Jeshua “Het Bewustzijn van de Ingewijde” Januari 2016 / Judith Coates

Jeshua
“Het Bewustzijn van de Ingewijde”

Januari 2016 / Judith Coates

 Geliefde, jij bent de ingewijde, degene die begint, degene die zoekende is, degene die wilt vinden. Er is een bepaald gevoel van opwinding wat komt met het zijn van de ingewijde: je wilt alles kennen wat er te ervaren is in het leven.

Welnu, zoals wij heel vaak besproken hebben, is dit leven een verlenging van wat je hier en op andere planetaire lichamen ervaren hebt, want dit is niet je eerste levensspanne hier op heilige Moeder Aarde en het is niet je eerste levensspanne, zoals jullie een levensspanne in de expressie zouden karakteriseren.

Je hebt levensspannen op heilige Moeder Aarde gekend als de kleine wezens, als de grote wezens, alles dat jij je voor kunt stellen bezield te zijn – en onbezield — en je hebt ook andere planetaire lichamen in andere sterren constellaties ervaren, omdat je wilde weten, “Waar kan ik naartoe gaan? Hoe kan ik zijn? Hoe zal ik me voelen? Wat voor vragen zal ik aan mezelf stellen, en als er anderen zijn, wat zal ik van hen vragen?”

Dus ben je ertoe gekomen wat je zou zien een lange reis te zijn. Je hebt voor jezelf vele ervaringen ontworpen, en je blijft aan deze ervaringen toevoegen. Als degene die zoekende is, zit je met een weelde aan ervaringen van andere levensspannen – zoals jullie een bepaald segment van expressie noemen – andere levensspannen waar jullie geweest zijn in wat jullie nu zouden noemen onbekend terrein, en toch was het op dat moment bekend, omdat je het creëerde zoals je dit leven aan het creëren bent.

Je hebt ervaren en je hebt tot uitdrukking gebracht; dat is de natuur van het goddelijke, om altijd voorwaarts te gaan om al het goddelijke te ervaren en tot uitdrukking te brengen op iedere creatieve manier die jij je voor kunt stellen op wat voor tijdstip dan ook – en buiten de tijd. Welnu, dat is zeer moeilijk om te begrijpen als je binnenin dit paradigma werkt dat dus door de tijd geregeerd wordt. Maar in waarheid, heb je tijdloosheid gekend, waar je jezelf gewoon gekend hebt te zijn.

Er zijn tijden – als je de woordspeling excuseert – in dit leven wanneer je in meditatie bent, wanneer jij jezelf uit de tijd vandaan haalt, wanneer je bij jezelf kunt voelen niet langer geregeerd te worden door de tijd. Dan kom je terug naar deze ervaring en zie je dat er misschien vijfentwintig of dertig minuten verstreken zijn. Als je zeer gelukkig bent, misschien dat er een heel uur voorbij gegaan is, en je geen onderbreking gehad hebt welke je terugbracht. Gedurende die tijd was je tijdloos. Je kende de uitgebreidheid van slechts te zijn.

Dit is waarom ik vele keren tegen jullie zeg om alsjeblieft iedere dag enige tijd in stilte, in meditatie door te brengen, zelfs als het slechts voor vijf minuten is, omdat, als je een zeer diepe tevredenheid in de vijf minuten ervaart, je er tien of vijftien gaat willen hebben. En je zult zeer tot je verrassing ontdekken, dat je meer gedaan krijgt in die dag als dat je gedaan zou krijgen, als je rond ging haasten en niet de tien of vijftien minuten zou nemen. (glimlach)

Jullie zijn de makers van de tijd. Jullie zijn degenen die het voort plaatsten. Jullie zijn degenen die het uitgebreid hebben. Jullie zijn degenen die het van tijd tot tijd samentrekken. Jullie zijn degenen die in het voertuig gaan met slechts tien minuten om naar een plaats te gaan welke twintig minuten gaat vereisen om daar te komen, en jullie komen daar in tien minuten. En jullie vragen je af, “Hoe is dat gebeurt?” De volgende keer dat dit voor jou gebeurt, stop en denk na en besef – maak het echt in je bewustzijn – dat jij de schepper van de tijd bent.

