Lady Nada en Sananda Verheldering en Inspiratie over Oordeel / 2 Augustus 2015 / Fran Zepeda

Lady Nada en Sananda
Verheldering en Inspiratie over Oordeel

2 Augustus 2015 / Fran Zepeda

 Fran: Deze capsule van informatie kwam binnen terwijl ik zat na te denken over hoezeer oordeel een deel van onze levens uitgemaakt heeft, maar ook hoe de dingen bezig zijn te veranderen, en vroeg om verheldering aangaande het onderwerp, ik ontving dit en deel het nu met jullie:

Lady Nada and Sananda:

“Doorheen jullie lange bestaan in de dualiteit, is oordeel jullie standvastigheid geweest, jullie wegwijzer, jullie begeleidende licht om jullie vele wendingen binnen jullie werkelijkheid te navigeren. En het heeft jullie goed gediend. Het heeft jullie schijnbaar veilig gehouden en hield jullie voorwaarts gaande naar jullie doelen. Wij zeggen schijnbaar, omdat terwijl het jullie in vele gevallen voorwaarts bewogen en veilig gehouden heeft, het jullie ook beperkt heeft met jullie vele ervaringen op jullie reis van in/naar het hogere bewustzijn te verhuizen.

Echter, oordeel heeft diens doel gediend. Het is noodzakelijk geweest en heeft jullie gediend aangaande jullie verblijf in de dualiteit, met het navigeren van jullie vele fasen van evolutie richting verlichting en het Hogere Bewustzijn en Eenheid. Het is een noodzakelijke fase geweest om jullie verder voort te bewegen aangaande jullie ontwikkeling en om jullie toe te staan te verhuizen in/naar jullie doorgaande verfijning van jullie energieën terwijl jullie uit de dualiteit verhuizen, en uiteindelijk ontdekken dat oordeel nu vervangen kan worden met onderscheidingsvermogen en openheid voor nieuwe ervaringen in bewustzijn.

Kijken naar en de vele keren onderzoeken dat jullie oordeel als een kompas gebruikten, zal een verlichtende oefening zijn bij het ontdekken en onderzoeken van de werkingen van jullie oude manieren van doorheen het leven te gaan – dat hoewel zij jullie gediend hebben, het nu tijd is om jullie zelf toe te staan te verschuiven in/naar het nieuwe perspectief dat in/naar jullie bewustzijn gebracht werd door de nieuwe hogere energieën, en die gestadig comfortabeler worden met binnenin jullie te verblijven.

Je kunt naar iedere nieuwe keuze, ieder idee, elke gedachte en elk voorval kijken als was het een canvas om de vele zijden van een vraag, voorval, gedachte of idee te onderzoeken als alles-omvattend en alles-doordringend, met vele facetten en gezichtspunten, je toestaand te zien dat binnenin alles ervan het de gehele waarheid vasthoudt, waarover jullie open en meer accepterend worden en om jullie comfortabeler te voelen te leven binnenin alles ervan, als een geheel, met een gevoel van “Het is wat het is”.

Het is belangrijk dat jullie jezelf niet oordelen voor het oordelen, want op vele manieren heeft deze vorm van navigeren in het leven jullie gediend terwijl jullie doorheen jullie eonen binnenin de dualiteit gingen. En zoals jullie weten, is het altijd een uitdaging om uit de oude manieren vandaan te bewegen. Echter, jullie ontdekken dat het gemakkelijker aan het worden is om voorbij deze oudere modus van werken te verhuizen dat jullie gebruikt hebben om jullie te gidsen, terwijl jullie vermengen met jullie hogere zelven, aspecten en hogere bewustzijn en de nieuwe levendige energieën van verandering omhelzen die nu aanstaande voor jullie zijn.

Dierbaren, het wordt voor jullie gemakkelijker om te herkennen wanneer en hoe jullie de dingen oordelen als goed of slecht, zwart of wit, negatief of positief, terwijl jullie jezelf toestaan om de golven van verandering te berijden en jullie energieën openen om alle perspectieven, alle expressies en alle gedachten te omhelzen als dat het een veelvoud en overvloed aan mogelijkheden bevat, het ALLEMAAL omhelzend in de huidige uitbreiding van jullie bewustzijn.

En het onderscheidingsvermogen zal jullie dienen met jullie te begeleiden in de richting van jullie hoogste goed, van jullie hoogste bewustzijn, jullie hoogste vibratie, jullie in/naar nieuwe territorium brengend, jullie toestaand om met meer gemak en duurzaamheid in de hogere dimensies te blijven.

En het onderscheidingsvermogen is een middel van keuze gebaseerd op jullie diepgewortelde kompas dat ondergebracht is in jullie hart en hogere bewustzijn, jullie innerlijke stem waarnaar jullie leren te luisteren en het naleven, gebaseerd op jullie Goddelijke Liefde Essentie en Ziel-roerselen terwijl jullie de ladder beklimmen naar het hogere bewustzijn, de dingen waarnemend vanuit het perspectief van jullie Christus Bewustzijn dat altijd binnenin jullie opbouwt, terwijl jullie vermengen met jullie hogere aspecten en liefdevol de hogere energieën die jullie nu doordringen innemen…

…En dus samengaand alle actie en gedachten kiezend gebaseerd op dit hogere bewustzijn, verankerd in Goddelijke Liefde, jullie nu begeleidend in plaats van de manier waarop oordeel gebruikt werd om jullie te begeleiden/gidsen.

En daar hebben jullie het, dierbaren, terwijl wij jullie een andere betekenis aanbieden van het openen van jullie perspectief en bewustzijn naar een hoger niveau van overzichtelijkheid binnenin jullie eigen reis in/naar de hogere rijken van het bewustzijn.

Namaste.”

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl

Copyright © 2011-2015 Fran Zepeda. All Rights Reserved. Permission is given to copy and share this message provided that the message is posted in its entirety and nothing has been altered in any way, is distributed free of charge, and this copyright and links are included. www.franhealing.com   www.franheal.wordpress.com   http://www.ouremergingdivinity.com