Sananda: “Gouden Licht Vlucht” / 2 September 2016 / Fran Zepeda

Sananda:
“Gouden Licht Vlucht”

2 September 2016 / Fran Zepeda

Groeten Geliefden,
Met het verstrijken van de tijd en het weten van alle dingen, heeft jullie ziel een soort van omweg gemaakt, en is zogezegd aan de zijlijn geweest, terwijl jullie fysieke zelf de wereld van jullie maaksel ervoer.
Het is niet te zeggen dat jullie je niet ontwikkeld hebben – jullie hebben louter gekozen het leven in een ander rijk te ervaren.
De tijd is nu nabij voor jullie ziel om zichzelf bekend te maken, en dus zijn jullie allemaal, in uiteenlopende stadiums, jullie zielen aan het integreren en genieten vloeiender en gestadig van die goddelijke vonk van Christus Bewustzijn, van Bron Bewustzijn, in jullie levens.
Met de recente en doorgaande overstroming van Licht en Lichtcodes, integreren jullie prima, en stijgen in vibratie naar niveaus die eerder ongekend waren. Jullie ervaren een verhoging in jullie bewustzijn dat alleen kan dienen om jullie ervaringen, en die van anderen om jullie heen, naar een grote graad te verbeteren.
En nu zeggen jullie, “Wat nu?” En wij zeggen tegen jullie: “Blijf gewoon genieten van deze kolossale toevloed van Gouden Licht en bestendige Goddelijke Liefde energie en sta het toe om jullie te overspoelen en te verschuiven naar een rustige Vrede en Harmonie binnenin, waarin jullie nu meer permanent kunnen vertoeven.
En dit is jullie bestemming. Jullie realiseren het op een manier waarvan jullie altijd geweten hebben dat jullie dat zouden, diep binnenin jullie cellen van Goddelijk geheugen.
Terwijl de toevloed van het Gouden Kristallijnen Licht jullie infiltreert en jullie cellen verleidt om ermee overeen te komen, mogen jullie nog steeds een overstroming zien of voelen van ongewilde herinneringen die zichzelf aan jullie bekend maken. Deze zijn noodzakelijk, natuurlijk, en dienen ertoe om jullie verder te ontdoen van jullie oude geesteshoudingen en overtuigingen die eens een plaats en doel hadden in het verleden.
Jullie zijn helder aan het worden, kristal helder, geliefden, terwijl jullie geobserveerd worden vanuit het standpunt van jullie Hogere Zelven en wij in de Hogere Rijken. Jullie mogen opmerken dat je een weten ervaart dat je één bent met onze energie, aangezien jullie meesters aan het worden zijn van jullie eigen wereld, Ascenderende Meesters van Alles Dat Is, op één lijn met ons.
Het is tijd dat jullie dit her/erkennen. Het is tijd dat jullie dit weten. Het is tijd dat jullie hierin stappen en ervan genieten zoals jullie nog nooit gedaan hebben. Kijk niet naar alle herhalingen van oude ervaringen en omstandigheden als bewijs dat je niet op één lijn met ons Geascendeerde Meesters bent. Je bent louter de laatste overblijfselen van lasten en gehechtheden van je aan het afschudden, die je gebonden houden aan de fysieke werkelijkheid van dualiteit.
En hierin ervaar je steeds meer een Gouden Licht Vlucht in/naar het onbekende, een prachtige sfeer van hogere dimensie die je eens kende en nu op een meer regelmatige basis ervaart, terwijl jij jeZelf toestaat hoger op te stijgen met iedere inname van Gouden LiefdeLicht en je Gouden Christus Bewustzijn toestaat om je waarachtige Wezen te domineren.
En dit, geliefden, is jullie Waarheid. Stap erin. Houd het in stand als Waarheid ondanks wat voor twijfels of ongerustheden dan ook, want zij dagen je alleen maar uit om boven hen uit te stijgen om de prachtige Gouden Wereld van Liefde te ervaren welke jullie ware Wezen is, wat jullie iedere beweging en gedachte nu regeert, als je het toestaat. Dat is jullie Ware Werkelijkheid. Dat is jullie Ware Wezen. Dat is jullie Ware Essentie – Gouden Liefde, Lopend en Pratend en Ervarend – en in jullie kielzog, vibreren jullie op zo een hogere frequentie dat alles om jullie heen verschuift.
Weet dit, geliefden, en sta jullie zelf toe om het te ervaren, de negatieve energie en chaos en moeilijkheden om jullie heen toestaand om gewoon om jullie heen te drijven, en dat het in jullie Gouden Licht van jullie Ziel, dat nu jullie Wezen doordringt, geabsorbeerd en getransformeerd wordt.  
En dus verlaat ik jullie voor nu met dit inzicht van jullie heden en jullie toekomst. Weet dat jullie van zo heel erg ver gekomen zijn, en dat jullie nooit alleen zijn. En dat jullie altijd ondersteund worden. Geloof dit, ongeacht hoe verloren jij je bij tijden mag voelen. Het is louter een stadium waar jullie doorheen moeten reizen, om er aan de andere zijde uit vandaan te komen als een meer compleet en geïntegreerd Wezen, leiding hebbend over je leven, met je Ziel aan het roer.
Namaste.
***********************
Stijging van de Liefdesenergieën van 3 September 2016


Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl
Copyright © 2011-2016 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com