Emmanuel: Fundamenten van Ontwaken / door: Asil Toksal –

Emmanuel: Fundamenten van Ontwaken

Gechanneld door: Asil Toksal – 19 Maart 2023

Gegroet, mijn naam is Emmanuel. Om getuige te zijn van de transformatie van de mensheid, moet je eerst getuige zijn van je eigen transformatie.

Zoals elk moment een kans op transformatie biedt, zal elk moment kansen bieden die beladen zijn met uitdaging, obstructie, obstakels, tegenstellingen en paradoxen. Je zult zien dat in de dualiteit van de ervaring zelf juist de kans ligt om te transformeren, te evolueren, te realiseren, uit te breiden, het non-duale aspect van je bestaan te ontdekken. Het huidige moment is daarom een sleutelelement dat geobserveerd, begrepen en aanschouwd moet worden.

Toch bewegen de meeste mensen zich door de huidige momenten heen zonder dat hun bewustzijn actief is, zonder dat hun waarneming actief is. De huidige momenten worden het zoveelste voorbije moment dat moet worden opgeslagen in de vele onvolledige voorbije ervaringen die wachten om gezien, begrepen en gerealiseerd te worden; en al deze voorbije ervaringen, onvolledig, ongerealiseerd, blijven een bepaalde toekomst projecteren, bepaalde toekomstige momenten die je moet beleven en herbeleven, zodat je werkelijk kunt evolueren, zodat je kunt leren van het leven zelf.

De oplossing ligt dus niet in de toekomst, noch in het verleden. Het potentieel en de kracht van je transformatie ligt in het huidige moment. Maar om deze stilte, om dit huidige moment te activeren, moet je jezelf toestaan die ruimte te scheppen, de ruimte waarin alle aspecten van je wezen stilte vinden, rust, een mogelijkheid om in uit te breiden; een mogelijkheid om je bewustzijn in een observerende staat van zijn te brengen, een staat waarin je jezelf kunt zien, alle aspecten van je wezen.

Natuurlijk zul je eerst de drukke geest herkennen, de vele gedachten die nooit ophouden en voortdurend door elkaar heen gaan. Natuurlijk zul je het drukke hart opmerken, de vele emoties die schreeuwen om gehoord maar zelden gevoeld te worden. Natuurlijk zul je merken dat het lichaam luid genoeg is om je de boodschap van pijn te brengen, maar niet luid genoeg in het dagelijks leven, wanneer alle aspecten van verplichtingen en verbintenissen voorrang hebben gekregen op zelfzorg, de zorg voor deze fysieke vorm.

Daarom zullen de eerste momenten van stilte die je zult ervaren gevuld zijn met gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen, waaronder pijn. Velen van jullie zullen het opgeven en zeggen dat stilte niet voor jullie is, dat stilte voor een bepaald type mens is dat op magische wijze het stil zijn in momenten van stilte onder de knie heeft; dat het leven dat jullie geleefd hebben op de een of andere manier anders is dan het leven van hen die stilte hebben gevonden. Toch biedt het menselijke sjabloon, hoewel het veel diversiteit biedt, unieke en op elkaar afgestemde manieren van zijn die algemeen van toepassing zijn op alle mensen.

Je kunt en zult stilte vinden. Je kunt en zult aanwezigheid vinden. Je kunt en zult alles wat je bent observeren. Je kunt en zult beseffen en jezelf realiseren. Sta jezelf toe gedragen te worden door het momentum van deze groep, want in het energetisch veld dat door een groep individuen tot stand wordt gebracht, zal het vinden van dit moment van stilte met groter gemak verlopen. Gedachten zullen zakken, emoties zullen kalmeren, lichamelijke gewaarwordingen zullen verstillen, en dit kan inderdaad een kortstondige ervaring zijn en tijdelijk voor de tijd van dit gezamenlijke moment van stilte.

