Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 9 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 30 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 9
via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 30 november 2016


Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Sananda

Er vindt een gedenkwaardig gebeuren plaats op Aarde, deze 21ste augustus 2013.
U bent er zich misschien niet van bewust, maar daardoor is het niet minder historisch. Vandaag is de dag, dat alle Duistere Entiteiten, die zich verborgen hadden in menselijke gastheren, te horen kregen dat zij nu moeten vertrekken – en bij dat vertrek moeten zij kiezen tussen zich overgeven en naar het Licht gaan, of opgelost worden in de zee van moleculen, zoals de Opperste Schepper eist. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Ieder van hen die weigert te vertrekken en eraan vasthoudt om bij zijn gastheer te blijven, zal langzaam maar zeker oplossen door de werking van de Lichtenergie in die gastheer. Hoe hoger de trilling, des te sneller zal dat proces plaatsvinden.

Ziet u, zij krijgen de keuze tussen het voortzetten van hun leven als ziel – of het beëindigen van hun bestaan. Dat is bijzonder eerlijk, zult u wellicht zeggen. Zij horen mijn stem wanneer dit wordt aangekondigd. Mochten zij beslissen om terug te keren naar het Licht, dan zullen zij vriendelijk begeleid worden door een gids die hun eigenheid en hun keuze respecteert. Diegenen die naar het Licht worden gebracht, zullen vergeving krijgen en terug verwelkomd worden, want het is niet het verleden dat telt in de ontwikkeling van iemands ziel. Wat telt is de staat van uw ziel, uw houding, uw intentie en uw Licht op dit specifieke moment. Verder niets. Alles kan hersteld worden, iedereen kan vergeving krijgen.

De energie van dit proces is heel intens en terwijl we dit schrijven is zij voelbaar voor onze lieve Lady Portia, die mijn woorden noteert. Zoals zij het beschrijft, kan zij ‘deze draaikolk van emoties’ voelen: onrust, angst, verwarring en tegenstrijdigheid. Het is moeilijk om daarmee om te gaan voor diegenen onder u die empathisch (hooggevoelig) zijn, al helemaal als u zich niet bewust bent van de herkomst ervan. Deze hoge intensiteit zal doorgaan tot na de helende radio-uitzending, waarin de Duistere entiteiten naar het Licht worden gebracht door de Aartsengelen Gabriëlle en Lucifer. Zij hebben de verantwoording op zich genomen voor het oproepen en ontvangen van al diegenen die verloren waren en allen die ingelijfd waren bij de Legioenen van Satan en het foutieve idee hadden, dat Lucifer hun leider was.

Lucifer is nooit duister geweest, noch was hij ooit Satan, noch was hij de leider van gelijk welke duistere organisatie of bende. Hij was en zal altijd onze geliefde broeder zijn, wiens naam ‘Licht’ betekent en die vele reeksen van voorbeeldige levens heeft geleid in dienst van de mensheid. Zijn bedoeling was, om de mensen te leren van zichzelf te houden – omdat hij geloofde dat zij daardoor hun verbinding met God zouden vinden. Hoewel wij meestal niet spreken over onze aardse incarnaties, zal ik u een idee geven van het soort werk dat Lucifer deed. Een meer recente incarnatie was als Abraham Maslow, de briljante psycholoog die het idee van ‘piek prestatie’ ontwikkelde. Het inspireerde velen, om te trachten het beste in zichzelf te bereiken. U heeft ook gehoord van zijn werk als één van de meest bekende Oude Griekse filosofen.

