Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 8 / via Dr. Kathryn E. May / augustus/september 2013./geplaatst 27 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 8
via Dr. Kathryn E. May
augustus/september 2013. /geplaatst 27 november 2016

Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Jezus/Sananda.

Dit zal sommige mensen boos maken, anderen verward en nog anderen helemaal in extase brengen. De dingen die ik ga zeggen in de Nieuwe Geschriften zijn heel anders dan de Geschriften die geschreven werden voor de verzameling die het Nieuwe Testament of de Bijbel zouden worden. Uiteraard heb ik geen van die hoofdstukken persoonlijk geschreven. Sommige ervan werden geschreven door mensen die mij na stonden – mijn discipelen, zoals zij genoemd werden – maar velen werden geschreven lang nadat ik vertrokken was en daarom zijn het niet mijn woorden en vaak zelfs niet eens mijn gedachten. Zij die de Bijbel bestudeerd hebben zullen wel kunnen bepalen waar ik het over heb. Gelijk welke lering die niet gebaseerd is op Liefde, is niet de mijne – of die van God.

Er is echter nog een probleem met de Bijbel en dat is, dat vele van de meest belangrijke teksten opzettelijk werden weggelaten. Mijn geliefde echtgenote Maria Magdalena onderwees De Ware Weg samen met mij, in harmonie met de ideeën die ik de wereld kwam aanreiken. Zij was – met mijn enthousiaste goedkeuring – de schrijver van de familie en zij documenteerde enkele van mijn meest belangrijke onderrichten, waarvan wij hoopten dat zij behouden zouden blijven voor het nageslacht. Helaas werden ze weggestopt tegen de tijd, dat Keizer Constantijn opdracht gaf voor het boekwerk dat de Bijbel zou worden.

Deze teksten zullen binnenkort gevonden worden en wanneer wij terugkeren om onder u te wonen, zal haar stem opnieuw gehoord worden – even sprankelend, vriendelijk, liefdevol en Lichtend als zij altijd geweest is. Het was onze hoop dat haar aanwezigheid van invloed zou zijn voor de verandering in de maatschappelijke houding tegenover vrouwen, maar op grote schaal is dat waarop wij gehoopt hadden niet gelukt. De groep mannen die besloten om haar in diskrediet te brengen door twijfel te zaaien over haar morele karakter, deden dat met een duidelijke bedoeling: zij hebben opzettelijk een verhaal verzonnen dat haar geloofwaardigheid zou schaden en daarmee haar vermogen om grote aantallen mensen te bereiken met haar onderricht.

Bedenk eens, hoe anders de houding naar vrouwen toe had kunnen zijn in die landen die zichzelf ‘Christelijk’ noemen, als haar ware identiteit en haar persoonlijke kracht erkend waren geweest. Zij was mijn gelijkwaardige partner en medewerkster. Haar kracht steunde mij in moeilijke tijden, net als die van Moeder Maria. Tezamen waren zij de burcht van Liefde en begrip, die het pad verzachtten dat ik gedurende die moeilijke jaren moest gaan. Ik had dat niet alleen kunnen doen.

De nadruk op mannelijke overheersing en hun alleenrecht, zoals de Bijbel dat voorstelt, konden niet verder afstaan van het ware verhaal van mijn leven en dat van mijn naaste discipelen. Wij waren opgevoed in de Joodse traditie van nauwe en blijvende familiebanden, waarin het partnerschap van beide ouders op waarde werd geschat en waarin benadrukt werd, dat kinderen kostbare geschenken zijn. Wij koesterden het beginsel van het heilige verbond tussen man en vrouw en de grote behoefte die kinderen hebben aan een stabiele en ondersteunende thuis. Niettemin veroordelen wij niemand die in staat is om een alternatieve versie te vormen van dit liefdevolle partnerschap. In een thuis is het de atmosfeer van Liefde die telt, niet de persoonlijke identiteit, het geslacht of de leeftijd van de gezinsleden.