Maar weet dat zelfs het kleinste moment van stilte realisaties mogelijk maakt, een afstemming die vanuit je binnenste naar voren komt, die je de voltooiing van het verleden biedt en grotere mogelijkheden voor de toekomst. Een versterking van je afstemming, waardoor je kracht terugkomt in het moment van je bestaan, waardoor je de kracht krijgt die je altijd al in je had, waardoor je zelf het machtigste individu van je eigen leven wordt, waardoor je vrij, onafhankelijk, levend, liefdevol en gezond bent. Kwaliteiten die elk individu begrijpt, kwaliteiten die elk mens nastreeft. Luisteren naar de reis, luisteren naar de stem binnenin, de stem die zelden spreekt, de stem die geen oordeel heeft, de stem die altijd liefheeft; de stem van je ziel die je vooruitvoert, die je naar dit moment voert; een moment van expansie, van genezing, van afstemming, een moment van zelfrealisatie, een moment van verbinding.

Je bent hier om verbonden en geliefd te zijn. Je bent hier om te begrijpen dat eenheid in het bestaan zelfs in deze dualistische vorm kan voorkomen; dat je nooit alleen bent, en nooit bent geweest dat deze geïndividualiseerde vorm slechts een tijdelijke illusie is om een schouwspel van ervaringen te bieden. En met dit weten, kies je ervoor de stem te volgen die je hierheen heeft geleid? Bedankt voor het luisteren naar mijn woorden.

Ik zal nu enkele van jullie vragen beantwoorden:

Vraag #1:

Kunnen stilte en aanwezigheid echt bereikt worden tijdens het luisteren naar een geleide meditatie? Kan stilte binnenin werkelijk bestaan, ongeacht het lawaai buiten?”

Emmanuel:

Bepaalde externe factoren zullen het vinden van je weg naar stilte en aanwezigheid ondersteunen. In het begin zullen deze factoren noodzakelijk zijn. Bewust een stille omgeving kiezen is daarom een factor die je zal helpen, vooral in het begin. Luisteren naar bepaalde soorten frequenties of muziek zal de geest het soort afstemming en afleiding tot stilte bieden, zodat je dit pad in het begin gemakkelijker kunt bewandelen. Zoals je ziet, zijn dit de eerste stappen. Uiteindelijk zul je stilte en aanwezigheid naar eigen believen vinden. In elke omgeving, in elk geluidsniveau, in elk gevoel en elk niveau van intensiteit, ongeacht de omstandigheden, zul je je stilte en je afstemming vinden. Maar dit is een weg van oefening. Het is een weg van consequent jezelf toestaan dit niveau van stilte met groter gemak te vinden, waardoor het huidige moment het belangrijkste moment van je leven wordt. Dank u voor uw vraag.

Vraag #2:

Dank je, Emmanuel. Christina vraagt: “Ik voel dat wanneer ik in stilte ben, er zoveel gebeurt in en rond mij. Ik zou graag willen begrijpen wat er gebeurt in mijn energetische structuur, in mijn veld, wanneer ik in stilte en aanwezigheid ben; en wat ik uitstraal in de omgeving als gevolg van de stilte en aanwezigheid. Kunt u dat toelichten?”

Emmanuel:

Stilte stelt je in de eerste plaats in staat een dieper niveau van aanwezigheid te vinden. Er zal observatie ontstaan en de observatie zal leiden tot realisaties. Realisaties zullen leiden tot afstemming, de afstemming van je innerlijke en uiterlijke wereld. En waarlijk, er treden veranderingen op naarmate deze realisaties zich voltooien en naarmate het verleden dat je heden en je toekomst heeft gestuurd, zich bijstelt. Daarom kan een moment van stilte en aanwezigheid werkelijk invloed hebben op je onmiddellijke omgeving, op het heden en de toekomst. Een moment van ware stilte kan van invloed zijn op relaties, op je perspectief op jezelf en op de werkelijkheid, op je gezondheid en welzijn. Alle aspecten van je wezen zijn verbonden met dit moment van stilte. Dit is het potentieel dat in dit moment van stilte besloten ligt. Draag het goed uit, en je zult de voordelen en de veranderingen onmiddellijk zien optreden in je omgeving, in jezelf, en in alle relaties van jou. Dank je voor je vraag.

