Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 20 / 13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 31 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 20
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 31 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

Het is tijd om vooruit te kijken met een frisse kijk. U heeft de Duisterste aller tijden op Aarde doorgemaakt. De wolk begint te verdwijnen. U zult allen weer leren zingen en dansen. U zult lichthartig plezier ervaren, zelfs nog beter dan toen u jong was. U zult zich herinneren hoe moeilijk het geweest is in de voorbije jaren en het contrast zal zulk een opluchting en vreugde brengen, dat u niet zult kunnen stoppen met glimlachen. Ziet u, van waar wij zijn in de hogere dimensies, kunnen wij zien waar al de tijdlijnen heengaan die leiden naar uw toekomst – en ze wijzen allemaal naar Ascentie.

U begint te begrijpen wat de diepere betekenis is, van wat Ascentie werkelijk omvat. Natuurlijk betekent het opstijgen, verheffen, vooruit en omhoog gaan, maar het verwijst niet enkel naar het fysieke gebeuren, maar ook naar de emotionele- en spirituele gevoelens die u zult ervaren, wanneer u uw trilling verhoogt naar een hoger niveau. Dit is het belangrijke deel – de staat van uw hart.

Het is een lange, dorre periode geweest voor de mensheid. U was uw verbinding verloren met uw aanbiddende Schepper, die Liefde is. U was de gelukkige verbinding verloren met Moeder/Vader God, omdat vrijwel iedereen de angst aangeleerd kreeg voor het oordeel en de straf, die beslist onvermijdelijk waren voor uw ‘zonden’. Ironisch genoeg, werd het idee van ‘zonden’ geschapen door de Reptilians, die angst wilden brengen in de harten van de hele mensheid, om zo de controle te krijgen over de gevoelens van de mensen. Wanneer iemand eenmaal in angst leeft, is hij gemakkelijk te manipuleren. Zij doen dan heel erg hun best om pijn en straf te vermijden.

De ironie van dit alles is, dat de dingen die zij bestempelden als ‘zonde’, zozeer een deel waren van de normale staat van ieder mens, dat het een dilemma veroorzaakte dat onmogelijk te overwinnen is. In de Oosterse landen is het nog steeds zo – en in het Westen is het nog niet zo lang geleden, dat jonge mensen een ongelukkige angst en vrees hadden wanneer zij zich tot elkaar aangetrokken voelden. In plaats van hun diepe reactie op elkaar te vieren, waren zij bang voor afkeuring van al hun ouders/ouderen, die uiteraard strenge waarschuwingen en afkeurende blikken gaven. Liefde werd gescheiden van de seksuele uiting van liefde en er ontstond een nieuwe tweedeling binnen relaties. Het werd heel gewoon voor mensen om liefde te ervaren zonder seks en seks zonder liefde, maar zelden die twee tezamen.

Andere dilemma’s ontstonden, toen mensen ervan overtuigd raakten dat boosheid of afkeuring van gelijk welke aard, volledig moesten worden uitgebannen, tot het punt waarop zelfverdediging verward ging worden met ‘zondige’ agressie. Dit was een handige list die gebruikt werd door de misbruikende Machthebbers, die iedereen wilden ontkrachten die de neiging zou kunnen krijgen, om terug te vechten en hun vrijheid te herwinnen. Het is een misleidende truc, om mensen ervan te overtuigen dat zij slecht zijn omdat ze zichzelf verdedigen en in opstand komen tegen een onderdrukker.

Een groot deel van mijn lering bestond erin, mensen te helpen om Liefde te uiten in al hun relaties en dat is nog steeds het doel van ons werk naar Ascentie toe. Maar u begint als een kind dat zachte aanwijzing en aanvaarding nodig heeft, voordat u kunt leren om al uw gevoelens en al uw impulsen te aanvaarden als deel van uw glorieuze, menselijke aard. Dan pas kunt u leren omgaan met de normale reacties op het leven, waartoe voor een kind ook frustratie, boosheid, afgunst en angst horen. Deze gevoelens kunnen in evenwicht worden gebracht, door een aanhoudende steun en zachte aanwijzingen – met name wanneer die komt van een volwassene die tegelijk een voorbeeld is van geduld, genegenheid en een blik die gericht is op de toekomst.