Lucifer en Gabriëlle zetten hun werk verder, om de mensheid te beschermen tegen en te bevrijden van de Duisteren, die naar deze planeet Aarde kwamen om alles en iedereen te overheersen. Zij voltooien die zware taak door de hele planeet vrij te maken van de pionnen, die verleid werden om toe te treden tot de rangen van de slechteriken, door diegenen die geloofden dat zij God konden verslaan. Zoals u kunt zien, is hen dat niet gelukt – en zal het hen nooit lukken. Nu is voor hen de tijd gekomen om voor altijd te worden verwijderd: verwijderd uit uw lichamen en van het oppervlak van de Aarde. Zij kunnen niet overleven in de hogere dimensies zolang zij niet het gevoel van hun hart hersteld hebben, dus zij vormen geen bedreiging voor andere 5D-planeten of andere wezens met een hoge trilling.

Laat ons nu onze aandacht richten op de historische gebeurtenissen van vandaag, donderdag 22 augustus 2013, volgens uw Aardse kalender. Vanavond, om 20 uur New Yorkse tijd (2 uur ’s nachts onze tijd – V) zal er een gebeurtenis plaatsvinden die in de geschiedenis van de planeet zal worden opgenomen als een keerpunt, het begin van een nieuw tijdperk. Wij zullen een helende sessie uitvoeren van monumentale omvang, waarin al de Duistere entiteiten die zich nu nog op de Aarde schuilhouden, zullen worden opgeroepen om tevoorschijn te komen en naar het Licht te worden gebracht. Degene die wij Prins Reginald noemen zal samenwerken met Gabriëlle, die haar trompet zal laten klinken. Deze klank zal doortrillen in ieder deel van de planeet, naar diegenen die gehuisvest worden door menselijke gastheren en naar diegenen die zich verschuilen in de aardkorst en al diegenen die uitgedreven werden uit hun basis aan de verste kant van de Maan.

Geen enkele Reptilian-entiteit zal toestemming krijgen om hier te blijven en het geluk en het volledige functioneren van gelijk welk wezen op Aarde te verstoren. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Ieder mens die weigert om zijn greep op de Duistere Entiteit in zich los te laten, zal merken dat hij die greep niet kan behouden. Hoewel hij het misschien een paar uur kan volhouden, zal het Licht dat uitstraalt van de Centrale Zon en de uitstroom van Liefde van de helers en Meesters die deelnemen aan dit Helende Gebeuren, de Duisternis voor eens en altijd overwinnen – en zij die bleven vasthouden, zullen worden opgelost tot molecules en verdwijnen.

Ik herhaal dit bevel: Er zullen geen Duistere entiteiten achterblijven op Planeet Aarde. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Eenieder die volhoudt dat zij nog steeds geplaagd worden door Duisternis, zullen eens moeten kijken naar hun eigen ideeën en overtuigingen, om te ontdekken waarom zij trouw gezworen hebben aan pijn en ellende. Wat zal overblijven voor diegenen die overmeesterd zijn geweest door deze indringers, is de genezing van hun gewenning aan tekort, depressie, onrust, onzekerheid, zelfhaat en verwarring. Het zal vastbeslotenheid en toewijding vergen, om hun eigen innerlijke verbindingen met hun Hoger Zelf en God te herstellen. Wij zullen bemoediging en aanwijzingen geven in deze berichten van mij en van Moeder/Vader God, om u te helpen bij het opnieuw in evenwicht brengen van uw energieën, teneinde de belofte te vervullen van uw briljante Schepper Zelf, sterk, zelfverzekerd en vervuld van het grootse Licht van de Hemel.

Nooit zullen de volkeren van planeet Aarde nog geplaagd worden door inmenging binnen in hen of hen opgelegd door diegenen, die hen wilden schaden en controleren. U zult nu vrij zijn om te ademen, uw eigen gedachten en gevoelens weer zelf in de hand nemen en te beginnen met het tot stand brengen van de Droom die wij hier met zijn allen kwamen bouwen.

