Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 3 / via Dr. Kathryn E. May / Herzien maart 2015/ geplaatst 19 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 3
via Dr. Kathryn E. May
Herzien maart 2015/ geplaatst 19 augustus 2016


God straft niet

Straf is wreed, onaanvaardbaar en niet effectief
 Er werd heel lang geloofd dat God diegenen straft die niet in hem geloven, of dat zij die het idee van de Ene God niet aanvaarden veroordeeld zullen worden tot een verschrikkelijk leven na de dood. Deze geloofsovertuiging gaat vaak samen met het geloof dat diegenen die mij, Jezus, niet aanvaarden als hun Redder een gelijkaardig lot zullen ondergaan – brandend in de hel of niet toegelaten tot de glorie van de Hemel.

Ik wil invoelend – en zonder enige voorwaarden – opmerken, dat geen van deze overtuigingen juist zijn. Laat mij op ieder onderdeel van deze vertrouwde en ingrijpende overtuigingen antwoorden.

God straft niet – en ik ook niet. Wij beschouwen straf als wreed, onaanvaardbaar en niet effectief.

Er bestaat geen hel. U schept uw eigen leven – en de omstandigheden voor uw leven na de dood – door uw handelingen en inspanningen tijdens uw levens op Aarde en elders.

Schepper is het begin en de Bron van Alles. Er is Eén Schepper. De Ene die wij De Vader van de Schepping noemen is feitelijk onze Moeder/Vader God van de Schepping. Zij zijn Eén, maar zij begrijpen het wanneer u naar hen – Vader/Moeder/Bron – verwijst als ‘zij’ of ‘hen’. Zij zijn Bron, de Schepper van alle Scheppers, de God van God, zo u wilt. Zij hebben mij geschapen en zij hebben de Hemelse Schare geschapen, de Verheven Meesters en de Aartsengelen – die met Moeder en Vader mee-scheppen en die toezicht houden op de vooruitgang van de Aarde en elk bekend Universum.

Moeder/Vader God staan bekend onder vele namen: Jahweh, Jehova, Ra, Allah, Shiva, Alcyone, Moeder Sekhmet, Isis, om er maar een paar te noemen. Merk op, dat de meeste van deze namen mannelijk zijn. Dit zal veranderen om de waarheid van hun gelijkheid weer te geven. Vader zegt : ‘Zonder Moeder is er geen Vader’.

Ik denk niet aan mijzelf als uw Redder en ik wens niet te worden aanbeden. Ik ben degene die hier bij u is met mijn Tweeling Vlam Kathryn. Zij is goed gekend in de Hogere Dimensies. Kathryn en ik kregen van Moeder en Vader de opdracht om leiding te geven aan – en toezicht te houden op – de Ascentie van de hele mensheid van planeet Aarde. Wij werken nauw samen met de Verheven Hemelse Schare en met de Galactische Federatie van Licht, met aan het hoofd onze broeder, Commandant Ashtar. Het is ons grote verlangen om dienstbaar te zijn en om Liefde, troost, genezing en steun te bieden aan iedereen, ongeacht aan welke religieuze uitoefening zij zich in het verleden verbonden hebben. Ik zie allen als mijn Broeders en Zusters.

De Zielsdoelstelling van het Aarde-Project
Moeder/Vader God en ik ontwierpen, tezamen met de Hemelse Schare en de hele mensheid dit Aarde-Project, waarmee de grootst mogelijke kans werd geboden om te groeien als zielen – die zielen die van andere planeten en Sterrenstelsels komen om de uitdagende leeromgeving te ervaren die het leven op Planeet Aarde biedt.

God is Liefde. Ik ben Liefde. Mededogen, Vergeving, Hoop, Harmonie en Vreugde zijn Liefde. Wanneer u deze gevoelens voelt en ernaar handelt, bent u Eén met Ons en Wij zijn Eén met U. Er is nog een algemeen aanvaarde misvatting die ik hier wil bespreken. Het gaat over wat wij verwachten van u, mensen: gehoorzaamheid aan ons Woord. Uw definitie van gehoorzaamheid is het idee van onderwerping aan een ander. Dat is niet wat wij wensen of verlangen. Mensen op het 3D-Aardse niveau hebben een vrije wil.

