Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 4 / via Dr. Kathryn E. May / Herzien in 2015 / geplaatst 23 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 4
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / geplaatst 23 augustus 2016


De Waarheid vervangt oorlog

Wereldwijde transparantie en Disclosure zijn ophanden

Als gemeenschap van zielen nemen wij deel aan een gebeuren dat nog nooit op deze manier uitgeprobeerd is, waar dan ook in de Kosmos. U zult merken hoe anders mijn aanpak is nu ik met u kan praten over uw erfenis en uw biologische connecties – uw genetische banden – met uw Sterren Broeders en Zusters.

Tweeduizend jaren geleden kon ik niet zo rechtstreeks spreken over deze waarheden. Uiteraard sprak ik met hen die u mijn discipelen noemt, en met mijn familie en vrienden over onze Sterren-familie, maar elke verwijzing hiernaar werd weggelaten uit mijn leringen en de leringen van mijn broeders en zusters, die samen met mij dienden. Het uitwissen van alle informatie over onze Galactische familie was een poging om de mensheid te laten geloven dat wij afgesneden en alleen zijn in het Universum, terwijl zij intussen de waarheid vervingen door de alles omvattende programmering van gedachten, overtuigingen en emoties die een groot deel van de planeet tot op heden in slavernij hield – maar nu breekt er een nieuwe dag aan!

Er zullen geen geheimen meer zijn over de feitelijke contacten die er gelegd zijn met anderen van verre planeten en Sterrenstelsels in de komende dagen van transparantie en disclosure. Zodra ik eenmaal terugkeer om weer bij u te zijn op geliefde Planeet Aarde, zult u al bezig zijn met het leren van uw ware geschiedenis en het bestaan, de technologie, de steun en de liefde van uw welwillende Galactische familie. De contacten zijn in de voorbije jaren veelvuldig geweest, en er zijn een aantal gevallen geweest waarbij ‘buitenaardse’ u kunt ze beter ‘Galactische’ of ‘Kosmische’ noemen) technologieën door de Duisteren werden ingepikt, in plaats van ze aan te wenden voor het goed van de hele mensheid, zoals de bedoeling was.

Er zijn ook in het verleden contacten geweest met diegenen die u ‘de grijzen’ en diegenen die u ‘de Reptilians’ noemt. Zij waren uit op een volledige overname van de Planeet. Uw Duisteren op Aarde die door hen werden beïnvloed – wij noemen hen de ‘na-apers’, ‘Archon-Bondgenootschap’ of ‘Cabal’ – hadden diezelfde neiging. Iedere afdeling dacht dat zij de anderen te slim af konden zijn, om de overhand te krijgen met het doel om de bevolking en de rijkdommen van planeet Aarde te beheersen.

U kunt er nu van verzekerd zijn dat hun Duistere plannetjes zich uiteindelijk tegen hen keerden, ervoor zorgend dat geen enkele Duistere afdeling ooit kon bereiken wat zij zich voorgesteld hadden. Zij hebben altijd de macht van het licht onderschat en de vastbeslotenheid en vasthoudendheid van de mensen die leefden en werkten in het Licht. Wij hebben nu de machtsstructuren overweldigd van de Duisteren, die altijd de neiging hebben gehad om zich tegen elkaar te keren wanneer er problemen kwamen. Deze neiging alleen al toont aan dat het Licht de grotere kracht heeft, want wij hebben een aangeboren verlangen, de behoefte zelfs, om diegenen te hulp te komen die ons nodig hebben.

De weg was lang en uitputtend, maar met iedere dag die voorbijglijdt op uw aardse klok, wordt de weg duidelijker en de Lichtwerkers sterker. De verzamelde kracht van Licht kan niet ontkend, onderdrukt, geblokkeerd of gesaboteerd worden. Trachten het Licht tegen te houden is al even onmogelijk als het tegenhouden van het getij. U kunt het een opstuwing van Liefde en goede wil noemen; het verheft de vermoeide geesten van iedereen, brengt troost waar pijn was en verzacht zowel fysieke- als psychische trauma’s, nu de mensen ontwaken en het gloednieuwe gevoel erkennen van ‘in Liefde zijn’.

Met de toenemende instroming van Licht bent u in Liefde met uzelf, uw partners en buren, uw kinderen en uw vrienden. U ziet en voelt de aura van Licht rondom diegenen die u eerder nooit opmerkte, omdat u die van uzelf begint te zien.

