Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 5 / via Dr. Kathryn E. May / Herzien in 2015 / geplaatst 27 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 5
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / geplaatst 27 augustus 2016


Het is de hoogste tijd om uw Onbeperkte Intelligentie terug te eisen

De luchten worden blauwer en de mensen van Planeet Aarde keren hun gezichten naar de zon. Overal voelen zij het Licht dat u allen baadt en u zegent met de Liefde van God, terwijl u door het leven gaat. U kunt de lichthartige trilling voelen van uw geliefde Moeder Aarde die haar nieuwe geboorte viert, haar Ascentie naar 5D.

U wordt uitgenodigd om u bij deze verheffende energie te voegen die u gezonden wordt door Schepper, onze Moeder/Vader God, om uw hart te verheffen en u te helpen bij het ervaren van de kracht van het verbonden zijn met uw hart, geest, lichaam en Goddelijke Wil.

Uw ware hart – of zoals ik het liever wil noemen: uw lichaam/ziel/geest, is de plek in uw hart waar u de dingen kunt denken, voelen en weten, die uw brein alleen niet kan bevatten. U bent complexe wezens, Mensheid, en u heeft het vermogen om de neurologische verbindingen in uw lichaam op verschillende manieren tot stand te brengen. De meesten van u zijn eraan gewend om de opstelling te kiezen waarin u alleen denkt met uw brein, daarmee de grotere intelligentie van uw hart, uw lichaam en uw ziel omzeilend. Onder invloed van uw ‘wetenschappelijke’ aanpak, bent u gaan geloven dat het ‘rationele’ denken superieur is aan ideeën en gedachten die beïnvloed werden door het voelen.

Dat is een bijzonder ongelukkige regeling, omdat het u veel minder intelligent en creatief maakt dan u had kunnen zijn, indien u de volledige lichamelijke intelligentie waarmee u geboren bent had behouden en ontwikkeld. Dit is nu eindelijk ‘ontdekt’ door uw wetenschappers, maar het heeft nog niet de manier veranderd waarop u uw kinderen onderwijst of de verwrongen culturele waarden die mentale durf loven als karaktersterkte, terwijl ze vaak de emotionele intelligentie afdoen als een frivole uiting die wijst op een gebrek aan discipline. Ik zal u hier suggesties aanreiken om u te helpen bij het herstellen van uw aangeboren verbinding met het vermogen van uw hart. Zoals velen van u ontdekt hebben is meditatie een krachtig hulpmiddel om uzelf te herstellen, om te komen tot grotere creativiteit en gemoedsrust.

De grote kracht van eenvoudige meditatie
Laat ons het even hebben over hoe meditatie uw relatie met uzelf kan veranderen. U bent bekend met gebed en het kalme gevoel dat het u geeft, wanneer u uw zorgen en uw uitingen van dankbaarheid uitstuurt naar God of de andere Meesters. Wij horen uw gebeden en wij werken met wat u aan Ons vraagt, in samenwerking met uw Hoger Zelf.

Wij kunnen niet ingaan tegen het Meester-Levensplan voor dit leven waar uw Hoger Zelf toezicht over houdt, maar wij zijn altijd hier om u onze steun te bieden. Wij bieden altijd Liefde, Mededogen en Aanvaarding. Zoals het traditioneel beoefend wordt, is het gebed een éénzijdig gesprek van u met Ons. In plaats daarvan willen wij graag dat kanaal openen om te komen tot een tweezijdig gesprek.

De grote kracht van meditatie combineert een kalme en gerichte houding die wel lijkt op een gebed, maar dan met uw kanalen open om communicatie van Ons te ontvangen om u te antwoorden. Gebed is vaak een smeekbede aan ons voor genade, of om de pijn in uw leven of dat van anderen te laten ophouden. Wij kunnen en mogen dit soort gebeden niet beantwoorden, omdat deze gebeurtenissen die u overkomen niet enkel veroorzaakt worden door God; meestal zijn zij een onderdeel van het persoonlijke plan dat u heeft uitgewerkt in samenwerking met God, uw Hoger Zelf, uw Gidsen en uw vele Helpers. Wij zullen wel altijd onmiddellijk reageren om verlichting te bieden overeenkomstig uw behoeften, uw Levensplan en de leiding van uw Hoger Zelf.

Wel dan, meditatie is een meer open vorm van communicatie. Het stelt u in staat om uw systemen te herprogrammeren om te kunnen ontvangen op een hogere golflengte, zodat u onze antwoorden op uw gebeden kunt horen. Wij verkiezen deze manier van praten. Het kan raar voelen voor diegenen onder u die zich overweldigd voelen door de aanwezigheid van uw Meesters, maar wij willen u verzekeren dat niemand van ons wenst aanbeden te worden – of op een eerbiedige afstand gehouden wil worden. Wij zijn hier om u te dienen, te onderwijzen, om u aan te moedigen en te inspireren en om u de Liefde van onze harten te bieden. Ik wil met u praten, van hart tot hart, zoals u het zou zeggen.

