Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 19 /13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 26 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 19
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 26 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

Het is een spannende tijd, nietwaar? Ieder van u die dit leest wanneer het wordt uitgebracht in oktober 2013, is in afwachting van de wereldwijde herwaardering van valuta, die een evenwicht brengend effect zal hebben op de wereldeconomie en die de zogenaamde ‘derdewereldlanden’ zal verheffen uit hun status van tweede keuze. Velen zijn zich niet bewust van de veranderingen die achter de schermen plaatsvinden.

Het lijkt alsof de planeet gewoon verder strompelt, lijdend onder de handen van de rijken en de machthebbers die zovelen in slavernij hebben gebracht, die aansturen op vernietigende oorlogen en de voordelen inpikken van toenemende rijkdom en macht. Dit is enkel maar een heel oppervlakkige waarneming – degene die vertoont wordt in de media. De verslaggeving wordt sensationeel gemaakt, zorgvuldig misleidend om de meest angstwekkende voorstellingen van de feiten te onthullen. Angst aanpraten is op deze planeet een favoriete sport; het voedt de adrenaline-junkies – zoals ze genoemd worden – en vult de schatkisten van de farmaceutische bedrijven, de entertainment-industrie en de wapenfabrieken.

Ik heb gezegd dat ik hier ben om een boodschap te brengen van Liefde, Mededogen, Waarheid en Licht. Zij zijn het tegengestelde van angst.

Wanneer u uw bewustzijn, uw lichaam en geest vult met Liefde en Licht, dan is er geen plaats meer voor de lager trillende gevoelens van onrust, depressie en wanhoop. Zij kunnen niet in hetzelfde Universum bestaan en u, Geliefden, bent een universum. Ieder van u draagt het sterrenstof en de regenbogen, de zonneschijn en de hartslag van uw Schepper, net als ik. Wij zijn geschapen om te groeien, om gul en vriendelijk te zijn.

Denk eens aan de reactie van een baby op gelach. De baby zal ook gaan lachen, wiebelen, kreetjes van plezier slaken en met zijn hele lichaam reageren op de gedeelde vreugde. Kinderen zijn niet de enigen die kunnen delen en grote vreugde ervaren. Wij hebben allemaal een lachknop; wij verhogen allemaal van trilling, wanneer het lachen in ons opborrelt. Het is inderdaad een ‘goed medicijn’, zoals de oorspronkelijke Amerikaanse inwoners het zeiden.

Ieder kind, in elke beschaving op deze planeet, is in staat tot goede en geweldige dingen. Ieder van u begon hoopvol en met vertrouwen. Geen enkel leven is verspild, geen enkele ziel is zonder waarde. Uw geboorterecht is, te groeien in wijsheid en spirituele kracht met elke ervaring en om aan het einde van elk leven verheven te worden om terug te keren naar Schepper, waar u verwelkomd wordt met Liefde en Mededogen, ongeacht wat u bereikt of misdaan heeft, uw successen of uw zogeheten mislukkingen.

In Gods ogen zijn er geen mislukkingen, enkel mogelijkheden om vooruit te komen op uw pad, want na elk leven volgt er een uitgebreide terugblik, een diepgaand onderzoek van alle kronkels en wendingen op uw pad. Geen struikeling wordt veroordeeld, alleen maar verlicht. Geen overtreding wordt bestraft; zij worden enkel onthuld en onderzocht, begrepen en vergeven.

Dus, ziet u, dit leven is een laboratorium experiment dat u zelf heeft opgezet om later te worden onderzocht, zodat het beter begrepen kan worden. Het enige doel is het vergroten van uw vermogen tot Vriendelijkheid, Vergeving en Innerlijk Licht. Als een leven van slechte daden de meest krachtige les is, dan heeft u dat misschien voor uzelf geregeld en de omstandigheden zo opgezet, dat uw Zondeval onvermijdelijk was. Er is geen betere leerschool dan nederigheid.

