Autobiografie van Jezus/Sananda / geplaatst 8 augustus 2016

jesus20sanandaAutobiografie van Jezus/Sananda
geplaatst 8 augustus 2016

Het doet ons plezier om u de Autobiografie en de Nieuwe Geschriften van Jezus/Sananda voor te stellen. Volgens de richtlijnen van Sananda zullen er geen uittreksels, geen omschrijving en geen overzicht komen van Zijn woorden.

Laat ons allemaal verantwoording nemen voor het behoud van de integriteit
van Sananda’s woorden, precies zoals Hij ze hier voor het eerst heeft gegeven.

Geautoriseerde vertaling in het Nederlands door Spiritueellezen.comJezus/Sananda – een Autobiografie via Kathryn E. May, 7 januari 2014, 8 PM, Los Angeles, CAIk wil u het verhaal vertellen van mijn leven als Jezus. Ik ben Sananda Kumara. Dit is mijn spirituele naam – de naam van mijn ziel. Toen ik naar de Aarde kwam, kreeg ik de naam Yeshua ben Joseph, maar zij die mij kenden toen ik jong was, noemden mij Emmanuel.

Ik zal u veel vertellen wat niet overeenkomt met het verhaal over mijn leven, zoals het verteld wordt in de Bijbel. Sommige van deze verbeteringen zijn uitgegeven in mijn Nieuwe Geschriften, die werden genoteerd door deze schrijfster, Kathryn. Zij heeft ermee ingestemd om deze berichten op te nemen en in de wereld te brengen, totdat ik in staat ben om persoonlijk naar u toe te komen. Sommige van de basisinformatie verschijnt ook in haar boek ‘Who needs Light?’. Hoe dan ook, ik zal nu het verhaal voltooien, door het schrijven van mijn eigen biografie.

Ik doe dit niet omdat het voor mij belangrijk is dat de mensen mij al dan niet kennen, maar vanwege de gevolgen die het heeft voor mijn onderricht. Ik wil wel enige juistheid en helderheid brengen over de boodschap die ik naar Planeet Aarde wilde brengen en het lijkt erop, dat dit de juiste tijd is daarvoor.

Ik zal trachten u een beeld te geven van de basiselementen in mijn leven en ik zal kort ingaan op mijn diepgaande overtuigingen, die veel eenvoudiger en rechtlijniger zijn dan de verhalen in de Bijbel u willen laten geloven. Ik kwam om te vertellen over mijn liefde voor God, over de wonderen van Gods Schepping en om u te leren dat de Liefde het enige belangrijke is in het leven – meer niet.

Ik werd geboren uit mijn moeder, Maria, in het voorjaar (niet op 25 december). Het is waar dat zij een jonge vrouw was en dat zij van de Aartsengel Gabriëlla te horen kreeg dat zij een kind zou krijgen, dat rechtstreeks door God gezonden was. De energie van Opperste Schepper was de bron voor de vorming van het menselijke lichaam, dat geschapen werd in mijn moeders schoot, dus het is waar dat het kinderlichaam niet verwekt werd op de gebruikelijke manier. Jozef, die de echte vader werd van het kind dat ik hier zou worden, was een goede man met een sterk Geloof en hij aanvaardde de verantwoording voor de zorg voor mij en de kinderen die later nog in onze gezegende familie zouden komen.

Het is niet waar, dat ik geboren werd in een kribbe – of dat mijn ouders arm waren. Wij waren omringd door naaste familie en vrienden; wij leefden comfortabel en kregen een goede opleiding. Ik had een broer, James en een zuster, Martha. Later kwam er nog een jongere broer bij, die wij Simon noemden. Ik was ook omringd door neven en nichten, tantes en ooms die toezagen op onze groei en ons welzijn en die graag in ons gezelschap waren. Eén van mijn beste vrienden en schoolmaatje was Maria Magdalena, die vanaf onze vroegste jeugd de liefde van mijn leven was.

Nu dan, het is belangrijk voor ieder van u om deze informatie over mijn identiteit te kennen, omdat het u veel zal vertellen over de grote Liefde die God voelt voor de mensheid en het zal u een inkijkje geven in de werkwijze en de plannen van de Hemelse Schare.

De persoon en het leven die u heeft leren kennen als Jezus Christus was vooraf zorgvuldig gepland, met het vooruitzicht dat een dergelijk leven een enorme verandering zou brengen en hopelijk een nieuw begrip van Gods Ware Weg. Het was bedoeld om het bewustzijn te wekken van de bevolking van Planeet Aarde, die verwikkeld was in een gevecht tegen het Duister, bijna overweldigd door de golven van binnendringende Duisteren die telkens weer incarneerden en die het alleenrecht hadden over de macht en de rijkdom op de Planeet, zoals zij zijn blijven doen tot vorig jaar, toen de Galactische Raden eindelijk in staat waren om de mensheid op een meer directe wijze ter hulp te komen.

