Emmanuël – Afstemmen Op Versnelde Evolutie / Gechanneld doorAsil Toksal

Emmanuël – Afstemmen Op Versnelde Evolutie

Gechanneld door: Asil Toksal – 12 December 2022

Emmanuël: Gegroet. Mijn naam is Emmanuël.

Het evolutieproces dat de mensheid sinds haar ontstaan heeft ondergaan, bevindt zich momenteel in een proces van versnelling: Het grote aantal zielen dat dit menselijke vlak binnenkomt, de menselijke vorm ervaart, het menselijke bewustzijn informeert in zijn evolutie en rijpheid; elke ziel die opnieuw binnenkomt zal doordrenkt worden met de nieuwe gerijpte niveaus van bewustzijn.

Ieder mens die binnenkomt brengt zijn eigen lessen, zijn eigen ervaringen mee, uit deze en vele vorige levens. Het hoogtepunt van alle ervaringen draagt bij tot de bewustzijnsevolutie van de mensheid als collectief. Deze versnelling van de evolutie zal ervaringen voortbrengen die zelden voorkomen in het grotere collectief van de mensheid. Tijd, als een waargenomen lineair concept en dimensie, zal verschuiven naar een werkelijk subjectief ervaren werkelijkheid. Je zult merken dat bepaalde perioden van tijd zich met grote snelheid voortbewegen, en momenten van diepe aanwezigheid werkelijk vertragen tot nauwelijks enige beweging van tijd. En naar believen zal je waarneming de ervaring van tijd voor jou en degenen in je directe omgeving verbuigen.

Daarom kunnen collectieve ervaringen werkelijk worden verschoven naar een kortstondig toevluchtsoord, een kortstondige ervaring van betekenis. Net zoals deze ervaring, die voor jullie in een energetische container wordt vastgehouden, de veilige en expansieve aard moet bieden voor jullie bewustzijn om zich te ontvouwen, zodat jullie de non-duale aard van jullie bestaan kunnen ervaren, de collectieve aard van het menselijk bewustzijn, zonder af te zien van het geïndividualiseerde wezen dat jullie zijn, waarbij jullie de niet-materiële aspecten van jullie wezen ervaren en gewaarworden terwijl jullie in materiële vorm zijn, en getuige zijn van de dimensies die in deze menselijke vorm ervaarbaar zijn, en andere dimensies die alleen ervaren worden via de niet-materiële aspecten van jullie bewustzijn. Jullie breiden uit voorbij de standaardhandelingen die jullie kennen. Jullie leren inzien wat het betekent om mens te zijn, maar op een uitgebreide, geavanceerde manier.

Terwijl de standaard handelingen van het menselijk bestaan levenslange leerervaringen en oneindige complexiteit kunnen opleveren, is de tijd gekomen dat de mensheid deze uitgebreide en geavanceerde versie van zichzelf begrijpt en ervaart. Kun je het vermogen hebben om niet-materiële rijken, de waarschijnlijkheid van tijdlijnen, de waarschijnlijkheid van vele vorige levens en vele komende levens, allemaal tegelijk waar te nemen op dit moment in je wezen? Kun je jezelf toestaan de energieën van deze Aarde te ervaren en vast te houden, de energieën van je omgeving van dit aardse vlak en van de vele bestaansniveaus daarboven? En dit gevoel van verbinding, dit gevoel van verbondenheid – welke emoties, welke gedachten en ervaringen roept het op? Ben je in vrede, ervaar je de grotere kracht die in je is, intrinsiek van jou vanaf het begin? Ervaar je nieuwsgierigheid of bezorgdheid bij het vooruitzicht van de ontplooiing van het bezitten van deze kracht of van anderen om deze kracht te bezitten? Heb je troost en vertrouwen gevonden in je vermogen om een grotere kracht in je bestaan en anderen in hun bestaan te houden? Dit zijn vragen die niet met het verstand moeten worden beantwoord, maar vanuit een plaats van grotere afstemming binnenin.

