Een Boodschap van Sananda: Willen jullie ascenderen?…….. / 1 mei 2015 / door Elizabeth Trutwin,

Een Boodschap van Sananda
De Andromedaanse Sterrenpoort activeren bij LakeLouise, Alberta,
1 mei 2015 / door Elizabeth Trutwin,
Vertaald uit het Engels door Henk Steur
Willen jullie ascenderen?
 Willen jullie vrij zijn?
Dan moeten jullie de Waarheid kennen.

Waarom ascendeert de Aarde nu? Eenvoudig. Zij wordt daartoe gedwongen. Degenen die in de toekomst leven met grote technische verworvenheden uit levens uit miljoenen jaren in de toekomst keken naar deze tijdlijn om de Aarde te vinden terwijl een derde deel van de Melkweg compleet was vernietigd. Er werd een plan gemaakt voor de Melkweg en de Aarde en ook voor de nabije sterren om hen weer te herstellen in hun oorspronkelijke pracht. Om deze enorme taak te verrichten moest de beschadigde tijdlijn hersteld worden en vermengd met de tijdlijnen van de toekomst.

Wat was de oorzaak van de schade? Het kleine groepje van donkere Cabal dat de Aarde leegroofde en in slavernij hield, pakte alle voordelen, ontwikkelde buitenaardse voertuigen en leerde om diep de ruimte in te gaan met straalaandrijving en energiesystemen die onbekend waren voor de mensheid in die tijd. Zij gingen door met ontginnen en slavernij op andere sterren en planeten. Zij werden niet tegengehouden. Nucleaire wapens, hun manier van controleren, vernietigden meer en meer van de Melkweg zoals dit gebeurde bij Niburu, met Maldek, de kristallen maan van de Aarde en het oppervlak van Mars, inclusief alle oceanen en rivieren.

Nucleaire oorlogen waren een zaak die door jullie hele geschiedenis van het zonnestelsel heen gebeurden. Een nucleaire ontploffing vernietigde Niburu en die werd herbouwd rondom zijn eigen zon. Het is zowel een sterrenschip, een moederschip dat 20 miljoen mensen bevat en het is ook een planeet.

Dit is een hard feit, en toch is het waar. Niburu bestond in het zonnestelsel Aurora dat 23 zonnen bevatte. Een nucleaire oorlog vernietigde Niburu. Met technologie die jullie voorstellingsvermogen te boven gaat werd er een moederschip gebouwd met twaalf verdiepingen en het bevat alle vormen uit de natuur, inclusief bergen, wouden, dieren. Elke plantenvorm en mineraal leven kan op Niburu gevonden worden.

Op Niburu bestaat de bemanning uit vele soorten die humanoïde zijn maar niet allemaal lijken zij op de aardse mensheid.

Negentig procent van de levensvormen in jullie zonnestelsel is humanoïde. Elk draagt zijn eigen menselijkheid door het delen van dezelfde genen. Sommigen zijn deels vrouw/man en deels paard, olifant, leeuw, slang, alligator, pterodactylus (een voorhistorische grote roofvogel. Henk), ibis, havik, lieveheersbeestje, bidsprinkhaan en vele, vele anderen. Er zijn 200.000 verschillende soorten menselijke hybriden in jullie zonnestelsel.

Er zijn daar vele verhalen over de Annunaki en de Nephilim van Niburu. Het werk van de student Zecheria Stichin wordt gebruikt om deze verhalen te bevestigen. Zijn onderzoek was goed. De meer recente verhalen zijn opgezet en worden toegeschreven aan hen. Hij overleed een paar jaar geleden en hij zou erg ontstemd zijn als hij zou weten dat zijn vertalingen op deze manier worden misbruikt om angst te scheppen voor degenen van Niburu.

Het aantal Annunaki dat hun volk onteerde was vier. Vier oorspronkelijke Annunaki onteerden de herinneringen van degenen op Aarde. Zij gingen weg en rekruteerden anderen uit alle rassen om hen te helpen bij hun duistere zaken.

Velen werden gerekruteerd vanuit de constellatie die Dracos heet. Dit was het thuis van de Drakenmensen, de Slangenmensen, de Alligatormensen, de Dinosaurusmensen en de Hagedismensen. Dit zijn degenen die nu en altijd de Cabal zijn geweest. Het aantal valse profeten is gegroeid. Waarom? Controle! In slavernij houden!