Tegen de tijd dat u een lang leven heeft geleefd als ziel – sommigen van ons waren vroegere Scheppingen met meer ervaring in het incarneren op Aarde – heeft u levens ervaren vanuit elke mogelijke invalshoek. Een grondige opleiding omvat levens als prinsen en bedelaars, koningen en koninginnen, slaven en slavenmeesters. Er is geen Hemelse hiërarchie, behalve de erkenning van de macht en het vermogen die worden verkregen op het pad van Ascentie – op Planeet Aarde of elders.

Het is nu een tijd van versneld leren. U krijgt de kans om uzelf te verheffen uit de Duisternis waarin u hier uw gehele incarnatie ondergedompeld was. Slechts een paar weken geleden verliet het volledige Reptilian-ras vrijwillig de planeet en werden zij ervan verwijderd. Wat nu nog overblijft voor u om op te werken, zijn de restanten van de Duistere ideeën en gevoelens. Deze patronen zijn verweven geraakt in de cultuur, ze zijn zozeer een deel van het groepsbewustzijn, dat u ze niet eens meer opmerkt. De gevoelens van tekort, van onrust over uw voortbestaan en de aanhoudende gevoelens van onwaardigheid zijn allemaal deel van de achtergebleven energie, die u volledig zult moeten opruimen om uzelf voor te bereiden op uw Ascentie.

In deze berichten, die ik u de komende weken zal geven, zal ik voorstellen doen over het opruimen van de oude gedachtepatronen, om ze te vervangen door Licht. Dit is altijd al het proces geweest – elk obstakel apart aanpakken, de onnauwkeurigheden en Duistere gevoelens welke zij oproepen onder ogen zien en uw trilling verhogen om ze volledig op te ruimen. Wij werken nu heel hard aan volledige genezing, volledig begrijpen van de werking van uw eigen innerlijk, uw gedachten, gevoelens en handelingen.

Laat ons eens kijken naar één van de ideeën die enorme problemen hebben veroorzaakt op uw planeet. Het is het idee, dat alle mensen van nature agressief en territoriaal zijn. We zullen dit idee eens leggen naast de werkelijkheid van het leven in vele verschillende gebieden op de wereld. Er zijn beschavingen, zoals bijvoorbeeld in de hoge Andes, in de Zuidelijke Zeeën en in de Himalaya, waar gemeenschappen gedurende duizenden jaren geleefd hebben zonder oorlog, zonder twist, zelfs al waren velen van hen – volgens Westerse normen – heel erg arm. Dit zijn oude beschavingen, gebaseerd op de beginselen van vrijgevigheid, wederzijds respect en de kennis dat wanneer de grondstoffen schaars zijn, iedereen er baat bij heeft om te delen.

Deze menselijke gemeenschappen zijn in rechtstreekse tegenspraak met de ideeën die door de Reptilians werden aangemoedigd: dat schaarste leidt tot oorlog en dat natuurlijke rijkdommen bevochten moeten worden en eigendom moeten worden van de sterkste (en best bewapende) overheersers. U werd aangemoedigd om deze ideeën te aanvaarden (zoals Darwin deed) als onvermijdelijk – mensen zijn nu eenmaal zo. Dat is gewoon niet waar.

Mensen die op zichzelf zijn aangewezen zullen meestal proberen om te handelen, te onderhandelen, geschenken aan te bieden en te werken aan het vreedzaam oplossen van problemen – tenzij zij onderworpen worden aan een constante stroom van propaganda, die hen oproept om bang te zijn en zich klaar te houden om aan te vallen bij het minste teken van beweging aan de kant van ‘de vijand’.

