Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 12 / 13 maart 2013 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 22 december 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 12
13 maart 2013 / via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 22 december 2016

 

Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Opperste Schepper heeft gesproken. U heeft de Nieuwe Geboden voor Ascentie ontvangen. Deze zorgvuldig opgestelde Universele Wetten behoeven geen interpretatie. Er zijn geen verborgen bedoelingen of geheime boodschappen in deze woorden; zij zijn gewoon de Ware uitdrukking van onze Schepper en geven ons de hulp om de komende dagen door te komen. Niemand op Planeet Aarde zal boven deze Wetten staan en niemand zal worden uitgesloten van het voorrecht op Ascentie – tenzij door hun eigen keuzes.

Waarom zou iemand er bewust voor kiezen, om te worden uitgesloten van deze glorierijke kans? Het is een simpele kwestie van bereid zijn om te aanvaarden dat er een leven is na de dood en het idee te aanvaarden, dat ieder van u verantwoordelijk is voor zijn eigen lotsbestemming. Bovendien hebben velen zich aangesloten bij de religie van het wetenschappelijk onderzoek, dat stelt dat niets geloofwaardig is, tenzij het kan worden gezien of aangeraakt door de vijf zintuigen. Dit beperkte standpunt heeft veel bereikt inzake het begrijpen van de fysieke wereld om u heen, maar het kan u niets leren over de mysteries van het leven in hogere dimensies.

Veel mensen zijn zo afkerig geworden van alles wat naar ‘religie’ klinkt, dat zij deze leringen zullen verwerpen, gewoon omdat Onze namen eronder staan. Aan hen kunt u zeggen, dat het ons verlangen is om een einde te maken aan elke uitoefening van ‘georganiseerde religie’, ten voordele van een rechtstreekse conversatie met ieder van u persoonlijk. Er is geen vereiste dat u zich moet aansluiten bij gelijk welke groepering of u moet voegen naar gelijk welke gedragsregels – behalve wat u hier leest. Wij willen geen ‘bekeerlingen’ tot één of andere beoefening of geloofsovertuiging. Wij willen u leren hoe u zich weer kunt verbinden met de God in u – uw heilige I AM Aanwezigheid. Er is geen enkele behoefte aan eender welke leiding buiten uzelf.

Wij willen u ook voorstellen aan de Hemelse Schare. Deze algemene benaming verwijst naar al de Verlichte Wezens in spirit-vorm, van Opperste Schepper, Moeder/Vader God en mijzelf, tot de Aartsengelen en de Verheven Meesters. Zij zijn oude zielen die voor Ons werken om u op uw weg te helpen. Zij zijn wezens met veel ervaring en deskundigheid op het gebied van leven in 3D en zij begrijpen heel goed wat u nodig heeft om uw Ascentie te voltooien.

Deze Wezens worden niet vaak besproken in de Bijbel of gelijk welke andere geschriften, behalve met betrekking tot hun Aardse incarnaties – met uitzondering misschien van mij en mijn Moeder, Maria. De populariteit van Kuan Yin in Azië is een uitzondering. Dankzij zijn werk voor het stichten van het Welvaartsfonds om de Planeet Aarde te redden van economische slavernij, raakt Saint Germain nu ook beter bekend in de Westerse wereld. Hun invloed wordt diepgaand gevoeld aan de oppervlakte van de planeet, ook al wordt hun aanwezigheid niet erkend. Zij zijn degenen die u leiden en behoeden – en hun aanmoediging en sturing kan worden gevoeld door eenieder met een open hart en geest. Meestal noemt u hun boodschappen en tussenkomsten uw ‘intuïtie’.

Dit is uw familie, Geliefden. Zij hebben eonen lang op u gepast. Velen van u hebben heel nauw met hen samengewerkt in de tijd tussen 2 levens en zelfs nu, tijdens de uren dat u slaapt. Ook u bent in staat om te reizen, uw lichaam achter te laten en hogere dimensies te bezoeken. Misschien herinnert u zich dromen van toen u kind was, waarin u praatte met God of wanneer u mensen zag, die waren overgegaan. Kinderen staan uiteraard dichter bij hun hart dan volwassenen, die ertoe gekneed zijn om alles wat ‘buitenaards’ is af te wijzen. U zult lachen wanneer u aankomt in de hogere dimensies en ontdekt, hoe klein uw kijkgaatje op de kosmos is geweest.

