Jeshua Verhoog Je Geluksquotiënt / Mei 2016 / Judith Coates

Jeshua
Verhoog Je Geluksquotiënt

Mei 2016 / Judith Coates

 Geliefde, iedere keer dat wij elkaar op deze manier ontmoeten, als je dit leest, is er een verhoging in de vibratie van je Licht en je Liefde op dit vlak. Het gaat naar buiten naar al diegenen die naar het Licht zoeken, al diegenen die pijn hebben aangaande hun eigen gewaarwording van wat nog zou kunnen missen, al diegenen die zoekende zijn, en al diegenen die open zijn om te ontvangen.

Je bent gedurende een aanzienlijke tijd op een pad van dienstverlening geweest, waarlijk vele levenspannen; in dienstverlening aan jezelf en het besef toestaand van Wie en Wat je bent om naar de voorgrond van je denken te komen, en dienstverlening aan de broeders en zusters die nog niet helemaal zeker zijn over waar zij naar zoeken. Soms hebben zij het gevoel dat jij het gevonden hebt, en zij komen naar jou toe en willen weten, “Wat heb je ontdekt dat het leven betekenisvol maakt?” en je bent in staat geweest om vanuit je hart mee te delen wat je geleefd, geleerd hebt, en gereed hebt om aan anderen te geven.

Je bent waarlijk een buis voor de eindeloze Liefde van de Vader/Moeder/God/Godin/Alles Dat Is. Soms ben jij je niet bewust van hoeveel je te delen hebt. Vaak in het delen, is dat was half-verborgen was voor je eigen inzicht nu naar de voorgrond aan het komen, en wanneer je het met iemand anders deelt, wordt het levendig echt voor jou. Aldus is het een geschenk van de gever aan degene die het ontvangt en weer terug.

Je voelt nu een bepaalde drang tot leven komen, om waarlijk levend te worden in je eigen Wezen, in je eigen bewustzijn, om naar de plaats te komen waar je werkelijk weet Wie en Wat je bent. Je wilt de goedheid van het leven voelen, en iets van de stukjes zijn nu voor jou samen aan het komen, stukjes waar je op gehoopt hebt, waar je voor gebeden en waar je op gewacht hebt.

Je bent op zoek naar dat piepkleine stukje van de jigsaw puzzel wat ervoor zal zorgen dat alles zin maakt, en je zult het vinden. Dat is het goede nieuws. Het kan niet voor jou verborgen zijn. Je zult het vinden. Het is voorbeschikt dat je dat zult. Waarom? Omdat jij je nieuwe werkelijkheid aan het creëren bent. En als er een verlangen naar iets is … als het een verlangen is dat je hebt, komt het van de Vader/Moeder/God/Godin/Alles Dat Is.

Je moet je vreugde vinden. Ik weet dat als je door het leven gaat, er overvloedig veel keren zijn wanneer het toeschijnt ergens verborgen te zijn, of het mag net voorbij de vingertoppen zijn en kan je er niet helemaal een houvast aan krijgen. Maar je komt nu in/naar een tijd wanneer je gaat weten dat je het de gehele tijd gehad hebt.

Nergens is opgeschreven dat je moet lijden. Dat is alleen in de wereld en de stem van de wereld, maar dat is niet waar jij leeft, beweegt, en je Wezen hebt. Jij werkt in de wereld, ja, en je associeert met de vrienden in de wereld, maar je leeft, beweegt en hebt je Wezen in de goddelijkheid van jou hetgeen Liefde is, hetgeen heelheid is, hetgeen vreugde is.

Dus, wanneer het ook is dat je het gevoel hebt dat je meer vreugde in je leven wilt kennen, sta jezelf toe om opgewonden te raken over iets, zelfs als je denkt dat het niet kan gebeuren; specifiek als je denkt dat het niet kan gebeuren. Raak opgewonden over iets. Wat zou je echt graag willen doen? En raak opgewonden, omdat je waarlijk een Vader/Moeder/God/Godin/Alles Dat Is hebt die gereed, bereid en in staat is om jou dat te geven waar je om vraagt.

Er is één uitzondering, wat te maken heeft met het wereldbegrip van de timing, zoals jullie aldus goed weten. Er is een overtuiging in werking. Er is een overtuiging aangaande de lineaire timing. Dat wat aldus een lering van generatie op generatie geweest is, en jullie geleerd heeft dat jullie je intentie nu in kunnen stellen, en dat misschien over zes maanden – nou, misschien als je echt gelukkig bent, zouden het drie maanden kunnen zijn, maar dat het een proces moet zijn vanaf het begin, naar het midden, naar het einde – mits je nog steeds die intentie vasthoudt, en jij je er nog steeds bewust van bent, en er nog steeds aan werkt, dat het dan zou mogen komen.

