Jeshua “De Uitgebreide Werkelijkheid” / December 2015 / Judith Coates

Jeshua
“De Uitgebreide Werkelijkheid”
December 2015 / Judith Coates

Geliefde, nu gaan we plezier hebben. We gaan over iets spreken dat geestuitbreidend is, iets dat ook het hart toe zal staan zich te openen en te resoneren. Wij gaan over iets spreken dat jullie wetenschappers, degenen die de Hemelen en de hemel bestuderen, uitgevonden hebben: het universum is aan het uitbreiden.

Bovendien, hebben zij de uiteenlopende galaxies in het Universum bestudeerd, en zij ontdekken dat de galaxies niet in één positie blijven, maar dat zij bewegen en uitbreiden zoals het gehele Universum aan het uitbreiden is. Verder, hebben zij manieren ontdekt om te peilen hoeveel de uiteenlopende galaxies bewegen.

Welnu, voor het merendeel, zijn jullie, precies hier, zeer druk in jullie eigen gebied. Jullie geven niet al te veel gedachten aan wat er daarbuiten is, zelfs aan wat er met de schitterende ster gebeurt in jullie galaxy. Stop voor een moment en denk na over hoe wonderbaarlijk het is dat jullie hier zijn als een punt van Intelligentie en wat jullie over jullie ster weten. Jullie weten dat jullie ster er één onder velen is in wat genoemd wordt de Melkweg Galaxy, de galaxy waar jullie zijn. Denk na over hoe geweldig dit is, dat jullie precies hier een punt van Intelligentie zijn, doch op ieder moment kunnen jullie je begrip uitbreiden om te weten dat jullie Zon een schitterende ster is; niet de helderste in de Melkweg, maar het dient een goed doel. Het houdt jullie warm en staat de gewassen toe om te groeien. Het is één ster onder vele in jullie galaxy.

Denk na over hoe gigantisch dat is! Stop voor een moment en neem op wat dat betekent. Jullie hebben niet alleen een ster gecreëerd waaromheen jullie planeet roteert, maar alles verandert met de seizoenen als heilige Moeder Aarde omdraait terwijl Zij de Ster omcirkelt. Denk nu na over de andere planeten. Denk na over de andere sterren in deze galaxy, en herken dan dat deze galaxy niet de enige galaxy is. Hoe geweldig is dat! Vanuit één punt van Intelligentie, zoals jullie hier nu zijn, gebruik makend van wat genoemd wordt de verbeeldingskracht, nemen jullie in wat dit moet betekenen in slechts kleine omvangen.

Er zijn vele galaxies, en in iedere galaxy zijn er vele zonnen. Rondom de vele zonnen, daar zijn planeten die in hun orde ronddraaien. En hier zijn jullie. Jullie hebben het allemaal gecreëerd! Het is binnenin jullie werkelijkheid. Het is binnenin jullie werkelijkheid – kleine letter “w” – zoals wij erover spreken. Het is binnenin jullie Werkelijkheid – hoofdletter “W” – omdat het wederom komt vanuit de Bron van Werkelijkheid wat jullie zijn.

Welnu, dat is geweldig, nietwaar, om hier te zijn en na te denken over dat wat jullie kunnen creëren, dat wat jullie gecreëerd hebben, dat wat jullie zo ongeveer, misschien, kunnen beginnen een beetje te begrijpen?

Welnu, jullie wetenschappers hebben de galaxies bestudeerd omdat zij willen weten wat een galaxy is. Hoeveel sterren zijn er in galaxies? Zij hebben bedacht hoe dit uit te meten, hoe het te zien, hoe het te besturen. Omdat eerst, toen je de herder was (en dat was je) zittend in jouw veld je kudde ’s nachts in de gaten houdend, je de hemelen bestudeerde, en je de meest schitterende sterren kon zien. Je zag de seizoenen veranderen en je zag dat de posities van de sterren veranderden. Terwijl de tijd verder ging, wilde je meer weten. Daarom, vroeg je aan de broeders en zusters, “Maak voor mij enige middelen zodat ik een klein beetje verder kan kijken, een klein beetje duidelijker, een klein beetje meer van wat daarboven moet zijn.

Dus hebben jullie, mettertijd, allemaal samenwerkend de technologie voortgebracht zodat jullie nu kunnen zien, hier staand op heilige Moeder Aarde, wat daarbuiten is bijna zo ver als jullie je voor kunnen stellen. Toen zeiden jullie, “Hoe zou het zijn om daarbuiten te zijn tussen sommige van deze sterrenformaties?” en dus hebben jullie een gemechaniseerd wezen uitgestuurd, zulks als waar jullie science fiction over vertelt. En, tussen haakjes, waar komt jullie science fiction vandaan? Het komt van jullie. Het komt vanuit jullie verbeeldingskracht van één stap verder naar buiten te stappen en te zeggen, ‘Wat als….?”