Laat het ons nu eens hebben over uw benadering van seksualiteit. Wij hebben soms wel een nogal strakke aanpak van seksueel gedrag aangemoedigd, vanwege de bijzonder losbandige houding die op de planeet heerste. Wij hebben geprobeerd om – indien nodig – de extremen weer in evenwicht te krijgen, maar als beschaving heeft u een zekere mate van volwassenheid bereikt. Sommigen hebben nog de houding van het te verzwijgen – met name in de media en op internet – maar het is nu tijd voor u om over te gaan tot een meer redelijke, open aanpak van het begrijpen van uw seksuele driften en uw vermogen tot voortplanting.

Wij in de hogere dimensies hebben geen moreel oordeel over wie er een seksuele relatie heeft met wie, behalve waar het kinderen en vrouwen in gevangenschap betreft. U heeft een vrije wil en zult uw lessen goed leren door fouten te maken en daar in uw eigen leven de gevolgen van te oogsten. Menig goed huwelijk is teniet gedaan door ontrouw, maar heeft u niet gemerkt hoe vaak de ‘bedrogen’ partij vervolgens een andere, betere relatie krijgt – of hoe vaak beide partners een blijvende liefde vinden, na de breuk?

Wij zien hoe u vast zit in uw passies, uw verleidingen en uw misstappen. Wij leven met u mee, want de seksuele drift is bijzonder sterk bij uw soort en partnerschappen worden het beste verstevigd en verlengd door een voldoening gevende, seksuele relatie. Helaas hebben vele religieuze leringen – in een poging de mensen onder controle te krijgen door hun seksuele gevoelens – de indruk geschapen dat God de seksualiteit misprijst, vooral wanneer het voor het plezier is en niet voor de voortplanting. Dit is onzin. U kreeg deze gave van seksueel plezier om ervan te genieten en het te delen binnen een liefdevolle relatie. Ik hoef u niet te vertellen, dat seks met een vreemde niet bevredigend en niet vervullend is – en gewoon heel raar.

Seks wordt wel eens beschreven als de ‘lijm’ die een relatie samenhoudt in moeilijke tijden. Dat klopt. De druk van het dagelijkse leven, geldzorgen en het opvoeden van kinderen in een maatschappij die hen vijandig is – dat alles draagt bij aan gevoelens van ontevredenheid en frustratie, die verzacht of juist slechter kunnen worden door het gevoelsleven van het partnerschap. Een bewonderende wederhelft (getrouwd of niet) kan een enorme hulp zijn wanneer het leven een klap uitdeelt en een troostend seksueel samenkomen kan bijna elke moeilijke uitdaging genezen. Wij wensen u Liefde toe – en in een partnerschap betekent dat fysieke Liefde.

Er is heel veel te doen rond het idee, dat homoseksualiteit door God beschouwd wordt als een verboden afwijking. Dit is niet waar. Er zijn op dit moment velen op de planeet die in dit leven zijn gekomen, met het lichaam van iemand wiens seksuele impulsen aangepast zijn, zodat zij zich aangetrokken voelen tot iemand van hetzelfde geslacht. Dat is een moedig contract, één dat gegarandeerd moeilijke emotionele aanpassingen zal vragen, uitdagingen van het zelfbeeld en soms zelfs fysieke bedreigingen. Zij die zich hebben aangeboden voor deze uitdaging in het leven, wisten dat zij de gangbare overtuigingen zouden uitdagen, met name die van de fundamentalistische sekten. Dit was onze wens – om een toestand te scheppen die uiteindelijk zou leiden tot het openbaar maken van de haat achter de hypocrisie, precies zoals dat ook gebeurde ten tijde van de strijd voor Civil Rights (de strijd in Amerika voor gelijke rechten, zowel voor zwarten als voor blanken – V).