In de tijd dat ik kwam, 2000 jaren geleden, was het de bedoeling om een begin te maken met het Ascentie-proces, dat de Nieuwe Gouden Tijd zou inluiden. Wij wisten dat het een zware uitdaging zou zijn en wij wilden ons succes verzekeren, door het scheppen van een toestand die de kans op succes zo groot mogelijk zou maken. Er werd besloten dat ik zou incarneren als de ziel die zou samengaan met de baby Yeshua, maar dat het een te zware taak was voor één ziel om te volbrengen en dus werd voorgesteld dat we een krachtiger entiteit zouden scheppen, door de krachten te bundelen met nog een andere ziel, of misschien twee andere zielen, die zouden samenkomen om één te worden in dat leven.

Dit was de schepping die we overeenkwamen. Ik zou in het lichaam van Yeshua worden bijgestaan door mijn geliefde Broeder en mede-Sterrenzaad, degene die u kent als St. Germain – een oude ziel uit de lijn van Kumara’s, net als ik. Wij werden nog bijgestaan door degene die u kent als El Morya, wiens identiteit tot op heden nog niet volledig onthuld is. Wij voelden ons zo goed in onze Liefde en Vertrouwen in elkaar, dat wij heel zeker wisten dat wat het leven ons ook zou brengen, wij het tezamen zouden aankunnen. Ik zou de ‘leidende ziel’ zijn en zou de verantwoording dragen – en de persoon van Jezus zou bekend worden onder mijn naam. Het was een grote geruststelling voor mij om te weten dat ik zo gesteund zou worden.

Wij hoopten om Licht en Liefde te brengen aan iedereen. Het was ook gepland dat Maria Magdalena – die mijn levenslange partner en echtgenote zou zijn – geschapen zou worden uit onze drie tweelingvlammen, die het lichaam van Maria zouden delen. Onze intense liefde en aantrekking tot elkaar – als tweelingvlammen – zou het mogelijk maken om de sterkst mogelijke band te hebben en het voorzag in het evenwicht dat nodig was om een vrouwelijke partner te scheppen, die in kracht mijn gelijke was. Het was belangrijk voor Opperste Schepper – in overeenstemming met de Galactische Raden – dat de vrouwelijke energie ook volledig vertegenwoordigd was.

Moeder/Vader God, als de Scheppers van dit Melkwegstelsel, waren zeer nauw betrokken bij elke stap en zij overzagen dit Project, waarmee het Christusbewustzijn zou worden teruggebracht naar geliefde Moeder Aarde en haar lijdende mensheid. Dus u ziet, dat er geen toevalligheden of ongelukken waren bij het plannen van de gebeurtenissen, die zich zouden gaan ontvouwen op de planeet. Alles is zorgvuldig gepland, hoewel de vrije wil op de Aarde niet altijd een volmaakt te voorspellen uitvoering van onze plannen toestaat. In dit geval duurde het bijna 2000 jaren voordat ons zorgvuldig opgestelde plan tot bloei kon komen.

Mijn kindertijd en schooltijd waren een gelukkige tijd, een tijd van voorbereiding en groei, omdat ik gewend moest raken aan de ervaring van het bewonen van één lichaam met twee andere intelligenties, maar we voelden ons afgestemd op elkaar zoals we dat altijd hadden gedaan en Maria ervoer hetzelfde. Mijn herinnering aan mijn herkomst en mijn opdracht was in het begin niet volledig, maar werd helderder naarmate ik groeide. Ik leerde en reisde, maar keerde altijd terug naar mijn familie en mijn Maria.

Ik voelde zulk een Liefde voor mijn familie en voor mijn geliefde Maria, dat ons gezamenlijke einddoel volkomen helder was. Wij trouwden tijdens een vreugdevolle viering in de schoot van onze familie in Nazareth en we begonnen ons leven samen, volledig toegewijd aan het brengen van Licht en Waarheid in onze wereld.

