Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 16 / 13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 12 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 16
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 12 Januari 2017

NS 15-16 aquamarijn kosmos

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

U doet allemaal heel erg uw best om deze nieuwe informatie op te nemen. Ik begrijp hoe anders dit is van wat u heeft geleerd over mij en mijn leven hier bij u, 2000 jaren geleden. Velen van u hebben enige herinnering aan die tijd met mij en zij wisten dat de leringen niet correct waren, maar het is moeilijk om te weten dat jij gelijk hebt, terwijl iedereen om je heen iets heel anders lijkt te weten.

Kop op, Geliefden, u volgt uw hart en dat is het enige wat telt. Neem al de informatie die wij u geven, dompel uzelf erin onder, dan zult u merken dat u uw trilling elke dag een beetje meer kunt verhogen en u zal eraan gewend raken om opgenomen te zijn in gevoelens van vreugde, vrijgevigheid en goede wil naar de mensen om u heen. Dit is de essentie van Liefde, de werking van Liefde en Licht. U werd geboren om dit te voelen, om deze glorierijke verheffing van geest te ervaren. Het is de reden waarom u allen zo ontzettend graag hier wilde zijn, in deze unieke tijd.

Er zijn nog steeds mensen die geloofden, dat Ascentie hetzelfde is als een vlucht uit de beleving en beproevingen van het leven op Aarde. Dat is niet zo. Uw ervaring op Aarde in deze tijd was een geschenk aan u – een kans om greep te krijgen – om de diep gevoelde belevingen te aanvaarden en om te genieten van het bezit van een lichaam, hetgeen een unieke 3D-ervaring is. U bent nu bezig met de laatste van uw incarnaties.

U zult hier niet terugkeren voor de leerervaring van het geboren worden, opgroeien en een normaal aards leven leiden, wat dan eindigt met de dood van het lichaam.

Erken dit leven als de kostbare gave die het is. U mocht deelnemen aan deze incarnatie op Aarde, vanwege uw sterke verlangen om hier te zijn voor de Ascentie – en vanwege uw voorgaande voorbereiding op deze taak. Ieder van u heeft vele levens geleefd en daarbij het pad gevolgd van leren, door het ervaren en het overwinnen van moeilijke obstakels. Nu is het tijd om dat leren te verankeren, de ware betekenis van al die voltooide levens in u op te nemen en uw plek te aanvaarden te midden van hen, die zich zullen verheffen met het behoud van hun lichaam, zonder de ervaring van de dood te ondergaan, zoals u dat tot nu toe kende.

Aanvaard van uw ego geen klachten of misplaatste gevoelens van ongeduld, ongelukkig zijn met uw huidige toestand en duistere oordelen over de toestand in de wereld, zoals u die ziet. Het is niet wat het lijkt, dat verzeker ik u. Ja, er is lijden in de wereld, maar vanuit het perspectief van een ziel is dat niet de grootste zorg. Het diepe weten van een ziel (en de verantwoording van het Hoger Zelf) is het opnemen van de lessen die worden geboden door dat lijden, niet het verlichten van het lijden zelf. Het maakt voor het Hoger Zelf geen verschil of u gestorven bent van de honger of tussen satijnen lakens. Het belangrijkste zou zijn, hoe u die doodervaring benadert en wat u ervan leert.

Als gevoelige mensen valt het u zwaar, om lijden te zien. U wilt het veranderen, verzachten en een einde maken aan het misbruik dat er de oorzaak van is. Dat is één van de wonderbaarlijke aspecten van de menselijke aard. Een kind in een babykamer zal huilen als het een ander kind hoort huilen, omdat zijn jonge hartje overloopt van medelevende tranen – net zoals wij als volwassenen geraakt worden door elkaars pijn. Maar deze intense reactie die u aanzet tot boosheid en afkeer, moet nu omgebogen worden door het weten, dat iedere ziel nu hier op Aarde gekomen is om deze moeilijkheden en uitdagingen te ervaren, om te trachten hun mededogen en hun kracht te vergroten.

Gesterkt door deze kennis, kunt u nu misschien beter begrijpen dat er in feite geen slachtoffers zijn hier op Aarde. Hoewel niemand het fijn vindt om te worden misbruikt, uitgehongerd of geslagen, is ieder van u akkoord gegaan met één of meerdere van deze elementen, om te komen tot het bereiken van een volledig potentieel van uw mentale-, fysieke- en spirituele kracht. Voor iemand die hiermee niet bekend is, lijkt het ongelooflijk dat iemand zou kiezen voor een leven zo vol moeilijkheden, maar juist zij, Geliefden, zijn van u allemaal het meest ambitieus en vastbesloten.

U weet nu al enige tijd, dat uw kans om het leven te ervaren in 3D beperkt zou worden door de op handen zijnde Ascentie en dus was u erop gebrand om alles te halen uit deze laatste kans, om op die manier op de proef te worden gesteld. Nu bent u hier, de meesten van u voor de laatste keer. Dit is echt een tijd van bitterzoete gevoelens, het einde van een tijdperk. U zult misschien zelfs met een zekere weemoed terugkijken op die roerige tijden, omdat dat ook de tijden waren waarin intense en blijvende relaties werden gesmeed. Het waren ook tijden van leren hoe u diep in uw ziel kon reiken, om geluk te vinden in de kleinste lichtpuntjes in uw leven.

U bent hier gegroeid, Geliefden. Het oorspronkelijke plan was, om deze testzone te voorzien voor onszelf bij het opklimmen van de Ladder naar de hogere dimensies. De donkere nachten van de ziel, die u ervaren heeft als gevolg van de Reptilian-invloeden, waren ook onze beste momenten. Ieder van u is de uitdaging aangegaan om een kameraad te redden van de dood, om het gebroken hart te verzachten van iemand waar u van hield, om een vreemde te voeden toen die honger had. U heeft gegeven zonder te vragen, zonder aansporing heldendaden verricht en gaandeweg uw eigen kracht gevonden.

En nu is het tijd, dat u een andere uitdaging gaat ervaren. U bent zo gewend geraakt aan het leven ‘in de loopgraven’, dat u zich maar moeilijk een wereld kunt voorstellen zonder oorlog, zonder machtige criminelen, die hun Duistere wil opleggen aan de hele gemeenschap. Ik verzeker u, dat de Cabal uiteengevallen en ontmanteld is. Zij heeft hetzelfde ultimatum gesteld gekregen, als hun Reptilian-leiders kregen voor 22 augustus 2013. Zij zullen allemaal een keuze krijgen – om terug te keren tot het Licht of te worden opgelost in Alles Dat Is en niet langer zielen te zijn. Sommigen zullen een verblijf in de gevangenis nodig hebben, voordat zij bereid zijn om te geloven, dat hun keuzes echt beperkt zijn tot het Licht.

Net zoals u, zijn ook de Duisteren gewend geraakt aan de nooit eindigende machtsstrijd en zij zijn eraan gewend om te winnen, omdat zij bereid waren om gelijk welke smerige en immorele strategieën toe te passen, als zij dachten dat zij daarmee macht zouden krijgen over Gods Lichtwerkers.

Dit is niet langer een optie, zoals u het zou zeggen. Er zijn moedige werkers op ieder niveau, die de misdaden tegen de mensheid onderzoeken, welke zoveel leed hebben veroorzaakt op de planeet en zij zijn stevig doorgedrongen in de machtsstructuur van de Cabal. De resterende dienaren – zij die hoopten Heren van het Duister te worden ondanks hun menselijke DNA, dat een verbinding mogelijk maakt met hun hart – beginnen te beseffen dat het spel ten einde loopt en dat zij geen kant meer op kunnen, alleen omhoog.