Op een dag wanneer je vindt dat je teveel dingen om te doen hebt in die dag en dat er geen manier is dat je denkt dat je alles erin gaat passen, stop dan voor een moment, haal adem, en breidt de tijd uit zodat je alles soepel gedaan zult krijgen zonder het gevoel van spanning, het gevoel dat je overal moet rennen. Je kent het gevoel van tien dingen tegelijkertijd aan je hoofd te hebben, en dat je negen van hen vergeet. Soms lach je erover als jij je zelfs maar eentje van hen herinnert.

De ingewijde is zoekende naar, zoekende naar betekenis, wil de betekenis van het leven weten. “Waarom ben ik hier? Wie ben ik?” Wanneer de ingewijde tot het bewustzijn komt van te beseffen dat het antwoord op alles Liefde is, is er groot gelach, een grote opluchting, een grote vrijheid.

De wereld zegt dat, “Er zoveel is dat jullie moeten doen. Je moet dit weten; je moet dat weten. Je moet hier zijn; je moet daar zijn. En je moet het allemaal gisteren gedaan hebben.” En toch weet je dat het antwoord is om in vrede te zijn. Alles – jullie hebben dit ervaren – alles zal in diens eigen timing gedaan worden. Zelfs als er niet genoeg tijd schijnt te zijn om dingen te doen, alles dat gedaan moet worden zal gedaan worden. En het is veel gemakkelijker als je het met Liefde doet.

Ongeacht wat je te doen hebt, als je het op een speelse manier benadert, wordt het veel gemakkelijker om te doen. Het mag dezelfde vraag zijn, misschien dezelfde mensen, misschien hetzelfde oude ritueel dat ondernomen moet worden, maar als je het op een nieuwe manier van ernaar te kijken benadert, op een manier die zegt, “Dit hoeft niet moeilijk te zijn; Ik ga een nieuwe manier uitproberen; Ik ga een nieuwe manier van mijn weg erdoorheen te glimlachen uitproberen,” is er een meest wonderbaarlijk iets wat er gebeurt.

Als je glimlachend door een dag heen gaat, vraagt men zich allereerst af, “Wat weet zij wat ik niet weet? Waarom glimlacht hij? Waarom heeft zij lief? Hoe kan hij er zo zeker van zijn dat hij vriendelijk tegen een ander persoon kan zijn en dat hij niet zonder vriendelijkheid komt te zitten?” Er zal altijd genoeg van zijn om te geven. Je hebt het voor jezelf ervaren dat hoe meer je geeft, hoe meer het aangevuld wordt, omdat het waarlijk door je heen stroomt.

Het bewustzijn van de ingewijde is een bewustzijn van zoeken en toch een bewustzijn van te weten dat hij/zij gevonden heeft. Het bewustzijn van de ingewijde zegt, “Ik wil weten. Ik wil het gemak van het leven ervaren. Ik wil ervaren wie ik werkelijk ben. Ik wil op dit speelterrein spelen dat soms aanvoelt alsof er overal gebroken glas ligt en dat het gevaarlijk zal zijn. En toch wil ik weten dat het gebroken glas zoals rubber is en mij geen pijn zal doen. Ik wil weten dat dit waarlijk een speelterrein is.”

Wanneer het bewustzijn van de ingewijde naar een bepaalde plaats van acceptatie komt, wetende dat er slechts één antwoord is op iedere vraag – Liefde – wordt de ingewijde de meester. Jij bent de meester. Je bent hier wederom gekomen om te spelen, om te ontdekken. Dat is alles dat er aan het gebeuren is. Je bent opnieuw dat aan het ontdekken wat je al gekend hebt. Je bent opnieuw aan het ontdekken dat het leven niet moeilijk hoeft te zijn. Je bent opnieuw aan het ontdekken dat er slechts één antwoord is, en het is zeer gemakkelijk: om in Liefde te zijn.

Terwijl jullie beginnen met wat jullie gedecreteerd hebben een Nieuw Jaar te zijn, ben bewust van het bewustzijn van de ingewijde wat jullie zijn: ernaar streven om nieuwe avonturen te kennen, nieuwe ervaringen in dit jaar. En de meester te erkennen die gevonden en zich herinnerd heeft, want waarlijk je bent beide, de ingewijde en de meester  – in Liefde.

Zo zij het.

– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.oakbridge.org/articles.php