Maria vergezelde mij op veel van mijn reizen naar andere steden en ons huis werd een ontmoetingsplaats om te praten. Ik zie mijzelf niet als leraar of onderwijzer. Ik deelde slechts de diepe Liefde die ik voelde voor God en de mensheid. Ik kende het diepe respect en de genegenheid van onze Opperste Schepper, onze Moeder/Vader God en de Verheven Meesters, die mijn vrienden en leraren waren geweest in de eonen voordat mijn reis als Jezus begon. Ik was er absoluut van overtuigd dat de voorstelling van God als een boze en straffende rechter, totaal fout was. Ik wist ook dat er geen hel, geen vuur en geen zwavel was – en geen Satan.

Ik wou de boodschap van liefde en vergeving brengen aan iedereen die ik ontmoette, maar al snel begon ik de intensiteit te voelen in de reactie van eenieder, die zich bevond in een positie van macht of invloed over anderen. Hun weerstand tegen mijn verhaal van Liefde was helder, vasthoudend en gebaseerd op de angst om iets te verliezen, dat zij niet konden loslaten. Deze negativiteit bleef niet beperkt tot de religieuze leiders van mijn eigen geloof, die hun beeld van een boze en wraakzuchtige God niet zo gemakkelijk wilden opgeven. Het ging over religieuze en filosofische grenzen heen en soms kwam het uit onverwachte bron.

Hoe meer ik mijn boodschap deelde, des te meer ging ik merken dat mensen in gelijk welke machtspositie er bang voor waren, omdat het aanzette tot persoonlijke vrijheid en onafhankelijk denken, op een manier die een uitdaging werd voor elke vorm van autoritaire controle. De mensen kwamen in grote groepen naar de bijeenkomsten, wanneer ik de kracht van Opperste Schepper inbracht om de zieken te genezen en zij, die zich beroofd voelden bij het idee dat zij hun leven zouden eindigen, zonder enige hoop op het begrijpen van hun plek in het universum, waren gefascineerd en opgelucht om mij te horen bevestigingen dat ja, er is een leven na dit leven, reïncarnatie is mogelijk en God is Licht!

Ja, ik sprak over mijn eigen herinneringen aan het leven in de hogere dimensies, waar al het leven geleid wordt door de Universele Wetten, waar de vrede heerst en waar iemand kan leren om te scheppen vanuit zijn eigen gedachten en diepe intenties. Daar verloopt het leren op de meest brede en onbegrensde manier en de mysteries van ruimte en tijd worden gemakkelijk begrepen. Engelen bestaan echt en zielen kunnen vergeving krijgen voor alle fouten uit hun leven en geholpen worden om een hoger niveau van begrip te leren en dichter bij God te komen.

Ik leerde hen ook, dat het onze verantwoording als intelligente wezens is, om onze gezegende Moeder Aarde te respecteren en te koesteren. Zij voorziet in alles en voedt ieder van ons aan haar borst. Mensen, dieren, al de schepselen, planten en heilige plaatsen aan haar oppervlakte verdienen onze bescherming en ons respect, omdat zij evenzeer een uiting van God zijn, als wij dat zijn. Ik at geen vlees, noch moedigde ik het fokken aan en het slachten van gelijk welke dieren om als voedsel te dienen. Met aandacht voor de afzonderlijke behoeften van inheemse planten in het droge Middellandse Zee-klimaat waar ik woonde, leverde het kweken van fruit en groenten een rijke oogst op, voldoende voor iedereen.

Dit waren mijn eenvoudige onderrichtingen en ik sprak met iedereen die wilde luisteren over de glorie van het leven, wanneer Liefde boven alles wordt gesteld. Uiteraard kwam dit in rechtstreeks conflict met de Romeinse overheersers, wiens beschaving – ondanks alle culturele vooruitgang – stevig verankerd was in oorlog en bezetting. Hiermee bracht mijn boodschap van Liefde – hoewel die hoop en troost bracht aan velen – mij in problemen met de machthebbers in die hele regio.

Op hun beurt onderwezen mijn vrienden en leerlingen de boodschap van Gods Liefde, overal waar zij gingen. Soms schreven zij ook iets op en Maria Magdalena heeft een aantal van onze onderrichtingen op een meer formele manier genoteerd, in haar zachte, heldere taal. Deze geschriften zijn grotendeels verborgen gebleven, zij werden herzien of opnieuw vertaald naar het heden met een heel andere insteek – een insteek die oproept tot gevoelens van angst, tekort en van ‘recht hebben op …’. Moeder Aarde werd beschreven als een macht die moest worden overwonnen en Gods Liefde werd afgezwakt vanuit minachting en arrogantie. Onze eenvoudige en klare Arameese taal werd verdraaid tot zware en verwrongen parabels.

