Nieuwe Geschriften – INTRODUCTIE door Sananda/Jezus / herzien in 2015/ Geplaatst 11 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – INTRODUCTIE
door Sananda/Jezus
via Dr. Kathryn E. May
herzien in 2015/ Geplaatst 11 augustus 2016

Deze herziene uitgave 2015 van de Nieuwe Geschriften is diegene die Sananda aanwijst om te worden gebruikt, indien u wenst te kopiëren voor persoonlijk gebruik of om te vertalen naar andere talen. Overleg alstublieft met Kathryn en Sananda als u deze berichten wenst te vertalen. Geautoriseerde vertaling in het Nederlands door www.spiritueellezen.com

New Scriptures 

De meesten van u kennen mij bij de naam die ik kreeg toen ik hier geïncarneerd was – Jezus, of Yeshua ben Jozef, mijn familienaam. Sananda is mijn oude zielennaam, die mij werd gegeven bij mijn geboorte als ziel, u kunt deze dus beschouwen als mijn ‘echte naam’. Ik kom nu met u spreken omdat ik een aantal onwaarheden wil rechtzetten welke werden verspreid over mijn leringen, en ook wat feiten omtrent mijn incarnatie op Aarde als Jezus.

Ik wil er de nadruk op leggen dat het hierbij niet om mij draait. De feiten van mijn leven zijn enkel van belang omdat zij vorm geven aan wat de mensen afweten van waar ik voor stond en wat ik heb onderwezen. Ik heb ook een korte autobiografie bijgesloten, geschreven na de 24 berichten, om nog wat meer van mijn persoonlijke informatie op te helderen. Ik hoop dat die gewoon zal worden gebruikt als een aanvulling – of als een uitnodiging om mij beter te leren kennen. Nu de Sluier der Vergetelheid dunner wordt, zult u mij dichter bij u gaan voelen wanneer ik u mijn oneindige Liefde stuur. Ik hoop die band met ieder van u te versterken.

In haar boek ‘Who Needs Light?’ heeft Kathryn met mij samengewerkt om het hoofdstuk te schrijven met de titel ‘De Christus die u nooit kende’. Ik vraag haar nu om te beginnen met u rechtstreeks mijn leringen aan te bieden – in onbewerkte, onveranderde vorm – in tegenstelling tot de documenten die u tot op heden beschikbaar had. We zijn nu minder beperkt door de taal, omdat meer mensen Engels spreken dan er 2000 jaren geleden mijn Aramese taal spraken. Wij zullen ook meer controle hebben over de vertalingen dan ik toen had.

Kathryn heeft erin toegestemd om de schrijfster te zijn die deze onderrichtingen aan de wereld zal brengen, omdat zij weet wat er leeft in mijn hart en zij zal trouw mijn woorden neerschrijven, precies zoals ik ze bedoeld heb. Wij hebben een nauwe band. Ons verhaal wordt verteld door Moeder, zoals Kathryn het heeft opgenomen in het Addendum dat altijd moet worden bijgesloten bij deze Nieuwe Geschriften, evenals mijn Autobiografie. Ik heb mijn schrijfster zorgvuldig gekozen en zij is tot het uiterste beproefd. Zij heeft bewezen dat ze standvastig is in de beginselen van Eenheid die ik aanleer, ongeacht de uitdagingen waar wij haar voor hebben geplaatst. Ik voel dat het volledig vertrouwd is om haar te vragen dit belangrijke werk voor ons te doen in deze historische tijd – en zij heeft erin toegestemd om die verantwoording te nemen. Ik dank haar voor haar liefdevolle en onvermoeibare dienstbaarheid.

Ik vraag dat deze lessen onveranderd worden verspreid – zonder toelichtingen en in hun geheel. Alle vertalingen moeten specifiek door Kathryn en mij worden goedgekeurd. De Hoofdstukken zullen tezamen het éne ‘Boek van Leringen’ vormen. Zolang aan deze vereisten wordt voldaan bieden wij ze gratis aan, aan de wereld.

Veel van wat u zult lezen in deze Nieuwe Geschriften zal u verbazen, omdat het niet overeenkomt met het beeld van mij dat u heeft geleerd – en omdat ik mij in deze berichten ook richt op politieke- en economische kwesties, naast spirituele zaken. Ik heb dit gedaan omdat er – in overleg met de Hemelse Schare en met onze geliefde Schepper – besloten werd, dat het tijd is voor de mensen op Aarde om te begrijpen dat er geen scheiding is tussen openbaar leven en privé leven. Dit wordt steeds duidelijker nu de trillingen op de planeet verhogen, in voorbereiding op uw Ascentie naar Hogere Dimensies.