Ja, u bent op de proef gesteld, zoals u gepland had. Als u er middenin zit, is het vaak erger dan u gedacht had in uw optimistische fase van planning. Daarom was het zo belangrijk dat uw Hogere Zelven er altijd zijn om u te beschermen en de pijn te verzachten, zodat u het niet zou opgeven. Uw Lichtfamilie – waartoe ook uw Hoger Zelf en uw Tweelingziel behoren – stuurt u voortdurend steun en liefdevolle aanmoediging, opdat u niet zou opgeven.

Uiteindelijk houdt bijna ieder van u met grote volharding vast aan het leven, ondanks uw klachten wanneer het moeilijk was. Niemand weet dit beter dan ik. Ik was mij bewust van wat er ging komen in mijn leven als Jezus en toch waren er momenten van ondraaglijke pijn. Zoals u, voelde ook ik de pijn van het verraad van mijn medemensen even intens als ik de fysieke pijn voelde.

Laat het duidelijk zijn, dat Judas mij niet verraden heeft; hij was mijn meest vertrouwde, geliefde vriend. Hij was de enige die ik de zware verantwoording kon toevertrouwen, om mijn verblijfplaats te onthullen toen de tijd was aangebroken. Er was niemand anders die zo sterk Geloofde en die zo trouw was aan mij en ik wist dat hij deze taak kon volbrengen, zonder aarzeling en zonder een spoor van spijt.

Hoewel de meesten die zich op het einde tegen mij keerden niet dicht bij mij stonden, blijft er toch een diep gevoel van verlating achter, om te zien hoe medemensen een aanval steunen op iemand van hun eigen soort. Eender welk kind dat door een groep op school gepest werd of dat door zijn eigen familie wordt uitgestoten vanwege de een of andere ideologische reden, heeft dit diepe gevoel van afschuw en wanhoop ervaren. Waarom keren wij ons tegen één van ons? De pijn, het trauma en het lijden maakten ons voldoende kwetsbaar om onszelf toe te staan de programmering toe te laten die ons doet afdwalen en ons vasthoudt in de tredmolen van vernietigende geloofssystemen en gedragingen die niet overeenkomen met onze natuurlijke staat van zijn.

Zodra de Waarheid bekend raakt, heeft oorlog geen draagvlak meer en behoort tot het verleden


Dit is nu ons werk, Geliefden. Wij moeten samenwerken om de scheiding en de dualiteit te healen die de ene mens heeft opgezet tegen de ander. We zullen ervoor zorgen dat deze keer, in de overgang naar de Nieuwe Gouden Tijd, niemand zich tegen zijn medemensen zal keren om ze te vervolgen, te beoordelen of te veroordelen. De dagen van oorlogen – godsdienstoorlogen, oorlogen van ideologie gebaseerd op haat tegen anderen en oorlogen uit hebzucht – zullen niet langer worden toegestaan. Oorlog op zich is nooit te rechtvaardigen. Oorlog heeft geen draagvlak meer en behoort tot het verleden zodra de mensen erkennen dat zij sterker staan wanneer ze samenwerken, in plaats van tegenover elkaar te staan.

U zit zo vast in een denkpatroon van tekort hebben, competitie en angst, dat het u niet langer meer duidelijk is dat de meeste – misschien zelfs alle – oorlogen op de planeet opzettelijk werden in gang gezet om winst te brengen aan diegenen die aan de macht zijn, in het bijzonder diegenen achter diegenen die aan de macht zijn. Het was niet moeilijk voor diegenen die aan de macht zijn om ontevredenheid te zaaien tussen volkeren die toch al onderdrukt, boos en hongerig waren.

Het is een oude truc om eerst brand te stichten en dan vervolgens op te duiken als de held die het vuur blust, daarmee roem, rijkdom en bondgenoten winnend. Al deze Waarheden zullen eindelijk onthuld worden. U zult de Ware geschiedenis van uw planeet leren en als u dat doet, zullen uw harten zwellen van Liefde voor hen die net als u geleden hebben. U zult ook opgelucht zijn dat – zoals u al vermoedde – niet alles was zoals het leek. Wanneer u volledig begrijpt wie er werkelijk voordeel had van uw vooroordelen, uw wantrouwen in anderen en uw religieuze conflicten, dan zult u het veel gemakkelijker vinden om de overtuigingen los te laten die in uw onschuldige kinderbrein werden gegrift zonder uw toestemming.

De mens bezit geen aangeboren eigenschap zoals wantrouwen of haat tegen diegenen die oppervlakkig gezien misschien een beetje anders zijn dan hijzelf. Let eens op hoe honden van alle rassen elkaar van nature begroeten met kwispelende staarten, hoe vogels van alle soorten bij elkaar komen en hoe gemakkelijk de ene familie van olifanten, beren of ganzen zich vermengen en elkaar zelfs helpen, wanneer hun territoria niet dusdanig beperkt zijn, dat er zich tekorten voordoen. Het was niet zo moeilijk voor de leiders om in te zien dat – om hun ‘kudde’ te controleren – ze alleen maar de voorzieningen moesten beperken en hen vertellen dat het de schuld was van de immigranten, de Joden, de vrouwen, de Zwarten, de Armeniërs of de Sjiieten.