U heeft gehoord dat u zich allemaal tezamen zult verheffen. Relatief gezien klopt dat. Er zullen mensen zijn die klaar zijn om te gaan met heel weinig voorbereiding. Anderen zullen een beetje opleiding en hulp nodig hebben om hun trilling te verhogen. Wees nooit bang, Geliefden, er zullen heel veel Lichtwerkers onder u zijn, die vele levens hebben doorgebracht met het vervolmaken van de vaardigheden, die nodig zijn om hun medemensen te helpen het nodige te leren, om hun Ascentie te kunnen volbrengen.

De vaardigheden waar ik het over heb, zijn beschreven in de Tien Geboden van Opperste Schepper, in mijn hoofdstuk 11. Ja, wij begrijpen dat het een vaardigheid is om de absolute controle te hebben over uw eigen gedachten, gevoelens en handelingen, maar dat is een vaardigheid die geleerd kan worden. Het ligt in uw menselijke aard om een leven te leiden van Eer, Liefde en Licht.

Deze leringen, die u afhielden van het volledig ervaren van uw integriteit en die welke uw vreugde onderdrukten, kunnen worden afgeleerd. Nu is het tijd voor u, om serieus te gaan werken aan alle achtergebleven neigingen tot boosheid, weerstand, ontevredenheid en alle ideeën die geleid hebben tot het oordelen over anderen.

Ga op zoek naar elke neiging in uzelf, waardoor u wegzakt in negatieve uitspraken en elke houding van afmattend ongeloof in het menselijk vermogen, om uit te stijgen boven het verleden. Onderzoek uw motieven, telkens als u beslist om een verhaal te vertellen over geweld of crimineel gedrag. Doe uw best om de ‘vechten om te overleven’-mentaliteit kwijt te raken, welke u geleerd heeft van uw Reptilian-bezetters. Die dagen zijn echt voorbij. Zelfs honden worden vreedzamer en vriendelijker. Er zijn er zelfs die al begonnen zijn met het overgaan op een vegetarisch dieet, als zij daar de mogelijkheid voor krijgen.

Alle wezens op de planeet ervaren een verschuiving naar een DNA met een kristallijnen basis. Dit betekent voor hen allemaal een nieuw vermogen om zich te voeden, met een veel lichter dieet dat minder gebaseerd is op proteïnen. Dit is de meest belangrijke verschuiving, waardoor het idee dat iemand zijn vrienden – de dieren – zou opeten, tot het verleden zal gaan behoren. Het werd voorspeld in uw Bijbel, dat er een tijd zou komen waarin de leeuw naast het lam zou liggen. Die tijd komt, Geliefden. U ziet nu al honderden video’s op uw internet over vriendschappen tussen verschillende rassen, waarvan u dacht dat ze onmogelijk waren. Dit zal heel spoedig zo normaal worden gevonden, dat u er alleen nog maar geamuseerd om zult glimlachen.

Vanaf nu zullen wij ons bewustzijn moeten ombuigen, zodat wij al de anderen om ons heen gaan beschouwen als een verlenging van onszelf. Dat is de bedoeling van het Eén zijn met alle anderen.

Wat zij voelen, voelen wij. Wat zij nodig hebben, hebben wij nodig. Het Dierenrijk is altijd de graadmeter geweest, die aangaf hoe het gesteld was met de gezondheid van de planeet en met de gevoelens van de mensen om hen heen. Zodra mensen niet langer dieren eten, zullen de dieren ophouden met elkaar op te eten. Ziet u, hun gedrag is een weerspiegeling van de menselijke emoties op de planeet.

Nu uw trillingen verhogen van de 3de dimensie naar de hogere 5de dimensie, zal die hogere trilling al het bewustzijn met zich mee verhogen. Omdat alle bewuste wezens ook het vermogen hebben om te denken, te redeneren en keuzes te maken, is het misschien niet meteen een één-op-één verschuiving. Alle bewuste wezens hebben ook gevoelens, ze zijn tot op zekere hoogte gevormd door de gebeurtenissen in hun vorige levens en moeten daarom afleren om te reageren op hun omgeving – met name het reageren met angst, iets wat zij allen hebben aangeleerd.

