Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 18 /13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 20 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 18
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 20 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.


Ik kijk zo uit naar de tijd, waarop ik bij u kan zijn. Dit keer zal het een feest zijn voor ons allemaal. We zullen vrijheid vieren – de vrijheid om uzelf te omschrijven als soevereine wezens onder God, niet gehinderd door de controle van de Duisteren, die iedereen op de planeet in slavernij hielden met hun economische, strak beteugelde bewegingen. Zij hadden de controle over vrijwel elke financiële transactie in vrijwel elk deel van de wereld, daarmee enorme winsten afromend.

Het onontkoombare gebruik van geld om iedere transactie te bepalen tussen de ene mens en de andere, werd hun werktuig om alle handel uit te schakelen, die niet onder hun controle stond. Zoals u weet is bijna de hele wereld nu in de greep van dat programma. Hierdoor kon iedereen belast, geschat en onder toezicht worden gehouden bij vrijwel elke belangrijke stap in hun leven.

Dit onderdrukkende controlenetwerk is ontmanteld en teniet gedaan, omdat het gebaseerd was op illegale transacties. Het wordt vervangen door een geheel ander systeem, dat het spel gelijk zal trekken, zoals u dat zegt. Geen persoon of groep zal nog de controle toegestaan worden over enorme sommen geld, zoals bijvoorbeeld de Federal Reserve Bank in de V.S. dat heeft gedaan. Deze is al ontmanteld en de top ervan heeft ontslag genomen. Belastingen zullen tot het verleden behoren. Die zijn niet nodig, wanneer iedereen toegang heeft tot de onbegrensde fondsen die gecontroleerd werden door het Internationaal Monetair Fonds en de Banken van ieder land, welke er allemaal alleen maar op uit waren om de rijkdommen van hun landen te stelen en op te slaan.

De strop rond de nek van de mensen zal worden weggenomen en u zult uit het oude systeem kunnen stappen – schuldenvrij. Alle schulden zullen kwijtgescholden worden, omdat de meeste van de bankleningen in de wereld toch al frauduleus waren uitgeschreven. Deze illegaliteit slaat uiteraard niet op de onafhankelijke, kleine banken, die werden opgericht door mensen om elkaar te helpen – zoals de microkrediet-programma’s die mensen – geldschieters en leners – contact met elkaar laten houden.

Stel u een leven voor zonder rekeningen die betaald moeten worden, maar waarin ieder mens vrij is om zich – met de hulp van getalenteerde experts – te bekwamen om gelijk welke creatieve onderneming te volbrengen die zij maar kunnen wensen. Alle gemeenschappelijke activiteiten zullen draaien rond het vieren van de vaardigheden en mogelijkheden van zijn leden – en de kracht van creativiteit zal vrijkomen op een manier die onvoorstelbaar was onder het oude systeem. Wanneer niemand nog moet werken in een afstompende baan (die vooral te maken had met het in beweging houden van geld en het papierwerk, waarin die beweging van het geld werden vastgelegd) en vrij zal zijn om uit te vinden, samen te komen met een productief doel en hun buren te helpen. U zult niet langer de druk voelen van te moeten voldoen aan het schema van een baas die ongevoelig of grof is. U zult kiezen wie u wilt helpen en hoe u uw creatieve gaven wilt gebruiken.

Velen van u hebben reeds de basis gelegd voor de projecten die u wilt steunen, gaande van sociale programma’s zonder winstoogmerk, kunstprogramma’s of het verlenen van hulp aan de meest kwetsbaren onder u. Al deze projecten zullen worden gesteund, wanneer hun opdracht werkelijk voor het Grotere Goed is. Zij zullen de eerste ontvangers zijn van de Welvaart-Fondsen, zodat iedereen die het nu moeilijk heeft, hulp zal krijgen.

U bent door de Duisteren geprogrammeerd om te geloven, dat iedereen die arm is ook wel lui en onverantwoordelijk moet zijn. Dit is niet waar. Velen die maar net boven de armoede-grens leven, hebben een leven geschapen waarin zij vervuld zijn door artistiek werk, waarvan zij voelen dat ze ermee door moeten gaan. Er is weinig gedaan om de talenten te erkennen van ploeterende artiesten en musici, met name wanneer hun werk een diepere, betekenisvolle boodschap uitdraagt – en uw cultuur is daarin de verliezer. Succes werd afgemeten aan hoeveel geld iemand verdient. Dit zal allemaal op zijn kop komen te staan, in de Nieuwe Gouden Tijd van Planeet Aarde.

Ik vertel u dit nu, vanwege de Universele Wet die bepaalt wat er komen gaat. Zonder de Visie van de toekomst en uw actieve deelname in het scheppen van de voorwaarden waarover ik spreek, zal de Gouden Tijd niet komen. Het is een gezamenlijke onderneming, ziet u. Wij stellen het ons gezamenlijk voor en het vermogen van onze gezamenlijke energieën schept de wereld, zoals wij besloten hebben dat die moet gaan worden. Enkel op die manier kan er echt verandering plaatsvinden binnen de sociale- en economische structuren van de planeet.

