zijn vooral jullie mensen die dit grootse werk geleverd hebben. Weet dat de kracht tot transformatie in jullie zit en dat je niet meer hoeft te wachten tot wij het teken geven. Jullie zelfwerkzaamheid is gevraagd, en is wat nodig is om de transformatie van de aarde te bespoedigen.

Door jullie gebundelde energie en intentie hebben jullie een Gouden Netwerk om de aarde gecreëerd. Ik zal jullie nu vertellen wat er verder gebeurd is, zodat je je eigen ervaringen en gevoel over de dag een plek kunt geven. Het netwerk dat door jullie gecreëerd is, is door de Kosmische Aanwezigheid gevuld met puur Gouden Licht. Je hebt het kunnen ervaren alsof er vanuit de Grote Centrale Zon een bundel Gouden Licht, een pure Engelenenergie, in het netwerk kwam als een Infusie van Licht. Dit Gouden Licht riep en roept iedereen op om vanuit zijn eigen hoogste licht te leven, lief te hebben, te werken, te functioneren. Naast deze straal stuurde gelijktijdig de Maha Chohan de Drievoudige Vlam naar beneden die in het Heilig Hart van alle (!) mensen indaalde. Dit is de vlam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Een ieder werd wakker gemaakt. Maar weet wel dat dit proces bij veel mensen nog langzaam zal gaan, niet iedereen is tegelijk wakker geworden. Ieder mens, ieder dier en ieder kristal is aangesloten op dit netwerk. Dit betekent dat alles wat leeft en een aanwezigheid, een ziel, heeft, nu met elkaar verbonden is in het Hoogste Licht.

Een ieder heeft, in voorbereiding op dit hemelse moment, de afgelopen weken een eigen Lichtkolom gekregen. Velen van jullie hebben dit opgemerkt. Deze Kolom van Licht is bedoeld geweest als wegvoorbereider, om ervoor te zorgen dat het proces van de afgelopen dagen zo soepel mogelijk zou gaan verlopen. Het heeft ervoor gezorgd dat je de enorme instroom van Gouden energie in je fysieke lichaam en in je lichtlichaam kon dragen. Deze Kolom van Licht heeft menigeen de afgelopen weken helderziend of – voelend gemaakt. Wees voorbereid, wegvoorbereider, op wat er gaat komen. Let op de kleine verschillen in het dagelijkse leven. En geef steun, advies en training aan diegenen die met deze nieuwe situatie niet om kunnen gaan. Weet dat de afgelopen tijd het startschot is geweest voor grote veranderingen. Of eigenlijk moet ik zeggen: grootse veranderingen. Want in de uiterlijke wereld zal er niet zoveel veranderen. Maar wel in de innerlijke beleveniswereld van de mensen. En hier is waar de transformatie aan het gebeuren is. De uiterlijke transformatie volgt vanzelf als deze innerlijke transformatie voltooid is.

Weet dat jullie als mensheid om deze transformatie hebben gevraagd. Jullie zijn de afgelopen jaren zo gegroeid in je algehele spirituele kennis en kunde, dat jullie door alle meditaties en alle manifestaties die jullie de afgelopen jaren naar ons toe hebben gestuurd, zelf dit moment hebben gecreëerd! Wij hebben natuurlijk graag hierin meegedaan en het mogelijk gemaakt dat dit nu gebeurd is. Houd er trouwens wel rekening mee dat nu er bij jullie mensen zoveel opgeschoond is, ook Moeder Aarde allerlei negativiteit en beperkende overtuigingen kwijt wil. Houd rekening met meer enorme regenbuien en veel onweer. Weet dat onweer de ontlading en de vernietiging van deze negativiteit is. Wees erop voorbereid dat de aarde nog flink gaat rommelen voordat alles schoon gaat zijn.

Dit Gouden Netwerk is door jullie mensen trouwens ook vastgezet aan Moeder Aarde. Jullie hebben het samen met de Kosmische Hiërarchieën, de Engelen, de Deva’s, en alle wezens van de zee dit netwerk door de oceanen heen verbonden met de hartchakra, met het Moederkristal midden in Moeder Aarde. Dit Gouden Licht is tot de diepste diepten doorgedrongen. Op deze manier zijn nu dus ook de dolfijnenmatrix en de walvissenmatrix aan het geheel aangesloten. Ook de dolfijnen en de walvissen zullen met jullie verbonden zijn, met jullie Heilig Hart, en met de Drievoudige Vlam in jullie hart. Bij velen van jullie zal hierdoor ook je dolfijnen- en je walvissenbewustzijn ontwaken.

Jullie hebben goed werk verricht, waar jullie trots op mogen zijn. Vergeet niet dat dit jullie werk is geweest, en realiseer je wat jullie als mensen voor grootse bewegingen kunnen veroorzaken als jullie je krachten bundelen. Jullie zijn gezegend. Ik ben Sananda.”

Hs.