Begrijpen van de tijdlijn Split / Door Jenny Schiltz / 24 Juli 2017

Begrijpen van de tijdlijn Split
Door Jenny Schiltz / 24 Juli 2017
Zoveel  gebeurt er nu. Het moment waarop we voelen dat we onze voeten neerzetten van het ene energie gebeuren zit er een andere op onze hielen, Het eind van juli en de maand augustus zijn samen gepakt met verbazende gebeurtenissen die het vermogen hebben om de dingen echt op te schudden. Dit gebeurt allemaal om ons rond te duwen verder dan onze beperkingen en om alles dat niet kan worden vastgehouden in de hogere frequenties op te ruimen. Omdat sommige van mijn klanten zorgen hebben uitgedrukt over de tijdslijn splijting, besloot ik met mijn Ascentie team te praen over de komende tijdslijn split in een vraag en antwoord formaat.
Team: De tijdsllijn split is zeer gunstig. Het is een bepalend punt. Het is de convergentie van frequenties die allemaal gericht zijn naar het zelfde resultaat – massa ascentie van de menselijke bevolking.

Ik: De vorige september, wij als versnelde tijdslijn kozen een versnelde tijdslijn. Is dit een bij-product van deze keuze? 

Team: Ja, toen eenmaal de versnelde tijdslijn werd gekozen, was alles dat plaats vond energetisch om elke persoon voor de tijdslijn split voor te bereiden.
Ik: Zal de tijdslijn split in een ogenblik gebeuren?

Team: Nee, het is reeds begonnen en zal afsluiten na het eclips seizoen.