Velen van u zijn al getuige geweest van het ‘wonderbaarlijke’ herstel van hen, die deelnemen aan onze heling-groepen. Het bewijs begint binnen te komen. Chronisch zieken en ‘terminale’ patiënten keren terug tot volledige gezondheid. Wanneer de helende intenties van honderden mensen gericht wordt op de mensen die behoefte hebben aan heling, dan smelten ziekte en gebreken weg alsof ze niet bestaan – en dat is ook zo. Het vraagt moed om de medische wereld uit te dagen om uzelf te genezen, terwijl de dokters u verteld hebben dat er geen hoop is, maar dat is precies wat velen al gedaan hebben.

Een toestand van volmaakte gezondheid is een staat van bewustzijn, die niet erkend of aangeleerd wordt in uw recente beschavingen. Aziatische genezers voeren nog steeds hun oude praktijken uit van behandelingen met kruiden en energieën. Zo helpen zij de mensen om verantwoording te nemen voor hun eigen gezondheid, maar zelfs deze gerespecteerde vakkundigheid wordt vaak aan de kant gezet, ten voordele van de meer directe en ingrijpende Westerse methoden. Nieuwe vormen van heling zullen zich kunnen ontwikkelen, als eenmaal uw medische wereld – die wordt geleid door de fabrikanten van medicijnen, grote bedrijven en groepen met speciale belangen – niet langer mogen meedoen.

Er zijn bijzonder effectieve technologieën ontwikkeld door beschavingen die veel verder gevorderd zijn dan de uwe, welke een combinatie zijn van het beste van elke discipline doorheen de eeuwen. Met name de Arcturiërs – de hoog-geëvolueerde beschaving van Arcturius – hebben bijzonder vooruitstrevende methodes ontwikkeld voor de genezing van het menselijk lichaam. Zij hebben dit niet voor zichzelf gedaan, aangezien zij deze behandelingen niet nodig hebben; hun bestaan in de hogere dimensies maakt ziekten of misvorming onmogelijk.

De Arcturische Meesters doen dit gewoon omdat zij als groep toegewijd zijn, aan het dienstbaar zijn aan anderen en zij in staat zijn om methoden te scheppen die wonderbaarlijk effectieve, genezende hulpmiddelen zijn voor de kwalen van het menselijk lichaam. Zij hebben hun energieën gewijd aan het ontwikkelen van methoden die de mensheid zullen helpen zich voor te bereiden op Ascentie, door het genezen van fysieke gebreken die uw trilling verlagen en u in een staat van ellende houden.

U bent bijzonder gezegend om zulke vrienden van de sterren te hebben, die u hier komen helpen. Hun schepen zijn nu beschikbaar voor u, zij bevinden zich in een baan vlak boven de Aarde. Dit is de plek waar wij samenkomen wanneer wij werken met de heling-groepen: www.BlogTalkRadio.com/ChannelPanel.

Op het Moederschip, dat gestationeerd is in een baan hoog boven de Noordpool, worden wij begroet door Arcturiërs, Moeder en Vader God en tientallen Aartsengelen en Meesters, wiens deskundigheid in de geneeskunst alom bekend zijn. Er zijn hier nu duizenden Arcturiërs om u te helpen en er is geen grens aan het aantal mensen die hulp willen verlenen. Zij zijn er voor u in de groepen die wij leiden, of individueel. U hoeft hen maar te roepen.

U oefent uw vaardigheid met meditatie, nietwaar? Het is belangrijk voor u om dat nu te doen, omdat er nog zoveel voor u te leren valt en zoveel informatie voor u beschikbaar is, wanneer u uw hart en uw geest opent om uw eigen psychische vermogens weer in te stellen. Velen van u hebben die opgegeven onder de druk van een ongelovige en enggeestige cultuur. Durf het aan, Geliefden. Open uw derde oog. Adem zachtjes en aanhoudend door uw brein om al de verkrampte en begrensde plaatsen tot rust te brengen en te verzachten, waar de informatie niet vrijelijk kan stromen vanwege onrust en de druk van de dagelijkse beslommeringen.

Laat het zijn, (Let it be) zoals het prachtige liedje u al aangeeft. U hoeft niet meer bang te zijn dat u de morgen niet zult halen. Sta niet toe dat uw onrust en de opgelegde, eeuwenoude angst u afbrengen van uw weg naar het bijzonder opwindende openen van uw bewustzijn. De voordelen van het ontwikkelen van uw gevoeligheid voor hogere dimensies zijn onmetelijk. Het maakt niet uit dat uw zogeheten wetenschappers (of degenen die hun woorden verdraaien) doen alsof ze niets weten van de etherische wereld voorbij uw vijf zintuigen. De wonderen van het Universum doen zich op eindeloze niveaus voor – niveau na niveau van ervaringen die mogelijk zijn en waarvan u nog niet eens begonnen bent, ze te onderzoeken.