Vraag #3:

Hoe helpen uitzendingen als deze ons bij het verdiepen van onze stilte en aanwezigheid?

Emmanuel:

Het energetische veld dat tot stand komt draagt een bepaalde frequentie, een frequentie waarmee allen die luisteren verbonden zijn en gesynchroniseerd zijn. Een frequentie die ervoor zorgt dat de geest, het hart en het fysieke lichaam nog meer tot rust komen. Daarom ondersteunt het energetisch veld dat ontstaat het vinden van een diepere staat van stilte. Als gevolg van deze uitzendingen ontstaat een diepere staat van aanwezigheid, die je de gelegenheid geeft om de grote waarnemingen van je leven te doen, om de voltooiingen van het verleden te doen plaatsvinden, om realisaties in je wezen te doen ontstaan, te integreren in je bestaan en uit te breiden naar toekomstige momenten. Daarom zijn deze uitzendingen een specifiek soort ruimte, een energetische ruimte die is ingesteld voor ieder van jullie die transformatie en realisatie zoekt via het pad van stilte en aanwezigheid. Dank u voor uw vraag.

Vraag #4:

Als je een fysieke of mentale activiteit uitvoert die je in een zogenaamde flowstaat brengt, wordt dat dan beschouwd als in stilte en aanwezigheid zijn?

Emmanuel:

Je zult toestanden van stilte en aanwezigheid vinden in activiteiten, in gedachten en in emoties, maar begrijp dat dit slechts poorten zijn naar ware stilte en aanwezigheid, waarvoor alle aspecten van je wezen nodig zijn om die stilte te vinden. Geen activiteit, geen gedachte, geen emotie. De pure diepte van je ziel komt tevoorschijn uit die staat van zijn. Dit is ware stilte, maar gebruik de wegen die je naar een grotere staat van stilte brengen, een diepere staat van aanwezigheid, en ga door met het verkennen van nog diepere staten van stilte. Dank u voor uw vraag.

Vraag #5:

Ik ben acht jaar geleden op traumatische wijze van mijn zoon gescheiden. Hoe kom je op een plaats waar je kunt luisteren naar de stem van de ziel als je een trauma ervaart door gebeurtenissen op dat moment of door gebeurtenissen erna?

Emmanuel:

Traumatische ervaringen in het leven dragen een enorm potentieel en brandstof voor evolutie in zich. Op het moment van de ervaring zijn de emoties sterk, de gedachten onvoorstelbaar overweldigend, de lichamelijke gewaarwordingen mogelijk overstimulerend. Al deze ervaringen, die deel uitmaken van de menselijke vorm, kunnen worden vastgehouden en getransformeerd. Laat op het moment van de traumatische ervaring eerst je hele systeem zichzelf reguleren. Het trauma zelf is te vers, om verwerkt te worden; eerst moet het in beweging komen. De energie van het trauma zelf moet door je hele wezen bewegen, door de mentale constructie, door de emotionele en fysieke, door de energetische spirituele constructie. De energie van het trauma zal waarschijnlijk verstoringen veroorzaken in verschillende aspecten van je wezen, bestaande constructies afbreken en mogelijk schade toebrengen aan goed functionerende aspecten van je wezen. Dit is het moment waarop genezing werkelijk begint.