Als jullie blogs lezen die jullie overal kunnen vinden geloven jullie verzonnen verhalen omdat zij zo vaak zijn herhaald en jullie hen daarom als waarheid aannemen. Met deze benadering zullen jullie niet ascenderen. Jullie zullen achterblijven. Het einde van dit leven zal resulteren in de dood. Jullie zullen nooit meer op Aarde incarneren. De tijdlijnen worden vermengd en er zal niet langer meer een weg terug naar de Aarde zijn. Jullie begrijpen niet wat jullie niet begrijpen. Om de Opperste Waarheid te integreren moet men tijd doorbrengen in de natuur en het verenigde kwantumveld integreren. Verbind je met de natuur en de kosmos. Leg jullie verschillen en hulpmiddelen en apparatuur naast je neer en herinner je wie jullie zijn.

Maldek was een grote planeet tussen Jupiter en Mars. Het is wat jullie nu de Asteroïdengordel noemen waar Ceres en Vesta deel van uitmaken. Tijdens de nucleaire aanval op Maldek vuurden twee steden herhaaldelijk op elkaar en na drie dagen met nucleaire ontploffingen werd de kern van Maldek vernietigd. Het planeetraster explodeerde. Tijdens deze massieve vernietiging kwam de kracht van antimaterie naar buiten en blies ook het hele oppervlak van Mars als de God van de Wind weg!

Het water op Mars en de zeeën en rivieren werden door de gravitatiekracht in de omloop van de Aarde gestuwd en daar achtergelaten. Dit duurde van begin tot einde een jaar. De Maan die de kristallijnen tweede Maan van de Aarde was, werd uit het gravitatieveld van de Aarde gerukt.

Hetzelfde scenario deed zich op Aarde voor tijdens de Koude Oorlog. Op Maldek werd de eerste ontploffing veroorzaakt door een aardbeving die de computers beïnvloedde en waardoor de eerste raket werd afgevuurd. Toen die naar de vijand vloog besloot deze om ook hun voorraad wapens met atoomkoppen af te vuren. Hun computers hadden de raket ontdekt. Deze onbedachtzame oorlog duurde drie dagen voordat de biosfeer van deze massieve planeet compleet was vernietigd.

Tijdens de Koude Oorlog werd aan President Yeltsin gerapporteerd dat de Verenigde Staten een nucleair wapen hadden afgevuurd naar een Russisch doel. Hij geloofde zijn militaire gezaghebbers niet en vuurde niet terug voordat hij de rapporten had gecontroleerd. Zo dicht waren wij op Aarde bij een kernoorlog  en dit gebeurde in de laatste vijftig jaar vier á vijf maal.

Tijdens een andere cyclus van de Aarde werd het grote deel van Atlantis vernietigd, dit kwam door een kernraket die werd afgevuurd op de plasmazon van de Binnenaarde. Die brak het Grote Kristal in drie stukken en deze drie stukken liggen nog steeds op de bodem van de Atlantische Oceaan op de plaats die wij de Bermuda Driehoek noemen.

Dit gebroken kristal is er de oorzaak van dat Schepen en vliegtuigen van allerlei soort uit de koers raken omdat het magnetisme van hun geleide-systemen onklaar raakt en zij naar andere dimensies oversteken.

Al deze vernietiging die een derde van de Melkweg vernietigde kwam door kernoorlogen.

Ashtar zegt altijd: Geen kernwapens, Geen data, Geen flukes. Flukes is een Amerikaanse uitdrukking die betekent: toevalligheden of fouten. De Eerste Richtlijn onder de Universele Wetten stelt dat Buitenaardsen die naar de Aarde zijn teruggekeerd om die te herstellen en haar weer haar soevereiniteit te geven, alleen maar mogen ingrijpen in twee gevallen: 1) In geval van het gebruik van kernwapens om mensen te doden en 2) In het geval van een grote psychologische aanval waarvan 9/11 een voorbeeld is.

