De Gouden Kinderen zijn Hier! / Jenny Schiltz op 15 september 2017

De Gouden Kinderen zijn Hier!
 Jenny Schiltz op 15 september 2017    

The Golden Children are Here!

Ik had een “droom” vanmorgen. Ik zat aan een klein diner in een stadje en hoorde een conversatie tussen een groep mensen. Het leken me jonge volwassenen toe. Een van de meisjes had pas ontdekt dat ze zwanger was. Ze werkte aan het diner en had nu pauze.

Mijn denken flitste naar een zomer romance en zag haar voorzorgen nemen die duidelijk niet werkten. Ik zag dat ze echt van elkaar hielden. Het eind van de zomer kwam en hij vertrok om door te gaan met zijn college. Zij woonde in het stadje en probeerde rond te komen. Ze wilde hem dat niet vertellen, wilde hem niet vastzetten, dus overdacht ze serieus aan een abortus. Maar je kon de diepe liefde voelen voor het kind die ze droeg.


Ik kijk naar mijn echtgenoot die zegt: ”ga, ik wacht buiten’”. Het meisje kwam uit haar pauze en ik kon de gouden bal zien in haar buik. Ik ging naar haar toe, zette mijn hand centimeters van haar af en zei haar dat alles in orde zou komen. Dat er voor haar gezorgd zou worden, voor haar en het kind. Dat leven niet altijd gemakkelijk zou zijn maar dat ze altijd alles zou hebben dat er nodig was. Ik zei haar dat het kind speciaal was en meer vreugde zou brengen naar deze aarde.

Ze zag er geschokt uit maar je zou de erkenning van de Waarheid zien op haar gezicht. Ik begon goud te weven in haar Aura en stelde dat veilig, maakte het groter en voegde er ook aan toe dat ze de juiste mensen en omstandigheden zou aantrekken dat zou helpen om haar ‘dit speciale licht’ te verhogen. Ze keek naar me met tranen in haar ogen en zei me “dank u”. Ik omhelsde haar en ging weg terwijl haar vrienden vroegen wie ik was. Ik ging naar buiten en zag Danny, zei hem het is klaar, hij glimlacht en zegt “goed gedaan”. En we vertrekken.

Ik word wakker en vertel mijn man alles over de droom en hij kijkt naar me en grijnst niet langer meer verrast door de verhaaltjes die ik hem vertel bij het wakker worden.

Deze gedachte was heel sterk in mijn denken:

De Gouden kinderen zijn hier. De vibratie op Aarde is voldoende omhoog gegaan zodat deze kinderen nu massaal hier kunnen zijn. <3

Ik postte dit op facebook vanmorgen en was verbaasd door het aantal die gedroomd had van deze gouden energie die ook binnenkwam. Een van mijn vrienden is een Doula (?) en zij tekste me na mijn post gezien te hebben, dat zij geholpen had bij tweelingen, kortgeleden en nadat ze hen gezien had en hun energie had gevoeld, de gedachte kreeg: – dit zijn Gouden Kinderen.

Voorlopers van deze Gouden Energie zijn binnen gekomen sedert 2008 om ontwaakte ouders te selecteren die in staat zouden zijn om hun kind hun energetische noden te ondersteunen.

De boodschap dat ze binnen komen (in massa’s) is opwindend en niet alleen omdat ze de aarde en de frequentie van de mensen hebben veranderd om een gehele generatie van die kinderen te ondersteunen maar ook omdat wat deze kinderen met zich mee brengen.

Ze brengen diepe zielenkennis mee en een begrip van energetica waarmee de meesten van ons hebben geworsteld om te grijpen. Ze hebben een diepe liefde voor de aarde en AL haar bewoners. Ze hebben een prachtig licht en brengen vreugde waar ze ook gaan als ze zich energetisch ondersteund voelen (dat is de sleutel).

Ik krijg veel downloads over deze groep dus het zal interessant zijn als de tijd verder gaat!

Neem een moment en voel dit diep in je: DE GOUDEN KINDEREN ZIJN HIER!

Veel liefde voor jullie allen! <3

Jenny

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com
Subscribe to this blog at jennyschiltz.com to receive emailed special offers and to stay up to date on workshops and energy calls.

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Click Here
Click here for information on assisting your integration, click here: Recovering from soul loss

Picture credit:
https://wallpaperscraft.com/download/glare_gold_shiny_bright_circles_20280/3840×2400

vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl