Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 17 / 13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 16 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 17
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 16 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

Er is veel gaande om u heen, in uw eigen leven en in de rest van de wereld. De energieën verhogen, mensen ontwaken en de uitwerking daarvan is voor sommigen verontrustend.

Uw mediakanalen, met name in de V.S., komen nog steeds met verhalen die zijn opgezet om een zo groot mogelijke angst op te wekken, omdat zij nog steeds geloven dat horrorverhalen de meeste aandacht krijgen. Zij hebben niet gelet op het effect van de internetfilmpjes over schattige kittens, waarbij de filmpjes over kittens die hondjes omhelzen en honden die baby’s omhelzen, kunnen rekenen op enorme kijkcijfers. Dat is niet verrassend, toch? Onze harten worden geraakt en onze geest verheft zich bij het zien van een liefdevol gebaar – en zeker als dat afkomstig is uit zulk een onverwachte hoek.

Wij hebben een prachtige gebeurtenis voor u in petto, daarbij zult u de liefdevolle begroeting ervaren van uw Sterren Broeders en Zusters, wanneer zij u in groten getale komen ontmoeten – bijna één van hen voor elk van u op de planeet! Geliefden, ieder van u die zich voorbereidt op Ascentie zal hele mooie dingen leren. U zult niet de sprong van 3D naar de 5de dimensie hoeven te maken, zonder dat u weet wat dat inhoudt. U zult speciale begeleiding krijgen, lessen over hoe u uw trilling kunt verhogen en lessen over wat u kunt verwachten, wanneer u doorheen de poorten binnengaat in het ‘Beloofde Land’.

Diegenen onder u, die in de voorbije jaren de berichten hebben gelezen van Moeder/Vader God en andere Meesters weten hier al van, en daarom zijn zij niet bang voor wat er komen gaat. In feite bent u er zo op gebrand om die drempel over te gaan, dat u merkt dat u ongeduldig wordt – en uiteraard is dat een les voor u, het is iets wat u onder controle moet krijgen – een herinnering aan een overblijfsel uit een stressvol leven, gebaseerd op deadlines en verwachtingen.

Wanneer u eenmaal bent aangekomen in de hogere dimensies, zult u leren wat het betekent om echt vrede te hebben met uzelf, op de meest diepgaande manier. Daar zijn er geen deadlines zoals u die kent, hoewel er voortdurend veranderende gebeurtenissen zijn, die hun weerslag hebben op al het andere. De Ascentie van uw Moeder Aarde bijvoorbeeld – haar beweging richting de hogere dimensies – zal ertoe leiden dat al haar bewoners dringend hun trilling tezamen met haar moeten verhogen, zoals wij u al zo vaak verteld hebben. Dit is werkelijk het plezierritje waar u al die levens op gewacht heeft.

Een groot deel van de ontevredenheid en de ongemakken die u in het voorbije jaar gevoeld heeft, komen door de verhoging van de energieën, die zich voorbereiden op deze enorme overgang, maar die nog niet de langverwachte climax bereikt hebben. U leeft in een snelle wereld, waarin resultaten verwacht worden in ogenblikken of dagen – niet in jaren – maar dit, Geliefden, is een levensveranderende Verschuiving zoals u nog nooit eerder heeft meegemaakt. Ieder van u is in opleiding voor uw eigen Olympische gebeuren – en het zal concentratie en vastbeslotenheid vergen, om uzelf op te stuwen tot de topprestatie die u zult moeten leveren, om de scheiding tussen de 3D- en 5D-ervaring te overbruggen.

Ik bedoel hiermee niet, dat u in een zwart gat zult vallen – juist het tegendeel – u zult verwelkomd worden in de armen van geliefden … eindelijk Thuis. De overgang waarover ik spreek, is dezelfde tunnel naar het Licht die u al zo vaak genomen heeft aan het einde van elk leven. Het verschil is deze keer, dat u uw lichaam met u mee zult nemen – zoals we gezegd hebben. De Olympische prestatie die u zult moeten leveren, is het bereiken van het punt, waarop u 100% uw beste zelf bent – de persoon zijn, waarvoor u hierheen bent gekomen. Uw innerlijk zelf, dat ook de stem is van uw Hoger Zelf in u, dringt erop aan om gehoord te worden. Er is geen grotere vervulling in het leven, dan waarlijk en authentiek het schitterende Lichtwezen te zijn, zoals u geschapen werd.

Dat is niet zo moeilijk als het klinkt. Weer uzelf worden is feitelijk een terugkeren naar het heldere en mooie zelf, dat u als kind was – voordat u eerst geleerd kreeg om niet langer tot uitdrukking te brengen wat u werkelijk voelde en vervolgens om ook niet meer te voelen wat u werkelijk voelt – omdat anderen dat misschien zouden afkeuren. Het is een opluchting, wanneer u de weg terugvindt naar het centrum van uw zijn. Het is even aangenaam als diep inademen, even vredig als het in liefde zijn en even lonend als het bedreven en bekwaam zijn in iets wat u graag doet. Ziet u, dit is het model voor alle verschillende vormen van schoonheid en uitmuntendheid waartoe u, als mensen, zich aangetrokken voelt.

Stel u de schaatser voor, die leert te presteren op het niveau van een volmaakte 10 voor een bepaald onderdeel. Op het moment van zulk een perfectie, denkt de schaatser niet na over hoe hij elke beweging moet maken of waar zijn handen en voeten moeten zijn. Hij bereikt het toppunt van wat hij gedurende duizenden uren geoefend heeft, door het te voelen, door de fysieke patronen en het denken van het brein in elkaar te laten vloeien, waardoor de uiteindelijke prestatie een plek wordt van volkomen vreugde.

U heeft elke dag en elk moment van uw leven uw kennis vervolmaakt van wie u werkelijk bent. U bent misschien af en toe wat afgedwaald, maar in uw achterhoofd, waar uw Hoger Zelf u bleef herinneren aan uw ware aard, heeft u altijd geweten … dit is waarvoor ik gemaakt ben; dit is wie ik werkelijk ben. Zoals de schaatser zijn kunst vervolmaakt, zo heeft u uzelf bestudeerd. Soms vond u een goede coach in een mentor of een leraar die u hielp groeien; soms leerde u door tegen beperkingen en obstakels aan te lopen, die uw vooruitgang vertraagden. Beetje bij beetje heeft u de kunst geleerd om helemaal authentiek uzelf te zijn.

Nu wordt u aangemoedigd om u stevig op deze studies te richten en om uw kunst te vervolmaken, op een manier die nog intenser en meer geconcentreerd is dan ooit tevoren.
Dit is uw bestemming, Geliefden, om het beste voorbeeld van uzelf te worden dat u maar kunt zijn – en enkel u en uw Schepper kunnen weten, wat volmaaktheid precies inhoudt. Geen ouder, geen partner of vriend weten wat uw innerlijke behoeften, talenten en krachten zijn, zoals u dat weet. Een liefdevol persoon die u na staat kan het merken en aanvoelen, door het Licht dat uitstraalt van uw wezen, maar ze kunnen het nooit helemaal omschrijven, want ze zouden enkel maar een momentopname zien en niet het geheel van wie u bent, was en zult worden.

Wat u zult worden, zal u meer genoegen doen dan u zich kunt voorstellen. Woorden kunnen niet omschrijven welke mogelijkheden er voor u liggen. Het feit dat u deze onvoorstelbare ervaring zult delen met nog zoveel anderen, zal het plezier ervan nog onmetelijk groter maken. Dit is het mooiste uur, hier heeft u van gedroomd en op gehoopt. Nu is het aan u om het waar te maken voor uzelf.

Misschien moet u in de komende weken en maanden gaan beslissen of u uw familie en vrienden de weg wilt tonen. Hiermee zult u iets volbrengen in het belang van het hoogste goed voor alle betrokkenen, want uw vreugdevolle prestatie zal de weg banen voor anderen.
Ik wil u verzekeren, dat er geen kwaad zal geschieden aan gelijk wie om u heen, wanneer u zich wenst te verheffen wanneer u er klaar voor bent. Zij zullen uw voorbeeld willen volgen, zodra zij in staat zijn om te begrijpen welk een glorieuze ervaring hen te wachten staat. Uw plezier en uw prestatie zullen hen inspireren om ook het beste in zichzelf naar boven te halen.