De Westerse wereld heeft zich relatief snel aangepast en een tolerante houding aangenomen ten aanzien van alternatieve levenswijzen. Wij zijn blij met die snelle verandering en wij zijn dankbaar voor de moedige broeders en zusters, die hun leven op het spel hebben gezet om dit te bereiken. Al diegenen die strak vasthielden aan hun religieuze richtlijnen zijn moeten gaan nadenken; er is als het ware een barst gekomen in hun schild.

Nu meer en meer mensen hun vrienden verdedigen die homo zijn en liefdevolle en werkzame levens leiden in partnerschappen, die in alle opzichten even stabiel en opbouwend zijn als hun heteroseksuele tegenpolen, en nu hun kundigheid om kinderen – die anders geen stabiele thuis hadden gekregen – liefdevol op te voeden hetzelfde blijkt te zijn, heeft de wereld moeten erkennen dat homo’s uiteindelijk toch niet zo verschillend zijn. Ziet u, met betrekking tot het openen van deuren voor tolerantie en Liefde, was dit een dramatisch succesvol experiment.

Nu de Reptilians weg zijn uit de arena van wereldwijde financiële systemen, zal er ook een snelle verschuiving in prioriteiten plaatsvinden, omdat de mensen die de ‘rat race’ beu zijn, eindelijk in staat zijn om hun werkuren te verminderen en tevreden gaan zijn om bij hun gezinnen te zijn om iets creatiefs te gaan doen en dienstbaar te zijn aan de gemeenschap.

De oorlogsmachine bolt langzaam uit en er zullen enorme sommen geld vrijkomen voor de voorzieningen die het leven aangenamer en veel leuker maken. Liefdadigheidsfondsen nemen nu reeds toe en zij zullen gezien gaan worden als de motor achter productiviteit in de kunsten, muziek, drama, dans en andere creatieve ondernemingen.

Er is nu al een nieuw respect voelbaar voor het artistieke, terwijl de dertien-in-een-dozijn, schaars geklede, populaire muzieksterren hun glans verliezen in vergelijking met de waarlijk getalenteerde zangers en liedjesschrijvers, die de liederen vanuit hun hart brengen, aan een publiek dat hongert naar echte betekenis. De Reptilian-voorkeur om alles in het leven goedkoop en ordinair te willen, komt nu tot een einde.

De mensheid zal nu stijgen tot het niveau van artistieke expressie waarop het ooit was, toen schoonheid en uitmuntendheid gevierd werden – zoals in de Europese Renaissance en op het hoogtepunt van de Griekse en Romeinse tijd. Wat een genot zal het zijn, om galerieën en musea, parken en huizen te zien, die gevuld zijn met de verbazingwekkende, prachtige scheppingen waar de mensheid toe in staat is.

U, Onze Geliefden, zult de kans hebben om uw ware verlangens te ontdekken en dat zal nieuwe vrijheid scheppen in uw dagelijkse leven, waardoor u al snel een nieuwe houding zult aannemen naar alles wat beperkend of onderdrukkend is. U, de eerste lezers van deze woorden, lopen voorop bij de beweging om iedereen te bevrijden van psychologische onderdrukking, het laatste bolwerk van 3D-gevangenschap. U zult al snel leren om uw recht terug te eisen om voor uzelf te denken, uw eigen gevoelens te ervaren en voor uzelf te beslissen of u de Aanwezigheid voelt van uw liefdevolle Moeder/Vader God, of u mijn stem kunt horen wanneer ik u omarm en zachtjes in uw oor spreek.

Vertrouwen is niet blind, Geliefde Broeders en Zusters; het is gebaseerd op ervaring. U leest deze woorden, u voelt de Waarheid erin en u voelt opluchting, omdat zij simpele gedachten zijn die uitdrukken wat u in uw hart altijd geweten heeft. Deze berichten zullen alleen verontrustend zijn voor iemand die geleerd heeft, om blindelings dingen te aanvaarden die zij niet werkelijk zo voelen, maar die zij hebben overgenomen omdat iemand een heel sprekend argument aanbracht, dat hen aansprak in hun ego/brein. Wanneer religieuze overtuigingen maken dat u zich superieur voelt, dan zijn ze verkeerd. Als zij u zich laten schamen, zijn ze fout. Als zij u angstig maken, zijn ze opgedrongen. Als het u boos of onrustig maakt wanneer anderen het niet met u eens zijn, dan trilt u op een lager niveau en kunt u beter uw Liefde-quotiënt verhogen, dan tijd steken in het verdedigen van een stel ideeën en beginselen – ook al denkt u dat ze nog zo juist zijn.

