Jeshua “Channelen” / Juni 2015 / Judith Coates

Jeshua
“Channelen”
Juni 2015 / Judith Coates

Geliefde,
Velen in jullie wereld hebben gevraagd, “Wat is channelen?” Velen zijn er bang van geweest en hebben gezegd, “Channelen is je openstellen voor dingen die ik niet begrijp.” Die verklaring is zeer waar in de wereld; het ego ziet veel om te vrezen omdat het niet begrijpt, het Hele Zelf niet kan begrijpen. 
 
Channelen is je openstellen voor een groter besef van Wie je bent. In de Droom van het heilige Kind – wat is Wie je bent – trok je een denkbeeldige grens, een grens rondom het lichaam en rondom de persoonlijkheid die je van jezelf voelt te zijn, en hebt gezegd, “Dit is alles dat er voor mij is. Dit is wie ik ben” – vergetend dat jij degene was die de grens op de eerste plaats trok. Jij bent degene die de grens definieert, en door dat te doen, heb je een grens in de grote zee van Zijnheid getrokken, de grote zee van Zijnheid welke jij bent. Die grens bestaat nergens behalve in je eigen geest/gedachten en overtuiging.
Wanneer jij jezelf opent voor een groter besef, open jij jezelf voor de rest van de zee van Licht en Zijnheid. Je gaat gedurende een moment of twee voorbij de grens wanneer je in meditatie zit en je een uitgebreid gevoel van Zelf voelt. Je gaat voorbij de zelf-opgelegde grens die jij daar plaatste, en je tapt in op het grote deel van je Zelf. Er is niets buiten jou. Er is niets buiten jou. Er is niets om te vrezen. Alles dat je ervaart is in je bewustzijn, en jij bent het.

Dus, daarom, wanneer mensen in jullie wereld, die het channelen vreesden, zeggen, “Hoe kan je in het channelen geloven? Waarom zou je willen channelen of iemand willen zien channelen? Dat is je macht aan een ander wezen weggeven,” weet dan dat er niets aan de buitenzijde van jou is. Jij, als je waarneemt wat genoemd wordt channelen of jezelf toestaat om te “channelen”, stelt je open in het besef jegens je uitgebreide totale Zelf. Ik ben niet afgescheiden van jou. Hoewel ik tegen jou spreek als wat toeschijnt te zijn een andere individualiteit, ben ik niet van jou afgescheiden. Mijn leven is jouw leven en jouw leven is mijn leven. Je zou niet kunnen relateren met, begrijpen, inleven met mijn leven als het niet binnenin je bewustzijn als jouw Leven was. Wij zijn Eén. Met het channelen, wat er gebeurt, wat er zich voordoet, is een toestemming in/naar een uitgebreide geest. Het is een openstellen van een groter besef/bewustzijn. Het is een uitwisseling gelijkaardig aan wat bekend is in jullie wetenschappelijke cirkel als osmose, waar er moleculen zijn die door het membraan heen gaan. Dit is wat er gebeurt bij het channelen. Wanneer jij jezelf opent voor een groter besef, krijg je de moleculen stromende door het membraan van de grens die je rondom jezelf geplaatst hebt.

Je geeft niet je macht weg. Tamelijk het tegenovergestelde is waar; precies het omgekeerde is waar: je herverbindt je met je macht, hoewel je het eerst mag identificeren als zijnde een andere individuele energie. Je wordt je bewust van je grotere Zelf. Op geen enkele manier kan jij je macht weggeven. Jij bent de macht. Je kunt de macht ontkennen. Je kunt de macht van het totale zelf ontkennen door te zeggen dat, “Ik ben alleen wat er binnen deze grens is,” maar alles dat je doet in dat moment is je macht ontkennen. Je geeft het niet weg. Je kunt het niet weggeven. Het is Wie je bent, Jij bent die macht.

Dus wanneer anderen tegen je zeggen, “Wat is channelen?” kan je tegen hen zeggen, “Het is intappen op het grotere Zelf dat ik ben. Het is het delen van Liefde en wijsheid met andere individuen die ik waarneem individueel te zijn maar die niet afgescheiden van mij zijn.”