Vele vriendelijke Lichtwerkers hebben de fout gemaakt om te denken dat alle regeringen van de Aarde Cabal zijn en er geen een vertrouwd kan worden. Als dit zo zou zijn zouden wij niet met hen mee kunnen werken om te zoeken naar oplossingen.

Er zijn meer dan 1 miljoen walk-in-zielen die op Aarde leven en ook nog 60 miljoen galactische mensen. Zij werken samen en zijn allemaal volledig telepathisch, zoals alle Buitenaardsen zijn, zoals wij weten.

Zij werken in alle facetten van het leven en zijn strategisch geposteerd om de mensheid te dienen. Dit is een manier om de Eerste Richtlijn te omzeilen. Door mens te worden veranderen deze supermensen de matrix van binnenuit en toch hebben zij de beschikking over hun hele geheugen, hun volwassen talenten en tegelijkertijd leven zij een menselijk leven. Zij leven onder de eed van Boddhisatva. Zij hoeven niets terug voor gevaarlijke levens waarin zij slag leveren met de Cabal. Zo moet het aangepakt worden. Er is geen andere manier.

Er is geen andere manier dan de waarheid te onthullen aan de jongere zielen die op de planeet leven en die nog niet ontwikkeld genoeg zijn om te begrijpen.

Zij weten nog niet welke vragen zij kunnen stellen. Zij zitten zo zwaar onder de programmering dat zij makkelijk in de maling genomen kunnen worden. Deze Buitenaardsen die onder jullie op Aarde leven hebben alles opgeofferd om hier nu te zijn. Zij zijn hier om de planeet van de totale vernietiging te redden.

Met de ontploffing van de Trinity-atoombom in juli 1945 in Alamogordo, New Mexico begon de ontploffing van het fysieke Universum, inclusief de Aarde.

Op dit precieze moment werd de Aarde uit een vector van driedimensionale ruimte genomen en onder quarantaine geplaatst van de Natie van Andromeda. De hele Melkweg heeft sinds die tijd onder quarantaine gestaan. Andromeda is onze dichtstbijzijnde melkwegstelsel en is spiritueel verder ontwikkeld. Om het Universum te behoeden werd er een plan gemaakt om de Aarde terug te brengen naar haar koers naar Alcyone door middel van de fotonengordel. Als de Aarde door het Oog van An gaat, het centrum van de Orionnevel en weer teruggaat naar de Centrale Zon zullen er vanaf de Aarde 9 zonnen zichtbaar zijn.

Wij zijn momenteel in de 10e poort van de 6e zon nu de fotonengordel ons terugbrengt naar onze juiste plaats in de Melkweg.

Op 17 april 2015 was er een activering van de sterrenpoort van Lake Louise in Alberta, Canada. Deze sterrenpoort is een directe route naar Andromeda. Door het activeren van deze sterrenpoort wordt de quarantaine opgeheven zodat de Aarde onbezwaard kan doorgaan met haar ascensie.

De Aarde is feitelijk op slot en dit betekent dat alleen buitenaardse vaartuigen die minstens 15 miljoen jaren verder zijn ontwikkeld dan de huidige Aarde, toegang hebben om in en uit te gaan. Er zijn hier nog steeds soms minder ontwikkelde ET-vaartuigen en zij worden tegengehouden, niet in staat om te vertrekken en als de gebeurtenis die Disclosure wordt genoemd plaatsvindt zal er met hen worden afgerekend en worden zij naar een meer gepaste plaats gebracht.

Wat is een sterrenpoort? Een sterrenpoort is een doorgang. Elke planeet, zonnestelsel en melkwegstelsel, als voorbeeld, heeft zijn eigen weerklinkende energieën. Men moet door een sterrenpoort reizen om zich aan te passen aan de energieën aan de andere kant. Er zijn kunstmatige en natuurlijke sterrenpoorten. Kunstmatige sterrenpoorten lijken op degene die jullie in films hebben gezien. Een ronde structuur als een wegwijzer naar een andere plaats en de doorgang lijkt op het gaan door eiwitten. Zij schilderen dit af als water. Het is een plasmatype van energie. Enkele kunstmatige sterrenpoorten zijn de Ziggurat in Aqar Quf, de Ziggurat in Ur en de Irakese sterrenpoort bij Khorsabad.