Mensen zijn sociale wezens en wij hebben allemaal nood aan goed gezelschap en comfort, wanneer we thuiskomen van onze reizen – of dat nu een dag papierwerk op kantoor was of achter de ploeg op een veld. We hebben allemaal nood aan de liefde van een familie, die ons omarmt in de weldoende atmosfeer van Licht. Helaas hebben hele generaties van mensenkinderen overleefd, met een minimum aan comfort en zonder een bron van onvoorwaardelijk gegeven Liefde. Dit verandert. Kinderen worden nu werkelijk gezien als de belofte voor de toekomst en de hoop op een betere wereld dan die waarin hun ouders leefden en zo zal het zijn.

Velen hebben gehoord over de kristal- of indigo kinderen. Zij lijken een ander ras te zijn, een meer geëvolueerde versie van de mensheid dan ooit eerder hier op Aarde werd gezien. Het klopt, dat zij letterlijk scheppingen zijn met een kristallijnen basis; hun DNA is verschillend van dat van hun ouders, in die zin dat bij hen de slapende DNA-strengen reeds geactiveerd zijn. Elke dag weer zult u allemaal een beetje meer zoals deze kinderen worden. Naarmate uw eigen DNA geactiveerd wordt, breidt uw creativiteit zich uit en uw vermogen om eindeloze Liefde te voelen, neemt toe. Zoals deze nieuwe kinderen, gaat u meer lijken op de Goden en Godinnen die u bij uw geboorte al was.

Ziet u, deze kinderen zijn helemaal geen nieuwe schepping. Zij zijn een terugkeer van de ware identiteit van de mensheid, een herstellen van de schitterende blauwdruk van intelligentie en vermogen, die deel was van het plan voor de Ascentie van de mensheid.

De Ascentie waarop u zich nu voorbereidt, is feitelijk een terugkeer naar de glorie van de oorspronkelijke Aarde, die Eden was – een glorieuze plek van vrede, harmonie en tevredenheid. Toch was de gave van een prachtig, overvloedig Paradijs niet voldoende voor de ontwikkeling van een soort die zo bedrijvig, nieuwsgierig, creatief en agressief veroverend was, als u bent geweest. Daarom hebben wij in de Raden van Planning allemaal tezamen besloten, dat de Aarde – in elk geval tijdelijk – zou afdalen naar een 3D-staat, waardoor de grootste testen van dapperheid, integriteit en eer mogelijk werden.

Hier bent u dan, na vele voltooide levens hier in dit Aardse rijk. U bent bont en blauw geslagen in uw lichaam en uw ziel. Nu is het tijd voor uw heling, omdat u reeds de lagere trillingen van het leven in 3D heeft achtergelaten. U ontwaakt langzaam maar zeker tot de waarheid dat alles veranderd is – en ook u zult niet anders kunnen dan veranderen. U merkt dat u vasthoudt aan oude patronen, oude ideeën en velen worden nu haast gedwongen om hun greep op de oude manier van leven los te laten, ook al was die verweven met pijn, afwijzing en lijden.

Wat houdt u vast, Geliefden, aan de tradities die uw geest in slavernij hielden en uw lichamen straften? Wat vindt u nog steeds zo kostbaar dat u er niet van kunt scheiden, zelfs al klaagt u zo bitter over de stress in uw dagelijkse leven? Wat heeft u feitelijk te verliezen, behalve uw angst, uw pijn en uw verdriet? Het leven in de hogere trillingen is niet nieuw voor u; u heeft het tussen elk van uw levens ervaren – achter de Sluier. U heeft in het Paradijs gewoond, bij de Hemelse schare. U heeft gedronken van de beker van het eeuwige leven en de eindeloze Liefde gevoeld van uw Moeder/Vader God. De herinneringen daaraan liggen opgeslagen in uw hart/geest – die plaats in uw hart waar u denkt met uw gevoel en waar u zich verbindt met uw Hoger Zelf.