Stel u een leven voor waarin geen angst is, Geliefden. Stel u voor om door de straten en de bossen te kunnen lopen zonder er ook maar aan te moeten denken, om uzelf te beschermen tegen gevaar. Wat een glorieuze tijd zal het zijn, als de mensheid werkelijk de betekenis begrijpt van Eénheid – en zich overeenkomstig kan gedragen. Natuurlijk moet er iemand beginnen om tot verandering te komen, nietwaar? Alle wezens zullen een nieuw besef krijgen van samenwerken en samenleven, door de verschuiving in anderen te ervaren.

Zult u één van die ‘anderen’ zijn, die de trend zet? Zult u de mal breken van oude verdenkingen en oude angsten? Zult u uw hart opengooien om te ontdekken wat er mogelijk is, wanneer u enorme golven uitstuurt van Liefde en aanvaarding, in plaats van angst en paranoia.

De lucht die u inademt wordt zoet en schoon en voedt uw gezondheid op een nieuwe manier, dankzij de inspanningen van uw Galactische broeders en zusters. De genezing die zij bereikt hebben met Moeder Aarde, daarvoor zou zij in haar eentje honderden jaren nodig hebben gehad. Toxische chemicaliën, straling, vervuiling allerhande zijn teruggebracht tot hun oorspronkelijke, onschadelijke koolstof-, stikstof-, waterstof- en zuurstofbasis.

Er zal geen vergiftiging meer zijn van uw oogsten en ook geen genetisch gemodificeerd Franken-voedsel zijn, zoals u het zo toepasselijk noemt. Nu reeds beginnen de bedrijven die schuldig zijn aan de ergste vergiftiging van de voedselvoorraad, de druk te voelen van afnemende winsten, naarmate meer mensen zich bewust worden van de rampzalige en wrede methoden van het boerenbedrijf en de landbouw, zoals die ontwikkeld werden onder het Reptilian winst-gaat-voor-alles bedrijfsmodel.

De komende tijden worden opwindend en uitdagend voor velen – en onverwacht vreugdevol voor u allen. U begint de spanning te voelen in de lucht en uw geest stijgt op om vooruit te kijken naar elke nieuwe dag. Spoedig zal deze houding van verwachting voor u de norm worden, want elke dag zal nieuwe lichtpuntjes brengen, nieuwe kennis en gloednieuwe gevoelens van vrede en vervulling, voor u allen. Wij begrijpen dat u net pas begint te vertrouwen op wat wij zeggen, want de langzame evolutie van uw nieuwe leven was niet wat u verwacht had.

Vanwege de religieuze leringen, die God afschilderden als iemand met absolute macht over zijn hele rijk, die iedereen die hem onwelgevallig was kon – en ook zou – neerslaan, heeft het nogal wat geruststelling gevergd om u ervan te overtuigen, dat dit niet de manier is waarop God te werk gaat. Nu u begint te begrijpen – door de honderden berichten van Moeder en Vader God in de laatste jaren – dat het niet Gods gewoonte is om te overheersen en te straffen, kunt u gaan begrijpen waarom er ook geen gedwongen verandering ten goede zal zijn.

Hoezeer u ook aandringt op snelle verandering, speciale dispensaties voor de armen, onmiddellijke straffen voor de criminele banksters (dit is een samentrekking van bankiers en gangsters – V) enzovoort, begint u nu te begrijpen dat dit niet de Ware Weg is. U kwam hier om beproefd te worden, zelfs als dat ontbering betekende. Dat is niet veranderd. Wat veranderd is, is de overeenkomst dat die ontberingen nu zullen worden weggenomen, zodat iedereen nu een nieuw leven kan ervaren.