U heeft in uw huidige leven een analogie die u zal helpen dit te begrijpen. Wanneer u beslist om naar school te gaan of een opleiding te volgen voor iets wat u graag doet, dan moet u zelf de lessen bijwonen. Niemand kan dat voor u doen, maar wanneer u uw doel bereikt, zullen velen om u heen hun voordeel kunnen doen met uw succes. Het is bijzonder aangenaam om te zien hoe de mensen om ons heen zich verheffen, hun vaardigheden aanscherpen, hun kennis vergroten en gaan presteren op het voor hun hoogst haalbare niveau. Daarom kijkt u zo graag naar sportwedstrijden en daarom trekken de Olympische Spelen, de Wereldbeker, de grote proftoernooien en andere sportevenementen zoveel belangstelling. Daarom is een museum, met daarin de werken van de Grote Meesters, zulk een inspirerende plek; uitmuntendheid in gelijk welke vorm, helpt om uw geest en uw hart te verheffen.

Nu is het uw tijd om uw vleugels te spreiden, om de vaardigheid te vervolmaken van het volledig beheersen van uzelf. Het resultaat is opwindend, fascinerend en vervullend. Volledig alert zijn – u bewust zijn van zowel de innerlijke als de uiterlijke uiting van uw zijn – is een Goddelijke staat om in te leven. Daarom moedigen wij u nu aan, om de God in uzelf te vinden; om Liefde en Licht tot uiting te brengen, door dienstbaar te zijn aan anderen.

De oefeningen die u nu dagelijks toepast, de meditaties die u beoefent en de aandacht welke u nu ontwikkelt voor de behoeften van anderen, dit alles brengt u tot een hoger bewustzijnsniveau.

U heeft bevestigingen geleerd, die u eraan herinneren om de beheersing over uw lichaam, uw gedachten en uw emoties in eigen hand te nemen en te reiken naar uw Hoger Zelf, om één te worden met uw Hoger Zelf. Dit is de weg naar Ascentie, Geliefden. Het is natuurlijk niet voldoende om gewoon de woorden ‘IK BEN sterk, IK BEN Liefde, IK BEN Licht, IK BEN één met Al Dat Is, IK BEN God’ uit te spreken. U moet de bedoeling van die woorden ook voelen.

Wanneer wij onze diepste verbinding erkennen met elkaar, met God die in ieder van ons verblijft, dan ontdekken we dat de gevoelens van Mededogen, Liefde, Harmonie, Vergeving, Vrede en Vreugde inderdaad uitstromen, vanuit de essentie van ons wezen.

Zo ziet u, Geliefden, ieder van u heeft het in zich om Liefde te worden, want dat is waarvan u gemaakt bent. Het is een kwestie van evenwicht, het vinden van het ware centrum in u.
Adem, verbind het centrum van uw hart met het centrum van uw brein, vanwaar u omhoog kunt reiken om de verbinding te maken met uw Hoger Zelf. U bent dan in het Licht – uw schitterende Zuil van Licht doordrenkt elke cel met warmte, liefde en aanvaarding. Laat het naar buiten stralen, om u en allen om u heen te omringen. Dit is de basis voor al de vervullende handelingen die uw ware aard zullen tonen – en dat is Liefde.

Ik ben hier bij u, ik adem de Liefde en het Licht dat alles voedt. Voeg u bij mij, loop met me mee. Neem deel aan dit spannende avontuur, waarvoor we allemaal millennia lang gewerkt hebben, zodat we het samen konden ervaren. Laat ons voorgaan op de weg, u en ik. Wees niet bang om te verklaren dat u Eén bent met God, Eén met mij en Eén met al de wezens op Planeet Aarde. Wij zijn op weg om ons doel van Ascentie voor iedereen te bereiken. Wij zullen voorgaan en al de anderen zullen volgen. Kom met mij, Geliefden, dan zullen we dit glorieuze pad samen gaan.

Ik ben Sananda/Jezus en ik ben hier om u te dienen.


Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.