Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 6 / via Dr. Kathryn E. May / Herzien in 2015 / geplaatst 3 september 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 6
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / geplaatst 3 september 2016


Ontwaak, Heal, Verenig

Elke dag wordt de Sluier weer dunner.
Vandaag is een historisch moment. Met vandaag bedoel ik niet deze datum, ik bedoel deze week/maand/dit moment. U bent betrokken bij een project dat zich reeds duizenden jaren lang ontvouwt. Velen hebben gevraagd: ‘maar wij zijn slechts een kleine planeet hier in het Melkwegstelsel. Wat maakt ons zo speciaal, dat het hele Universum op ons let?’ Dat is een goede vraag. Het is juist, dat wij qua grootte maar een klein deel zijn in het geheel, maar dat heeft geen belang in Kosmisch opzicht. Ik zal u vertellen waarom.

Het hele Multiversum is verbonden. Alles is Eén, dus alles wat op één plaats gebeurt, in gelijk welke dimensie en op gelijk welke Tijdlijn, heeft een rimpeleffect op alle andere wezens en gebeurtenissen en verandert ook het verloop van een Tijdlijn voor andere wezens en planeten. Wij zijn dusdanig onderling verbonden, dat een beslissing die genomen wordt op Venus of een collectieve keuze die gemaakt wordt op Arcturus, allemaal hun uitwerking hebben op de Aarde. De reden waarom de Aarde zo belangrijk is op dit ogenblik op deze Tijdlijn is veelvoudig. Ik zal u een idee geven van de variabelen die zo belangrijk zijn.

Als Galactische Levensvormen staan mensen die op Aarde verblijven bekend om hun combinatie van geest en gevoel, hetgeen grote kracht geeft aan hun vermogen om te scheppen. U leert hoe u kunt manifesteren wat u wilt en u leert de toepassing van de Universele Wet: dat niets kan worden geschapen of vernietigd, alleen omgevormd. U heeft als I AM Aanwezigheid – God – het vermogen om alles wat u aanraakt, alles waar u aan denkt te veranderen met de kracht van uw geest, zoals God dat doet. U was als peuters die met vuur speelden – u had geen idee van de uitwerking van wat u deed op de planeet, en vrijwel geen besef van de invloed daarvan op alle bewuste wezens om u heen.

Nu wordt de Sluier van Vergetelheid – die ervoor zorgde dat u uw eigen verleden, de geschiedenis van uw planeet en uw plek in het Universum niet kon zien – opgetild voor de meesten van u en uiteindelijk voor u allen. U begint op te merken dat uw kennis van de wereld om u heen zich uitbreidt; u kunt voelen dat u meer telepathisch wordt en meer ‘bewust’ in elk opzicht. Dit helpt u bij het herstellen van uw connecties met uzelf als het Heilige wezen dat u bent, met uw Hoger Zelf en met Ons. Ja, u bent Heilige wezens, omdat u geschapen werd door God. Iedereen om u heen is ook Heilig. Uw planeet, uw planten- en dierenleven, zelfs de rotsen en de grond onder uw voeten – allen zijn zij Heilige Levensvormen en een deel van het geheel, gevormd door de Godheid.

U bent de schepping die gemaakt is naar het beeld van Moeder Vader God, zoals de oude leringen u vertellen. Dit is geen vergezochte omschrijving … het is Waarheid. De totale som van al de wezens op Aarde is God; ieder deel van dat geheel is God. Ik ben God en u bent dat ook. Doorheen de millennia heeft het altijd vastgestaan dat u op een dag klaar zou zijn om deze belofte te vervullen, de belofte van scheppend vermogen in Liefde en Licht, want dat is God. U bent intensief getest geworden, want de opleiding om een God-in-werking te worden is een ernstige verantwoordelijkheid. Daarom werd het Aarde-Project oorspronkelijk opgezet. Het moest het testcircuit worden voor zielen.