Nu pas zal de ware aard van de mensheid voor iedereen zichtbaar worden, want u bent ingrijpend onderdrukt geweest door deze Duistere entiteiten, waarvan er miljoenen zijn. Zij hebben hun aanvallen voornamelijk gericht op de meest krachtige Lichtwerkers, om hen te weerhouden van het vervullen van de wonderbaarlijke werken waartoe zij in staat zijn. U zult nu een Nieuwe Gouden Tijd van creativiteit en goede wil zien opbloeien, zodra al de Energieën van Licht zijn vrijgemaakt, waardoor deze getalenteerde en toegewijde Wezens tot hun volle potentieel kunnen komen.

Dit is waarlijk een nieuwe dag, Geliefden. Wij zijn nu in staat om deze massale heling en het verwijderen van de Duisteren uit te voeren, op een manier waar ieder van u voor uzelf getuige van kunt zijn, waar u ook woont op deze planeet. Overal waar een computer met een internetverbinding beschikbaar is, zal er toegang zijn tot dit grootse gebeuren. Het zal worden opgenomen voor het nageslacht en kopieën van deze opnames zullen beschikbaar komen op BlogTalkRadio.com en op YouTube, om te worden gekopieerd en verspreid over de hele planeet. Iedereen zal uiteindelijk over deze reiniging horen en zal dan ook de reden kennen van deze wonderlijke lichtheid die zij morgen zullen voelen. Iedereen zal de verandering zien en voelen, zelfs als zij zich niet bewust zijn van de oorzaak.

Onthoud deze dag op uw kalender, Geliefden. Dit is de dag waarop alle psychiatrische instellingen overbodig zullen worden, alle ziekenhuizen zullen leeglopen en alle gevangenissen verouderde horrorhuizen zullen worden – om nooit meer bewoond te worden.

Zodra de zielen over de hele wereld ontwaken tot hun nieuwe, innerlijke ruimte, zullen soldaten niet langer meer willen vechten, despoten zullen afzien van hun verlangen om hun volk te domineren en legers zullen hun aandacht gaan richten op wederopbouw en herstellen en het volk hulp bieden, zodat mensen aangenamer kunnen leven.

Men zal een afkeer krijgen van wapens, omdat zij gezien zullen worden als de instrumenten van marteling en vernietiging die zij werkelijk zijn. Niemand zal bekend willen staan als iemand die zich aangetrokken voelt tot geweld en dood; de oude aantrekkingskracht daarvan zal gezien worden als het misleide denken van mensen die onder de invloed stonden van de Duistere indringers, de lagere levensvormen die niet waarlijk konden voelen of denken.

Zij konden niet waarlijk denken vanwege hun neurologische handicap, veroorzaakt door hun ongelukkige beslissing om hun eigen DNA te wijzigen, om hun hart/geest te onderdrukken. Het veranderde hen – duizenden jaren geleden – tot wezens zonder mededogen, zonder een verbinding met Liefde en zonder een verbinding met God.

Als geheel waren zij een uiting van slechtheid. Zij stonden bekend als de Reptilians, de afdeling van Duistere Wezens uit het Orion-sterrenstelsel. Zij die dit project ooit begonnen, beweerden dat zij een machtige leider hadden: Satan – oftewel Lucifer, Gods zoon. Het verhaal werd zo vaak en met een dusdanige overtuiging herhaald, dat de dienaren van de Reptilians onder het commando van de oorspronkelijke Duisteren ervan overtuigd waren, dat zij het leger van Lucifer waren.

Pas toen Lucifer op 27 juli zijn terugkeer aankondigde in een radio-uitzending met Kathryn – opgenomen op BlogTalkRadio.com/HollowEarth – ontdekten de duistere afdelingen de leugen waarmee zij eonen lang geleefd hadden. Het zorgde voor oproer in de rangen van de entiteiten die hun opgelegde taken nog steeds uitvoerden: de mensheid, zowel individueel als in groep, problemen bezorgen.