Uw Hoger Zelf is uw zielenverbinding met de hogere dimensies. Op dit ogenblik verblijft uw Hoger Zelf vlak boven uw hoofd, net aan de andere kant van de Sluier in de 5de dimensie.
Luister goed, Geliefden, dan zult u de aansporingen van uw ziel even duidelijk horen als u ’s morgens uw wekker hoort of het toeteren van auto’s, op weg naar uw werk. Ontwaak tot die stem binnen in u, die spreekt over Liefde, Waarheid en Hoop. U noemde het intuïtie of een voorgevoel, of u voelde het in uw botten. Het is de stem van God binnen in u en overal om u heen, die u oproept om op te staan en uw plaats in te nemen in het wonderbaarlijke avontuur dat voor u ligt.

De volgende keer dat u zich afvraagt of u moet vertrouwen op uw intuïtie of gewoon moet trachten de dingen in uw hoofd op een rijtje te krijgen, sta dan even stil en denk nog eens na. Wat is een betere manier om een probleem op te lossen: vertrouwen op de wijsheid van God en de Kosmos, of puzzelen in uw brein, waar u enkel beschikt over de informatie die u werd aangereikt door de mensen om u heen? Het antwoord zou duidelijk moeten zijn.
Uw brein, dat wij uw schatkist aan kennis noemen, is zoals uw computer. Het kan opslaan, opzoeken en ophalen. Het kan geen beslissingen nemen; het kan u enkel weergeven, wat andere mensen u verteld hebben over hun beslissingen. Dat is geen effectieve manier om uw leven te leiden.

Uw innerlijke stem – de stem van uw hart/geest – is verbonden met uw onderbewuste geest, die zich niet in uw brein bevindt, maar eeuwigdurend voortbestaat, met of zonder uw lichaam. Het is een complexe opslagplaats, onder toezicht van uw Hoger Zelf, die toegang heeft tot alle herinneringen van uw vele vorige levens en die u de vaardigheden en kennis ter beschikking kan stellen, die u in andere levens vergaard heeft. Dat is waarom u een ‘natuurtalent’ kunt zijn op bepaalde gebieden. U heeft daar dan waarschijnlijk in één of andere vorm oefening in gehad. Een talenknobbel bijvoorbeeld, is waarschijnlijk het resultaat van vorige levens waarin u die taal gesproken heeft; een interesse in helen of geneeskunde is waarschijnlijk al veel eerder ontstaan, enzovoort.

U bent veelzijdige wezens, veel complexer en wijzer in wat u allemaal weet, dan u zich kunt voorstellen. Bij de Ascentie zult u allen eindelijk toegang hebben tot uw geheugen van deze dingen uit uw eigen leven en u zult ook in staat zijn om de Akasha-archieven van anderen te bestuderen. U zult de waarheid vernemen over uw geschiedenis en de geschiedenis van uw planeet en u zult ontdekken hoe weinig uw wetenschappers en deskundigen ontdekt hebben over dat verhaal. Er worden elke dag nieuwe ontdekkingen gedaan waarvan sommigen zo vreemd zijn, dat de antropologen geen idee hebben hoe zij ze moeten indelen of begrijpen en heel veel ingrijpende bewijsstukken worden in een lade gelegd of opgeslagen ‘voor later’.

Wat weet u eigenlijk van Planeet Aarde en haar bewoners? Zijn de mensheid en andere soorten ‘geëvolueerd’ door beproeving en terreur, onder invloed van krachten van buitenaf?

Een heel klein beetje maar. Er hebben zich een paar kleine aanpassingen voorgedaan vanwege omstandigheden van buitenaf, maar die waren minimaal. De meeste van die veranderingen werden gemaakt onder toezicht van Opperste Schepper en uitgevoerd door Moeder/Vader God en andere hoogstaande Meesters. U werd geschapen, Geliefden, in een samenwerkingsverband dat miljoenen jaren in Aardse tijd besloeg. Er zijn verschillende eerdere beschavingen geweest – zoals u de voorbije jaren heeft kunnen leren uit de teksten van Moeder/Vader God – en die beschavingen hadden een rechtstreekse invloed op de ontwikkeling van de mensheid.

Wanneer de Bekendmaking afgerond is, zult u leren over de ware antropologie en de politieke geschiedenis van uw geliefde planeet, want uiteraard is de achterliggende reden van de aanwezigheid van uw Sterren Broeders en Zusters belangrijk voor waar u nu staat.