Je weg vinden door alle aspecten van je wezen die dit trauma heeft veroorzaakt – een onbalans, een verkeerde uitlijning, een dissonantie; of heeft aspecten van je wezen naar boven gebracht die een heling, een opruiming en een uitlijning uit het begraven verleden nodig hadden. Alle aspecten van je wezen zijn onderhevig aan verandering, zijn onderhevig aan genezing, zijn onderhevig aan afstemming. Wat je ook kunt doen na de momenten van een traumatische ervaring om een groter niveau van aanwezigheid en vrede te vinden, doe dat. Breng jezelf, je geest, je hart en je lichaam in deze staat van rust, in deze staat van stilte; en sta de energie en de aanwezigheid van deze stilte zelf, de energie van deze liefde voor de schepping toe om je te herscheppen, om je opnieuw uit te lijnen, om je te reconstrueren tot een nog groter mens, waar alle aspecten van het trauma zijn getransformeerd in realisatie, in versterking en een dieper niveau van aanwezigheid. De incidenten van het leven ruimen op, integreren en maken je uiteindelijk een sterker wezen. Dank je voor jouw vraag.

Vraag #6:

Dank je, Emmanuel. Jan vraagt: “Ik geloof dat nooit eerder van fysieke wezens is gevraagd om zo snel te veranderen. Bij het ontwikkelen van stilte en aanwezigheid moeten onze zenuwstelsels meer energieën en informatie verwerken. Kunt u manieren voorstellen om capaciteit in ons zenuwstelsel op te bouwen, zodat we de evolutie van licht in onszelf het beste aankunnen?”

Emmanuel:

Jouw observatie is correct. Mensen worden uitgedaagd om sneller te evolueren dan ze ooit hebben gedaan. Evolutie van hun bewustzijn vereist de evolutie van hun energetisch-spirituele constructie, de evolutie van hun fysieke, hun emotionele en hun mentale constructies, een grotere capaciteit om de toenemende energieën op dit aardse vlak vast te houden. Allemaal belangrijke aspecten van de evolutie van de mensheid. Consequent oefenen: de ruimte en tijd voor je bewustzijn om zich af te stemmen, om zich opnieuw af te stemmen, om te deconstrueren en te reconstrueren, om dienovereenkomstig te veranderen en te verschuiven, om een grotere capaciteit op te bouwen. Het voltooien van de onvolledige aspecten van het verleden zal een grotere capaciteit voortbrengen. Door een sterker gevoel van aanwezigheid in het moment zelf te ontwikkelen, zal jouw capaciteit toenemen. Jouw niveau van aanwezigheid zal een groter niveau van afstemming voortbrengen, en de afstemming zelf zal jouw capaciteit vergroten. Levenservaringen zullen gemakkelijker te ontvangen zijn, gemakkelijker te aanschouwen, gemakkelijker te ervaren, gemakkelijker te omarmen, naarmate je manieren hebt gevonden om jezelf en alle facetten van je wezen te omarmen. Je zult merken dat meditatie, natuur, ademhaling, gezondheidsgerichte praktijken, gezondheidsgerichte voeding, gezondheidsgerichte gedachten, ondersteunende en liefdevolle emoties, gezondheidsbewuste rust allemaal een noodzakelijk element zijn voor de reis voorwaarts.

Je zult vele wegen vinden naar meer capaciteit, naar genezing, transformatie en integratie van het verleden, en naar grotere niveaus van aanwezigheid. Het pad dat wij aanbieden is slechts één van de vele. Het is het pad waarvan wij hebben vastgesteld dat het het meest transformerende is in deze tijd van het bestaan van de mensheid. Daarom is het ons geschenk aan jullie allemaal om dit werk met gratie te ontvangen en jezelf toe te staan beïnvloed te worden, jezelf toe te staan je te realiseren en jezelf te realiseren, te transformeren en te evolueren en dit geschenk met gratie te ontvangen. Dank je voor jouw vraag.

Vraag #7:

Zijn er specifieke manieren waarop onze diepte van stilte en aanwezigheid verband houdt met ons vermogen om bewuste scheppers te worden? Zo ja, wilt u dan enige aanwijzingen geven over dit verband?