Het was een veelgebruikte strategie van machthebbers, om een ‘false flag’-incident op te zetten (een aanval waarbij de oorlogszuchtige leiders een agressieve aanval opzetten tegen hun eigen volk, om dan de schuld te leggen bij hen, waarmee zij oorlog zoeken). Recente voorbeelden daarvan zijn het in brand steken van de Reichstag door Nazitroepen, die zich verkleed hadden als Poolse soldaten en de ondergrondse regeringsaanvallen op de Twin Towers in de V.S. op 11 september, waarvan Moslimterroristen de schuld kregen. In beide gevallen was wereldoverheersing door oorlog tegen de zogenaamde agressor het doel – niet zelfverdediging of overleving.

Aangezien oorlog voeren en bankieren – en liefst nog allebei tezamen – de twee meest winstgevende activiteiten zijn op de planeet, hoeft iemand alleen maar wapenfabrikant of bankier te worden om ongekend rijk te worden; zodra eenmaal het principe van ‘de sterkste overleeft’ een zelfvervullende profetie werd. Het werd een algemeen aanvaard gezegde en het drong door in het waarde-systeem van alle Westerse beschavingen. Het idee van ‘wie de macht heeft, heeft gelijk’ is doorgedrongen in het zenuwstelsel en de psyche van de planeet, waardoor treiteren en zelfzucht aanvaardbaar werden, hetgeen nooit eerder was voorgekomen.

Nu is het uw taak om te ontglippen aan al de nog rondhangende Duistere gedachten en gevoelens, om u voor te bereiden op uw Ascentie. U zult ze van u af moeten schudden, zoals een hond het water van zijn rug schudt. Wees vastbesloten in uw zoektocht naar de wortels en de tentakels van het oude denken. Blijf altijd verbonden met uw hart; test ieder idee en elke gewoonte, elke gangbare denkwijze, elke mening of oordeel tegen het gevoel van pure Liefde en Licht. Verheft dat idee – die gewoonte, neiging of staat van geest – uw trilling naar een hoger niveau van Liefde? Neen? Aarzel dan geen seconde en verwerp het.

Dit is een moeilijk proces, Geliefden, omdat ik u net verteld heb dat u al uw geliefde richtlijnen – de geloofssystemen die u verbinden met uw familie en uw beschaving – moet achterlaten. Laat ons het proces eens nalopen. U hoort uzelf een negatieve gedachte denken: ‘die persoon draagt vieze, oude kleren. Ik moet er niet naar kijken want dan zal hij wat van mij willen en ik heb haast om op mijn werk te komen’ of ‘mijn baas is vandaag in een slecht humeur, ik moet hem ontlopen want hij schreeuwt altijd tegen het personeel, als hij in een slecht humeur is’. Kijk nu eens naar deze voorvallen (of gelijk welke andere, die beter bij u passen). Beide reacties zijn gebaseerd op angst.

Angst haalt uw trillingsniveau naar beneden. Er moet iets veranderen. Wat is er fout aan deze reacties? Zij komen voort uit ideeën die angst opwekken, zoals ‘ik heb niet genoeg’ of ‘ik loop de kans te worden vernederd en dat zou vreselijk zijn’.

Maar adem nu eens in uw hartgeest, de verbinding tussen het centrum van uw hart en het centrum van uw brein. Begin altijd met de gevoelens van uw hart, laat ze opstijgen om uw brein te leiden en te sturen. Ga terug naar die straathoek met die bedelaar en voel wat uw hart u vertelt: ‘hier is een mens, met een verhaal. Misschien zou hij willen praten. Misschien kan ik hem helpen, wellicht met wat geld, aangezien ik zoveel heb. Ik vraag me af …’. Met die baas zou u kunnen beginnen met ‘ik vraag me af, waarom mijn baas zo’n zware dag heeft. Misschien kan ik hem wat opvrolijken als ik hem een kopje thee breng en hem vraag hoe het met hem gaat. Hij moet zich behoorlijk rot voelen, als hij zich zo agressief gedraagt.’