Een innerlijk weten, een innerlijk vertrouwen zal in je opkomen naarmate je je vaker in deze staten van bestaan bevindt. Je verbinding met anderen, je vermogen om lief te hebben, je vermogen om te luisteren, getuige te zijn en alles wat in je omgeving opkomt vast te houden, zal toenemen: Je vermogen om anderen te zien in hun grootste licht en in hun grootste duisternis zal toenemen; je vermogen om getuige te zijn van dualiteit zoals die zich door dit bestaansvlak beweegt, zoals tijd en ruimte zich door deze fysieke vorm van jou bewegen, vanuit een plaats van non-dualiteit, waar je met gratie getuige van bent; je vermogen om deze aarde en haar bewustzijn te voelen terwijl ze evolueert, terwijl ze toeneemt in de uitdrukking van haar liefde, in de uitdrukking van haar energie; je band met het hele bestaan, voelbaar in deze menselijke vorm; een groter vertrouwen in het leven, een groter vertrouwen in het bestaan, waardoor je het leven vanuit een nieuw perspectief kunt zien, met een nieuwe lens van observatie. Jij bent de getuige en jij bent de schepper. Elke observatie wordt mede gecreëerd door jou en anderen die deze omstandigheid willen observeren. Een collectief besluit op momenten dat de mensheid zichzelf, de werkelijkheid en het bewustzijn probeert te begrijpen.

De veranderingen waarvan je getuige zult zijn in de menselijke samenleving, de veranderingen waarvan je getuige zult zijn in jezelf en in al je relaties zijn veranderingen die je met vertrouwen zult omarmen. En ongeacht de angsten die zullen opkomen, zijn de projecties van de geest van de ergste scenario’s, de projecties van de geest van de angst voor verlies, het verlies van liefde, het verlies van leven, slechts illusies. Hoewel angsten zelf een belangrijk doel dienen om te realiseren, zijn angsten in het moment van diepe aanwezigheid leraren die moeten worden waargenomen, erkend en gekoesterd voor het doel dat zij dienen. Zodra deze erkenning compleet is, zullen ze ophouden hun lessen te brengen, en zul je jezelf vinden in een uitgebreide staat van vertrouwen, van liefde, een meeslepend gevoel voorbij emoties, voorbij gewaarwordingen en voorbij gedachten: een uitgebreid gevoel van mens-zijn, van bewustzijn in menselijke vorm. Deze versnelling van groei, deze versnelling van evolutie, heb je voorbereid door vele levens en door vele eerdere ervaringen. En elke relatie in dit leven heeft gezorgd voor de lessen en de realisaties om jullie te ondersteunen bij het omarmen van de versnelde evolutie van het bewustzijn, bij het omarmen van de evolutie van de mensheid, bij het omarmen van jullie evolutie als mens en als ziel. Dank u voor het luisteren naar mijn woorden. Ik zal nu enkele van jullie vragen beantwoorden.

Vraag #1: “Afgelopen december werd ons in de uitzending voorgehouden dat ontwakende zielen een ‘kritisch aantal’, een ‘kritieke massa’ zullen bereiken met betrekking tot onze bewuste evolutie. Kunt u commentaar geven op het verband tussen kritieke massa, het overwinnen van karma, en versnelde ascensie? Dank u.”

Emmanuel: De menselijke geest wil graag begrijpen hoe, hoeveel, wanneer en of, maar de complexiteit van de bereidheid om te evolueren, om werkelijk aanwezig te zijn, om deze versnelde vorm van evolutie te omarmen, gaat het vermogen van de geest om volledig te bevatten te boven. Maar begrijp dat elk individu dat op een ontwakingsreis is en werkelijk bewust voor deze reis kiest, het potentieel dat in hem schuilt werkelijk omarmt, deel uitmaakt van de ondersteuning van het gehele collectief in dit evolutieproces.

Uitdagingen zullen met meer gemak worden aangegaan naarmate velen een bewust evolutieproces omarmen. Ervaringen in relaties zullen intenser worden, maar de relaties zelf zullen het ontwaken van de individuen dienen. Hoe het individu opereert, deze impulsen ervaart en ontvangt, zal het verschil maken in de ontwakingsreis van het individu en het ontwaken van de hele mensheid. De ontwakende zielen zelf zullen steun bieden aan anderen die soortgelijke ervaringen opdoen. Collectieve, gemeenschappen en infrastructuren zullen worden opgericht om het ontwakende individu te ondersteunen: ontwakende collectieven, ontwakende samenlevingen. Dit is een proces dat de hele mensheid ondergaat, een onvermijdelijke, consistente expansie van het bewustzijn van de mensheid. De “kritische massa” waar ik het eerder over had, gaat over het bewustzijn van het collectief van zichzelf en het bewust opereren via de geïndividualiseerde mensen. Bewuste keuzes zullen worden gemaakt, samen, ten voordele van de hele mensheid. Een begrip van impact, een begrip van diepe overweging, een begrip van de verbondenheid van het hele bestaan, zal deze beslissingen om op dit menselijke vlak, op deze Aarde, te opereren en te leven, voeden. Maar zelfs zonder de kritische massa kunnen individuen zelf beginnen bewuste beslissingen te nemen, en als groepen van individuen, als gemeenschappen, als collectieven. En jullie zullen deze beslissingen nemen met een grotere innerlijke afstemming. Je zult merken of je beslissingen zijn afgestemd, want elke uitdrukking draagt een werkingsfrequentie in zich. Dit is de kracht die jullie bezitten, en dit is de kracht die het collectief bezit wanneer het verenigd is, wanneer het samen is afgestemd. Dank u voor uw vraag.

