JEZUS: Blijf op het licht vertrouwen, waar ik in jullie harten mee verbonden ben…… / via Tara.

JEZUS:
Blijf op het licht vertrouwen, waar ik in jullie harten mee verbonden ben……

Gegeven via Tara.

Vooraf Tara………

De nacht, voordat aanhangers van Trump het parlement hadden bezet droomde ik, dat een groep duistere personen een grote ruimte binnenstormden en de rust op een harde zeer strijdlustige wijze verstoorden.  Het viel me op dat een donkere ‘energiewolk’ rondom hen was en met hun mee ‘resoneerde’. Ik was daar aanwezig als een soort toeschouwer.

De volgende dag, werd de betekenis van deze droom erg duidelijk en voelde ik afschuw en verbijstering. Ik zag toen het Christushart op mijn netvlies en voelde dat er woorden in mijn hart gelegd werden. De volgende woorden kwamen vanuit mijn hart naar boven….

Jezus:

Duisternis kun je alleen met licht en liefde vanuit het hart bestrijden,     
niet met opstand en geweld. Positief blijven denken, is jouw belangrijke rol
in deze overgangstijd…….

Er is veel opstand en onbalans op de aarde-wereld. Veel emoties komen naar buiten en ontaarden in vechtende mensen en woedende demonstranten. Die alle grenzen doorbreken, om hun meningen kracht bij te zetten….

Er is een grote strijd gaande tussen de oude wereld die alles in stand wil houden en de nieuwe wereld die zich aan het vormen is. De nieuwe wereld die vanuit het hart gevormd wordt en liefde als draagkracht heeft. Oude structuren en ego-machten beginnen hun kracht te verliezen, hun bouwwerken vallen om. Dat geeft onder hun aanhangers angst en boosheid.

Jij voelt je misschien machteloos in je eigen ruimte, waar je grenzen erg afgebakend zijn door corona.

Maar besef dat jij in jouw afgebakende ruimte heel veel goeds kunt bijdragen aan deze onbalans en verschuiving, door positieve gedachten uit te zenden……. Door je te richten op het licht in jouzelf in je hart, in verbinding met de universele liefde. Blijf vanuit vertrouwen verbonden met het universele godsbeeld, wat jou hart je ingeeft……

Ben  je bewust, dat jij er nu erg toe doet en meehelpt het universele licht te verspreiden, door in rust bij jouzelf te blijven. En door onze verbinding met mijn hart open te houden……

Wees alert,  dat je niet meegezogen wordt, door alles wat de wereld nu zo uit balans trekt. Om ten eerste vanuit deze onbalans een nieuw evenwicht te creëren. Dit alles gebeurt niet voor niets.

Het zijn jouw gedachten waar heel veel van afhangt: Voed en ondersteun jij de oude wereld met duisternis, of blijf je vanuit je hart in vrede en liefde…. Ondanks dat het vertrouwde om jou heen wegvalt en veel om je heen geen herkenning meer geeft, omdat jij vanuit een hogere trilling jouw energie en daadkracht gaat inzetten en neerzetten. Om samen vanuit een vooropgezet plan met vele lichtwerkers samen aan de opbouw van een nieuwe betere wereld mee te werken.

Wees bewust dat gedachten veel meer zijn… dan jij denkt. Gedachten zijn ook energie. Het zijn trillingen die jij uitzendt. En alles wat dezelfde trilling heeft buiten jouzelf, versterkt deze trillingen. Zowel positief als negatief. Deze energietrillingen werken als een sneeuwbaleffect. Ze maken steeds groter en sterker, wat dezelfde afstemming en golflengte heeft.

Ook vanuit lage donkere dimensies, die afstemmen op angst en negativiteit, krijgt dit sneeuwbaleffect support, om deze donkere energie in stand te houden. Zo werken negatieve gedachten mee als tegenwerking van het licht. Op deze manier worden mensen die daar voor open staan, volgzaam aan de leiders die deze lage trillingen in stand houden en zo anderen ‘hersenspoelen’. Ook die leiders worden weer beïnvloed door deze trillingen…

Ben a.u.b. bewust dat door het uitzenden van je positieve gedachten, deze duisternis absoluut overwonnen wordt. Alleen al door positief te blijven, breng je het licht van de Christusenergie, die in je hart aanwezig is naar buiten.

Blijf in jouw eigen veld van liefde en vanuit je hart en mededogen naar buiten kijken. Doe hetgeen wat jou vreugde geeft en blijf in jouw eigen licht. Bid en mediteer, om het Christuslicht in de buitenwereld te versterken.

Vanuit het universum krijg jij alle ondersteuning voor jouw eigen nieuwe weg, die zich al zo aan het openen is. Blijf positief, richt je op de eenvoud en blijf jezelf, tussen al die ‘anderen’…

Dan komt alles op het juiste moment naar jou toe….vanuit het licht….vanuit het universum, vanuit het grote Christushart, waar jij mee verbonden bent…in liefde…

Jezus, in liefde gegeven,

via Tara

www.inspirerendekaarten.nl