Als je informatie via gechannelde methodes ontvangt, sta hetzelfde onderscheidingsvermogen toe dat je zou gebruiken voor ontvangen informatie via leraren en vrienden die je de vorm van een lichaam ziet gebruiken. Vraag jezelf, “Is deze informatie in uitlijning met de Waarheid zoals ik het ken? Voelt het voor mij echt aan? Wat is mijn wetendheid?” Verblijvend in het Hart van jezelf, in vrede en stilte, luister naar de rustige, kleine Stem. Vraag om de verificatie en het begrip dat komt vanuit het perspectief van het gehele inzicht, het heilige inzicht.

Sta jezelf toe je Hogere Zelf te channelen, zoals het genoemd zou worden, want in bereidheid om na te denken, om een dialoog te hebben, om meer van je totale Zelf te channelen, ontwaak en herinner jij je het heilige Kind dat je bent.

Jij bent prachtig. Wanneer ik jou aanschouw, wanneer ik jou zie, aanschouw ik alleen je glans/straling. Jou werd verteld dat je een energiegebied bent, en dit is waar. Jij bent een schitterend energiegebied dat zich ver voorbij je voorstellingsvermogen uitbreidt. Je raakt ieder ander die op deze planeet loopt aan. Je raakt ieder ander aan in de verre Universums.

Denk niet dat je leven van weinig betekenis is. Denk niet dat jouw leven geen doel heeft. Jij bent een uitgebreid energiegebied, en jij beweegt je doorheen de denkbeeldige grens die de mensheid gedurende eonen aan tijd geaccepteerd heeft. Wanneer ik naar jou kijk, zie is niets anders dan jouw glans/straling. Jij bent prachtig.

Inderdaad, geliefde, jij bent een grote straal van Licht. Jij bent Licht en Liefde tot uitdrukking gebracht in de menselijke vorm in het lichaam, maar je bent veel meer dan dat. Jij bent veel meer dan het lichaam dat op de stoel zit en veel meer dan de persoonlijkheid waarmee jij je in deze ruimte en tijd identificeert.

Slechts een percentage van jou brengt zich op dit punt van focus tot uitdrukking, de persoonlijkheid in deze ruimte en tijd. Andere percentages van jou worden in andere dimensies tot uitdrukking gebracht, ook in andere ruimtes en andere tijden. Omdat jij je aldus nauw identificeert met dit brandpunt, voel je soms dat dit alles is dat er is. Maar zoals je ervaren hebt in het uitgebreide bewustzijn van de meditatie, kan jij je afstemmen op de andere percentages van het geheel en bewust worden van meer van je totale Zelf.

Speel met het communiceren met de andere percentages van jezelf die een andere dimensie ervaren, een andere tijd, een andere ruimte, en zie waar zij zijn. Wat zijn zij aan het doen? Hoe voelen zij zich? Kan je, in jouw liefde, met hen spreken en liefde voor hen tot uitdrukking brengen? Speel met het idee van jezelf in andere dimensies, en spreek met jezelf als jij je in andere tijden tot uitdrukking brengt. Er is geen afgescheidenheid, behalve als wat je zou zien in de tijdelijke beperking van het geloof. De communicatie kan op ieder moment gebeuren.

Ik kom vandaag om met jou te communiceren, maar ik kom niet alleen. Ik kan niet alleen komen, want het kind van God is Eén, en waar het ook is dat ik ben, ik kom met mijn broeders en zusters, diegenen van Liefde en Licht, en de kamer waar jij jezelf nu in gewaarwordt, als je het zult ontvangen, is vol met wezens die je zou kennen als vrienden en meesters, gidsen en engelen, vol van Liefde en Licht voor jou.

Gezegend is jouw Liefde en de Liefde van anderen die je na staan, meer na staan dan ademhalen. Ik ben gekomen om nu met jou te spreken omdat je mij opgeroepen hebt. Ik kom op wat voor tijdstip dan ook dat je stopt en pauzeert en je bewustzijn en aandacht naar mij wendt. En hetzelfde is waar voor de andere meesters en vrienden die in deze kamer aanwezig zijn. Wanneer het ook is dat je voor een moment stopt en een beroep op hen doet, zijn zij bij jou.

Diegenen die je waargenomen mag hebben als dat zij het lichaam neergelegd hebben en verder gingen, zijn in feite nergens naartoe gegaan. Zij zijn hier bij jou. Als er iemand is waarvoor je een verlies gevoeld hebt, iemand die van je weggegaan is, en je wilt met hen spreken, weet dat zij werkelijk nog steeds bij je zijn en dat je met hen kunt converseren.