Mensen zijn intelligent en in staat om onafhankelijk te denken en te handelen tijdens hun incarnaties op Aarde, in haar 3D-staat van zijn. Deze omstandigheid bood een bijzondere uitdaging. Zonder kennis van wat verleden of toekomst is of wat er bestaat buiten uw Aardse bestaan, moet u uw weg vinden naar het hoogst haalbare niveau om op te werken. Tijdens dat proces ontdekt u in uw hart ook de aangeboren verbinding met uw Scheppers, met mij en met de andere Meesters en Engelen die uw Lichtfamilie zijn.

Wij eren uw onafhankelijke groei en onderzoek. Wij willen uw ontdekkingen of leermomenten niet beperken. Zij vormen de achtergrond voor uw groei en wij begrijpen dat elke onderzoeker fouten, vergissingen en ongelukken zal ervaren en zelfs opzettelijke omwegen zal nemen van wat dienstbaar zou zijn aan het Grotere Goed.

Wij zien dat u uw vergissingen gebruikt om te leren en om te komen tot een hoger bewustzijn. Dit leerproces op Aarde is een proces van vele levens en wij hebben graag gewacht, toegekeken en geduldig geluisterd terwijl u uw weg zocht doorheen de ervaringen van vallen-en-opstaan, totdat u uw eigen innerlijke leiding vindt – uw verbinding met God.

Wij bemoeien ons niet met uw levens, zelfs als de dingen heel slecht gaan of als u zich te buiten gaat aan wat u misschien misdadig gedrag en destructieve handelingen zou noemen. Wij zijn gebonden door ons contract met u, om u toe te staan uw lessen te ondergaan tijdens uw leven, totdat u de antwoorden vindt door het ervaren van de gevolgen van die handelingen. We begrijpen dat dit kan gebeuren terwijl u nog in leven bent of tijdens de terugblik daarop in het leven na de dood, wanneer u uw eigen handelingen ziet met de gevoelens en door de ogen van diegenen die u ermee heeft geraakt.

Er is geen straf voor overtredingen tijdens enig leven. Zelfs moord zou begrepen kunnen worden als zelfverdediging en dus vergeven kunnen worden. Diegenen die een verbinding met hun hart en hun Goddelijke Wil verloren hebben, die uit bewuste en vrijwillige keuze Duister geworden zijn, worden weer verwelkomd indien zij ernaar verlangen om in het Licht te zijn.

Zoniet, kunnen zij uiteindelijk on-Geschapen worden, hun moleculen verspreid in het Al Dat Is – maar dat is dan hun eigen keuze, niet de onze. In elk van deze gevallen bieden wij ook de maximale steun, bemoediging, healing en begeleiding om elke ziel te helpen weer thuis te komen in het Licht, na gelijk welke schrijnende of langdurige ervaring in de lagere of duistere dimensies.

Omdat wij begrijpen en zien dat uw levens hier in menselijke lichamen slechts een ogenblik zijn in de ervaring van uw leven als een ziel, is dit bestaan niet belangrijker of kostbaarder dan gelijk welk moment in de ontwikkeling van uw ziel. Wij beschouwen een mensenleven als een onderdeel van het Grote Plan van Zielen-Ascentie, niet als een einddoel op zich, aangezien er geen einde is.

Wij zien u als zielen in Ascentie, tijdelijk gehuisvest in de lichamen die u heeft willen dragen tijdens dit leven. Het geslacht, de omgeving en de uitdagingen die u hier zou ervaren werden uitgedacht door uzelf, uw Hoger Zelf, tijdens uw verblijf bij ons in de Hogere Dimensies. Ongeacht ons diep mededogen voor uw moeilijkheden zouden wij – mochten wij tussenkomen om de pijn of de moeilijkheden te voorkomen die u hier ervaart – de eerste Universele Wet overtreden die werd ingesteld door Schepper. De eerste Universele Wet is die van non-interventie naar anderen toe, door iemand met macht. Soms wordt dit in de science fiction-verhalen de Eerste Richtlijn genoemd.