Maar ik deel met jou dat je zelfs niet zoveel hoeft te doen. Je stelt je intentie in en je raakt er opgewonden over, en je plaatst het in de vibratie van creativiteit, de vibratie welke zegt, “Ja, ik kan het hebben. Ja, ik kan alles veranderen dat klem scheen te zitten, dat net voorbij mijn bereik scheen te zijn. Ik kan alles veranderen.”

En dan komt het.

Ongeacht hoeveel jaren je in dit leven geleefd hebt, je hoeft niet te wachten, je hoeft het niet te verdienen, het is al van jou en ligt voor het grijpen, voor uit te reiken en te zeggen, “Ja, het is van mij.” Maar het geheim ervoor is – je mag het al geraden hebben – de opgewondenheid van te weten dat je het kunt hebben.

Raak in de energie. Het is de energie van het te accepteren dat ervoor zorgt dat het gebeurt. Je hoeft niet te wachten totdat je het hebt, en dan te zeggen, “Oh, nu accepteer is het.” Je accepteert het vanaf het moment dat je de intentie instelt, en het zal precies daar bij je zijn.

Tenzij, natuurlijk, je nog steeds de lering van generatie op generatie gelooft hetgeen zegt, “Wel, alles dat je wilt moet een worsteling zijn, en je moet een tijdje wachten, en je moet het waard zijn,” enzovoorts. De lering van generatie op generatie is een oude lering; het oude denken. Dat waar je naar zoekt om te doen en te hebben binnen drie dagen, drie dagen vanaf nu, het is van jou.

Weet het, voel het, accepteer het. Binnen drie dagen – één, twee, drie – en het zal van jou zijn. Drie dagen. Of misschien sneller. Neem het ter harte. Accepteer het. Dat waar je op gewacht hebt, kan je hebben; je kunt het hier en nu accepteren. Het is van jou.

Welnu, de tweede uitzondering hiermee is, dat je duidelijk moet zijn over wat je wilt, omdat dat waar je om vraagt naar je toe gaat komen. Als je ongeveer denkt, wel dit, en misschien dat, en wat dan ook, ga jij je voelen alsof het niet echt gekomen is, omdat je er overal mee naartoe gegaan bent.

Dus je gaat er compleet duidelijk over zijn, en het moet naar je toekomen. Het moet van jou zijn. Vraag nu aan jezelf, ‘Wat is het dat ik echt verlang/wens? Wat wil ik echt? Wat betekent het meest voor mij? Wat wil ik hebben, wil ik zien, wil ik zijn, wil ik doen?Waar? Wat zou mij echt opgewonden maken?” Je weet dat het kan zijn; niet alleen maar kan zijn; het zal zijn. Het is voorbeschikt. Het enige ding waar je op wacht is misschien een beetje van het proces van het in elkaar te zetten, maar het is voorbeschikt. Dat is waarom de wens, het verlangen naar je toegekomen is, en het zal van jou zijn.

Wat ik tegen jou zeg is, aangezien je de uitbreiding van de ene creatieve Bron bent – en dat ben je – kan je alles hebben en manifesteren dat je verlangt. In Waarheid, is er geen limiet aan wat je kunt manifesteren. Dus sta jezelf in je volgende rustige tijd, genaamd meditatie, toe om duidelijk te raken over wat je graag zou willen hebben, wat je graag zou willen zien, met wie je graag samen zou willen zijn, waar je naartoe wilt gaan. Als je misschien twee weken in een warme, zonnige plaats zou willen manifesteren, kan je dat hebben. Of als je wilt gaan wandelen in de sneeuw, kan je dat hebben.

Stel je intentie in. Plaats er meer vibrerende energie in; kom tot leven in de fantasie, en voel de werkelijkheid van de intentie. Je kunt dat zijn wat je wilt zijn. Omring jezelf met de energie van degenen die aangezet zijn, omdat dat jou dan werkelijk toestaat om houvast te krijgen aan je energie en tot leven te komen. Verhoog het energieniveau van je GQ: je Geluksquotiënt.

Welnu, je hebt enige ideeën die naar je gedachten komen. Laat ons deze ideeën nemen en hen tot leven zien komen. Laten we doen wat de meditatie genoemd wordt.