Beschouw dit als een werking die lijkt op het bijwonen van een cursus of een persoonlijke bijles met uw favoriete leraar op school. De leraren zijn feitelijk niet anders dan u; zij zijn verder gevorderd op het pad van leren, vanwege de lange jaren van studie en discipline. Dit betekent gewoonweg dat zij een groter vermogen hebben ontwikkeld om Lief te hebben en zij willen u alleen maar helpen met uw vooruitgang. Zo zien wij ons werk ook.

Ga uzelf beschouwen als uw Hoger Zelf
Wij verwelkomen nauw contact met diegenen die er klaar voor zijn om vooruit te gaan in hun zielenwerk. Dit zielenwerk houdt altijd één of andere vorm in van de vooruitgang die ik eerder al besprak: leren om uw eigen gevoelens en gedachten in eigen hand te nemen; het healen van de trauma’s en pijnlijke herinneringen uit vele levens; het opruimen van oude patronen die u heeft aangeleerd om in vraag te stellen ‘wie u bent’ … om plaats te maken voor het ware, briljante en vrije Zelf dat u kunt zijn en die u – onder dat alles – reeds bent.

Deze thema’s, deze sporten op de ladder van leren en ascenderen zijn Universeel, maar de manier waarop u ze doorleeft op de reis van de evolutie van uw ziel – die is volkomen uniek. U bent de artiest en de werktuigkundige die uw avonturen, uw lessen en uw levens opbouwt.

Ik zou willen, dat u uzelf gaat beschouwen als diegene die uw Hoger Zelf is. In dat beeld, belichaamt u de som van alle levens, alle kennis en alle groei. Uw huidige persoonlijkheid en de verzameling aan ideeën, gedachten, gevoelens en overtuigingen zijn enkel maar de beperkte verzameling antwoorden die u ervaren heeft in dit bepaalde leven, een klein deel van de ziel die u feitelijk bent. Zet nu – op dit ogenblik – een grote stap vooruit in uw evolutie, door uw bewustzijn terug te trekken van uw ‘Zelf’, om een breder perspectief te krijgen van dit lichaam, dit korte leven en de Tijdlijn die u tot nu toe ervaren heeft. Zie dit leven als een deel van het enorme geheel dat uw Kosmische Zelf is, en zie dat Kosmische Zelf als een deel van het geheel van de grote realiteit die de gehele Schepping omvat!

Wanneer u mediteert op dit beeld van uzelf binnen het Kosmische geheel, dan zult u gaan inzien dat u noch een klein, onbeduidend vlekje bent, noch een begrensd en eindig Mens met een levensverwachting van zo’n 80 of 90 jaren. U bent een noodzakelijke spaak in het grote Levenswiel, een belangrijk onderdeel van deze Aarde-Ascentie – en een geliefd Kind van de Schepping.

Ieder gevoel en iedere gedachte, elke handeling en elk leven speelt een onvervangbare rol met betrekking tot anderen; u heeft ontelbare andere zielen geraakt en u bent door hen geraakt. Er is geen onbelangrijk of verwaarloosbaar Wezen; er is geen onbeduidende of overbodige gebeurtenis. Er zijn geen ongelukken die niet een belangrijke rol spelen in het ontvouwen van deze gedeelde Lotsbestemming van de mensheid. Vanuit dit standpunt kunt u gemakkelijk de Waarheid zien: u bent kostbaar en uiterst belangrijk.

Als u naar uzelf kijkt vanuit dit perspectief, zult u gaan begrijpen hoe wij u zien. Iedereen is kostbaar, ieder wezen is uniek. Wij voelen onmetelijke Liefde voor u. U bent de hoop voor de toekomst van ons ambitieuze project. U allen heeft samen met mij hieraan gewerkt gedurende vele levens hier op Aarde. Ieder van uw levens is uw manier geweest om vooruit te komen op de weg die uw ziel volgt naar een hoger niveau van verlichting. Op die manier heeft u uw eigen aandeel geleverd in het scheppen van het opkomende tij, dat iedereen op de planeet verheft. Daarbovenop heeft u ook nog uw rol gehad bij het spel met anderen – uw zielsverwanten, bekenden en vrienden.

Ieder van u is akkoord gegaan met levens, waarin u anderen inspireerde door het uiten van groter mededogen of tolerantie naar anderen. Soms brachten sommigen onder u die vooruit wilden gaan in hun Ascentie zelfs het offer om de rol van onderdrukker te spelen, hetgeen anderen ertoe bracht zich samen te voegen tegen de onderdrukking en zo voorvechters te worden voor het Hogere Goed.