Natuurlijke sterrenpoorten kunnen worden gevonden als meren op de top van bergen en vlakbij bergen. Er zijn natuurlijke sterrenpoorten bij het Titicacameer, de Lake Ram sterrenpoort aan de voet van de berg Hermon,de Soedanese sterrenpoortin de Murrah Mountains, het meer bovenop de berg Rainier, het meer op de top van de berg Kailas in Tibet en het meer Clarence King op de top van Mount Shasta.

Tijdens de activering van de Andromeda sterrenpoort werden aan Elizabeth instructies gegeven en was zij in staat om energie te channelen van verder dan de 6e zon van de Centrale Zon – door de Andromeda Sterrenpoort heen, naar de Binnenaarde.

Energie uit de Bron werd door de sterrenpoort heen ingebracht om te vermengen met de plasmazon in de Binnenaarde. Deze zeldzame magnetische lichtenergie werd in elke grotruimte, in elk portaal en elke sterrenpoort op Aarde geblazen om de frequentie op te vijzelen om de 10e Poort van de 6e zon binnen te gaan. In deze energie kan niets de gebeurtenis tegenhouden die disclosure wordt genoemd. Het is een plaats waar een punt aanwezig is waarop niet kan worden teruggekeerd. Toen deze activering plaatsvond werd het mogelijk voor de Cabal om te ontsnappen aan de hoeveelheden arrestaties en rechtszaken op Aarde en aan het Zonnetribunaal waarvan sommige op Dracos. De bijna vernietiging van dit Universum werd afgewend. Volgend op de activering liepen 4 Boeddhistische monniken naar de sterrenpoort om een zegening uit te spreken over het pas gecompleteerde energiewerk.

Zij deden dit met wierook en gebruikten speciale kristallen die zij in het ijs duwden dat de sterrenpoort bedekte. Deze kristallen zullen door de sterrenpoort gaan als het ijs smelt wanneer de zomer nadert.

Een week na de activering van de sterrenpoort naar Andromeda bij Lake Louise was er een aardbeving in de boeddhistische stad Kathmandu waarbij 6.300 mensen omkwamen. Dit was geen vergissing. Deze aardbeving was bedoeld als vergelding voor het activeren van de laatste stap voor disclosure.

Het verwijderen van de quarantaine betekent dat niets de vrede op Aarde kan tegenhouden. Dit was een laatste actie van degenen die niet langer meer aan de macht zijn en ook niet lang meer op deze wereld. Op de een of andere manier zullen zij nu vertrekken.

De Aarde wordt nu toegestaan om zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen zonder criminelen die de bedoeling hebben om haar te vernietigen.

Omdat dit een massale psychologische aanval was met niet alleen het verlies van een groot aantal levens maar ook een enorm verlies aan zeer oude boeddhistische tempels werd dit aangemerkt als een zaak waarbij de Buitenaardsen en hun technologie mochten komen om de mensen te assisteren bij de volgende stap om Goddelijk Bestuur naar de Aarde te brengen.

Dit betrof ook herstel na oorlogen, een Goddelijke Gouden Eeuw en een reformatie van alle gebieden van het leven, inclusief heling, financiën, technologie, energie, ontwikkeling, reizen en nog veel meer.

De frequentie van de Aarde is verhoogd en de evolutie gaat verder.

Binnenkort zullen er landingen zijn en de Lichtsteden en andere technologie zullen beschikbaar zijn om te helpen de Aarde te herstellen en de mensheid te brengen naar waarheid, recht, schoonheid en vrede.

Op 3 mei 2015 bij volle maan begint het Wesak Festival.

Het Wesak Festival in Tibet is een grote bijeenkomst van mensen en ET’s. Hoog in de bergen worden schepen gezien vanaf zonsopkomst tot zonsondergang tijdens de hele dag van viering. Dit is de viering van de Boeddha. Het is de Kalki Maitreya die terugkomt naar de Aarde. Deze Wesak markeert het begin van de eindtijd van deze cyclus. Dit is precies wat jullie zouden verwachten dat er zou gaan gebeuren tijdens een Paas Venster voor de gebeurtenis die jullie disclosure noemen.

Dit is Sananda door Elizabeth Trutwin.

© 2015 All Rights Reserved. http://CosmicAscension.org