Jullie wetenschappers weten, omdat zij de beweging van de galaxies zelf kunnen meten – niet slechts alleen maar de sterren, maar ook de galaxies zelf – en zij voorspellen dat als alles op diens schema blijft, dat in drie tot vier miljard jaren de Andromeda Galaxy de Melkweg Galaxy gaat doorkruisen. Dat gaat een behoorlijke show worden!

Het is voorspeld dat binnen drie tot vier miljard jaren – dichter bij vier miljard jaren – zij elkaar gaan doorkruisen, en binnen zes miljard jaren zullen de galaxies vermengen als één, alle sterformaties en alle planeten die om hen heen roteren in/naar een nieuwe koers brengend vanwege de zwaartekracht van de andere sterrensystemen en met de donkere materie die jullie wetenschappers nog moeten gaan begrijpen. De zwaartekracht gaat werkzaam zijn op de twee galaxies als zij elkaar doorkruisen.

Welnu, je zegt, “Wat heeft dat met mij te maken? Ik ga waarschijnlijk niet in de buurt zijn over zes miljard jaren of zelfs drie of vier miljard jaren. Ik kan me zelfs niet voorstellen hoe ver daarbuiten dat moet zijn.” Maar ik zeg nu tegen jullie, omdat alle tijd Nu is, gebeurt het precies nu. En dat wat jullie begrijpen dat jullie wetenschappers zeggen, is aan het gebeuren, en jullie Intelligentie is nu daar.

Jullie Intelligentie is precies daar in de Andromeda Galaxy alsook in de Melkweg Galaxy. Waarom? Omdat er slechts één toename van het creatieve Principe is. Er is slechts één Intelligentie – hoofdletter “I” – en dat zijn jullie. Welnu, voordat het afgescheiden ego in vervoering gebracht wordt en zegt, “Wel, ik kan het echt niet zijn; Ik ken de helft hier nog niet van,” kom met mij mee. Jullie zijn veel meer – dit is de boodschap – jullie zijn veel meer dan jullie van jezelf gedachte hebben te zijn. Jullie zijn niet afgescheiden van alle Intelligentie, en jullie zijn niet afgescheiden van wat toeschijnt te zijn miljarden van jaren weg. Daar zijn jullie op dit moment levend in de Andromeda Galaxy. Het is een uitbreidende gedachte.

In jullie volgende meditatie, zou ik jullie uit willen nodigen om tegen de Intelligentie van jullie te spreken welke jullie zijn op een lichaam in de Andromeda Galaxy en te zeggen, “Hé, ik hoor dat over een bepaalde hoeveelheid aan tijd ik jullie ga ontmoeten.” Omdat jullie dat doen. En omdat tijd altijd Nu is, kan het zelfs morgen zijn.

De openbaring die ik wil dat jullie uit deze boodschap halen is: hoe groots jullie zijn! Niet slechts het kleine vlekje stof dat jullie van jullie zelf zien te zijn, zich rondhaastend, proberend om ergens op tijd te komen, proberend om alle dingen gedaan te krijgen die er gedaan moeten worden. Jullie zijn veel meer dan dat. Jullie herkennen het niet, voor het merendeel, maar dat kunnen jullie. En jullie zullen niet alle circuits opblazen wanneer jullie in meditatie zitten en jullie ontvankelijkheid uitbreiden om meer van jullie zelf in te nemen.

Sommigen hebben gevraagd, “Als ik me echt aansluit bij Wie ik ben, en ik ben ergens anders ver, ver weg en in een sterrensysteem ver, ver weg, gaat dat dan beïnvloeden wat ik hier aan het doen ben?” Ja en nee.

Jullie zullen nog steeds in de ochtend wakker worden. Jullie zullen nog steeds het ontbijt eten, jullie zullen nog steeds jullie thee of koffie of mokka of melk of wat dan ook dringen. Jullie gaan nog steeds dat doen wat jullie voor de dag gepland hebben, tenzij, natuurlijk, het veranderd wordt. Jullie gaan nog steeds door met de routine uit te voeren, maar jullie gaan een nieuwe manier hebben van ernaar te kijken.

Wat jullie zullen zien is hoe geweldig de Intelligentie – hoofdletter “I” – moet zijn als dit alles gecreëerd werd, als dit alles bestaat, binnenin wat? Binnenin een piepkleine bubbel van werkelijkheid. Dat is hoe groots jullie zijn.

Jullie hebben een zeer specifieke focus op het lichaam, op de geest, op dat wat jullie denken dat jullie moeten doen om af te maken wat jullie voor de dag gepland hebben. Jullie hebben de meest miraculeuze focussende bekwaamheid om door te blijven gaan met doorgaan.