Vraag #2: “In mijn healingpraktijk is het grootste obstakel vaak dat mensen moeten geloven dat ze inderdaad niet afgescheiden zijn. Leren vertrouwen dat het universum, dat heel onpersoonlijk lijkt, eigenlijk welwillend is, lijkt een reuzensprong. Mensen zijn bang om over te stappen op een hart-gecentreerde levensstijl. Hoe kan ik mijn cliënten in staat stellen de kracht van hun hart te zien en erop te vertrouwen dat ze inderdaad nooit alleen zijn?”

Emmanuel: Als je geconfronteerd wordt met angsten voor de toekomst, met de pijn van het moment, met de pijn van het verleden, is de enige optie die overblijft overgave. Vertrouwen is de enige echte optie om de kracht die in je zit werkelijk te omarmen. Het collectief maakt deel uit van jullie, en jullie zijn het collectief; toch mogen en kunnen jullie geïndividualiseerde ervaringen hebben, geïndividualiseerde gevoelens, gedachten en uitdrukkingen. Kun je, buiten deze individuele uitdrukking van jou, je kracht van binnenuit zien opkomen wanneer je meer vertrouwen uitstraalt, wanneer je jezelf toestaat te worden vastgehouden door de hele schepping? Je uitingen zijn niet verouderd; je emoties zijn nog steeds relevant, ondanks het vertrouwen dat je uitstraalt. Maar nu zullen je uitingen voortkomen uit een plaats van bewuste actie, bewuste afstemming en bewuste keuze; niet langer gekleurd door de angsten die je van binnen vasthoudt, niet langer gekleurd door de angsten van je voorouders en van vroegere ervaringen. Je wordt weer een volledige uitdrukking van jezelf, en een uitbreiding, een uitdrukking van het collectief; een uitbreiding, een uitdrukking van de hele schepping. Deze uitdrukking kan alleen worden vastgehouden met het vertrouwen in de hele schepping, het vertrouwen dat je deze liefde en deze kracht waard bent. Dank u voor uw vraag.

Vraag #3: “Hoe blijf ik, nu mijn eigen evolutieproces versnelt, verbonden en gerelateerd aan familie, romantische relaties en zakelijke collega’s die vastzitten in angst, weerstand en pijn?”

Emmanuel: Ieder individu zal rijpen op zijn eigen tijd, op zijn eigen voorwaarden van groei, op zijn eigen eisen van veiligheid en overgave. Jouw reis van evolutie, jouw reis van groei, zal niet worden beïnvloed door de keuzes die anderen hebben gemaakt voor hun reis, voor hun evolutie en voor hun expansie. Toch zul je merken dat de angsten van anderen je eigen angsten kunnen initiëren – diep verankerd maar op dit moment onderdrukt – gevoed door de onmiddellijke omgeving om je heen, en je bent getuige van de invloed van je onmiddellijke omgeving op jou. Je ziet en observeert hoe je zelf aan die angsten hebt vastgehouden. Je relateert, maar je drukt je niet langer uit vanuit deze plaats van angst. Je kiest een nieuw pad van aanwezigheid, een nieuw pad van expressie, en je keuzes, en de manier waarop je jezelf in de aanwezigheid van anderen houdt, zullen hen beïnvloeden, net zoals ze jou hebben beïnvloed. Zij zullen het grotere vertrouwen in jou zien opkomen en dat zal een groter vertrouwen in henzelf initiëren en katalyseren. Maar in het begin kunnen zij zich nog meer uitgedaagd voelen dan voorheen, en jouw aanwezigheid kan verband houden met de uitdaging die zij ervaren. Maar zelfs de projecties die zij op jou zullen hebben, zullen geleidelijk verdwijnen wanneer je je afstemming en je liefde voor hen en de hele schepping vasthoudt, je liefde voor hun evolutionaire reis, je liefde voor wie zij zijn in dit leven, op dit moment. Dank je voor je vraag.