U bent hier om te leren Samen-Scheppen
Niets is belangrijker bij het opleiden van een ziel, dan te leren om volledig het eigen vermogen tot scheppen te aanvaarden en te erkennen – en daarmee het belang van te leren om volledige beheersing te hebben over dat vermogen. Er mogen geen haperingen zijn, geen dingen vergeten worden, geen ontkenning van de aard van dat vermogen om in één ogenblik te verheffen of juist te vernietigen. Deze les is inderdaad een moeilijke uitdaging. Het vergt honderden levens om echt de diepere betekenis te doorgronden van hoe uw handelingen gevoeld worden door anderen. Dit is uw weg geweest, om te leren, te ervaren in verschillende soorten levens, en om volledig de Waarheid te doorgronden van uw aard en uw verantwoording om uw vermogen weloverwogen en enkel voor het Hoogste Goed te gebruiken.

U zult weten of u goed bent voorbereid op de Hogere Dimensies, wanneer u zorgvuldig onderzoekt wat uw reactie is op de woorden die u hier leest. Bent u ongelovig? Spot u met het idee dat u grote vermogens heeft, luistert u in uw gedachten naar al het schijnbare bewijs van uw eigen machteloosheid en hulpeloosheid om invloed uit te oefenen op uw eigen leven? U bewijst daarmee aan uzelf, Geliefde, dat u de les van Eén niet geleerd heeft. U kijkt niet, en dus kunt u niet het bewijs zien dat voor u ligt.

De remedie voor deze algemene kwaal – menselijke blindheid – is het inademen van de lucht van Bron. Voel uw eigen Levenskracht door uw aderen stromen en schud de nevel van illusie en misleiding van u af. Het is nu tijd voor u om uw hart te laten ontwaken, want dat is de bron van Wijsheid, Visie en Waarheid.

U heeft geleerd om enkel te denken met uw verstand en zelfs om de stem van uw hart te negeren, ten voordele van de ideeën in uw hersenpan. Dat is blindheid. Die ideeën in uw brein zijn daar geplaatst door iemand uit uw omgeving, uw cultuur, uw religie of uw familie. Velen daarvan zijn daar geplaatst door de Cabal, zodat ze u zou kunnen controleren en tot slaaf maken. Het zijn niet uw eigen gedachten en ideeën, maar u beschouwt ze nog steeds als waar en zelfs waardevol. Op dit moment in uw ontwikkeling en nu u deze nieuwe lessen heeft om u te helpen bij het maken van de overstap, is het opzettelijke blindheid wanneer u blijft vertrouwen op de ingevingen van uw brein om u te leiden bij de beslissingen over uw leven.

Kijk naar binnen, Geliefden, om de Bron die in u is te activeren en op te wekken. Deze lichamen die u gekregen heeft voor deze reis zijn de fysieke weergave van Gods Wijsheid, Mededogen en Liefde. U kunt pijn voelen, dat is de waarschuwing waardoor u stopt met uw bezigheden en dat u erop wijst, dat u uw Heilige Zelf moet beschermen. U voelt grote vreugde, opwinding en vervulling wanneer u naar het Licht gaat. U bent in staat tot grote Liefde, en als u dat gezegende gevoel toestaat om u op ieder moment van uw leven te leiden, zult u de zaligheid voelen van het Eén zijn met mij en met onze Schepper. Geen probleem of uitdaging van buitenaf kan die band nog verbreken, zodra u die aanvaardt als zijnde van u.

U heeft een vrije wil. U kunt u afkeren van het aankomende wonder van Ascentie. U kunt u vastklampen aan uw bezittingen en aan de ideeën en concepten die u werden bijgebracht, u vasthouden aan het verleden omdat dat nu eenmaal het enige is wat u kent. Ja, in uw brein is het misschien het enige wat u kent, maar in uw lichaam, in uw hart, in de chakra’s die deel uitmaken van uw complexe systeem van antwoorden op dit leven … daarin draagt u de Wijsheid der Tijden. Open uw geest (het eeuwige Weten, dat het huidige brein overstijgt) en sta de stroom van Licht en Liefde toe om over u heen te spoelen. De Bron van Al Dat Is, is Liefde. U hoeft enkel maar uzelf toe te staan u ervoor te openen, en het zal uw gekwetste hart verzachten en healen en het lichaam genezen, dat zo beschadigd is door de toxinen van een leven omgeven door Duisternis.