Deze Waarheden die ik u nu geef, zijn toepasselijk vanwege uw voorbereiding op Ascentie. Vroeger was het toepasselijk om de nadruk te leggen op andere beginselen, vanwege de omstandigheden waarin de mensen toen leefden. U bent geëvolueerd, u heeft toegang tot veel meer informatie vanwege uw internet en u bent veel meer bekend met de ideeën van astronomie, fysica en economie. Het idee van ruimtereizen, bijvoorbeeld, is u niet geheel vreemd, hoewel uw regeringen heel veel moeite hebben gedaan om die dingen geheim te houden, die nu algemeen bekend raken bij de gehele bevolking. Er zijn slechts weinig mensen die nog geen ruimteschepen aan de hemel hebben gezien en dagelijks komen er meer waarnemingen.

Hoewel het geen volmaakt systeem is, heeft het bieden van een gratis opleiding voor iedereen doorheen het middelbaar onderwijs in de Westerse wereld en delen van het Verre Oosten, gezorgd voor een bevolking waar 100% geletterdheid de norm is. Vergelijk dit met slechts 150 jaren geleden. Ik kan nu met u spreken over de golven van plasma-energie van de Centrale Zon in het centrum van het Universum – en u leest gewoon door. Wanneer wij aangeven dat onze DNA-strengen geactiveerd zijn, bent u voldoende bekend met deze ideeën, om erover mee te praten en vragen te stellen.

Zelfs de mogelijkheid om deze woorden in het Engels te schrijven en te mogen verwachten om een publiek te hebben dat ver voorbij uw grenzen gaat, is een opmerkelijk fenomeen.

Ziet u, daarom hebben we een nieuwe versie van de Geschriften nodig. Vele van de oude geschriften zijn in een taal die nu verouderd klinkt of niet meer bekend is en veel ervan is in de loop der tijden verdraaid, om tegemoet te komen aan het verlangen naar beperkende, dogmatische leringen, waarmee mensen konden worden bang gemaakt en onder controle gehouden. Velen van u zijn bekend met ‘Een Cursus in Wonderen’. Dit is een dik boek dat ik ongeveer 40 jaren geleden gedicteerd heb. Het is voor veel mensen te moeilijk om onder de knie te krijgen en veel ingewikkelder dan de eenvoudige en directe woorden die ik u hier geef. Nu is het tijd voor heldere, definitieve antwoorden op dringende vragen, een tijd om een zo groot mogelijk aantal mensen te bereiken. Nu is het tijd voor actie.

Nu u deze berichten leest, sta dan toe dat de gevoelens van mijn hart tot u spreken. Laat de Liefde van Opperste Schepper tot u spreken, door deze bladzijden. Laat de tederheid van Moeder God en de kracht van Vader God door uw aderen stromen. Voel dan de vrouwelijke kracht van Moeder God en de mannelijke tederheid van Vader God doordringen in elke cel van uw lichaam. Voel het Licht en de stralende uiting van Liefde, die ik voel wanneer ik mij verbind met hen of met Opperste Schepper. Ik stuur u de geweldige uiting van tederheid en vreugde, die de essentie van uw wezen is, Geliefden. Voel onze omhelzing, onze bewondering voor u terwijl u uzelf verheft en verheug u met ons. Het is waarlijk een prachtige tijd om in te leven.

Ik hou van u allemaal, mijn Broeders en Zusters van de sterren.

Ik ben uw Sananda/Jezus.

Ga naar www.whoneedslight.orgvoor informatie over de hierboven vermelde radio-uitzendingen en eerdere berichten.

 Vertaling: www.spiritueellezen.org
Facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.