Vraag #4: “Velen van ons zijn buitengewoon moe van dit lange evolutieproces, vooral in deze recente tijden van grote veranderingen, waarin alles zo intens en vaak schrijnend is. Er is een gevoel van ‘spirituele burn-out’. Hebben jullie adviezen om ons te ondersteunen in het spel van uithoudingsvermogen?”

Emmanuel: Wij raden je aan je te richten op de dingen die werkelijk je innerlijke afstemming, je innerlijke vrede voeden; de dingen die je hebt gekend die een positief effect op je hebben gehad, duurzaam. Eerst en vooral de natuur zelf, in haar ongerepte vorm. Weten en omarmen dat de natuur zich ontwikkelt zonder bewuste inspanning, maar zich op natuurlijke wijze uitbreidt in haar omgeving, op natuurlijke wijze evolueert; deze natuur ben jij en jij maakt deel uit van deze natuur. Als je jezelf toestaat je aan dit proces over te geven, hoef je niet langer je eigen energie te gebruiken, zodat je je kunt laten dragen door de evolutionaire golven die door dit vlak bewegen, zonder de interne weerstanden die je vasthoudt. Daarom zal alleen al het vinden van momenten van stilte je energie en vrede geven, je een toevluchtsoord geven waar je werkelijk alles kunt zijn wat je bent. Dit zijn mijn aanbevelingen voor diegenen die tegen of voor een bepaalde uitkomst vechten. Wat als je je werkelijk zou ontspannen in wat is, en jezelf zou toestaan om alles te observeren wat je kunt zien van wat is, jezelf zou toestaan om alle oordelen te zien die je hebt, alle energie die je uitstraalt om ‘wat is’ anders te maken? De eerste stap is te leren hoe je moet zijn, en in deze stap zul je geslaagd zijn wanneer het zijn je een groter niveau van energie verschaft dan het je onttrekt. Dank u voor uw vraag.

Vraag #5: “Hoe zullen, en kunnen, religie en geloofssystemen die een specifiek, en soms smal pad hebben gevolgd, zich aanpassen aan deze versnelde evolutie of zullen ze overbodig worden?”

Emmanuel: De mensheid zal met geloofssystemen blijven werken tot het einde van haar bestaan. Toch zullen de keuzes van wat je gelooft veranderen. Jullie percepties van ‘wat is’ en ‘wat kan zijn’ zullen zich uitbreiden. Daarom zullen bekrompen waarnemingskaders, bekrompen inzichten en structuren uit het verleden niet langer van toepassing zijn op de uitdijende geest, het uitdijende hart en de uitdijende ziel. De oorspronkelijke bedoeling van veel geloofssystemen zal nog steeds relevant zijn en veel mensen nog steeds richting, troost en vrede geven op hun reis. Maar begrijp dat de kracht altijd in jou zal liggen, en alle constructies en geloofssystemen die voortkomen uit kracht die niet in jou zit, zullen worden aangevochten door de ontwakende ziel, zullen worden aangevochten door de ontwakende geest en het ontwakende hart. Dank u voor uw vraag.

Vraag #6: “Kunt u spreken over het potentieel dat wij kunnen verschuiven naar de Nieuwe Aarde tijdlijn door onze eigen individuele vibratie te verhogen? Dank u.

Emmanuel: Vele tijdlijnen en waarschijnlijkheden bestaan tegelijkertijd, maar al jullie handelingen, al de manieren die jullie hebben begrepen om dit menselijk leven te bewandelen en jullie kracht in dit moment terug te winnen, zullen beïnvloeden welke van de oneindige tijdlijnen gevolgd zal worden. Toch staan de tijdlijnen zelf niet vast; het zijn slechts waarschijnlijkheden. De uitbreiding van het bewustzijn is aanzienlijk complexer dan de menselijke geest lineair kan bevatten. Daarom zal de aandacht in de eerste plaats uitgaan naar jezelf, naar je onmiddellijke invloed op anderen om je heen, naar je onmiddellijke invloed op de hele mensheid. Dit is de manier waarop jullie de hele mensheid zullen bijstaan om zich op te trekken in hun individuele kracht, en in de collectieve kracht die jullie bewust vasthouden. Een bijproduct van deze reis is een verhoogde frequentie van aanwezigheid, een verhoogde frequentie die wordt vastgehouden in de uitingen van je gedachten, je emoties en je handelingen. Deze verhoogde frequentie wordt door anderen gevoeld wanneer ze jouw woorden, emoties en uitdrukkingen aanraken. Jouw frequentie beïnvloedt de frequentie van anderen. Dank je voor je vraag.