Ga diep in uw onderbewuste – daar in het centrum van uw brein heeft u een kanaal dat er rechtstreeks naartoe leidt – en verbind u met uw Hoger Zelf, zoals wij u dat geleerd hebben. Volg de aanwijzingen van het bewustzijn, die u zullen leiden naar het niveau of de persoon waarmee u wilt spreken – of dat nu een voorouder, een Meester met wie u een persoonlijke band heeft, of uw Bewaarengel is. Wij zijn allen hier om u te dienen en wij zijn dolgelukkig met uw groei.

Dit is het doel van deze boodschappen en meditaties, nietwaar? Uw groei en de groei van het hele mensenras. U heeft geen idee, welk een diepgaande inwerking dit heeft op de wereld om u heen wanneer u naar beneden reikt, uzelf beetpakt en opstijgt om de dageraad te begroeten van de Nieuwe Gouden Tijd die u allen wacht. Verhef uzelf, Geliefden, uit de oude, wanhopige negativiteit die uw wereld en uw denken duizenden jaren lang in zijn greep hield. Het is nu tijd om het wantrouwen, de paranoia en de angst achter te laten. Tezamen zult u al die oude gevoelens en Duistere denkwijzen overwinnen.

Het is niet eenvoudig om uw hele geloofssysteem om te gooien, maar u zult slagen als u werkt met de vele hulpmiddelen die wij voor u geschapen hebben. In het begin waren deze berichten enkel in het Engels, maar nu worden er onder mijn toezicht vertalingen gedaan, om ervoor te zorgen dat de berichten beschikbaar komen in zoveel mogelijk talen. Er wordt nu in ongeveer 14 talen vertaald en in de toekomst zullen er nog meer komen. Als u vaardige of professionele vertalers kent in de minder bekende talen, dan verwelkomen wij hun deelname. Wij willen het goede nieuws delen met iedereen op de planeet. Wanneer ze voltooid zijn, worden de vertalingen op www.whoneedslight.org geplaatst. Wij bieden ze aan zodat ze kunnen worden gedeeld en vragen enkel dat de namen van het channel, de vertaler en de website vermeld worden. Het is heel belangrijk voor mij, dat de vertalingen gedaan worden door de mensen die voor dit doel gekozen zijn en dat er geen ‘robot’ vertaalprogramma’s worden gebruikt – om voor de hand liggende redenen.

Nu, Geliefden, begin met uw dagen te wijden aan uw spirituele ontwikkeling, meer dan aan alle andere activiteiten. Uw naaste relaties en in het bijzonder uw relatie met uw kinderen, zijn een deel van die spirituele ontwikkeling. U hoeft niet lange uren alleen door te brengen in een stille ruimte – dit is geen solo-ervaring. Ascentie is iets dat u uiteindelijk moet bereiken voor uzelf, maar u zult het bereiken binnen de getijden van het leven, in relatie met dierbaren, het Dieren-Rijk en Moeder Aarde zelf.

Weet dat u niet alleen bent. De Ascentie van de mensheid werd gepland binnen het democratische proces van raadpleging en gedeelde ideeën. U nam deel aan die planning en uw stem was nodig om dit heilige project op gang te brengen. Ziet u, er werd unaniem overeengekomen binnen de Raden van de mensheid, dat iedereen zou meedoen, iedereen hulp zou krijgen op elk denkbaar gebied en dat allen aangemoedigd zouden worden om over de finish in de 5de dimensie te geraken – eender wat daarvoor nodig zou zijn.

Natuurlijk, als u om u heen kijkt, dan ziet u dat er nog mensen slapen, zich onhandig vastklampend aan negatieve houdingen van superioriteit, oordeel, schuld en slachtofferrol. Deze koppige houding zal verzachten en vervagen in het aangezicht van de golven van Liefde en Licht, die steeds opnieuw over het Aardse rijk zullen worden uitgegoten, daarmee alle wezens verheffend tot hogere bewustzijnsniveaus. U zult binnenkort getrakteerd worden op de wonderbaarlijke aankondigingen die het voor iedereen op de planeet duidelijk zullen maken, dat alles verandert. De aanwezigheid van onze Sterren Broeders en Zusters zal niet meer ontkend kunnen worden, zodra met luid gejuich en feestelijkheden, de schepen landen.

Wij zijn nu bezig met deze feestelijkheden te regelen, Geliefden, en niemand kan daar meer naar uitkijken dan ik; om te dansen in de straten, de vrijheid uit te roepen voor de hele mensheid en te delen in de glorieuze ervaring van het omarmd worden in Liefde en Licht.

Ik ben hier voor u; Ik ben toegewijd aan de Ascentie van de mensheid en ik zal al het nodige doen om ieder van u te helpen om het doel te bereiken waarvoor u geboren werd. Reik diep in uw hart; voel de vrede die voortkomt uit eindeloze Liefde.

Wij zijn Eén.

Ik ben Sananda/Jezus.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.


Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.