Zij zullen fascinerende verhalen te vertellen hebben, die u gedurende vele, lange vertelsessies op het puntje van uw stoel zullen houden. Ziet u, zij hebben u zoveel meer te bieden dan enkel maar de hoogstaande technologie waarmee zij onmiddellijk uw leven, uw gezondheid en de gezondheid van de planeet zullen verbeteren. Zij zullen u helpen om uw diepe onbewuste banden met fascinerende gebeurtenissen te herstellen, waar u nu niet bij kunt. Zij zijn bijzonder verlangend en opgewonden bij deze kans, om u te helpen meer te vernemen over de dingen die hen bij hun eigen planetaire Ascenties geholpen hebben.

Wie zijn deze Broeders en Zusters, die staan te trappelen om u te helpen? Zij komen van ver en van dichtbij, relatief gezien. Velen komen uit uw eigen sterrenstelsel, van Sirius, de Plejaden, de Boogschutter-constellatie en andere – in totaal negen – planeten in uw Melkwegstelsel, welke bewoond zijn door menselijke wezens. Er zijn ook ontelbare bezoekers van andere sterrenstelsels, sommige uit verafgelegen sterrenstelsels, die uw wetenschappers niet eens kennen. Zij komen allemaal in hun schepen, om te helpen op elke denkbare manier.
Laat mij u vertellen over een recente gebeurtenis, waar deze bezoekers bij betrokken zijn.

Velen van u hebben gehoord over de Arcturiërs. Zij zijn een hoog geëvolueerde beschaving die een niveau heeft bereikt van samenwerkende groepsidentiteit; zij geven er de voorkeur aan om te werken in eenheid met elkaar, liever dan bekend te staan als aparte individuen.
Hoewel zij zichzelf kunnen losmaken van de groep om met u te praten, blijven zij liever binnen de groepsidentiteit waarbinnen zij aangenaam en bijzonder effectief kunnen werken.

Zij zijn bijzonder hoogstaande helers en hebben veel tijd besteed aan het bestuderen van de mensheid. Zij zijn zeer geïnteresseerd in de krachtige combinatie van gedachten en gevoelens die u bezit – en zij hebben heel effectieve hulpmiddelen ontwikkeld om de ziekten te genezen die voortkomen uit het samenspel tussen uw psychosomatische lagen (zowel uw gevoel als uw lichaam).

Onlangs is onze Lady Portia op ons verzoek begonnen, met het uitvoeren van helende sessies op BlogTalkRadio.com en honderden vrijwilligers – we naderen de 1 000 – hebben daarop ingeschreven en zich beschikbaar gesteld om helende energie te sturen naar de mensen die daarom gevraagd hebben. Wij, in de hogere dimensies, hebben ons bij deze gezamenlijke onderneming gevoegd en de resultaten zijn verbluffend. Toen de Arcturiërs gevraagd werden om zich bij de Helende Meesters te voegen – tezamen met Moeder/Vader God, Aartsengel Michaël, Saint Germain en vele anderen – hebben zij daarop geantwoord met het brengen van hun genezende schepen, om de hele planeet te helpen.

Als eerste werden twee grote Moederschepen in een baan hoog boven de Noord- en de Zuidpool gestationeerd, daarna hebben vier kleinere schepen hun positie ingenomen op vier punten langsheen de evenaar.

Omdat zij gevraagd werden, zijn zij gekomen. Dit is een voorbeeld van het soort materialisatie – het scheppen van waar u om vraagt – dat nu mogelijk is. Zij zullen nu helpen bij het genezen van de hele planeet. U allen kunt u verwachten aan het ervaren van ‘wonderbaarlijke’ genezingen, zoals al vele deelnemers aan de internet heling-sessies dat ervaren hebben. Naarmate het aantal helers groeit, zal het vermogen van intentie een dusdanig onweerstaanbare kracht worden, dat kwalen of ziekte niet meer kunnen bestaan in haar aanwezigheid.

