Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 15 /13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 8 Januari 2017

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 15
13 maart 2013 /via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 8 Januari 2017

Dit hoofdstuk is nog niet herzien.

Het beste moet nog komen, Geliefden. Sommigen van u zijn afgemat en niet in staat om deze berichten van hoop te ontvangen, omdat u zoveel vernieling en pijn heeft gezien in uw leven. U vindt het moeilijk te geloven, dat de dingen echt volledig zullen veranderen nog tijdens dit leven, laat staan nog dit jaar. Het is begrijpelijk, omdat u als mensen de neiging heeft om naar het verleden te kijken, om te zien hoe uw toekomst zal zijn. Wanneer ik u informatie geef over de goede tijden die gaan komen, dan hoont u daarmee en wijst u naar de nieuwsberichten over conflicten in de wereld. Maar ik verzeker u, deze nieuwsberichten richten zich op het afnemende aantal aan conflicten, maar ze vermijden melding te maken van de enorme veranderingen die er plaatsvinden.

Er zijn er nu velen, in uw Verenigde Naties en daarbuiten, die werken om wereldwijd te komen tot een staakt het vuren, in elk gebied van de wereld waar nog conflicten zijn. Het is moeilijk om een oorlog gaande te houden, wanneer de mensen het beu zijn om te vechten en wanneer de leiders, die die oorlogen begonnen zijn, zijn weggehaald. Het is u nu nog niet duidelijk, omdat u niet het hoofd bent van de redacties, waar de toewijzingen worden gedaan van de ‘brandhaarden’ op de wereld. Deze redacties zijn nu stiller dan ooit en steeds meer verslaggevers worden naar steeds minder plekken uitgezonden.

Er zullen grote aanpassingen nodig zijn in het denken van diegenen, die verslag doen van het wereldnieuws, om de nadruk te gaan leggen op positieve ontwikkelingen. Deze inhaalslag zal enige tijd duren, omdat het nieuws gecontroleerd werd door Reptilian-krachten, zoals wij al eerder vermeld hebben. Het vergt een meer subtiele aanpak van verslaggeving door de journalisten, om de gevolgen te begrijpen van de beweging die nu gaande is, op ieder niveau van elke regering in landen over de hele wereld. Zij die de duistere kant van het leven zo lang hebben gezien, hebben ook de neiging om afgemat te zijn, terwijl ze wachten op de volgende klap, zoals u het omschrijft.

Velen hebben antwoorden gevraagd – of geëist – op de dingen die zij in de wereld zien gebeuren en waar zij zich boos over maken. Zo trekken zij bijvoorbeeld van leer tegen Obama. Ze beschuldigen hem ervan, dat hij een stroman is voor de Cabal. Ze vragen waarom Assad in Syrië mag blijven en zijn mensen mag afslachten, maar tegelijkertijd spreken ze kwaad van Obama, omdat hij overweegt om in te grijpen. Dit is een complexe tijd, ziet u. Er is veel meer gaande in de diplomatieke kringen, dan u zich maar kunt voorstellen. Deze dingen vragen altijd een klein duwtje hier, een grote aankondiging daar, dan nog meer gespreksrondes en overleg – alvorens er enigszins een regeling kan worden getroffen. Zoals u inmiddels weet, worden niet alle dreigingen om in te grijpen, ook uitgevoerd.

Voor diegenen, die zichzelf als Lichtwerkers beschouwen, is het een uitdaging om één van deze twee tegengestelde standpunten in te nemen. Het ene is: woedend worden bij het minste teken van onrecht of misbruik. Het andere is om de nadruk te leggen op een bijzonder passieve benadering en hoe dan ook weigeren, om verwikkeld te raken in de strijd. Geen van beide benaderingen is effectief in de echte wereld, zoals we die nu zien in dit overgangsmoment in onze geschiedenis.

Hier is een basis waarheid die de eerste groep zal helpen: waar u zich tegen verzet, dat versterkt u. Vuur bestrijden met vuur, is meestal geen goede manier om een brand te blussen. Het is de oude, beproefde en bewezen methode, die honderden oorlogen op deze planeet heeft veroorzaakt en die vooral goed is om de gevechten te laten voortduren. Dit was natuurlijk ook het doel achter het machtsvertoon en wapengekletter van het Reptilian-ras, die groot voordeel hadden bij de winsten uit de militair-industriële geldmachine. Deze methode stond lang bekend als het tegengestelde van vrede sluiten, maar vrede sluiten werd nauwelijks overwogen in de voorbije, vele duizenden jaren.