Jullie hebben voorbeelden op deze dag en in deze tijd van jullie vrienden, vrienden die jullie gekend hebben, die de focus op het lichaam losgelaten hebben, en zij zijn verhuisd naar wat jullie zouden noemen de andere zijde van de sluier. Wij hebben in eerdere tijden tegen jullie gesproken dat die sluier de gehele tijd steeds dunner aan het worden is, en er zal een tijd komen wanneer jullie in staat zullen zijn om een conversatie met hen te hebben. Jullie gaan in staat zijn om hen te voelen – dat zal eerst komen – en dan zullen jullie in staat zijn om hen te zien.

“Zal ik hen herkennen?” Ja, je zult hen herkennen. Er zal een energie aangaande hen zijn die je herkent, en er zal een liefdevol samenkomen zijn, een verwelkoming, omdat je hart naar hen hunkert.

Welnu, vraag ik jou, waarom hunkert je hart naar hen? Waarom wil je bepaalde geliefden weer zien? Omdat jullie werkelijk in Liefde bij elkaar aangesloten zijn. Jullie zijn één in de ruimte van Liefde. Daar zijn diegenen in je leven waar je zeer, zeer innig mee geweest bent, en je hebt van hen gehouden als waren zij je eigen wezen. En het is waar: zij zijn je eigen wezen. Je bent helemaal niet van hen afgescheiden, en je bent van niets of niemand afgescheiden waar je van gehouden hebt. Je hebt die Liefde altijd, ongeacht of het een persoon of een viervoeter is of ieder ander voorbeeld wat het hart toestaat zich te openen.

Jullie hebben focus, een zeer specifieke focus, en ik heb vele keren tegen jullie gesproken dat het een wonder is dat jullie de focus zo specifiek houden, door te zeggen, “Wel, dit ben ik. Ik ben hier. Deze zijn mijn vrienden. Deze zijn de muren, en dit is een huis,” enzovoorts, ondertussen alle Alheid, alle grootsheid waar wij net over gesproken hebben buitensluitend. En toch, in een moment kan je dat met een gedachte terugbrengen.

Het is een wonder wat jullie doen en, voor het merendeel, focussen jullie je niet op het wonder; jullie focussen je op wat gebrekkig zou kunnen zijn, wat je gezegd zou kunnen hebben dat beter gezegd zou kunnen zijn, wat je gedaan zou moeten hebben, waar je naartoe gegaan zou moeten zijn, enzovoort. Jullie focus op alle dingen die niet helemaal perfect schijnen te zijn, je in te spannen hen perfect te maken, en in waarheid, zijn zij dat al.

Het neemt alleen de verandering van de focus waar wij vele keren over gesproken hebben, de verandering van focus om naar het hart terug te komen, terug naar de plaats welke weet. NIET het verstand. Het verstand houdt ervan om te spelen en je op grote avontuurlijke tochten, reizen, andere plaatsen te sturen, naar het punt waar je zegt, “Houd hiermee op! Ik ben moe.”

Dan spreekt het hart. En wat zegt het hart? Het hart spreekt oprecht. Het spreekt over Liefde. Het zegt dat je geliefd bent. Alles dat je ooit dacht dat je deed, wat anderen gedaan mogen hebben, gebeurde niet echt. “WOW! Hoe kan je dat zeggen? Het gebeurde echt niet?”

Omdat het echt niet gebeurde. Het gebeurde in je gedachten. Je verzon het. En het prachtige gedeelte ervan is, als je het verzonnen hebt, dat je het dan veranderen kunt. Je kunt op ieder tijdstip teruggaan – hoor dit goed – je kunt op ieder tijdstip teruggaan en je geschiedenis herschrijven. Je kunt teruggaan en dat wat je gezegd hebt veranderen, dat wat zij zeiden, dat wat in je geheugen schijnt te zijn – “Dit is wat ik denk dat zij zeiden; dit is wat ik denk dat zij deden; maar weet je, dat is allemaal in het verleden. Ik kan dat veranderen.” En dat kan je.

Deze zijn niet slechts bloemrijke woorden. Dit is de Waarheid van je wezen. Jij bent de schepper, precies hier in dit punt van focus. Jij creëert dat wat je ervaart. Jij interpreteert dat wat je ervaart, en vaak is je interpretatie onjuist. Je kunt het achter je laten.

Er is een zeer bekend gezegde dat jullie in jullie heilige boek hebben, waar ik tegen Satan zei, “Gaat u achter mij! Ik heb het gehad met jou. Ga achter mij. Dat is het verleden. Ik wandel verder.” Het was niet zozeer dat Satan achter mij moest gaan, maar dat ik wegliep van de mogelijkheid dat er iets verkeerd zou kunnen zijn.