Ik maakte graag gebruik van parabels om iets duidelijk te maken, maar wanneer die vergelijkingen worden aangehaald en de uitleg die ik erbij gaf wordt weggelaten, dan worden mijn woorden duister en tegenstrijdig. Dat is de reden waarom ik nu deze berichten aan de wereld geef: om hen, die de waarheid van mijn boodschap voelden, te helpen hun weg terug te vinden naar de eenvoudige vreugden van het weten wie zij zijn, waar zij vandaan komen en waar het leven werkelijk om gaat.

Doorheen het Universum bloeit er leven. Wij zijn niet alleen en wij zijn niet de meest hoogstaande beschaving. Verre van zelfs. Onze Broeders en Zusters van de Sterren zijn hier in de hemel boven u, zij wachten geduldig om hulp te bieden bij de meest belangrijke onderneming waarbij een wezen betrokken kan zijn – de Ascentie van de gehele bevolking van de planeet. Met dit verheffen van alle zielen naar hogere dimensies, zullen wij ook een verheffing ervaren van de energieën doorheen het Multiversum, want het is een Universeel proces. Het is het einddoel, de innerlijke drijfveer van alle levensvormen, deze evolutie naar hogere dimensies, en u bent deel van dat proces – ieder van u.

Nu moet ik terug naar het verhaal dat ik u beloofde – het verhaal van mijn leven. Maria en ik leefden samen, wij gaven onderricht, we hadden twee kinderen, een jongen en een meisje, en wij leefden het meest idyllische leven dat een gezin een tijdlang kon ervaren. Het was een eenvoudigere tijd en wij kregen gulle steun op emotioneel- en financieel gebied, door onze families en onze gemeenschap, zodat wij konden reizen, ons helende werk konden doen en konden verdergaan met het verspreiden van onze boodschap, in het gebied dat nu bekend staat als het Midden-Oosten en daar voorbij. Onze geliefde vrienden verwelkomden ons hartelijk, zij zorgden met grote liefde voor ons en onze kinderen, en maakten het voor ons mogelijk om onze boodschap zo breed mogelijk te verspreiden.

Ik was volledig toegewijd aan mijn geliefde Maria, mijn liefde, mijn inspiratie en het middelpunt van mijn leven – en dat ben ik nog steeds. Wij bleven tweelingzielen, ook tijdens onze lange relatie met Planeet Aarde en haar geliefde mensheid. Zij is sindsdien geïncarneerd en is ook nu in belichaming – net als de meeste van uw Verheven Meesters – met name de vrouwelijke wederhelften die hier zijn om het Tijdperk van het Vrouwelijke te brengen.

U bent allemaal bekend met het zogenaamde einde van mijn leven, toen de krachten van de Duisternis – zowel binnen de Joodse gemeenschap als bij de Romeinse overheid – zich samenpakten om mij te vervolgen als een verrader en een onruststoker. Zij hebben een arrestatiebevel laten uitgaan, ik werd gewaarschuwd en het leek erop dat het onvermijdelijke zou gebeuren. Ik zou tot voorbeeld worden gesteld, om de toenemende ontevredenheid tegen de onderdrukkende Romeinse overheersing in de kiem te smoren.

Ik riep mijn geliefde familie bijeen – ik noemde hen niet mijn discipelen; zij waren mijn naaste vrienden en medereizigers, mijn vertrouwde metgezellen. Geen van hen was trouwer en meer toegewijd dan mijn geliefde Broeder, die u Judas noemt. Ik riep hem bij mij en sprak met hem over de ophanden zijnde confrontatie met de Romeinse soldaten. Ik vroeg hem om naar hen toe te gaan en hen te vertellen waar ik was, om te voorkomen dat mijn familie in gevaar zou komen tijdens een grootscheepse zoekactie.

Hij volbracht nauwkeurig mijn wens – ik wist dat hij dat zou doen – want hij was de geïncarneerde Lichtziel, Lucifer, de zoon van mijn geliefde Broeder die u nu St. Germain noemt. Hij was en is de Drager van het Licht van God, zoals zijn naam al aangeeft. Nooit – niet toen en niet nu – heeft hij iets te maken gehad met de verzonnen figuur, die de duisteren Satan noemen. Er was geen omkoping of verraad – hij hield toen net zoveel van mij als nu, zonder enig voorbehoud.

Zo werd ik dus gearresteerd, kreeg een kort en vooringenomen proces bij de autocratische Pontius Pilatus en werd gebonden en ja, met pinnen vastgespijkerd – niet aan een kruis, maar aan een grote boom in de meent (gemeenschappelijke weide vlak buiten de stadsmuur – V), waar iedereen het kon zien. Ik kreeg niet de eer om aan het kruis te worden gehangen, in tegenstelling tot het latere verhaal.