Aan het andere eind van het spectrum is het koppig vasthouden aan uw weigering, om uzelf te verdedigen tegen uw buren, wanneer u te maken heeft met mensen die volkomen afgesloten zijn van hun hart, een uitnodiging tot afslachting. Dit was het gruwelijke dilemma waar u in het verleden mee te maken had en waardoor zo velen – die verlangden naar vrede – gefrustreerd achterbleven, en zelfs de schuld legden bij diegenen die vasthielden aan het verdedigen van anderen, die aangevallen werden. Het was een verschrikkelijk moreel conflict waar de wereld mee te maken had in WO II, toen het nodig was om de Joden te redden van uitroeiing. Helaas zetten de Duisteren eerst de oorlog in gang en gebruikten het vervolgens als excuus om iedereen op de planeet te bewapenen.

Ziet u, er is geen simpele regel voor het oplossen van conflicten, wanneer er spelers bij betrokken zijn die geen moreel kompas hebben. Gelukkig hebben wij er vertrouwen in, dat diegenen die zijn overgebleven op het wereldpodium, nu wel een verbinding hebben met hun hart, hoe smal die verbinding ook mag zijn. Zij zullen reageren op de oproep tot kalmte, voor vreedzame onderhandelingen en voor een wereldwijde wapenstilstand – omdat zij de druk voelen om dat te doen.

Nu is de tijd voor een intelligente toepassing van een strenge hand, nog steeds geruggensteund door de dreiging van zware gevolgen voor iedereen, die weigert om zich te wenden tot een aanpak, die in het belang is van de bevolking. Nu de laatste ouderwetse dictators zich moeten voegen naar deze zacht uitgeoefende druk, zal hun voorbeeld een verschuiving aanduiden: van een wereld waarin brute kracht de opperste heerschappij had, naar een nieuw tijdperk waarin mededogen, vergevingsgezindheid, harmonie en vreugde de wereld zullen regeren.

Er zijn nu bijzonder kundige en getalenteerde mensen werkzaam voor het Licht, de meesten daarvan zijn niet zo bekend, maar zij hebben het grondplan uitgelegd voor de Verschuiving die nu plaatsvindt. Ik verzeker u, dat geen enkel gebied van het leven vergeten werd, bij hun zoektocht naar oplossingen voor de warboel van in elkaar verweven structuren, filosofieën, fijne kneepjes van de wet en complotten, die zijn doorgedrongen in ieder aspect van uw levens en die een tijdperk geschapen hebben, dat door Moeder God ‘het donkerste tijdperk ooit in de geschiedenis van Planeet Aarde’ werd genoemd.

Wees niet ongeduldig, Geliefden, dat is het kenmerk van iemand die nog niet klaar is voor Ascentie. Kijk naar wat u van binnen voelt, om contact te leggen met de kennis die u in uw hart draagt, over waarom u nu hier bent en wat uw bijdrage zal zijn aan het verheffen van iedere ziel. Keer u af van diegenen, wiens manier van praten doorspekt is van beschuldigingen, roddel, oordeel en een negatieve houding. Vreugde-bedervers en nee-zeggers bouwen niet op wat waardevol is; zij breken alleen af wat anderen gebouwd hebben. Dit is het oude, het Duistere dat nog naklinkt van vroeger (ook al was dat ‘vroeger’ pas vorige week). Iedere keer wanneer u deze negatieve uitlatingen hoort, lach er dan stilletjes om en zeg tegen uzelf: ‘O, dat is zó 2012!’

Ja, wij vinden uw spreektaal vaak grappig. Met name Ashtar is bijzonder gesteld op dit soort uitspraken. Wij observeren met interesse uw manier van spreken, uw gewoonten in kleding en uw veranderende smaken. Vooral Saint Germain is heel goed met speels drama, waaronder modetrends en taal, zoals u zou kunnen verwachten van iemand, die de stukken van Shakespeare schreef. Als u plotseling een melodietje hoort in uw hoofd – iets waar u niet eerder aan dacht – is dat altijd een boodschap van iemand in de hogere dimensies, die tracht u te bereiken. Wij bestuderen manieren van communicatie, zodat wij het voor u gemakkelijker kunnen maken om ons te horen.

Ik vertel u deze dingen, omdat wij willen dat u weet op welk een vreugdevolle plek wij wonen, een plek die model zal staan voor uw Nieuwe Gouden Tijdperk op Planeet Aarde. Het is voor u moeilijk om u een wereld voor te stellen, waarin alle wezens in liefde zijn met elkaar, met het leven en met hun Schepper – maar zo is het leven in de 5de dimensie.

Terwijl ieder van u door de portalen komt voor uw verjonging, zult u ook – voordat u uw weg vervolgt om terug te gaan om anderen op Aarde te helpen of om terug te keren naar uw thuisplaneet – volledig worden ondergedompeld in de Waarheden volgens dewelke wij leven.

Velen van u hebben al het sterke verlangen aangegeven om terug te keren, om – voordat u verder gaat – het succes van Ascentie te verzekeren voor alle anderen. Wij geloven dat het een aantrekkelijk vooruitzicht zal zijn, nu u zult werken met mensen in een nieuwe staat van vrijheid en voorspoed. Zij die werken in de verpleging zullen de overeenkomst herkennen: het zal zoiets zijn als overgeplaatst worden van de afdeling oncologie naar de kraamafdeling, omdat er geen ziekte meer is, maar enkel het vieren van nieuw leven.

