Er Is Niets Veranderd Een gesprek van Jezus, die zich Raj noemt, met Paul.

Er Is Niets Veranderd

Een gesprek van Jezus, die zich Raj noemt, met Paul.

15 mei 2020

Raj: Goedemorgen, Paul.

Paul: Goedemorgen. Het lijkt erop dat in mijn bewuste ervaring de inspiratie ontbreekt. Ik ben me ervan bewust dat “Liefde inspireert, verlicht, leidt en de weg wijst,” maar hoe kom ik bij dat eerste stadium van inspiratie? Wat maakt de beweging vrij?

Raj: Als je je niet laat afleiden door gedachten, en als je het eenvoudig houdt, dan zal het eerste woord van die zin je opvallen: Liefde! Je moet de verschuiving maken van boosheid en frustratie naar actieve zorgzaamheid. Je hebt een oogmerk nodig voor je genegenheid.

De inspiratie is er. Die is altijd aanwezig. En die is altijd inspirerend, verlichtend, leidend en wijst de weg. Vervuld zijn van eigenbelang en verdediging verdringen en blokkeren altijd de inspiratie omdat ze een wilsdaad zijn!

“Mijn wil geschiedde” zal altijd “Uw wil geschiedde” tenietdoen, omdat het in beide gevallen jouw Wil is, jij heilige Zoon van God, en de kracht van jouw Woord is maximaal, of het nu wijselijk wordt gebruikt of niet!

Of, omgekeerd, “UW wil geschiedde”, zal altijd “mijn wil geschiedde” tenietdoen, want ongeacht wat je kiest, de keuze is jouw Wil, jij heilige Zoon van God, en de keuze zal absoluut je ervaring beheersen!

Ontwaken is “de keuze opnieuw maken” om stem te geven aan de Stem namens de Waarheid — in plaats van de stem die je je inbeeldt als zijnde de “jouwe” . . . die de stem is van angst.

Wil je weten wat je niet wilt loslaten? Het is de ingebeelde stem van onafhankelijkheid — de jouwe! — en de wrok die je koestert is de boosheid over het opgeven van het “recht” om “te zeggen wat je denkt!”

Hoe durf je mij het zwijgen op te leggen!

Je zult bemerken, wanneer je het recente verleden onderzoekt, dat je het “verlangen” had om “eerlijk” te kunnen zijn en je klachten te kunnen uiten, om iedereen te laten weten hoe moeilijk het is geweest en wederzijdse ellende te delen — behalve dat het zich niet op die manier vertoont. In plaats daarvan toont het zich als een manier om “zinvol verbonden te zijn”, menselijkerwijs gesproken . . . niet eenzaam.

Jazeker, de wereldsituatie, de politieke situatie, en de radicale gedragsveranderingen die elke dag in de eigen gemeenschap nodig zijn . . . de beperkingen, het sociaal afstand houden, de maskers, de vreemdheid waarmee alles wordt gekleurd, is onvoorstelbaar moeilijk en veeleisend, het vereist de bewuste keuze voor vrede, de bewuste omarming van Liefde, en de ongelofelijk bewuste beoefening van je mond houden in plaats van “de vrijheid hebben je over te geven aan kritiek, veroordelingen, en beschuldigingen, en luidkeels gemene frustratie en beledigingen over de wereld uit te storten. 

Je moet in deze tijd meer dan wat ook bedenken dat wat je ook bent gaan geloven, er niets is veranderd! Het enige waarmee je geconfronteerd wordt is de aanwezigheid van God.

Je moet in deze tijd meer dan wat ook bedenken dat “Niets werkelijks kan worden bedreigd. Niets onwerkelijks bestaat”. Dat is niet veranderd!

Je moet in deze tijd meer dan wat ook bedenken dat “het uitgangspunt is dat God, Geest, het al in al is, en dat er geen andere macht of Denkgeest bestaat”. Dat is niet veranderd!