Dit gebeurt niet om het lijden te verlichten. Het gebeurt omdat dit onze overeenkomst was; dat wanneer het bewustzijnsniveau van de planeet voldoende verhoogd was om een volledige verschuiving zeker te stellen, alle voorbije contracten en al de traditionele manieren, volgens dewelke u uw levenslessen zou leren, zouden veranderen. Mensen zijn altijd al ziek geworden, hebben geleden en zijn gestorven, zijn de weg kwijtgeraakt en voelden zich alleen en verlaten. Dat was de manier, waarop de lessen hier op Planeet Aarde geleerd werden.

Bij het opstellen van uw levenscontracten – voordat u hierheen kwam – waren er geen klachten over hoe hard het leven zou zijn of hoeveel stress het zou geven om lange werkdagen te maken. U was gretig om de uitdaging aan te gaan en gelijk welke obstakels te overwinnen, die u op uw pad zou vinden. U bent inderdaad een ondernemend ras van avonturiers. Pas wanneer u hier aankomt, achter de Sluier, wordt het lijden hier een pijnlijke afleiding.

Dit is deel van het plan, Geliefden. Het medeleven dat u heeft met anderen in nood, helpt u groeien. Hoe u met die gevoelens omgaat, geeft aan hoe ver u staat met uw Ascentie naar volledige Liefde en Licht. In plaats van het Duister te vervloeken – zoals ze zeggen – kunt u beter uw kaars aansteken en ermee naar plaatsen van duisternis gaan – waar anderen wanhopig wachten – om een sterk baken van LiefdeLicht te werpen, dat iedereen kan zien. Dat betekent het, om een Lichtwerker te zijn.

Het is een kwetsbaar evenwicht tussen het willen verbeteren van de omstandigheden van anderen en tegelijk het feit respecteren, dat zij hier zijn om hun eigen lessen te leren. Het antwoord is om enkel die hulp te bieden, die hen zal helpen om zichzelf te helpen. Op die manier moedigt u onafhankelijkheid en bekwaamheid aan, de fundering van zelfrespect. Wij hebben u geleerd dat het vermogen om van uzelf te houden, de eerste stap is naar het leren om van anderen te houden. Het zorgt ervoor, dat u ervaart hoe belangrijk het is om u gerespecteerd te voelen, om oneindige liefde te aanvaarden en om te gedijen in het grootse, voedende Licht dat Goddelijke Liefde is.

U leert dat u Goddelijk bent, dat ieder van u Goddelijk is en dat u allen de vonk van Goddelijkheid draagt, die God is. Denk eraan om de mantra te herhalen die u zal sterken en voeden: IK BEN de baas over mijn leven; IK BEN sterk; IK BEN zeker; IK BEN goed; IK BEN levend; IK BEN bekwaam; IK BEN Licht; IK BEN God. Voeg gelijk welke eigenschappen toe, waarvan u voelt dat het nu belangrijk is voor u, om ze te erkennen.

Geniet van uw dagen, geliefde zusters en broeders. Geniet van de ervaring van in dit lichaam te zijn, op dit moment en op deze plek, want het zal nooit meer dezelfde dag zijn. Voeg u bij mij om u te verheugen in de veranderingen, die nu reeds plaatsvinden aan het oppervlak van uw dierbare Moeder Aarde. U bent omringd door engelen, gidsen en vrienden. Wij zullen spoedig zichtbaar zijn voor u en u zult ons herkennen, omdat u al die tijd al aan uw relatie met ons heeft gewerkt.

Mijn liefde voor u is niet te beschrijven, geliefde Mensen.

Uw Broeder, Sananda.

De Nieuwe Geschriften zoals gegeven door Jezus/Sananda, genoteerd door Dr. Kathryn E May, PsyD – augustus/september 2013.

Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften. U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * *

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen
Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.
© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.