Kunt u zich aanpassen aan eindeloos geluk en liefde, Geliefden? Kunt u aan anderen tonen en voordoen, hoe zij hun eigen leven kunnen scheppen uit het weefsel van voelen en denken, dat nu de bouwstof is voor uw huidige levenservaring? Kunt u leren om aandacht te geven aan ieder van uw gedachten, gevoelens en handelingen en enkel deze toe te laten, die u en anderen gelukkig maken? Kunt u leren om het beste te verwachten van de mensen om u heen – en hen er daardoor toe te brengen, om hoger te reiken? Kunt u leren uzelf te vergeven voor al die keren dat u uw geduld verloor, een vriend heeft teleurgesteld of een ruzie bent begonnen omdat u knorrig was? Kunt u ook anderen om vergeving vragen?

Begin vanaf nu de persoon te zijn, die u altijd al wilde zijn. Werk aan vriendelijkheid met evenveel oprechte inspanning, als u besteed heeft aan het verdienen van geld. Klim omhoog op de ladder van Ascentie, nu u niet langer de ladder van een carrière hoeft te beklimmen.

Vind voldoening in uw relaties; vind schoonheid in de kinderen en open uw ogen wijd voor de wonderen om u heen. De hemel is nu blauwer, de oceanen worden langzaamaan hersteld tot hun ongerepte staat en de straling in uw grond werd geneutraliseerd door de Galactische Broeders en Zusters, die hun hoogstaande technologieën hebben meegebracht, om Moeder Aarde te helpen zich te herstellen tot het Eden dat zij ooit was.

U hoeft niet langer bang te zijn voor een nucleaire vernietiging; die dagen zijn voorbij. Hoewel u zich daar nog niet van bewust bent, werd uw planeet gered van de onvermijdelijke vernietiging die zou plaatsvinden, voordat de Intergalactische Federatie van Licht tussenkwam. Er werd besloten, dat nog een planetaire explosie – zoals die welke een einde maakte aan de Atlantische beschaving – niet zou worden toegestaan. Het is niet enkel een kwestie van het redden van de mensheid. Een nucleaire holocaust is een kosmisch gebeuren, dat voor de rest van het Universum veel te rampzalig werd geacht. Dus zijn uw Sterren Broeders en Zusters tussengekomen, om te voorkomen dat het onvermijdelijke eindspel van de bezetting door de Reptilians, zou plaatsvinden.

Ook Moeder Aarde zelf heeft vanuit het diepst van haar hart gepleit voor het overleven van haar kinderen – de mensheid – ongeacht de vernietiging en de pijn die zij haar hebben gebracht. Zij kent ieder van u door het voelen van uw voetzool, door de energie van uw verbinding met haar en zij houdt intens van u. Zij had er ook vertrouwen in, dat u zou stijgen tot het niveau van de 5de dimensie om haar bij te houden, zodat u zich allen tezamen kon verheffen. Zij heeft een groot hart en de kracht van haar liefde is een kracht, die doorheen het hele Universum gevoeld kan worden. Zij is een hulpbron voor u en zij zal antwoorden op uw roep om voedsel en troost en u de vrede geven, die samenhangt met het dicht bij de Natuur zijn.

Kijk in uw hart, Geliefden, om de Liefde te ontsluiten, waarvoor u hierheen gekomen bent. Adem diep in, veranker u in het centrum van uw wezen en sta de Zuil van Licht toe – welke door uw kruinchakra bovenop uw hoofd, naar beneden straalt – om door elke cel van uw lichaam naar beneden te stromen, om uw herinnering aan Licht en Liefde te wekken. Reik naar boven om u te verbinden met uw Hoger Zelf, degene die mij kent als een goede en liefdevolle vriend van de familie of een broer. Uw Hoger Zelf kent de Waarheid van mijn woorden, leeft in de atmosfeer van vreugde en kameraadschap en kent de belofte van geluk, zo vlakbij.

Uw Hoger Zelf zal uw vertrouwde gids zijn doorheen deze komende Verschuiving. Roep dit wijze en ervaren deel van uzelf, degene die alles weet van uw geschiedenis, uw verborgen talenten en uw uitgebreide hulpbronnen. Uw Hoger Zelf is een expert in vergeving, vreugde en oneindige liefde en is uw link met Alles Dat Is. Reik omhoog, grijp de handen van de ziel die u bent en u zult God daar vinden, want in uw essentie bent u God, net als ik dat ben.

Ik ben uw broeder, ik ben uw vriend, ik ben u en u bent mij. Wij zijn Eén.
Sananda/Jezus.

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.