Ik: Zullen de mensen zich bewust zijn dat de verschuiving heeft plaats gehad?
Team: Sommigen zullen dat, ja. Maar, velen zullen dat niet. Ze zullen gewoon terug kijken naar deze tijd als het moment waarop het allemaal begon te veranderen.
Ik: Zullen er zijn die kiezen om niet op te stijgen?
Team: Ja, alhoewel je moet begrijpen dat er niveaus zijn voor wat men ziet als ascentie. De grond definitie voor de zielen om in zichzelf vast te houden is een frequentie van niet lager dan het laagste niveau van de vijf-dimensionale frequentie.
Dit zal verwarrend zijn voor velen omdat ze geleid zijn te geloven dat het een utopia zal zijn in een ogenblik. In plaats van een poort voor de ene om verdere groei te beleven zonder de buitenste invloed van negativiteit. Er zullen degenen zijn die kiezen om de hoogste niveaus te bereiken van de frequentie in zichzelf en degenen die tevreden zullen zijn om het door de drempel heengaan te hebben gemaakt.
Ik: Dus na de convergentie zal dan alle negativiteit weg zijn?
Team: Nee, elk mens zal moeten werken door wat hij gelooft dat heeft geleid tot de schepping wat jullie zien in het collectief.
Wat zal veranderen is de benodigdheid voor dualiteit om deel te zijn van de ervaring. Niet langer zal iemand moeten leren door lijden en opoffering. Maar er zullen degenen zijn die zullen doorgaan met deze dynamieken in zichzelf totdat de programmering voldoende is herschreven. Om door deze energetische patronen heen te gaan, moet men de oordelen verwijderen van zichzelf en van anderen, allen vergeven en toestaan om vreugde te laten doordringen in alle delen van zichzelf.
Ik: Zullen degenen die niet  kiezen om op te stijgen in deze tijd nog op aarde zijn?
Team: Een tijdje, ja. Want sommigen zullen merken dat ze natuurlijk wegglijden van je en jullie creatie van werkelijkheid. Sommigen zullen kiezen om hun vorm te verlaten, maar dit al ook zo zijn voor sommigen die Ascentie kiezen in dit leven. Niet iedereen zal kiezen om in de vorm te blijven als ze eenmaal hebben voltooid wat hun ziel bedoelde. Anderen zullen nog uitwisselen met je en helpen je door te gaan met leren en groeien terwijl ze hun ziel contracten vervullen.
Ik: Wat gebeurt er deze augustus met al die enorme energie gebeurtenissen?
Team: Dit zijn keuze punten, als je dat wilt. Elk gebeuren is een gelegenheid voor al iemands lagere tijdslijnen om van binnen ineen te storten. Dit is zo dat al iemands energie zal gericht worden om het gaan van zichzelf en het collectief als een geheel naar voren gaan. Het is een ruimte  waar alle hogere frequenties zullen convergeren om te helpen scheppen nieuwe potentiële werkelijkheden van elk mens. Deze convergentie zal geen directe utopia brengen omdat er nog veel werk is te doen om de disharmonie op te ruimen in het collectief, maar het is een stapsteen waar grotere hulp wordt gegeven. Veel lagen van de sluier zullen wegvallen voor degenen die klaar zijn.
Ik: Zal dit naar onthulling leiden?
Team: Niet in de zin van waar jij op wijst. Het zal leiden naar onthulling van iemands ware zelf als alle valse geloof structuren mee duidelijk zullen worden. Als meer van het collectief de verborgen waarheden ontdekt zal dat het pad plaveien voor duidelijkere galactische uitwisseling.
Ik: Wat moeten we nog meer weten over deze tijdslijn split?
Team: Het zal een ‘boost’ zijn voor degenen die de hogere energieën vasthebben. Er zal een groter gemak zijn in hun vorm als alles om je heen begint samen te werken. Het zal voelen alsof ongeziene steun teams zijn toegevoegd. Voor sommigen zal de splitsing nog grotere helderheid brengen waar een disfunctionering en geen-authenticiteit  deel geweest zijn van hun ervaring. Voor degenen die nog in slaap zijn, dan zal de tijdslijn split hun ontwaken beginnen.
Ik: Dus zelfs zij die niet wakker zijn kunnen nog kiezen welk pad te nemen? Ascentie of niet?
Team: Absoluut, de keuze is gemaakt op een zielen niveau, voor de incarnatie. Alhoewel er sommigen kozen om op te stijgen, maar sedertdien besloten om meer groei in de dualiteit te verkrijgen. En net zo, er zijn degenen die eerst niet wilden opstijgen, maar ontdekten dat ze al klaar voor de taak waren. Ieder mens zijn ziel kiest het beste pad, dus als iemand  kiest om niet op te stijgen, wordt er niets gedaan dan die ervaring te eren.
Als men ontwaakt dat is meer een menselijke keuze, wat is waarom sommigen meer tijd kosten dan anderen. Hoe meer men in programmering is verbonden, hoe meer de mens uit hun slaap moet worden geschud.
Ik: Ik moest best een paar keer geschud worden…
Team: Ja, sommigen moeten meer abrupt geschud worden dan anderen (lachend). Maar weet dat zelfs in de diepste slaap men leert en ervaart voor hun zielen groei. Er is veel te waarderen door te leren en te ervaren voor hun zielengroei wie je niet bent omdat er in leren zit wie je bent.
Ik: Als er gepraat wordt van mensen die paden kiezen – dat brengt zoveel angst. Mensen zijn bang dat geliefden het niet maken. De angst herinnert me aan het geloof in de Christelijke extase dat mensen op een moment opeens zullen verdwijnen.
Team:  Er hoeft geen vrees te zijn. Dit is de tijd van Ascentie. Degenen die nu hier zijn zijn hier om met de planeet op te stijgen of gewoon deel te zijn van de ervaring door te zorgen voor contractuele ervaringen die de groei van de ziel zegenen.
Daar er een wegvallen van mensen zal zijn die niet langer meer passen bij de frequenties die je vast hebt, zal er geen massale exodus zijn van de aarde weg op een moment. Zelfs zij die wegvallen van je kunnen nog steeds kiezen om op te stijgen, maar op een hogere of lagere frequentie in die tijdslijn split.
Laat die zielen hun pad lopen, terwijl jij de jouwe loopt. Alles weten is een volmaakte ervaring hebben voor hun ziel. Er is niet een pad die men op zijn reis loopt om je te herinneren wie je bent.
Ik: Hoe kunnen mensen zich voorbereiden voor deze tijdslijn verschuiving?
Team: Door wat je gelooft te onderzoeken, je verhalen en verwachtingen zijn belangrijk. Dat zijn de dingen die zullen veroorzaken dat men een grotere disharmonie beleeft in de hogere frequenties. Kijk naar hoe men zichzelf heeft beperkt in lichaam, geest en spirit en ga dan ver voorbij de beperkingen. We vragen dat elk persoon werkt op het accepteren van alles dat ze zijn en om te vergeven en lief te hebben  wat ze dachten dat onacceptabel was in zichzelf en anderen. Iemands hart openen door liefde, dankbaarheid en vergeving van alles zal de energieën laten stromen met gemak door je heen. Elk persoon moet tot het begrip komen dat hun potentieel onbeperkt is. Als men in staat is om zichzelf te zien zoals wij jullie zien, dan zul je volledig begrijpen wat je pracht is en de dapperheid die het heeft genomen om dit experiment te zien als deel van dit experiment.
Ik: Dank je.
Team: Dat is ons plezier.
Ik hoop dat deze vragen hebben geholpen om een licht te schijnen op de tijdslijn split en om angst te verdrijven. Het is echt verbazend om een deel te zijn van deze enorme verschuiving. Dank jullie allen die dit werk delen, dat betekent de wereld. Ik zend jullie veel liefde en vreugde! Zorg voor je zelf.
Jenny