Er is geen vervaldatum voorbij waar je geen contact mee kunt maken. Als er iets is dat je tot uitdrukking wenst te brengen tegen een moeder of een vader of een geliefde die weggegaan is, zelfs jaren geleden, zij zijn nog steeds bij jou, en je kunt met hen communiceren. Hetzelfde is waar voor diegenen waar je over gelezen hebt en waarvan je voelde dat zij in jullie geschiedenis zijn, misschien een lange tijd geleden, en je wenst dat je een conversatie met hen zou kunnen hebben.

Geliefde, dat kan je – hetzelfde zoals je een conversatie met mij hebt. Zij zijn ook op ieder moment dat je aan hen denkt en met hen wilt praten aanwezig. Niemand is weg van jou. Er is niets buiten jou.

Dus als er iets is waarvan je wenst dat je het tegen iemand tot uitdrukking had gebracht en je voelt dat zij weg zijn, wend je in je meditatie naar hen. Stort je hart uit aan hen. Praat met hen en dan – net zo belangrijk – luister, omdat het mag zijn dat zij een boodschap voor je hebben. Stort je hart uit, spreek met hen alsof je hen in het lichaam zou kunnen zien, en dan luister. Omdat werkelijk het Kind van God Eén is, en er geen afscheiding is.

Er is een evolutie geweest in de bereidheid van de mensheid om de mogelijkheid/waarschijnlijke/werkelijkheid van het uitgebreide besef in overweging te nemen dat ik zal noemen het Hele Geheugen van God. Boeken werden geschreven, zoals het kleine boek dat ik schreef rondom de ommekeer van jullie vorige eeuw, genaamd “The Impersonal Life” – je mag met het boek bekend zijn – en dan dichter bij jullie tijdskader nu, “A Course in Miracles”, een ander boek dat ik geschreven heb. Ik heb gesproken door andere kanalen, en er zijn anderen geweest, zoals jullie zouden waarnemen, individualiteiten die tot uitdrukking gebracht hebben in de gechannelde vorm terwijl de evolutie van de mensheid vooruitging, in overeenstemming met wat de mensheid zou accepteren in bewustzijn. Eerst schenen de gechannelde wezens ten zeerste afgescheiden te zijn van degenen die het lichaam leenden, zoals in het geval van degene die gekend wordt als Ramtha en degene die gekend wordt als Mafu, die volledig-belichaamd doorkwamen, schijnbaar zeer veel een individuele persoonlijkheid.

Een deel van de evolutie van de uitbreiding van het bewustzijn van de mensheid is geweest om te begrijpen dat er een kanaal kon zijn, een voertuig voor informatie vanuit wat toescheen te zijn een andere dimensie. Terwijl dit vorderde, is er een verfijning geweest in het channelingsproces zelf, naar de plaats waar jullie nu het bewuste channelen, de bewuste uitbreiding ervaren.

De sluier is bezig zeer, zeer dun te worden. Je hoeft niet langer de gechannelde energie waar te nemen als zijnde iets afgescheiden van jou en iets misschien boven jou, iets niet als jou, en te zeggen, “Wel, waar komt deze wijsheid vandaan? Het is duidelijk dat deze persoon die gechanneld doorkomt in het volledige-lichaam afgescheiden is van mij en dergelijke grote wijsheid heeft om met mij te delen. Hoe gezegend ik ben om in staat te zijn deze informatie te ontvangen.” Maar je bent nu bereid om het te weten – en je bent nu gereed om dit te horen – dat ik Eén ben met jou. Je ervaart een uitbreiding, een loslating van het beperkte geloof van wat de Werkelijkheid is.

Weet dat ik bij jou ben als je deze woorden leest. De sluier die je waargenomen hebt om ons te scheiden is zeer, zeer dun. De evolutie van bereidheid komt zeer snel naar een plaats nu waar je bewuste communicatie met mij en met andere meesters zult ervaren, met anderen waarvan je voelt dat zij het lichaam neergelegd hebben en weggegaan zijn. Dit maakt deel uit van de evolutie van het besef van je totale Zelf. Het is iets waar je om gebeden hebt, waar je om gevraagd hebt, en het is iets dat nu op dit vlak gemanifesteerd wordt.

Zie, ik ben altijd bij je. Toen ik dat schijnbaar zo lang geleden zei, meende ik het letterlijk. Geliefde, ik ben altijd bij je.

Waarlijk, het Kind van God is Eén.

Jeshua ben Joseph (Jezus)
in expressie via Judith

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/