Healing is altijd een gedeelde ervaring
Velen van u hebben gehoord over de healingssessies waarvan wij gevraagd hebben aan onze familie op de Grond – de Lichtwerkers – om ze wereldwijd uit te voeren tijdens privé-sessies, tijdens retraites en via het internet. Velen komen om geheald te worden, en nog veel meer anderen hebben aangeboden om hun healende energie bij de onze te voegen om hun broeders en zusters te healen. Kijk, Geliefden, ziet u, dag na dag bewijzen wij ‘de kracht van intentie’. Als het uw intentie is om te healen en geheald te worden, dan gebeurt dat. Gaandeweg heeft u aan de twijfelaars bewezen, dat de mensheid inderdaad een vrijgevig en zorgzaam ras is.

Steeds wanneer er iemand – waar dan ook – betrokken is bij het healen en ook al ligt het aandachtspunt bij wie het ook is die de healing vraagt en aanvaardt – toch zijn de healende energieën van invloed op iedereen. Uw healing is afhankelijk van u, in zoverre dat uw oprechte vraag om te worden geheald zorgt voor uw transformatie – in overeenstemming met uw bereidheid om de healing in werking te zetten en te ontvangen. Op die manier worden zowel de healers als diegenen die de healing ontvangen, over de hele Aarde hersteld in een onmiddellijke en blijvende toestroom.

Wij zullen de wereld veranderen, één healing per keer. We tonen aan dat er in feite niet zoiets bestaat als één healing, want met elke healing die plaatsvindt, verliest de ‘ziekte’ – welke die persoon met zich meedroeg – zijn kracht. Anderen leren zo om de ideeën en gevoelens af te schudden, die ervoor zorgden dat de ziekte die zij bij zich droegen werd gevoed en bleef voortbestaan.

De Vaardige en Geliefde Arcturische Healers
De Arcturiërs, voor wie niet bekend is met deze naam, zijn een hoog geëvolueerde en bijzonder vaardige groep Wezens van de planeet Arcturus, die de mensheid van heel nabij hebben bestudeerd. Zij zijn gefascineerd door de werking van hart/geest/ziel/lichaam in de mensen en zij hebben hard gewerkt om de complexe, onderlinge werking te begrijpen tussen emotie en denken. Zij hebben bijzonder vergevorderde en effectieve technologieën ontwikkeld om ziekte uit te bannen en alle lichaamsfuncties in evenwicht te brengen.

Zij zijn volledig toegewijd aan hun werk en zij zetten zich met hart en ziel in voor deze dienst. Wij werken met hen samen en sturen de healende energieën van Liefde en Licht, om de healing te vergroten en op zijn plek te verzegelen. Eenieder die een healing ontvangt of een healing bijwoont, zal het krachtige effect voelen van onze gebundelde energieën op alle functies in het gehele lichaam.

Ieder geïncarneerd mens op Aarde – ook u – heeft een Team van healers die gedurende hun gehele leven bij hen is. Dit gespecialiseerde Team van hoogstaande en liefdevolle Wezens helpt u bij de voorbereiding van uw Levensplan en blijft bij u vanaf uw geboorte, totdat u succesvol de terugblik van uw leven heeft afgerond wanneer u terugkeert naar de Hogere Dimensies. Uw Team van healers bestaat uit specialisten van de Galactische Federatie van Licht (De Grote Witte Broederschap), Arcturische healers, leden van uw Galactische- en zielenfamilie en de Elementaal van uw Lichaam. De Elementaal van uw Lichaam is een wezen van onvoorstelbaar Licht, die bij u blijft doorheen al uw incarnaties op Aarde. De Elementaal van uw Lichaam wordt van deze grootse taak ontheven zodra u ascendeert. Uw geliefde Tweeling Vlam – ook wel bekend als uw Tweelingziel – is ook nauw betrokken bij uw voortdurende healing.

Uiteindelijk geneest u uzelf
Onze aantallen nemen toe. Met elke persoon die zich bij de groep voegt neemt de kracht van Eén toe, dit geeft ons toegang tot een toenemende stroom van Licht, die wij dan richten om nog méér healingen op gang te brengen. Een groot deel van dit proces is het opwekken en wakker maken van het krachtige, menselijke immuunsysteem dat in slaap was en onderdrukt werd door de eigenaren van deze lichamen, die volledig onbewust zijn van hun vermogen om zichzelf te genezen. Dit was natuurlijk onderdeel van de controlemethodes van de Duisteren. De medische wereld heeft hier onwetend op ingespeeld, door de mensen aan te moedigen te gaan denken dat zij zijn overgeleverd aan ziekten en kwalen, en een professioneel iemand nodig hebben om van buitenaf iets te doen om hen te ‘genezen’.