Het hele proces en de ‘executie’ waren een veel minder dramatische vertoning dan de Hollywood-versie. Het was een krachtige demonstratie van wreedheid en rauw machtsmisbruik. Ik werd aan de boom gebonden met nagels in mijn voeten en handen, hetgeen erge pijn en leed berokkende aan zowel de boom als mij.

Ik kon toen mijn lichaam verlaten, aan de Schepper vragen om mij te beschermen en te steunen en wij brachten mijn lichaam in een diepe comateuze toestand, die u wellicht schijndood zou noemen.

Wij, de zielen die dit lichaam tot dan bewoond hadden, waren in staat om ons te verheffen naar hogere dimensies, terwijl wij voor het lichaam zorgden. Wij hielden het Levenskoord levend totdat het lichaam werd weggehaald en met de zorg van mijn geliefde moeder en echtgenote, werd het lichaam later gereanimeerd.

Ja, later heb ik onderweg mijn vrienden ontmoet en ik ben ook verschenen aan Paulus, nadat ik even de tijd had genomen om mijn wonden te laten helen, met de uitmuntende verzorging van mijn twee wonderbaarlijke Maria’s. Ik heb de planeet toen niet verlaten. Nee, ik leefde verder.

We reisden naar Frankrijk, waar we werden verwelkomd en beschermd, en waar we konden zorgen voor het onderricht en de veiligheid die onze kinderen nodig hadden. Daar werd ons derde kind geboren en Maria Magdalena vestigde er haar eigen Inwijdingsschool. Later reisden we naar Turkije en het Verre Oosten, waar we ook welkom waren.

Ik voelde de sterke verbinding met het Boeddhisme en wilde de leringen samenbrengen om veel van de punten van het Boeddhisme toe te voegen – met name de nadruk op het scheppen van vrede, door vrede te vinden in zichzelf, het zich richten op het innerlijke zoeken en het gebruik van meditatie, om te komen tot een hogere trilling en de verbinding met God.

In Tibet vond ik de mystieke en mythische plaatsen waar Hemel en Aarde samenkomen. Daar bevinden zich portalen naar de Binnen Aarde en de monniken hebben studies gemaakt van de diepgaande technieken van heling en de toepassing van stilte, waardoor zij honderden jaren kunnen leven. In de tachtig jaren van mijn leven – in volmaakte gezondheid – verbleef ik gedurende lange periodes bij hen.

Het was een lang en voldoening gevend leven, gevuld met een rijkdom aan gezelschap en met name op latere leeftijd, met een stille contemplatie in de omarming van Gods Liefde. Ik keerde terug van mijn reizen om samen te zijn met mijn Geliefde Maria, tijdens onze laatste jaren. Wij bleven in Frankrijk, met af en toe een reis naar Engeland of Schotland, tot mijn natuurlijke dood op 86-jarige leeftijd. Maria volgde mij kort daarna. Wij hadden toen het gevoel dat wij een ontwaken op gang hadden gebracht, maar wij waren ons bewust van de campagne van Paulus, die zichzelf een Apostel noemde en het op zich had genomen om een nieuwe sekte op te richten: het Christendom.

Ik had niet de bedoeling om een religie te stichten, ik wilde enkel de boodschap van Liefde en Licht brengen, die de bestaande religieuze leringen in de wereld zou hebben verlicht. Onze boodschap was helder en klaar en zou – mits zij had kunnen bloeien en zich verspreiden – vrede op planeet Aarde hebben gebracht of zou op zijn minst een bolwerk kunnen vormen tegen de toestroom van Duistere Energieën, die opdoken met de toenemende instroom van de genetisch gemodificeerde Reptilians. Maar, zoals zo vaak gebeurt, waren het diegenen die zichzelf onze volgelingen noemden, die zorgden voor de grootste verstoring van onze lering.

Toen Constantijn opdracht gaf voor de samenstelling en uitgave van de Bijbel, met daarin al mijn beschikbare leringen, was het eindresultaat allesbehalve nauwkeurig of volledig. Zijn intentie had een politieke motivatie. Hij wilde greep krijgen op de toenemende groei van wat toen het Christendom werd genoemd – de erkenning van het Christusbewustzijn op Planeet Aarde. De Keizer zag de bedreiging, als hij toestond dat het Licht zou doorsijpelen in zijn wijdverspreide en steeds moeilijker te leiden Keizerrijk.