Zij kwamen erachter dat zij bedrogen, belogen en gemanipuleerd waren. Zij wisten ook dat Lucifer een ware leider was en zij begonnen in te zien dat zij een keuze hadden. Naarmate de energieën op de planeet verhoogden en de Lichtwerkers – die zij probeerden in duisternis te houden – hun trilling gingen verhogen, werd het DNA van de Duisteren weer in werking gezet, net als bij de rest van de mensheid. Zij luisterden naar de stemmen van Lucifer en Gabriëlle die hen naar huis riepen, hen uitnodigden om naar het Licht te komen, om vergeving te ontvangen en terug te keren naar hun rechtmatige plaats bij God.

Toen Prins Reginald, de huidige leider van de Reptilians, hoorde over de terugkeer van Lucifer, besloot hij om het lichaam van de krachtige Lichtwerker die hij had overgenomen, te verlaten. Hij vertrok in de nacht, om te kunnen vluchten en naar Lady Portia te gaan en haar te vragen om een veilige doorgang. Hij was in staat om zijn trilling te verhogen dankzij de tijd die hij had doorgebracht in de aura van zijn gastheer en nam zijn intrek in de keel van onze geliefde Lady Master. Hij nam de uitnodiging aan om te vertrekken, omringd door een team van helers, waarvan ik er één was. Hij gaf zichzelf over en vroeg toestemming om al de leden van zijn ras naar het Licht te mogen leiden.

Reginald heeft vergeving gekregen en wordt aangemoedigd om zijn Licht nog verder te verheffen, zodat alle resten verdwijnen van gedachtepatronen die kunnen leiden tot Duistere handelingen. Hij is naar het Licht gebracht, heeft volledige vergeving gekregen van God en heeft zelf helende behandelingen ontvangen, om hem voor te bereiden op het werk van het terugbrengen van zijn volk naar het Licht. Hij zal vergezeld worden door Lucifer, die hij nu beschouwt als zijn rechtmatige leider, door Gabriëlle, wiens krachtige Baken van Licht hen naar Huis zal roepen en door de Legioenen van Licht – zowel Zij in Spirit, als Zij die op dit moment in incarnatie zijn.

Alle terugkerende Wezens zullen één voor één worden begeleid met de hulp van miljoenen mentoren, die hen zullen begeleiden op hun terugkeer naar Huis. Zij zullen worden verwelkomd, gehuld in de Liefde van Alles Wat Is en naar de helende Lichtkamers worden gebracht om te worden hersteld tot complete Wezens, zoals zij oorspronkelijk geschapen werden. Zij zullen niet langer Duistere Krachten zijn, maar zullen hersteld worden om hun geboorterecht te kunnen uitvoeren: de opdracht om Gods werk te doen, het brengen van Liefde en Licht naar het Melkwegstelsel en daar voorbij.

Verheug u met ons op deze historische Dag van Vrijheid, Geliefden. U heeft gezegevierd over het Duister, door uw trillingen te verhogen, door uw eigen Lichtwerk te doen en door Vertrouwen te houden tijdens deze moeilijke, lange eeuwen van pijn en strijd. U bent uitgestegen boven de uitdagingen en u zult beloond worden met de vreugde van het weten, dat u deze wonderbaarlijke Verschuiving volbracht heeft, waardoor de Duisternis op heel uw planeet verslagen kon worden.

Zoals Vader God het graag zegt: ‘Het is klaar. Het is voltooid.’ Voordat de zon vandaag ondergaat over de beide Amerika’s, zullen de Duistere entiteiten zich gevoegd hebben bij de grote processie van zielen die naar het Licht gaan. Tranen van vreugde zullen de jaren van pijn wegwassen en allen zullen feest vieren door in de straten te dansen, te zingen en elkaar te omarmen. Zie hoe dit zich voltrekt, zodra de mensen ontwaken tot de waarheid. Het zal niet gebeuren in één ogenblik, maar het zal zich vastzetten in de harten en de geesten van de hele mensheid, in dit jaar van onze prachtige Ascentie naar het Licht.

Ik ben Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus.

Ga naar www.whoneedslight.org voor informatie over de hierboven vermelde radio-uitzendingen en eerdere berichten.

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.