Wij hebben benadrukt dat niemand u kan genezen, behalve u zelf. Wij kunnen leiding geven, steunen en de nodige energie richten om het lichaam te veranderen van ziek naar gezond, maar zonder het bewuste weten en de medewerking van degene die geheald wordt, zal het niet ‘pakken’. U kunt uw gevoelens van ziek zijn en hulpeloosheid herstellen en het genezingsproces teniet doen, als u zich niet bewust bent van de neiging in uzelf om terug te glijden naar een staat van Duisternis.

Voor healing op dit ogenblik is het nodig dat u uw trilling verhoogt naar de 5de Dimensie. Verheven Meesters, Goden en Godinnen, Engelen en verschillende Verlichte Wezens worden niet ziek, omdat zij trillen op een niveau waarop het niet mogelijk is dat enige vreemde invloed het Lichtlichaam binnenkomt. U kunt hetzelfde doen.

Doe mee met de Kruistocht van Healingen op Aarde
U kent mij als diegene die zich onder de mensen begaf om te healen. Ik ben diezelfde persoon die u kende als Jezus. Ik ben nu – door het grote bereik van het internet en door de gebundelde inspanningen van healers en channels over de hele wereld – in staat om de healende beginselen te onderrichten die mijn genezingen zo effectief maakten in mijn tijd op Aarde. Ik nodig iedereen uit om zich bij ons te voegen in dit historische proces. Het is onze intentie om de hele mensheid te healen – en wel onmiddellijk.

De energieën op de planeet zijn verhoogd om een hoger niveau van bewust weten mogelijk te maken, en een volledige communicatie via het Gouden Gechristende Kristallijnen Netwerk rondom de planeet, dat ons nu allen verbindt. Er is geen grens aan het aantal mensen in deze tsunami van healing, die terecht ook wel de Tsunami van Liefde wordt genoemd. U kunt met ons meedoen door uw gedachten, handelen, woorden, beelden, daden en intenties, en u kunt de kennis die hierin wordt gegeven uitdragen naar iedere uithoek van de planeet.

Verander onze woorden niet
Vertalingen van deze berichten vinden nu plaats in de meeste van de belangrijke wereldtalen. Ik vraag alleen dat vertalers vragen om mijn persoonlijke goedkeuring. Ik zal samenwerken met de vertaler die ik persoonlijk heb goedgekeurd, om de juistheid van bedoeling en intentie van ieder bericht te verzekeren.

Dit brengt me bij de kwestie van valse opdelingen die gemaakt zijn en in stand werden gehouden door de stijfkoppige toepassing van dogma’s, zoals die doorheen de eeuwen door mensen is doorgegeven. Oprechte leringen zijn vaak foutief geïnterpreteerd en aangepast ten einde de wijsheid te verduisteren van de Verlichten, wier woorden oorspronkelijk bedoeld waren om het hart en de geest van hun volgelingen te verlichten en te vergroten. Dat is het probleem dat wij altijd gezien hebben wanneer geschreven onderricht aan de mensheid wordt gegeven. Woorden die bedoeld waren om een bepaalde toestand, tijd of plaats te verheffen worden mettertijd vastgelegd in een aantal regels, bedoeld om alles en iedereen te verstikken en te onderdrukken.

Het onderricht van Mohammed, de grote profeet, is ook een voorbeeld van die neiging. Zijn woorden worden beschouwd als eeuwige Wet. Dit was niet zijn bedoeling. In zijn Aardse incarnatie had hij geen idee van het gewicht dat zijn woorden eeuwen later zouden gaan dragen. Iedere nuance, elke suggestie wordt nu beschouwd als ‘het Laatste Woord’. Dit was niet de geest van zijn werk hier.