Vreugde en Vrede beschermen het volk tegen propaganda en het verspreiden van angst – en het geloof in een glorieus, eeuwig leven in de nabijheid van God zorgt ervoor, dat ze moediger zijn in hun weerstand om overheerst te worden. Het verbonden zijn met familie, gemeenschap en God vermindert bij mensen de trouw aan gelijk welke politieke entiteit, en doet kunstmatige grenzen en nationalistische gevoelens verwateren. De clerus – die zelf ook heel veel macht had – kwam tegemoet aan de wens van Constantijn, omdat het ook in hun eigen belang was om de macht te behouden van het Patriarchale als religie.

Zo werd dus het document opgesteld, dat u de Bijbel noemt. Het Oude Testament zette de toon, met zijn nadruk op oorlogen, strijd en wraak. Het beeld van God dat daarin werd neergezet, bracht de leringen tezamen van de meest enggeestige en gewelddadige sektes van het vroege Jodendom. Ze werden bedacht als inleiding op de latere geschriften, waarvan de meeste werden uitgedacht, aangepast, geherinterpreteerd en herschreven om te komen tot de verwarrende, tegenstrijdige teksten die er nu in staan.

Het concept van zonde werd in de geschriften voorgesteld – en de figuur van een Satanische anti-held, geleend uit de volkse griezelverhalen, die gebruikt werden door ouders om hun kinderen te doen gehoorzamen, werd een belangrijk middel van controle. Alles draaide om schuld en schaamte om alle seksuele handelingen te controleren – en om gehoorzaamheid aan een straffende God ergens buiten de mens. Deze ‘God’ was feitelijk een afspiegeling van de volmaakt overheersende Keizer, maar had geen enkele overeenkomst met de God, die mijn Vader van de Schepping was, mijn eigen liefdevolle Schepper.

Ik zeg met grote nadruk: een kind kan niet worden geboren in zonde, want zo’n kleintje is een volledig onschuldig Licht, onaangeraakt door Duisternis, een zuivere ziel die begint aan een nieuw leven. Het scheppen van een kind is een heilige daad, gezegend door iedereen in de Hemel. Niets dat een kindje zou kunnen doen, kan in enig opzicht worden verbonden met zonde of kwaad.

Er blijft nog één misvatting over die ik hier wil bespreken en die geheeld moet worden voordat de volkeren van Moeder Aarde in vrede kunnen leven. Dat is het idee dat het Christendom de enige ware religie is. Ik heb nooit – ook nu niet – het idee gehad dat ik als enige alle kennis bezat of de enige zoon van God was. Wij zijn allemaal kinderen van God.

Geen mens en geen lering – niets of niemand – heeft Het Laatste Woord, verheven boven al het andere. Er is slechts één Opperste Schepper, de Schepper van alle Schepping. Geen enkel mens en geen enkele lering heeft een rechtstreekse verbinding met – of een voorkeursplaats bij – Hem, in Zijn ogen zijn ze allemaal gelijk.

Dus, zoals u ziet, is het idee van een godsdienstoorlog iets absurd. Elke ziel op Aarde en doorheen het Multiversum heeft een gelijke plaats in Zijn hart en een open verbinding om met hem te spreken, zonder de behoefte aan tussenpersonen, priesters of zelfs channelers. Ieder van u is geboren met het vermogen en het verlangen om verbonden te zijn met de Liefde, bescherming en vergeving van uw Schepper. Die verbinding maken, zal u enkel vreugde en diepe vervulling brengen.

Ik zal u geen gedetailleerde beschrijving geven van de mensen en de plekken waar ik tijdens mijn leven ben geweest. Die hebben geen belang, behalve als bevestiging van mijn liefde voor de mensheid en mijn nauwe gehechtheid aan mijn familie, echtgenote en kinderen. Ik ben niet het onderwerp van de leringen die God naar de Aarde wilde brengen. Ik was het voertuig voor Zijn/Haar boodschap van Liefde. De gebeurtenissen in mijn leven zijn enkel van belang, voor zover zij duidelijk maken waar ik voor stond en wat zij anderen leren. Mijn boodschap werd veranderd toen de kruisiging werd bedacht als het belangrijkste en grootste richtpunt in mijn leven.

Het beeld van mijn lichaam dat aan een kruis hangt is inderdaad een voortdurende herinnering aan u allen, dat ook u kunt gestraft worden wanneer u gelooft in mij en mijn lering. Het is een afschuwelijke dreiging en het verdrijft de vreugde. Dit onuitwisbare beeld alleen al, heeft meer schade aangericht dan alle woorden ooit zouden kunnen, om uitbundigheid, spontaniteit en Geloof te ontmoedigen. Het roept droefheid en vrees op, depressie en hopeloosheid. Welke troost kan iemand nu putten uit de bevestiging ‘Christus stierf voor uw zonden?’. Ik moet u nu vertellen: dat heb ik zeer beslist niet gedaan.