Dit helende werk heeft ook duizenden duistere entiteiten doen opduiken, die trachten zich te hechten aan de Lichtwerkers, die zij beschouwen als hun laatste hoop op overleving.
Zoals u inmiddels weet, is Lucifer teruggekeerd naar Huis, naar de verwelkomende armen van zijn Moeder/Vader God, zijn tweelingziel Aartsengel Gabriëlle en zijn liefhebbende broeders en zusters. Hij werd verwelkomd als een held – zeer tot zijn verbazing, want hij dacht dat hij op zijn lange reis naar de Aarde er niet in geslaagd was om meer Licht en een hogere trilling naar de planeet te brengen, zoals hij gepland had.

De bewust en opzettelijk geschapen Duistere energievorm die ‘Satan’ was, is gevangen genomen en naar het Licht gebracht. De Duistere entiteiten hebben dit vernomen en zijn nu in wanorde en verwarring, want zij waren door manipulatie gaan denken, dat Lucifer de Duivel was, de vertegenwoordiger van al het kwaad – en hun machtige leider. Zij zijn stomverbaasd nu zij ontdekken, dat degene met de naam Lucifer feitelijk de essentie is van Licht en Liefde en zij komen nu uit hun donkere schuilplaatsen, angstig, verward, gedesillusioneerd en wanhopig. Velen hechten zich aan nietsvermoedende Lichtwerkers, in een poging om een manier te vinden om gered te worden. De meesten zijn bereid om nu terug te keren naar het Licht, om vergeving te ontvangen en hersteld te worden in Liefde.

Zij hechten zich met duizenden tegelijk aan de Zuil van Licht, die Gabriëlle als bescherming om zich heen heeft. Als een team werken Lucifer, Aartsengel Michaël, Saint Germain en ik, samen met Shatoose, Moeder Ama, Vader God, de Arcturiërs en vele anderen, om hen raad te geven en gerust te stellen. Zij worden omhuld in een Cocon van Licht en de meesten van hen kiezen ervoor om terug te keren naar Bron, om hersteld te worden tot het Licht.

Dit is waarlijk een monumentale onderneming. Gabriëlle heeft vreugdevol aangeboden om dienstbaar te zijn, door zichzelf aan te bieden als het Licht dat deze duizenden en duizenden Duistere entiteiten aantrekt. Zij zijn doodsbang om terug te keren, vanwege alles wat zij gedaan hebben. Ze vrezen gestraft te worden, maar wat zij ontvangen is vriendelijkheid, vergeving en eindeloze Liefde. Wij begeleiden hen allemaal naar het Licht, om God te ontmoeten. De planeet wordt eindelijk bevrijd van deze Duisteren, van wie de meesten misleide volgelingen waren. Het is werkelijk een Triomf van het Licht over de Duisternis.
Wij zijn dankbaar voor onze teams van helers op de grond, de Lichtwerkers die geleerd hebben om deze Duistere Entiteiten te verwijderen en voor de toenemende internet heling-teams, wiens energieën het begin vormden voor zulk een positieve werking. Dit is een voorbeeld van de synergie die wordt opgewekt, wanneer honderden mensen hun krachten bundelen om hun energie te richten op één enkele, positieve uitkomst: het helen en de Ascentie van Planeet Aarde. Het werkt fantastisch en zal het bewustzijn verder blijven verheffen – en daarmee het trillingsniveau van de hele planeet.
Door Liefde en Licht te sturen naar iedereen die fysieke genezing nodig heeft, heeft u een golf van bewustzijn in gang gezet van het samenspel tussen Duistere gedachten en kwalen, tussen onrust, wanhoop, ziekten en Duisternis. Naarmate de genezing zich doorzet en volmaakte gezondheid de droom wordt in ieders gedachten, zal de duisternis oplossen in het niets en wanhoop zal vervangen worden door vreugde. Deze ‘wonderen’ zullen heel gewoon worden, wanneer meer en meer mensen zich laten meevoeren op de golf van opwinding en Liefde – rechtstreeks naar de 5de dimensie en de Droom van Ascentie, die wij allen gedurende millennia gedeeld hebben.
Ik ben Jezus/Sananda en ik ben hier om u te dienen.
De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.

Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

http://spiritueellezen.org/