Ja, u bent het doelwit geweest van grootschalige mind control- en maatschappelijke experimenten. Gedurende enige tijd was dat enigszins succesvol, maar er zijn altijd mensen geweest die het bedrog doorzagen en op de bres gingen staan voor vrijheid, eerlijkheid en gelijkheid. Ik was één van die mensen, en u ook.

U bent niet alleen. Uw aantal groeit met de dag en de massa media verliest haar greep op u, door de wijd open mogelijkheden om – over de politieke- en maatschappelijke grenzen heen – de waarheid over te brengen via het internet. Hoewel het open forum van het internet uitnodigt tot angstverhalen en fraude is het minder gecontroleerd, en daardoor een betere bron voor de Waarheid dan gelijk welke van de massa media-stations, die propaganda-machines zijn geworden voor de corporaties die hun rekeningen betalen. Het kan niet anders zijn. Steeds als ergens geld bij betrokken wordt, is er een kans op misbruik van macht.

Ascentie betekent volledige healing en Herstel – en dat is nu bezig!

Laat ons nu een vraag beantwoorden die bij velen van u leeft. Wat is Ascentie, zal die ooit plaatsvinden en zo ja, wanneer dan? De meesten van u zijn bekend met het verhaal van mijn Wederopstanding. Dit was een voorbeeld dat wij u wilden geven, over wat Ascentie is. Als er onder u zijn die twijfelen aan een leven na de dood, dan kan ik u gerust stellen: het is geen leven na de dood; het is het Eeuwige Leven. Ieder mens die zijn huidige incarnatie beëindigt, gaat naar het Licht om het leven te hervatten als ziel in een lichtlichaam, hetgeen u kunt beschouwen als uw ‘normale’ vorm, aangezien dit verblijf op Aarde slechts een korte fase is in uw leven als ziel.

Dit keer zult u niet alleen naar 5D reizen, maar zult u in staat zijn om dat te doen zonder dat het lichaam dat u nu bewoont dood hoeft te gaan – zoals in het verleden het geval was. Dit keer kunt u ervoor kiezen om uw lichaam mee te nemen en het volledig te genezen en te herstellen tot een gezond lichaam. U zult de mogelijkheid hebben om aanpassingen te doen aan uiterlijk, grootte, vorm en mogelijk zelfs het geslacht van het lichaam dat u zult behouden, zodra u eenmaal bent overgegaan naar 5D.

Dit klinkt voor u misschien als magie, maar uiteraard is magie – volgens uw normen – iets wat plaatsvindt in de Hogere Dimensies, omdat Schepping plaatsvindt door een combinatie van gedachten en gevoelens, niet door het manipuleren van materiële substantie die u in uw handen houdt zoals u dat hier kent. Dit is de wereld waar u naar uit kunt kijken. Het is het Beloofde Land dat u voorspeld is in uw oude teksten, maar het is veel beter dan eender wat wij u hier zouden kunnen beschrijven.

De 5D-wereld in uw nabije toekomst is werkelijk de plek waar de leeuw slaapt bij het lam, omdat alle schepselen – menselijke en andere – zullen bestaan op een eetpatroon van groenten en fruit, en niemand zal zijn broeders of zusters willen eten. Weersveranderingen zullen ervoor zorgen dat de planeet volledig overdekt zal zijn met rijkelijke begroeiing en overvloedige tuinen. De mensen en dieren zijn er vrij om de vervulling van hun ziel te tonen, zonder zich zorgen te maken over geld, honger, oorlog of fysieke bedreigingen.

Communicatie zal telepathisch zijn, rechtstreeks en volmaakt begrepen worden. Verplaatsingen over grote afstanden zullen worden afgelegd door persoonlijke- of gemeenschappelijke ruimteschepen. Dit is geen science fiction-droom, het is de huidige realiteit op vele andere planeten in de kosmos – dit en nog veel meer. Uw Sterren Broeders en Zusters cirkelen nu rondom uw planeet om u hun technologieën, hun kennis en hun hulp te brengen bij het vervullen van de Droom van Ascentie. De hele Kosmos wacht op uw Ontwaken.

