Openbaring van Maria, Jezus en Maria Magdalena over wereldvrede. / Ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin Geplaatst: 24 oktober 2015

Openbaring van Maria, Jezus en Maria Magdalena over wereldvrede.
Ontvangen door Gabriela Gaastra-Levin
Geplaatst: 24 oktober 2015

Maria, Jezus en Maria Magdalena: “Lieve mensen. Wij willen het vandaag met jullie hebben over de relatie tussen wereldvrede en liefde in verscheidenheid. Het is jullie algemeen bekend dat er op Aarde allerlei verschillen bestaan tussen mensen. Verschillen in nationaliteit, ras, kleur, seks, geloof, cultuur, achtergrond, politieke voorkeuren en persoonlijke overtuigingen over allerlei onderwerpen. Het is jullie ook bekend dat er door deze verschillen veel spanningen en gewelddadige confrontaties in de menselijke geschiedenis zijn geweest. Deze confrontaties zijn in eerste instantie op angst gebaseerd. Angst voor elkaar. Angst om geen ruimte te hebben om te zijn wie je bent. Angst dat een ander je dwingt om zijn of haar eigen overtuigingssysteem over te nemen. Deze angst kan zich later ook met woede en verdriet verbinden. Deze laatste emoties ontstaan met name door het aannemen van slachtoffer- en daderrollen. Jullie zoeken daarmee een weg om de genoemde emoties op te lossen. Dat doen jullie door te het vluchten, te vechten of te willen domineren. Zolang jullie bewustzijn en handelingen zijn afgestemd op deze rollen zullen jullie geen conflict grondig kunnen oplossen. De slachtoffer- en daderrollen blijven zich dan ook voortdurend manifesteren tot er een bewuste keuze door de betrokkenen is gemaakt om ze los te laten en de rol van schepper aan te nemen.

Het aanvaarden van de eigen scheppingskracht en van de consequenties van de zelfgemaakte beslissingen vormen de enige goede basis voor het oplossen van conflicten. Deze keuze symboliseert de weg van dualiteit naar eenheid op collectief niveau. De sleutels in dit proces zijn ‘acceptatie en respect’. Twee aspecten die diep met elkaar verbonden zijn. Er kan geen respect zijn zonder acceptatie en als je iemand accepteert, respecteer je deze persoon in wezen al. Acceptatie en respect in eerste instantie van en voor jezelf en in tweede instantie van en voor een ander. Deze twee hartkwaliteiten brengen jullie direct in contact met jullie scheppingskracht en met jullie Goddelijkheid. Op het moment dat je je bewust bent van je eigen Goddelijkheid, word je ook bewust van de Goddelijkheid van een ander. Dan hoef je niet meer te vluchten of een ander te willen domineren. Jullie zijn dan afgestemd met een niveau van eenheid waar alle verscheidenheid een eigen plek heeft. Vanuit dit niveau kunnen jullie genieten van wat elk mens te bieden heeft aan het geheel. Het is een heel andere manier om met verschillen om te gaan. Jullie zijn gewend om verschillen als bedreigend te ervaren. Maar als je de verschillen vanuit je hart aanvoelt, zijn ze inspirerend. Zo kun je bijvoorbeeld zien hoe iemand anders met een vergelijkbaar vraagstuk omgaat. Dan worden andere aspecten belicht die je zelf misschien nooit had gezien of aangevoeld.

Het feit dat er veel ‘soorten’ mensen op Aarde zijn, is een reflectie van een verscheidenheid die ook in het Universum aanwezig is. Het weerspiegelt de diversiteit van God die vanuit een absoluut niveau manifest is geworden. Jullie maken met zijn allen deel van het alom Goddelijke uit. Dat is niet voor niets. Het bevordert de ontwikkeling van het eenheidsbewustzijn op Aarde. Toen jullie vanuit je Hogere Zelf besloten om op Aarde te incarneren, hebben jullie je ook verbonden met de collectieve intentie om vanuit de Aardse ervaring tot eenheidsbewustzijn met elkaar te komen. Dat was ook jullie eigen intentie om het Aardse avontuur aan te gaan. Deze intentie staat op het punt om reële vormen aan te nemen. In de komende tijd zullen jullie op allerlei manieren geconfronteerd worden met jullie essentiële reden om hier op Aarde te zijn. Namelijk het bewust worden van de eigen Goddelijkheid op individueel en op collectief niveau en op die manier het ontwikkelen van eenheidsbewustzijn in jezelf en met elkaar. Het is een zeer boeiend proces waarbij jullie vaak de nodige vraagtekens zullen zetten over wat jullie voelen, denken en handelen. Wij, Maria, Jezus en Maria Magdalena, zijn bereid om jullie hierbij te inspireren en te begeleiden in de mate waarin jullie dat aan ons vragen. Aarzel niet om ons voor allerlei kleine en grote zaken door middel van gebed in te schakelen. Het is onze voornemen om beschikbaar voor jullie te zijn in alle vormen die jullie nodig kunnen hebben. In liefde en eenheid, Maria, Jezus en Maria Magdalena.”

Voor meer openbaringen kijk op www.openbaringen.com

Copyright © Ditrianum Media Center

(Ontvangen via Hs voor wakkeremensen)