Emmanuel:

De diepte en de kwaliteit van jouw aanwezigheid bepalen de kracht die je op dat moment bezit. De kracht die je op dit moment bezit zal je de mogelijkheden bieden om de vele mogelijkheden van toekomstige momenten die zich voor je ontwikkelen aan te raken en te openen. Hoe minder de toekomst die zich ontvouwt gedreven wordt door het onvolledige verleden, hoe meer keuze je zult hebben. Jouw bewuste schepperschap zal een heel nieuw niveau van mogelijkheden hebben bereikt. Naarmate je je meer bewust bent geworden van wie je bent, van alle aspecten van het verleden die je hebt getransformeerd, van alle aspecten van de toekomst die niet langer door het verleden hoefden te worden herschapen, ben je je bewust geworden van wie je op dit moment bent. Je bent je bewust geworden van de kracht die je op dit moment bezit. Je perspectief is breder geworden dan het perspectief dat je vroeger had op jezelf, op anderen en op het leven zelf. Je bent bezig een bewuste schepper te worden. Bewust schepperschap begint in het moment zelf, in het huidige moment; in de afstemming, in de kracht, in de macht die je op dit moment in je wezen hebt. Dit is de verbinding van stilte en aanwezigheid met bewust schepperschap. Bedankt voor je vraag.

Vraag #8:

Het lijkt alsof actiewoorden als “proberen” contra-intuïtief zijn om in een staat van stilte en aanwezigheid te komen, maar hoe proberen we onze luidruchtige geest en onze luide emoties tot rust te brengen op een moment dat we in een staat van stilte en aanwezigheid willen komen?

Emmanuel:

Mijn aanbeveling aan jou is gewoon doorgaan met wat je al deed. Proberen’ ontstaat wanneer twijfel opkomt, de twijfel dat wat je doet niet werkt, of nooit zal werken, een angst die met deze twijfel gepaard gaat om de uitkomst van stilte en aanwezigheid te beïnvloeden. De aard van stilte en aanwezigheid is dat het een primordiale staat van zijn is. Alle wezens hebben toegang tot stilte en aanwezigheid. De vele lagen van je wezen hoeven alleen maar één voor één te zakken; gedachten en emoties en lichamelijke gewaarwordingen zullen verstillen totdat je die oorspronkelijke staat van je wezen bereikt. Het is slechts een consistentie, een verlangen om deze reis voort te zetten in de wetenschap dat het voor jou zal werken zoals het voor velen voor jou heeft gewerkt. Vertrouwen dat deze reis en dit pad ook voor jou een oplossing biedt. Er wordt van je gehouden, er wordt voor je gezorgd, en je wordt vastgehouden in elke poging van jou om een groter gevoel van stilte, aanwezigheid en afstemming te vinden. Onze inzet is om je te steunen zodra je ervoor gekozen hebt om jezelf te steunen. Terwijl je dit pad bewandelt, zullen wij met je meelopen. Dank je voor je vraag.

Vraagsteller:

Dank je, Emmanuel. Dank je voor jouw woorden.

Emmanuel:

Dank jullie voor het luisteren naar mijn woorden voor het ontvangen van dit perspectief, dit geschenk.

Begrijp dat de mensheid door een grote verandering gaat, een grote transformatie, aangezien dit hele aardse vlak in zichzelf verandert, waardoor de Aarde zelf verandert, waardoor alle levende wezens veranderen. Jij bent degene die ervoor kan kiezen om dit pad bewust te bewandelen, om je energie af te stemmen op de impulsen en de kracht van de kracht van verandering die door dit vlak beweegt. Laat die je dragen en laat je onderweg steunen. Zoek degenen die resoneren en afgestemd zijn op je wezen en steun degenen die om hulp en steun vragen. Samen zullen jullie grote kracht en liefde vinden op deze reis van evolutie. Dank jullie voor het ontvangen van dit werk.

Kanaal: Asil Toksal

Vertaling: wakkeremensen.org