U bent zo geliefd, zo gerespecteerd en bewonderd doorheen het Multiversum, dat alle ogen gericht zijn op het observeren van uw wonderbaarlijke vooruitgang bij het verhogen van uw trilling vanuit enorme dichtheid onder de invloed van georganiseerde duistere krachten, naar echte en blijvende vrijheid.

In deze en toekomstige berichten zal ik u aanmoedigen om uw energieën te richten op het leggen van een sterke verbinding tussen de gevoelscentra in uw brein, uw hart en uw zonnevlecht (uw wil), zodat u de stap kunt maken naar de wereld die op u wacht. Dit is het samenwerken van het Zelf waardoor u kunt leven in Zuivere Liefde, met uw diepgaande verbinding met Bron, met mij, en met uw Hoger Zelf, het deel van uw ziel dat verblijft in de Hogere Dimensies, in Eénheid met God.

U bent het Schepper-Ras, gemaakt naar de gelijkenis van uw Schepper. Dit betekent niet, dat u volkomen identiek bent aan Schepper. Het betekent dat u bij uw vooruitgang naar de Verlichting (letterlijk het Licht belichamen), steeds dichter toegroeit naar de volmaaktheid van Eén. Wij bewegen ons allemaal in de richting van die glorieuze finale – het Eén worden met onze Schepper.

Praat met mij – eender wanneer

Tijdens uw groeiproces bent u dichter bij Ons gekomen, meer in staat om Ons tot u te horen spreken, in uw dromen, wanneer u dagdroomt en nu, door deze berichten. Het heeft het traject van uw vooruitgang versnelt, en nu biedt het Ons de kans om iedereen op de planeet te bereiken. Met Ons praten is iets wat ieder van u kan – en wij moedigen u van harte aan om het te proberen.

Ontwaak, Geliefden. Leg de instrumenten neer die u in slavernij houden aan uw baan – uw mobiele telefoons en uw computers. Kijk om u heen naar al het mooie dat u heeft gemist, naar de schoonheid in de ogen van de kinderen, in de gloeiende zonsondergangen en in de sprankelende zonsopgangen. Uw Moeder Aarde reinigt zichzelf; u wordt beschermd tegen nucleaire gevaren en giftige vervuiling. Het tijdperk van vernietiging van de planeet en van de slavernij van de mensheid is nu voorbij.
Er zullen geen oorlogen meer zijn, geen massale volkerenmoorden of catastrofaal verlies van levens, zolang u verder gaat met te ascenderen tezamen met uw geliefde planeet. Zij heeft reeds het rijk van de Dood verlaten om herboren en vernieuwd te worden. Zij verhoogt het tempo van haar overgang om u verder te kunnen helpen, u te steunen en voor u te zorgen.
Begin met het weten, dat alles wat leeft bewuste wezens zijn; ieder dier, elke groente en elk mineraal is gemaakt uit het bewustzijn van Schepper. U, als deel van de Schepping van Alle Dingen, heeft een levende relatie met al deze bewuste wezens om u heen en doorheen de Kosmos, ongeacht of u dat erkent of niet.
Moeder Aarde is vervuld van Liefde voor haar Kinderen, net zoals Wij dat ook zijn. Moeder/Vader God staan u bij in Liefde en Licht, om u ertoe aan te sporen door te gaan naar het meest opwindende, triomferende Recht van Doorgang ooit. Geen enkele ziel zal achter blijven, geen Kind van God zal worden genegeerd of over het hoofd gezien. Ieder en elk van hen heeft waarde en allen zullen gelijkelijk geëerd worden. Sta op, Kinderen van de Aarde. Het is waarlijk tijd om uw Maker(s) te ontmoeten en u zult aangenaam verrast zijn om te ontdekken hoe liefdevol, meedogend, vergevend en goedgehumeurd zij zijn.
U kunt luisteren naar Moeder/Vader God en naar uw Verheven Meesters die tot u, tot andere luisteraars en tot elkaar spreken op de historische radio-uitzendingen die u vindt op www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel. De Hemelse Schare gebruikt deze uitzendingen – en de berichten die Kathryn ontvangt – als het officiële geschiedkundige verslag van de gebeurtenissen op Aarde en hun vooruitgang en ontvouwing richting Ascentie.
De archieven zijn voor iedereen beschikbaar. U zult verbaasd en aangenaam verrast zijn om deel te nemen aan het gesprek. Wij willen u uitnodigen, met u praten en luisteren naar uw stem, in het gezelschap van uw liefdevolle broeders en zusters in spirit, de familie van uw hart. Ik zal deze gesprekken ook bijwonen.
Tot de volgende keer, ik ben uw Sananda, degene die u gekend heeft als Jezus, diegene die zoveel van u houdt.
facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
google+ Spiritueel Lezen.
Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org.Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.