Neem, allereerst, de diepe ademteug welke alle cellen van het lichaam toestaat om tot leven te komen. Adem in, en adem uit. Adem in, en adem uit. Voel het ritme van de diepe ademhaling.

Sta jezelf toe om in je geestesoog een weide te zien, een zeer prachtige welige met gras begroeide weide waar er kleine gele, witte en paarse bloemen zijn, elke bloem in diens luister.

Kijk naar de horizon en zie hoe het lange gras groeit, wuivend in de wind. Je bent op een pad, en terwijl je voort op het pad gaat naar een heuvel toe, wandel je gemakkelijk naar boven naar de top van de heuvel, en vanaf daar kan je de vallei beneden zien. Het was een gemakkelijke klim, en nu zie je het gras en de bomen beneden je.

Zijn er ook vogels? Zijn er ook viervoetige dieren die naar jou omhoog kijken? Kijk nu naar de hemelen. Is er een wolk in de verte? Roep de wolk naar je toe. Weet dat het eraan komt, omdat je het geroepen hebt. Sta jezelf toe op de wolk te zijn, omlaag kijkend naar de grasachtige terp, omlaag kijkend naar de weide, omlaag kijkend naar de bloemen. Sta jezelf toe de gehele aanblik beneden in te drinken.

Weet dat je werkelijk de schepper bent van alles dat je ziet. Je schildert voor jezelf een zeer prachtige scène, en het komt tot leven. Je ziet de wind als het door de bomen heen blaast. Je ziet de wind als het rimpelingen in het gras maakt. Je ziet de vogels in hun vlucht. Vanuit jouw uitkijkpost op de wolk, aanschouw je alles dat je gemaakt hebt.

Sta jezelf dan toe om omhoog te kijken. Er is nu een uitkijkpost boven jou … waar je nu omlaag kijkt naar de wolk waar je op zat. Je bent nu Eén met de hemel, en word ondersteunt door de vibratie van de hemel. Terwijl je daar zit en alles aanschouwt dat je gecreëerd hebt, denk in je hoofd, wat is je liefste wens? Wat wil je zien? Wie wil je zien? Waar wil je zien? Hoe voelt het?

Vlieg naar dat wat je wilt. Sta jezelf de energie toe van moeiteloos te bewegen naar dat wat je verlangt. Voel jezelf in de omarming te zijn van dat wat je verlangt. Overal waar je gaat, opent alles zich voor jou. Wat wil je zien? Wat wil je zijn? Waar wil je zijn? Met wie wil je zijn? Wat ben je aan het doen? Doe je het alleen of met anderen? Hoe komt het voor jou tevoorschijn? Hoe voelt het aan?

Hoe voelt het te weten dat jij je werkelijkheid moment na moment creëert? Hoe voelt het aan om werkelijk in leven te zijn? Hoe voelt het aan om werkelijk creatief te zijn? Voelt het aan als muziek? Kan je de muziek in je hoofd horen, in je oren, in je gehele lichaam? Kan je het ritme van het leven voelen? kan je het ritme van het lied voelen?Ben jij de muziek van het leven? Ben je levend in die muziek? Komt je tot een besef van de Alheid van jou, de heelheid van jou, de vibratie van jou, met en zonder vorm? Sta jezelf toe om met je ware verlangen te zijn. [Pauze]

Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het aan? [Pauze]

Voel jezelf energiek in leven te zijn. Weet dat je werkelijk de energie die je bent stimuleert, tot leven komend in die energie. Weet dat je werkelijk creëert en bewust bent dat je aan het creëren bent. Pak je verlangen beet, en maak het manifest. Sta het toe zich recht voor jou uit te spelen. Je kunt het hebben. Het is van jou. [Pauze]

Je kunt het hebben. Het is van jou.

En wanneer je gereed bent, sta jezelf toe wederom gezeteld te zijn op de wolk, omlaag kijkend naar de weide, omlaag kijkend naar de grasachtige terp. Herinner je het gevoel van het verlangen. Weet dat je het werkelijk binnenin je capaciteit vasthoudt om het manifest te maken.

Word jezelf nu gewaar op de grasachtige terp te staan omlaag naar de weide kijkend. Voel jezelf door het lange gras lopen omlaag naar de weide. Strek je armen uit in je geestesoog en aanschouw alles dat je creëerde. Houd binnenin het hart de energie vast van wat je ervaren hebt.

En wanneer je gereed bent, sta je bewustzijn toe terug te komen naar waar je zit. Je hebt nu je GQ verhoogd: je Geluksquotiënt.

Zo zij het.

– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.oakbridge.org/articles.php