Dit soort leringen is vrijwel onbestaand in de beschavingen van dit Aardse rijk. Wij hopen hier de traditie van onverdraagzaamheid en oordeel/veroordeling te kunnen rechtzetten, tegenover precies die dingen die u maken tot de briljante, scheppende en vermogende mensen die u bent. Zij die oordelen over anderen doen alsof zij Gods werk doen. Ik kan u verzekeren, dat gevoelens van schaamte en schuld over kleine overtredingen en eigenaardigheden niet behoren bij hen, die voor de Poort van de Hemel staan – daarom moeten wij nu beginnen om u daar vanaf te helpen.

Schaamte is een giftige, vernietigende emotie. Het is niet hetzelfde als spijt of berouw, die hun basis vinden in een diepere integriteit, een echo van uw Hoger Zelf. Berouw wijst op een bewust begaan zijn met het in afstemming zijn op het Hoogste Goed. Schaamte echter, is geschapen vanuit de angst wat anderen van u denken – en het kan grotendeels onbewust zijn. Anderen bepalen dan of u wel of niet voldoet aan hun wereldbeeld – en zij hebben grotendeels niet begrepen waar God voor staat.

Ik kom als leraar, vriend en broeder, om u te spreken over het Woord van God, zoals ik dat in mijn hart voel, in mijn oor hoor en zie met mijn eigen ogen. Ja, ik ben de zoon van God, maar ik ben niet de enige Zoon. Wij zijn allen geboren uit de Liefde van onze Schepper; er is geen ander begin. Wij zullen allemaal tezamen leven in alle eeuwigheid, in de Eénheid van ÉÉN. Eénheid vergt geen erkenning van de kant van hen die erbij komen; het IS gewoon, het kan niet anders zijn.

Voelt u zich getroost, nu u weet dat God van u houdt? Als u in uzelf niet een gevoel van euforie en vrede voelt, dan staat u niet toe dat de Liefde in uw hart stroomt. In uw hart bevindt zich de kamer die het geheim bevat van totale vervulling; wij hebben het uw hartgeest genoemd. Daar in de diepten van uw hart bevinden zich intelligente cellen, gemaakt van hetzelfde genetische weefsel als uw brein, waarmee u de Waarheid diepgaand kunt voelen en de energetische handtekening kunt waarnemen, die Liefde is. Sommigen noemen het intuïtie, maar het is veel diepgaander en vollediger, dan het fenomeen dat u een ‘voorgevoel’ of ‘onderbuik-gevoelens’ noemt.

Werk nu samen met mij om de receptoren in uw hart weer te activeren, zodat u in staat zult zijn om Liefde te ontvangen – en daarmee het diepe weten, dat voortkomt uit het volledig verbonden zijn met uw Hoger Zelf. Ziet u, deze opstelling brengt een totale ervaring voort. Zij omvat hart, geest en Spirit en het is een neurologische structuur die meetbaar zou zijn met wetenschappelijke instrumenten – als deze instrumenten gevoeliger zouden zijn. Uw huidige meetapparatuur is in staat om de energiestroom te meten bij iemand wiens receptoren volledig in werking zijn gesteld, maar uw wetenschappers begrijpen nog niet de betekenis van deze subtiele energie.

Nu dan, ik heb gezegd dat u verbinding zult maken met uw Hoger Zelf. Dit zou u het derde punt kunnen noemen in de elektronische energieverbinding. Begin met uw hart. Voel de krachtige energie uitstralen vanuit uw hartcentrum. Merk de rechtstreekse lijn op, als een stroomkabel, naar het centrum van uw brein. Daar in het centrum zult u de kracht voelen van het zijn van de I AM Aanwezigheid – het bewuste besef van aanwezig te zijn, levend en met controle over uw gehele levenservaring.