Meer dan wat ook moet je bedenken dat “Jouw denkgeest deel is van die van God. Jij bent heel heilig”. Dat is niet veranderd!

Wat de stem van angst je ook wil laten geloven, het ontbeert de zalving van de Waarheid omdat het het lichaam als uitgangspunt gebruikt voor al haar conclusies. Het ontbreken van Waarheid maakt dat jij gelooft dat “Wat werkelijk is kan worden bedreigd, omdat wat niet werkelijk is FEITELIJK BESTAAT“.

In afwezigheid van de Waarheid wordt jij ertoe gebracht te geloven dat jouw denkgeest in jouw lichaam zetelt in plaats van onscheidbaar te zijn van de Denkgeest van God. En in afwezigheid van die Waarheid, die niet is veranderd, rechtvaardigt het Woord dat jij onbewust geeft de onwetendheid . . . en verzuim je het Woord te geven dat stem geeft aan de Stem namens de Waarheid en de misperceptie corrigeert.

Bedenk dat: “De Stem van de Heilige Geest zo luid is als jouw bereidheid om te luisteren”. Dit is niet veranderd!

Bedenk dat: “Alleen omdat jij denkt dat je in je eentje een klein deel van je leven kunt runnen, of alleen bepaalde aspecten kan aanpakken, dat de leiding van de Heilige Geest wordt beperkt”. Dit is niet veranderd!

Bedenk dat: “Als je de Stem namens God niet kunt horen, jij verkiest niet te luisteren”. Dit is niet veranderd!

Bedenk eveneens dat: “Wat jij ziet een reflectie is van je denken. En je denken weerspiegelt jouw keuze van wat je wenst te zien”. Dat is niet veranderd!

Vergeet dit niet: jouw Woord — ongeacht wat je wilt geloven — beheerst absoluut jouw ervaring. Jou Woord — en niet plotselinge verstoringen van gedragspatronen op lokaal, nationaal, internationaal of politiek niveau — beheerst absoluut jouw ervaring.

De correctie van illusies is niet veranderd! Die is vandaag hetzelfde als zes maanden geleden. En hoe “onontkoombaar” de illusie ook is, ongeacht hoe overweldigend het zich aan je voordoet, “Niets werkelijks kan worden bedreigd. Niets onwerkelijks bestaat”. Dat is het uitgangspunt van de Cursus, en dat is het uitgangspunt van elke correctie. En dat is niet veranderd!

Wees waakzaam voor de informatie waarmee je jouw Woord voedt! Wees wijs in wat je toestaat jouw Woorden te informeren! Het beoefenen van het heilig ogenblik is een vereiste in deze tijd. Niet omdat het “onwerkelijke” zo “werkelijk” is, maar omdat de pogingen om jouw overtuigingen te voeden overweldigend gekleurd zijn door angst en niet de dingen in overweging nemen die niet zijn veranderd en de transformerende kracht hebben om de wereldwijde golven van emotie te kalmeren en het wereldomspannende bewijs ongedaan maakt dat het onwerkelijke werkelijk is. En elke student van Een Cursus in Wonderen kent het Antwoord.

Het is dit:

“De Heilige Geest is niets anders dan jouw eigen juist gerichte denkgeest”.

Kies ervoor.

Ongeacht hoeveel werk het mag lijken, kies ervoor!

Jij bent het Antwoord!

Rajpur

15 mei 2020

Kingston, Washington

Vertaling: P. Duivenvoorden

        Een Cursus in Wonderen bijeenkomst met Raj, Door de Northwest Foundation for Course in Miracles

Een organisatie zonder winstoogmerk. Alle rechten voorbehouden

PO Box 1490 / Kingston, WA 98346-1490 / USA
Telefoon: 360-638-0530
Fax: 360-881-0071

Website: http://www.nwffacim.org
E-Mail: paul@nwffacim.org

En op instructie van Raj zal dit materiaal nooit worden verkocht.