Mijn bestraffing onder de handen van mijn vervolgers heeft mij niet verslagen en ik ben ook niet gestorven. Noch mijn leven, noch mijn dood hadden iets te maken met zonde – niet de uwe, noch de mijne. Ik kwam naar Planeet Aarde om de belichaming te vertegenwoordigen van een goed en liefdevol gezin, hetgeen duidelijk niets te maken had met celibaat, om te onderrichten door tussen heel veel mensen te leven en de harten te verheffen van diegenen, die werden onderdrukt en onderworpen aan oneerlijke politieke- en financiële praktijken.

Het misbruik van macht was toen even groot als nu, hoewel de manieren om van de armen te stelen en aan de rijken te geven, de laatste tijd veel effectiever en efficiënter zijn geworden.

Veel mensen lijken vervuld van afschuw bij het lezen van de berichten van mij, maar ook van Moeder/Vader God, wanneer daarin duidelijke politieke kwesties aan bod komen. Ik vraag mij af waarom zij zouden denken, dat mijn leringen los kunnen staan van de omstandigheden waaronder mensen leefden en de onderdrukking die op zo grote schaal lijden en tekorten heeft gebracht.

Mensen die onderdrukt worden, hebben na hun gevecht om te overleven nog maar weinig energie over en zij zijn kwetsbaar voor nog meer onderdrukking. Zij hebben het ook moeilijker om hun hart gevuld te houden met Liefde en hun geest open te houden voor de boodschap van God. Het was mijn bedoeling om niet alleen de omstandigheden waarin mensen leven te verheffen, maar ook de staat van hun spirituele leven.

Ik was ook een genezer en dat ben ik nog steeds. Fysiek lijden – veroorzaakt door ziekte en beperkingen – worden al heel lang verergerd door slechte voedingsgewoonten, overbevolking en giftige stoffen in het milieu. Ik wilde de onnodige pijn van fysieke ziekten verlichten, omdat dit ertoe leidt dat mensen uitgeput en wanhopig worden. Zij keren zich dan naar God voor troost en genezing en zodra zij dat doen wil ik hen de verlichting en de vreugde brengen, die samenhangen met genezing. Dat is de reden waarom ik nu samenwerk met zovele Lichtwerkers, die ook genezers zijn.

Het is tijd om alle wezens van Moeder Aarde te genezen en Moeder Aarde dient zichzelf te herstellen na millennia van misbruik, door toedoen van de mensheid. Het is tijd voor het Grote Ontwaken tot de Waarheid, dat wij Allen Eén zijn. Er is geen mens, geen dier, geen boom, die niet onlosmakelijk verbonden is – door het weefsel van hun wezen – met ieder ander wezen. Een boom voelt pijn wanneer hij wordt omgehakt; hij verdient het om te worden erkend en gerespecteerd, wanneer hij wordt gebruikt om een huis te bouwen. Beter nog: er bestaat nu een technologie om volledig het gebruik van woudproducten te vermijden en deze zal binnenkort naar de Aarde worden gebracht door uw Galactische Broeders en Zusters.

Welke gedachtegang is er nodig om ervoor te zorgen dat een hele beschaving zijn thuis uitput en vernietigt, de bron van alles wat zij nodig hebben voor hun overleving? Ik geloof dat het dezelfde Duisternis is, die voedsel geeft aan zelf-haat en haat tegen anderen die niet zijn zoals zijzelf. Die etterende haat is doorgedrongen in de relaties tussen de mensheid en hun metgezellen op Aarde en heeft gezorgd voor een giftige atmosfeer, waarin dieren zich tegen elkaar keerden en begonnen te vechten en elkaar op te eten. Nu de trilling van Liefde over de planeet spoelt en hart en geest verheft, zullen de dieren daarop reageren door te gaan voelen en zich te gaan gedragen als broeders onder elkaar.

Uiteindelijk zullen alle Rijken op Aarde samengaan met de mensheid, in harmonie en Liefde – en elkaar opeten zal tot het verleden behoren. Menselijke lichamen evolueren zodanig, dat zij kunnen gevoed worden op een dieet van groenten en fruit en de dieren zullen net als u veranderen. Dit is al begonnen, zowel voor dieren als voor mensen.