Wij weten vanuit ons eigen standpunt en uit onze eigen ervaring, dat zodra dit leven eenmaal voorbij is de pijn en het lijden ook weg zijn; zij deden enkel dienst als geheugensteuntje voor een dieper begrip van, meevoelen met en mededogen voor anderen. Van dit Hoger Dimensionale perspectief – en het wordt gedeeld door alle zielen tussen 2 incarnaties in – geldt dat hoe groter de uitdaging – die zelfs pijn, hongersnood, lijden en een gewelddadige dood kan bevatten – des te krachtiger de leerervaring is.

Wij begrijpen dat dit Hoger Dimensionale perspectief haaks staat op wat u voelt en denkt tijdens uw leven hier, en wij begrijpen het conflict dat u ervaart wanneer u anderen ziet lijden. Wij waarderen uw inspanningen om het lijden op de planeet te verlichten, maar wij hebben u ook ervoor gewaarschuwd dat u zich niet mag mengen in persoonlijke contracten.

Nu, omdat Moeder Aarde geascendeerd is naar 5D en omdat u verwacht wordt met haar mee te gaan als groep, zijn alle zielencontracten die vroegen om grote uitdagingen en problemen met onmiddellijke ingang opgeschort, vooropgesteld dat uw Hoger Zelf het hiermee eens is. Iedere voortzetting van de overeenkomst vormt een deel van de eerdere planning vanwege de unieke omstandigheden van de komende Ascentie. Dit betekent nog niet het einde van uw leerproces hier. Het is de verantwoording van elke ziel om in te schatten en te begrijpen wat deze nieuwe vrijheid inhoudt.

Wij bewonderen en respecteren de vooruitgang die een ziel kan maken ten aanzien van het voelen, zien, denken en weet hebben van de Liefde van God tijdens een leven in de 3D-wereld. Eerder dan gehoorzaamheid, die van buitenaf zou worden opgelegd, begrijpen wij dat wij door het volgen van ons innerlijk kompas kunnen komen tot evenwicht, helderheid en Liefde – en dat brengt ons zegenrijke groei. Het van binnenuit geleide vermogen om een hoog niveau van bewustzijn te bereiken terwijl u zich toch nog op het laag trillende Aardse niveau bevindt, wordt Universeel beschouwd als een triomf in de ontwikkeling van de ziel.

Vanwege de ontelbare problemen die een ziel kan ervaren in één leven op Aarde, wordt dit Project doorheen de hele Kosmos gezien als een bijzonder gerespecteerde onderneming – zoiets als de Olympische Spelen voor de groei van de Ziel – en het is een kans die velen zouden willen krijgen. Het voorrecht om een leven op Aarde door te brengen werd lang beschouwd als een bijzonder waardevolle test van iemands kunnen, veerkracht, uithoudingsvermogen en Vertrouwen. Moeder en Vader vragen slechts dat u deze mogelijkheid om het leven hier te ervaren zou respecteren als het geschenk dat het is – en dat u het overeenkomstig zult benutten.

Wij vragen u om deze woorden zorgvuldig te overwegen. Sta er echt bij stil, want in dit bericht geven wij het antwoord op uw vraag: wat is de bedoeling van het Leven? Wanneer u volledig de bedoeling begrijpt achter dit Project dat u zelf heeft opgezet, dan zult u ook weten dat er geen reden is om te klagen en dat uw ‘Zelf’ niet onderdrukt wordt door Ons.

Er is geen reden voor zelfopgelegde schuld over dingen waar u spijt van heeft wat u tot nu toe gedaan heeft, want op ieder gegeven moment kunt u zich tot het Licht wenden, u bij Ons voegen in Liefde en u zult op dat moment Redding bereiken volgens uw eigen opzet. Redding, vanuit ons perspectief, betekent bevrijding van misleiding, duisternis, zorgen en pijn. Het resultaat van zulk een redding is Ascentie naar een Hoger Bewustzijnsniveau. Dat is het doel van alle zielen in de Kosmos.

Voeg u bij Ons in Liefde, Vrede, Mededogen en Harmonie – en u zult de Vreugde van de Ene kennen.

Ik ben uw Sananda, in liefdevolle dienst aan Schepper en de hele mensheid.

* * * * *
Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.