Niets is ooit verkeerd. Niemand doet of zegt ooit iets verkeerds tegen jou. Maar jij interpreteert het alsof zij dat doen. En heel vaak vanwege vroegere overtuigingen, zeg je, “Wel, dat was niet zo goed. Ik vind dat niet leuk.” Of je zegt, “Hé, dat is echt goed. Ik wil daar meer van!” het komt allemaal neer op de interpretatie, en dat kan variëren, niet alleen van levensspanne naar levensspanne, maar zelfs van dag naar dag als tot hoe je iets ziet. Iets kan gebeuren, en op een dag zal je zeggen, “Oh, jee, ik wens dat het niet gebeurd was. Ik vind dat echt niet leuk.” Maar de volgende dag zeg je, ‘Oh, wel, dat is hoe dat ertussen past. Oké.” En dan maakt het meer zin.

Jij bent een machtige schepper. Dat is het punt dat ik maak. Jij bent machtiger dan dat jij jezelf ooit her/erkend hebt om te zijn. Je denkt dat je een afgescheiden punt van Intelligentie bent, afgescheiden van al het andere, maar dat ben je niet. Jij bent de Intelligentie van het Universum. Je hebt dat horen zeggen, maar wat betekent het? Jij bent de Intelligentie die her/erkend dat je groter bent dan wat je ooit van jezelf gedacht hebt te zijn.

Oké. Jullie Andromeda Galaxy is op een collisie koers met de Melkweg Galaxy. “Wow! Maar wat heeft dat met mij te maken?” Alles! Alles. Het heeft te maken met alles dat je bent, omdat het duidelijk naar jouw her/erkenning brengt de macht die je moet zijn om te creëren en om te her/erkennen dat er iets dergelijks zou kunnen zijn als twee galaxies – en er zijn meer dan twee – en dat je welzeker de schepper bent van dat wat je in/naar je werkelijkheid brengt. Je bent welzeker de schepper van alles dat zich in je geest, in jouw werkelijkheid, afspeelt.

Welnu, zijn er andere werkelijkheden die niet de mogelijkheid van botsende en vermengende galaxies ervaren? Natuurlijk. Er zijn andere werkelijkheden die niet in de verbeeldende kracht het idee van galaxies of sterren hebben. Er zijn andere werkelijkheden die stromen zoals vloeibaar kristal. Wij hebben op andere keren daarover gesproken, soms voelt dat een beetje anders dan wat jullie gemaakt hebben als het vlees en de beenderen van het lichaam, en toch heeft het Intelligentie. En het is net zozeer een aspect van Intelligentie als dat jullie zijn. Jullie hebben gekend, en zullen kennen, andere vormen van Intelligentie als wezens. Dat is waar deze boodschap helemaal over gaat. Het is om jullie geest uit te breiden naar de plaats waar het om verificatie vraagt van het hart: “Is dit waar?” En het hart zegt, “Ja, het is waar.”

Het is nu tijd dat jullie ontwaken jegens meer van Wat jullie zijn – niet alleen wie jullie zijn. Wij hebben op andere tijden gesproken over de uiteenlopende persoonlijkheden die jullie gespeeld hebben zoals jullie zouden zijn op het podium en jullie zijn in een bepaald geschreven stuk. Jullie zijn de uiteenlopende”Wie’s” geweest. Nu kijken jullie naar jullie creaties, wat jullie creëren, waar jullie mee spelen, als ideeën in het hoofd, en de macht die jullie hebben: de macht die jullie hebben om jezelf voorwaarts te plaatsen in/naar een aspect waar jullie je een tijd voor kunnen stellen vier miljard jaren vanaf nu wanneer de galaxies samenkomen. Jij bent/jullie zijn degenen die het script schrijven. Gaat het een grote botsing worden? Gaat het alles vernietigen dat ooit geweest is. Het zou kunnen. Waaschijnlijk niet. Liefde schrijft geen script precies zoals dat. Een versmelting van de twee is meer waarschijnlijk.

Speel daarmee in jullie volgende meditatie. Hoe zou het eruit zien om twee galaxies te zien, met miljoenen sterren, miljoenen zonnesystemen, die samenkomen? Wel, dat hangt ervan af, nietwaar? Als je een actiefilm wilt – Wow! Daar zou je een script hebben! Of als je een film wilt hebben waar alles in vrede en orde gebeurt, kan je dat hebben. En in waarheid, hoeven jullie niet te kiezen, omdat jullie het allemaal kunnen hebben. Jullie leven in een altijd-uitbreidende werkelijkheid.

Hoe geweldig uw kunst. Zo zij het.

– Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

http://www.oakbridge.org/articles.php