Dezelfde uitwerking geldt ook voor uw weer, want het bewustzijn van de mensheid zorgt voor hetzelfde geweld in de weerpatronen, als het dat doet bij het Dierenrijk. Moeder Aarde voltooit nu haar reiniging en het herstel van het zuivere Eden uit haar begintijd. De mensheid zal ofwel worden opgeschrikt en overweldigd door het geweld van haar eigen reacties – of u zult uw trilling elke dag wat méér verhogen, waardoor u de effecten van haar zelf-beschermende handelingen zult omzeilen.

Ik vertel u dit over de huidige ontwikkelingen op Aarde omdat, ziet u, mijn werk met de mensheid nooit is opgehouden. Ik ging van het ervaren van het leven in een lichaam in 3D rechtstreeks over naar 5D. Begrijp goed dat ik mijn Ascentie deed, ik nam mijn lichaam met me mee, net zoals u zult doen. Dit deel van het Bijbelverhaal is deels waar. Het werd een heropstanding genoemd, maar die omschrijving is niet zo nauwkeurig als ‘Ascentie’. Ik kwam niet enkel terug tot leven, maar ik verhief mijn lichaam met mij mee, naar de hogere dimensies. Diegenen onder ons die dit volbracht hebben, hebben voortaan een lichaam beschikbaar, wanneer wij willen terugkeren naar de Aarde, zonder opnieuw door het proces van geboorte en kindertijd te hoeven gaan.

Ik geef u deze korte omschrijving van mijn leven, om u de meest vernietigende ideeën duidelijk te maken, die u worden getoond alsof ze van mij komen, alsof zij de Waarheden weergeven die van toepassing zijn op onze Schepper en zijn relatie met ons. Ik zou nog veel meer kunnen vertellen, maar ik wilde hier enkel wijzen op de meest schaamteloze misleidingen – welke geleid hebben tot de grootste verdraaiingen van de Waarheid over onze band met Opperste Schepper en de Hemelse Schare, die allen hier zijn om u nu bij te staan in uw ophanden zijnde Ascentie.

Ik stel voor, dat u dit autobiografische bericht leest in de context van de eerder verschenen berichten van Moeder/Vader God – de Scheppers van dit Melkwegstelsel – die u een veel bredere en gedetailleerde beschrijving hebben gegeven. Deze werden hier eerder al doorgegeven via onze geliefde Kathryn, onder de titel ‘When God Pinched My Toe’. Zij bieden de kans om te voelen hoe wij samenwerken met andere Verheven Meesters, om dit glorieuze en historische proces van Ascentie te volbrengen. U zult de Liefde in hun stemmen horen en de Waarheid in hun woorden, die volledig op één lijn staan met die van mijzelf.

Ik geloof dat u zult kunnen voelen hoe groot onze Liefde voor u is en de Liefde die Ik in mijn hart heb gedragen, al zoveel eonen. Wanneer anderen het niet meer zagen zitten voor de mensen op Planeet Aarde, bleven mijn Geloof en mijn Liefde sterk en ik heb nu gelijk gekregen in mijn geloof, dat wij tezamen deze Droom zullen tot stand brengen en de grootste uitdaging zullen volbrengen, die ooit werd ondernomen in de geschiedenis van het Universum.

Ik hou van u allemaal.

Wij zijn Eén, onafscheidelijk als de wind en het blad, voor eeuwig en altijd.

Ik ben uw Jezus/Sananda, tezamen met de hele Hemelse Schare.

Genoteerd door Kathryn E. May, 7 januari 2014, 8 PM, Los Angeles, CA

Toestemming om te vertalen moet aangevraagd worden bij het channel en goedgekeurd worden door de officiële vertalers van Sananda’s Nieuwe Geschriften.

U heeft toestemming om deze teksten te kopiëren en te verspreiden, mits ze gebruikt worden zonder weglatingen of veranderingen in gelijk welke vorm, er geen winst mee wordt gemaakt en met vermelding van de auteur en de website www.whoneedslight.org.

* * * * *

Vertaling: www.spiritueellezen.org
facebook: Spiritueel Lezen (non-profitorganisatie)
Google+: Spiritueel Lezen.

Alle verdere (Engelstalige) informatie over Berichten, Boeken, BlogTalkRadio-uitzendingen en Archieven kunt u vinden op whoneedslight.org en op de FB-pagina: Who Needs Light.

© Kathryn E. May, PsyD. Deze berichten mogen vrijelijk worden overgenomen en gedeeld, mits zij volledig en zonder toevoegingen of weglatingen worden aangeboden en met vermelding van het channel en de website, www.whoneedslight.org. Gesproken opnames via de computer zijn niet toegestaan. Vertalingen en transcripties dienen per keer te worden goedgekeurd door de auteur en de schrijver.