Ziet u, dit is de krachtige ironie van het ervaren van leven op Aarde. Het brengt de moed naar voren, de overtuiging en het Hoogste Niveau van toewijding aan het Licht, wanneer mensen geplaatst worden in de meest moeilijke situaties. Ironisch gezien is dit ook de methode die gebruikt wordt voor het opleiden van soldaten, die te maken krijgen met de meest moeilijke uitdagingen in de strijd – deze training staat bekend als ‘boot camp’. Ja, dit is hoe het Universum uw verblijf hier bekijkt – u wordt beschouwd als Lichtstrijders en daarom staan wij zo in bewondering voor uw vooruitgang. Er zijn andere manieren waarop zielen kunnen evolueren, maar geen enkele daarvan is zo uitputtend en grondig en geeft – in Kosmische termen – zulke snelle veranderingen.

In de korte periode van ongeveer zevenduizend jaren, is deze beschaving geëvolueerd tot een relatief werkzame, algemene overeenkomst waarin de meeste mensen op de planeet worden gevoed, gekleed en gehuisvest in een dergelijke mate, dat de bevolking overeenkomstig is toegenomen. Ondanks de gebieden met armoede is wereldwijd de levensverwachting gestegen, en steeds meer mensen zijn het erover eens dat iedereen recht heeft op medische zorg, onderwijs, schoon drinkwater en voldoende voedsel.

Vriendelijkheid is het Goud waarmee de Straten van het Nieuwe Gouden Tijdperk geplaveid zijn
Het ambitieuze doel – het volledig invoeren van het Nieuwe Tijdperk van Vrede – is op Aarde nog niet bereikt, maar de zaden van succes schieten wortel in het hart van de hele planeet. Zelfs met de tussenkomst van hen die aan de macht zijn en hun hebzucht plaatsen boven het helpen van anderen, blijven groepen gewone burgers steeds weer wonderbaarlijke vooruitgang boeken met humanitaire programma’s.

Wij in de Hogere Dimensies kunnen zien waar uw inspanningen toe leiden. U heeft ontelbare aanpassingen en verbeterde coderingen ontvangen om u te helpen bij uw vooruitgang. Deze geplande verbeteringen hebben u bereikt via de energetische Gebeurtenissen en Doorgangen, die allemaal zijn voortgekomen uit de Grote Centrale Zon. De projecten die werden opgezet, hebben de natuurlijke neiging om tot bloei te komen in de Hogere Energieën die de Planeet zijn blijven overstromen en u in elk opzicht hebben verheven.

Vriendelijke handelingen van gisteren, van de dag daarvoor en de dag daarvoor, hebben nu al vlucht genomen om bij anderen nog meer vrijgevigheid op te wekken. De handelingen van diegenen die deze berichten lezen, beginnen het niveau van de frequenties die velen ervaren te verschuiven … van voorzichtige hoop naar opgewonden verwachting. U kunt allemaal voelen dat er iets gaat gebeuren; iets opwindend en vervullend gaat doorbreken in uw bewustzijn en dat van de wereld. Het is niet meer te stoppen.

Het is een tijd van overwegen, een tijd van het in vraag stellen van oude ideeën en oude manieren, waaronder twee gebieden: enerzijds de religieuze overtuigingen die verstard, afwijzend en vernietigend zijn geworden voor het geluk dat mensen kunnen ervaren, en anderzijds de economische overtuigingen en werkwijzen die de vernietiging hebben toegestaan – en zelfs aangemoedigd – van Moeder Aarde zelf, Zij die leven en onderhoud heeft geboden aan allen.

Dit alles zal veranderen. Het verandert terwijl we spreken! Ik ben hier om steun en bemoediging te geven aan diegenen die hun diepste aanvoelen gevolgd hebben om zichzelf en hun medemensen te verheffen, om deel te nemen aan werken van vriendelijkheid en vrijgevigheid – zelfs als niemand het zag.

De ‘onbezongen helden’ onder u zijn met velen – en zij vormen de Legioenen van Licht die de fundering zullen vormen voor de Nieuwe Gouden Tijd. Ik feliciteer u en alle anderen die nu ontwaken uit hun sluimer. Ik begroet u met open armen en verwelkom u bij de glorieuze mars naar vrijheid, gelijkheid en het meest diepe geluk, dat voortkomt uit het gevoel van Eenheid met elkaar, met Moeder en Vader en met mij.

Wij zijn hier voor u op ieder moment, wakend of slapend, en wij fluisteren in uw oor zelfs nu terwijl u deze berichten leest. Wij zijn Eén.

Ik ben Sananda, de schrijver van deze berichten en diegene die u gekend heeft als Jezus.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org.Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.