Jezus (Raypur) Broederschap: Een Ongelofelijke Dynamiek / Paul Tuttle

Jezus (Raypur):
Broederschap:  Een Ongelofelijke Dynamiek

17 maart 2019 / via Paul Tuttle

BROEDERSCHAP IS EEN ongelofelijke dynamiek – de aanwezigheid van zorgzaamheid en mededogen, de getuigenis van de waarheid over elkaar, de bevestiging van de waarde van de ander, zelfs in de vorm van het vragen om fatsoenlijk gedrag wanneer dat niet wordt uitgedrukt. Zelfs zorgen voor de ander als de nood hoog is en de omstandigheden daarom vragen, of dat nu “geoorloofd” is of niet. Met andere woorden, de bereidheid om een tandje bij te zetten ook al komt het ongelegen omwille van de verlossing van de ander . . . dit vormt een onvoorstelbare dynamiek!

Broederschap is niet een helaas onvermijdelijke omstandigheid die iedereen moet tolereren en waar iedereen zich tegen moet verdedigen, want het is de Vader Die het tot Broederschap maakt, van Wie de goddelijke aard en het karakter van elke Zoon en Dochter afkomstig zijn, die uiteindelijk door elk kind van de Vader opnieuw moeten worden ontdekt, bevestigd, geaccepteerd en waar zij zich . . . met elkaar . . . naar moeten gedragen!

Dit maakt Broederschap dynamisch, transformerend en genezend.

Het is eenvoudig. De goddelijke aard, motivatie en het handelen in ware Broederschap zijn de motor van genezing, omdat het een uit het ander voortkomt en natuurlijkerwijs leidt tot edelmoedige betrokkenheid bij elkaar. Met onschuld, harmonie en heilige Betekenis in het hart van Zijn natuur, inspireert de herontdekking van de goddelijk geërfde Broederschap nieuwe motivatie en nieuw gedrag — die het verweesde, geïsoleerde, onafhankelijke gevoel van Broederschap vervangt met een ongelofelijke nieuwe ervaring van intimiteit en actieve betrokkenheid — en nogmaals, dit vormt een ongelofelijke dynamiek! Ik noem het de motor van de Verzoening.

Ik zal niet aarzelen om in herhaling te vervallen met betrekking tot het idee van je broeder in de ogen kijken en je God herinneren. Je kunt God niet vinden zonder je Broeders, want er is geen God zonder jou en alle anderen! En bovendien kreeg je de scheiding met God niet in je eentje. Er waren twee van jullie nodig om een gemeenschappelijke overeenkomst te creëren die de Schepping betekenissen gaf die de Vader er niet aan gaf. Daarom zal de terugkeer naar Huis alleen worden bereikt door de heilige relatie opnieuw tot stand te brengen — de gemeenschappelijke overeenkomst van twee of meer Zonen en Dochters van God die elkaar in de ogen kijken en de afscheiding ongedaan maken!

Dit zal plaatsvinden wanneer in steeds grotere getale stem wordt gegeven aan de Stem namens de Waarheid en wordt gedeeld wat zo’n intimiteit teweegbrengt. Dat wil zeggen jij, en iedereen die oren heeft, en een mond, en handen om de intimiteit van betrokkenheid mee te inspireren, en de muren neer te halen die wezen en vreemdelingen “creëert” uit de Zonen en Dochters van God, die helemaal geen wezen zijn . . . en dat nooit zijn geweest!

Broederschap is de ongelofelijke dynamiek, de motor van de komst van de Verzoening, en op ons allen, overal, wordt een beroep gedaan om voor elkaar de Broeders en Zusters te zijn waarmee Dit wordt ingeluid.

Waarom herhaal ik dit keer op keer? Omdat het essentieel is je er steeds weer aan te herinneren dat “Er geen andere wil is dan Gods Wil”, die, zoals het in les 74  van “Een Cursus in Wonderen” wordt gezegd “de centrale gedachte is waar al onze beoefening naartoe wordt geleid. De Wil van God is de enige Wil”. En, “als een uitdrukking van de Wil van God heb jij geen ander doel dan het Zijne”.

De Gulden Regel is je elke dag, elk uur, de Wil van God herinneren, waardoor je elk moment tot een heilig ogenblik maakt, dat is het aansteken van onze lampen dat het Geschenk tot een levend geschenk maakt, dat alle relaties verlicht met Broederlijke liefde. Als je je Broeder in de ogen kijkt en je God herinnert, dan geef je het geschenk van helderheid namens de Waarheid in hem dat er daar geen andere wil is dan die van God. Het is de zegen die hij verdient, die een eind maakt aan de illusie van zonde, ziekte en dood, en de Thuiskomst . . . de Verzoening versnelt.

Dat is een ongelofelijke dynamiek!

Rajpur

Website: http://www.nwffacim.org

Vertaling Peter