Dan zult u het besef ervaren, dat uw I AM Aanwezigheid in werking wordt gesteld, door verbonden te worden met uw Hoger Zelf – de essentie van uw ziel – die zich vlak boven uw hoofd bevindt. Dit is de essentiële verbinding, die het mogelijk maakt dat u leeft in een multidimensioneel bewustzijn. Het is uw rechtstreekse verbinding met God, met de kennis van uw vele eerdere levenservaringen en met de voortdurende stroom van Liefde, die de fundamentele essentie van het Universum is.

Dit, Geliefden, is uw wegenkaart naar verlichting. Oefen iedere keer als u voelt, hoe een nieuwe adem uw lichaam binnenkomt. Oefen wanneer u door een kamer loopt. Oefen wanneer u gaat zitten om te eten. Oefen wanneer u glimlacht, wanneer u naar een kind kijkt, wanneer u een douche neemt, wanneer u de zon op uw gezicht voelt. Dit is het pad wat u ‘aandachtig leven’ heeft genoemd. Blijf oefenen en u zult mijn aanwezigheid naast u voelen, mijn hand op uw schouder die u aanmoedigt. Misschien vindt u het gemakkelijker om te beginnen met het erkennen van de energie van uw Hoger Zelf, deze naar beneden te brengen tot in het centrum van uw brein en de stroom van Licht te volgen die op u neerdaalt van Opperste Schepper, uit het centrum van het Universum. Laat het rechtstreeks doorheen uw Hoger Zelf in uw brein stromen, langs het pad van uw innerlijke Lichtkanaal. Volg de energie wanneer die door u heen stroomt, naar beneden door uw keel, langs uw ruggengraat en in het gebied van uw hart. Daar ontsteekt het het vuur van uw wezen, de wijsheid der tijden en de essentie van uw I AM Aanwezigheid. U bent Thuis.

Wanneer u eenmaal die drieledige verbinding voelt, ervaart u op dat moment de Waarheid en het vermogen van uw menselijk bestaan – het vermogen om te leven in volledige harmonie met uw omgeving, omdat uw innerlijke omgeving er één is van Liefde, Licht en Eénheid. Ik verheug mij, wanneer ik zie hoe zovelen van u aan het werk gaan om dit uw werkelijkheid te maken. Ploeter verder, Geliefden. U leert de eeuwenoude lessen en u stapt binnen in uw Bestemming, uw geboorterecht.

Reik diep in uzelf en ga steeds dieper, totdat u die plek in uzelf vindt, waar u eindeloze liefde kunt voelen voor het jonge kind dat u was, voor het bewuste zelf dat u altijd geweest bent en voor het uitbreidende wezen dat u nu bent, groeiend, lerend, evoluerend en volmaakt in uw vermogen om te veranderen. Het hele Universum is bezig met uit te breiden en te veranderen. U zult zich uitbreiden, tezamen met onze geliefde Moeder Aarde, want het is uw pad om de ontdekkers, de scheppers en de uitvinders te zijn. Durf! Laat oude ideeën en oude patronen achter. Reik naar de sterren, dan zullen de sterren naar u reiken.

De tijd voor Eenheid, hereniging en vreugde is aangebroken. U zult binnenkort gaan deelnemen aan een glorieus feest met uw Sterren Broeders en Zusters. Waarschuw uw vrienden – zelfs de sceptici en de ongelovigen. Zeg hen dat ze de honderden video’s op het internet moeten bekijken, waarop de lichten en de bewegingen van de sterrenschepen te zien zijn. Zij seinen naar u met rode, groene en witte lichten; zij willen zo graag hun groeten overbrengen. Spoedig zult u elkaar weer ontmoeten.

Ik zend u zegeningen en Liefde. In grote verwachting van een schitterend jaareinde – veel beter dan vuurwerk of beloften – ben ik uw Jezus/Sananda.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.

Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goed gekeurd door de auteur en de schrijver.