Ziet u, wanneer u de gedachten aan tekort weghaalt en uw ego/eigenwaarde kwesties negeert, dan worden de moeilijke momenten in uw leven juist mogelijkheden om een straaltje Licht en Hoop te brengen aan een ander, die het financieel of emotioneel moeilijk heeft. De Duistere opleiding heeft uw brein geleerd, om u met uw eigen zaken te bemoeien, mensen te vermijden die het moeilijk hebben, of iemand die tekort heeft de schuld te geven, door zijn eigen luiheid of tekort aan ambitie. Wij hebben u hier geleerd, dat ieder van u zijn pad kiest naargelang het doel van de evolutie van zijn ziel.

Dit is geen kwestie van luiheid – juist het tegendeel. De zwerver op straat heeft misschien een vorig leven geleid als een rijke koning en wenst nu het lot te ervaren van iemand die niets heeft. Een baas of iemand die zich bevindt in een positie van macht over anderen en dan die macht misbruikt, heeft mogelijk geleerd zich zo te gedragen door de manier waarop zijn ouders hem behandelden en moet opnieuw leren hoe hij anderen kan behandelen met vriendelijkheid. Geef hem een voorbeeld dat hij kan volgen.

U, Geliefden, bent de toortsdragers, degenen die de verandering op gang zullen brengen in de mensen om u heen, gewoon door de manier waarop u reageert in uw dagdagelijkse leven. U heeft een diepgaand effect op iedereen wiens leven u raakt, zelfs op de meest gewone manier. Uw energie straalt van u uit en vult de ruimte om u heen – hetzij met de trilling van liefde of die van angst – wat u kiest. Wanneer u Liefde aanvaardt, zult u in staat zijn om uw hart te vullen met de gevoelens van vriendelijkheid en vrijgevigheid, welke wij voor u voelen. Het zal een deel worden van wie u bent, net als ademen. In die staat van Liefde is er geen angst, want u kent de Liefde van God en zijn Bescherming, en u kunt begrijpen dat alle ervaringen – ongeacht hoe moeilijk ze op dat moment ook lijken – voor ons Hoogste Goed zijn.

Zelfs mijn eigen ervaring van veroordeling en kruisiging waren een bron van groei en uitbreiding van het pad van mijn eigen ziel. Ja, ik wist toen ik naar de Aarde kwam om Gods woord te onderwijzen dat ik een traumatisch einde zou kennen, maar het was het waard. Velen van u hebben ervoor gekozen om getest te worden, met name tijdens deze laatste incarnatie in de 3D-wereld op Aarde. Sommigen hebben nu heel veel op hun bordje, omdat de tijd snel ten einde loopt, tot het einde van dit semester van uw meest uitdagende levenslessen. U zult nooit meer zo’n kans krijgen, Geliefden. Wees niet gehaast om deze laatste kans om te groeien achter u te laten; geniet van elk moment, sta stil bij elk dilemma, reik naar uw hoogste zelf, terwijl u deze diepgaande lessen in uithouding, volharding en Vertrouwen, in u opneemt.

Deze tijd, Geliefde Broeders en Zusters, kan uw mooiste tijd zijn. Het is een tijd van beslissingen nemen, van belangrijke keuzes – maar boven alles is het een tijd om de ware betekenis van Liefde te leren. Zuivere Liefde is een natuurlijke uiting van het hart – en het hart is Gods schepping en Gods thuis.

Leef in uw hart, zoals u nooit eerder deed. Durf het aan, om volledig en totaal in Liefde te zijn. Laat de gevoelens uit u stromen, u omringen met een aura van vriendelijkheid, vergevingsgezindheid, aanvaarding en vreugde. Zie de Liefde in de bomen, in de duif op het plein, in de vlieg op uw raam. Kijk in de ogen van een kind en bekijk hen met eenzelfde blik van verering. U bent de mooiste schepping van Leven. Omarm die met alles wat u bent en kunt – dan zult u steeds hoger stijgen in Liefde en Licht. 

U verheft zich.

Ik omarm u. Ik ben Sananda/Jezus, uw broeder.

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.