Vraag #7: “Ik werk veel met het bewustzijn van Gaia’s water. Kun je alsjeblieft meer zeggen over hoe we kunnen werken met het bewustzijn van onze interne wateren om ons te helpen onze ascensie te versnellen? Dank u.”

Emmanuel: Het bewustzijn van het water is een uitbreiding van het bewustzijn van deze Aarde. Jullie zijn doordrenkt met dit waterbewustzijn. Het beweegt door jullie zoals water door alle levende wezens in fysieke vorm beweegt. Als je begrijpt dat je een vat bent van deze stroom van energie en levenskracht, als je jezelf toestaat werkelijk gezuiverd te worden door het water dat door je heen beweegt, als je bewust weet dat deze zuivering elke seconde van je werkelijkheid plaatsvindt, vindt er een natuurlijke en organische manier van reiniging en zuivering plaats. Toch kun je er bewust voor kiezen om het bewustzijn en de energie van het water werkelijk te omarmen en door je heen te laten stromen. Laat het bewust invloed hebben op alles wat je bent. Je zult zien hoe de kracht van deze energetische stroom die de aarde levert, uitgedrukt in de levenskracht van water, en bewust ontvangen via je menselijke vorm, een verschil zal maken in de manier waarop je leeft. Alle delen van je leven zullen doordrenkt zijn met een groter begrip van levenskracht en levendigheid. Net zoals in de natuur, wanneer water beweegt en energie stroomt, bloeit de natuur op in haar grote expressie van levendigheid. Dit ben jij, en jij hebt de mogelijkheid om jezelf en je directe omgeving zo vruchtbaar en levendig te maken als maar mogelijk is. Dat is jouw keuze en dat zal altijd zo blijven. Dank u voor uw vraag.

Vraag #8: “Wat zijn de neveneffecten van het ervaren van versnelde evolutie, en hoe kunnen we daar het beste doorheen navigeren?”

Emmanuel: Sommige van de neveneffecten die jullie zullen ervaren zijn veranderingen in de manier waarop jullie de werkelijkheid waarnemen, de manier waarop jullie relaties ervaren, de manier waarop jullie tijd ervaren. Sommige veranderingen zullen de uitbreiding zijn van gevoeligheden, van zintuigen die verder gaan dan de menselijke zintuigen die jullie kennen. Sommige veranderingen zullen een activering zijn van je zicht voorbij het zicht in menselijke vorm, het zicht op niet-materieel bestaan, het zicht op de waarschijnlijkheid van de toekomst, het zicht op het niet-bekende verleden. Al deze uitbreidende vermogens, al deze natuurlijke bijproducten van jullie evolutie kunnen de bestaande manieren van werken op de proef stellen. Maar sta jezelf in het moment van overweldiging toe om te rusten. Slaap zal je in staat stellen je perceptie van de werkelijkheid, je perceptie van jezelf en de perceptie die je hebt van deze zich ontvouwende vermogens, gaven en bijproducten van de evolutie bij te stellen. Accepteer ze als iets dat in je sluimerde en nu aan de oppervlakte komt en geactiveerd wordt. Omarm ze als een uitbreiding van wie je bent en je zult merken dat deze extra zintuigen, extra weten, extra waarneming, een uitbreiding zullen worden, een geschenk van wie je bent, een geschenk voor je leven en een geschenk voor allen om je heen. Velen zullen deze uitgebreide versies van zichzelf eerder ervaren dan anderen, en op verschillende manieren en in verschillende vormen. Dit is niet bedoeld als een evaluatie, een vergelijking of een wedstrijd, maar als een natuurlijke ontvouwing van hoe je jezelf en de hele mensheid kunt dienen door dat wat zich in je ontvouwt te omarmen, door de gaven te omarmen die vanaf het begin de jouwe zijn geweest. Dank u voor uw vraag.

Vragensteller: Dank je, Emmanuel. Dank u voor uw tijd en uw wijsheid en inzicht.

Emmanuel: Dank jullie voor het luisteren naar mijn woorden. Begrijp dat dit geboden perspectief bedoeld is om jullie te ondersteunen, bedoeld is om jullie in staat te stellen jullie werkelijkheid te zien met een groter potentieel, met een grotere mogelijkheid; dat elk woord, elk stukje informatie dat wordt gedeeld bedoeld is om jullie te bekrachtigen op jullie reis van evolutie.

Kanaal: Asil Toksal

Vertaling: wakkeremensen.org