Mohammed kwam naar de Aarde in een tijd van verschrikkelijke onderdrukking en misbruik. Het was zijn wens om zijn volgelingen te kunnen bevrijden van de verstikkende praktijken in die tijd. In de eerste plaats het misbruik van vrouwen en het gebrek aan aandacht voor spirituele oefeningen. Het was niet zijn bedoeling om handelingen vast te leggen die vrouwen zouden vernederen of ze vogelvrij maken. In zijn tijd was het idee dat vrouwen – wettelijk gezien – minstens half zoveel waard waren als mannen al een enorme stap vooruit, maar het was nooit de bedoeling dat de vooruitgang daar zou ophouden. Door zijn lering te bevriezen in de tijd hebben de Duisteren zijn woorden gebruikt om te onderdrukken en te vernietigen, zoals dat ook gebeurde bij vele van de Christelijke leringen over de Duivel en de zonde.

Mohammed was de menselijke incarnatie van mijn geliefde broeder, Meester El Morya. Zijn incarnatie was volledig overstraald door mij en nog anderen van de Legioenen van Licht. Net als mij, zag ook hij zichzelf niet als de exclusieve Boodschapper van God en wilde hij niet aanbeden worden. Hij is er net zo ontzet over als ik was om te zien dat zijn woorden gebruikt worden om aan te zetten tot haat, versplintering en oorlog tegen de volgelingen van zijn broeder Jezus of van vele andere Meesters. Wij zijn Eén in ons verlangen om verandering te brengen, om harten en geesten te openen voor de Nieuwe Geschriften die het werk zijn van Allen, door mijn stem doorgegeven aan de hele wereld.

Mijn geliefde broeder Mohammed is nu hier, hij werkt met mij samen en hij is het ook eens met het bericht van Liefde en Licht dat wij u nu aanbieden. Wij zijn verheugd dat wij – door uw standvastige inspanningen om uzelf te verheffen naar het Licht – op onze reis eindelijk het punt hebben bereikt waarop vele details uit uw geschiedenis kunnen worden onthuld. De ware identiteit van uw geliefde Mohammed was de Meester El Morya. Het is nu de gepaste tijd om te onthullen dat El Morya eigenlijk Ashtar is. 
Het grote succes van de lering van Mohammed/Ashtar was zijn vermogen om de aandacht van de mensen dusdanig anders te richten, dat zij spirituele handelingen gingen opnemen in hun dagelijkse levens. Het instellen van het rituele gebed vijf keer per dag doorbrak de materialistische, op zichzelf gerichte aandacht van de mensen van die tijd, en het hielp hen om hun bewustzijn te verhogen in voorbereiding op de gebeurtenissen die wij nu ervaren.
Moslims, die volledig de omvang en de boodschap van Liefde begrijpen welke Mohammed wilde uitdrukken, zullen geen tegenstrijdigheden ontdekken in de woorden die u hier leest. Hetzelfde geldt voor alle Christelijke-, Hindoe-, Boeddhistische- en Paganistische volgelingen, evenals voor die van Confucius. Wij, die Eén zijn met de Hoogste God, zijn ook Eén in onze harten. Wij willen allemaal hetzelfde: de succesvolle en glorieuze Ascentie van de mensheid, samen.
Zoals u zult weten, indien u deze berichten zorgvuldig en bewust heeft gelezen, richten wij ons niet op bepaalde regels, handelingen of gewoontes (religie) om het vooropgezette doel van Ascentie te bereiken. De tijd voor een dergelijke tijd- en cultuurgebonden manier van werken is voorbij.
Wij zijn nu een wereldwijde gemeenschap, en wij hebben een open en allesomvattende aanpak nodig om onze trilling te verhogen, om het doel te bereiken van vrede voor ieder wezen op Aarde, ongeacht welke religieuze verbondenheid zij zijn aangegaan – of zelfs tot welke soort zij behoren. Allen zijn welkom, allen horen zij erbij. Er zijn geen uitzonderingen … er zijn geen uitsluitingen. Alle zielen moeten worden opgenomen in de familie van Eén, als de Heilige Wezens die zij zijn.
Ik stuur u Liefde en Licht, de verering van uw Scheppers en de hoop van al de Meesters in de Hemel wanneer ik u zeg: Ontwaak, Geliefden, en neem uw plaatsen in als het Schepper-Ras, de belofte van al de Goedheid in het beeld van uw Schepper, onze Moeder Vader God.
Ik ben Sananda, diegene die u gekend heeft als Jezus.

Oorspronkelijk gechanneld door Kathryn, herziene versie 2015 gechanneld door Christine, New York, 21 juli 2015
* * * * *
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org.Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.