De Kosmos wordt geleid door een welbepaald en onveranderlijk programma van de Universele Wet, en één van de beginselen daarvan is dat gevoelens en gedachten het middel zijn tot schepping. Dat kan niet anders, maar het is een nieuw idee voor het grootste deel van de mensheid. Waar u in gelooft, dat schept u. Waar u bang voor bent, dat schept u en waar u weerstand aan biedt, dat versterkt u. Nog krachtiger is de energie van Liefde, omdat Liefde de angst en gelijk welke duistere overtuiging of gedachtevorm kan overwinnen. U bent nu – aan het begin van de 21ste eeuw – betrokken bij het eindspel dat zal leiden tot het beëindigen van de strijd tussen het Licht en de illusie van duisternis.

De hoofdstukken die ik hier heb gegeven, hebben als doel het ophelderen van het verschil tussen het duister en het Licht en om te helpen bij het opruimen van oude, vernietigende gedachtepatronen en gedragingen. Ik heb gezien hoe vele van de duistere leringen helaas onderbouwing hebben gekregen door de verwrongen ‘religieuze’ leringen, die zogenaamd gestoeld zijn op – of beïnvloed zijn door – mijn leringen.

Het spijt mij dat er een nieuwe religie is ontstaan onder mijn naam. Ik had niet de intentie om het centrum te zijn van gelijk welke georganiseerde beweging. Ik steun noch het ‘Christendom’ noch enige andere religie. De mensheid heeft een niveau van volwassenheid bereikt, waarop vrijheid van denken mogelijk is en ook vrijheid van het verstikkende dogma, dat soms moet doorgaan voor ‘moreel onderricht’.

Ik kwam hierheen om onvoorwaardelijke Liefde aan te leren, de Liefde van onze Schepper. Ik kwam om mijn inzicht in Gods Liefde en Licht toe te passen, om de mensen te helpen genezen en hun lijden te verzachten, dat werd veroorzaakt door verschillende vormen van onderdrukking. Nu doe ik dat ook weer, met een publiek dat toegang heeft tot veel meer verfijnde inzichten in wetenschap, politiek en economie dan de mensen die ik meer dan 2000 jaren geleden in het Midden-Oosten heb toegesproken. We hebben nu ook toegang tot het internet om de boodschap te verspreiden over de wereld.

Ik hoop dat u deze boodschap zoveel mogelijk zult verspreiden, om te helpen het bewustzijn van de hele planeet te verhogen in deze tijd van voorbereiding op het Grootse Gebeuren – het project waaraan u en ik al eonenlang naar toewerken: de Ascentie van de hele mensheid, tezamen met haar geliefde Moeder Aarde.

Het is een glorierijke tijd. Het is een tijd van hoop, gemeenschapszin, harmonie en Liefde. Ja, natuurlijk zijn er nog tekenen van chaos en oproer, maar zij zijn de laatste stuiptrekkingen van het beest, voordat het zal verdwijnen naar de archieven van ons geheugen. U bent vrij. Nu is het een kwestie van die vrijheid op te eisen en samen feest te vieren, wanneer we de fundering leggen voor de Nieuwe Gouden Tijd op planeet Aarde.

Ik zal bij u zijn in nauwe samenwerking met de Hemelse Schare, om u bij te staan bij uw overgang. Ik wil u aanmoedigen en steunen en met de hulp van onze ‘grondtroepen’ – ons wereldwijde netwerk van geïncarneerde Lichtwerkers – wil ik u gerichte hulp bieden om uzelf te verheffen, uit de dikke en zware duisternis die u eeuwenlang heeft doorstaan. Doe nu met ons mee, want ook u bent een Lichtwerker. U zult mede-zoekers en gidsen vinden op uw pad – zij zullen de waarheid van mijn woorden en de Liefde in uw hart herkennen. Tezamen zullen wij onze Droom tot stand brengen.

In dienstbaarheid aan de mensheid, ben ik Sananda/Jezus

Noot van de redactie: Er wordt volop gewerkt aan de volgende Hoofdstukken, zodra deze vertaald zijn worden ze ook geplaatst.

* * * * *
Vertaling: www.spiritueellezen.org
facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org.Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.