Het kiezen van onze moeder creëert de healingenergie voor ons leven 13 mei 2014 / Jennifer Hoffman

Het kiezen van onze moeder creëert de healingenergie voor ons leven
13 mei 2014/ Jennifer Hoffman
Dit weekend vierden we in de VS moederdag, en dat is een dag die ons op veel manieren raakt, afhankelijk van hoe we ons voelen bij de relatie tussen moeder en kind. Een van mijn vriendinnen spendeert deze dag met rouwen over haar geliefde moeder die enkele jaren geleden stierf. Een andere vriendin negeert deze dag, en is kwaad op de moeder met wie ze al meer dan 10 jaar niet meer gesproken heeft. Een kinderloze vriendin weent om de kinderen die ze nooit had, terwijl ik altijd telefoneer naar een vriendin die nog altijd rouwt over de dood van haar enig kind enkele jaren geleden. Veel andere mensen die ik ken, spenderen een vreugdevolle ontspannende dag met hun moeder.
Elk van deze mensen, en velen onder jullie, hebben een andere ervaring met moeder-energie. Of die ervaring mooi was of verschrikkelijk, toch vervulde ze een doel in je leven, en als je je emoties daarrond niet opgeruimd hebt, verwaarloos je een belangrijk aspect van je zielsgroei.

We verwachten dat onze moeder tegemoet komt aan onze fysieke en emotionele behoeften, zodat we vervulde gelukkige volwassenen worden. Maar we vergeten dat we voor onze geboorte een helend zielscontract gecreëerd hebben met het wezen dat onze moeder zou worden, en de manieren uitgewerkt hebben waarop ze ons zou bekrachtigen opdat we het beste pad naar onze healing zouden kiezen.

Lessen in bekrachtiging zijn zelden makkelijk en houden gewoonlijk veel ontkrachting in, zodanig dat we onze kracht in onszelf kunnen vinden. Het moederschap van op prentbriefkaarten is de lieve, zachte, liefdevolle vrouw die onze tranen wegveegt, onze angsten kalmeert en lekkere koekjes bakt, maar onze eigen ervaring van moeder-energie kan helemaal anders zijn.
Maar elke moeder en kind delen een energetisch zieledoel van healing, vergeving, groei en transformatie. In elke moeder/kind-relatie ligt een krachtige kans voor transformatie van levens van karma, zielswonden, karmische cycli en vast zittende energie, omdat dat de uiteindelijke reden is waarom we die moeder gekozen hebben. In feite is onze moeder in elk leven het krachtigste lid van onze zielsgroep. Onze reis in meesterschap evolueert wanneer we in staat zijn om lagen energie op te schonen en in elk aspect van healing komen we op een punt waarop we mededogen, vergeving en aanvaarding moeten uitbreiden.
Dit is voor ons het kruispunt op de weg, en de volgende stap voert ons voorwaarts naar verlichting en ascensie, ofwel terug naar het verleden. Hoeveel we ook willen rouwen, razen en tieren, spijt hebben over de keuze van onze moeder, of vragen om een verontschuldiging, toch hangt de richting van ons levenspad af van onze bereidheid om onze emoties te bemeesteren, ook over die in verband met onze moeder.
Hoe jouw ervaring met moeder-energie ook was in je leven, het maakte allemaal deel uit van je healing- en bekrachtigings-reis en je was geen onwillende participant, maar een bereidwillige co-creator. Hoe gaan we om met onze ervaring van moeder-energie? We scheiden waarheid van illusie. De waarheid is onze spirituele reis, de illusie is de materiële wereld. Vanuit een spiritueel perspectief is onze moeder gewoon een energetische manifestatie van karma, waarvan het doel is ons te helpen healen. Dit vertaalt zich in lessen in emoties, kracht, bekrachtiging, healing en zielsgroei in de stoffelijke wereld. En het is door onze ervaring met onze moeder dat we beslissingen maken over hoe we onze eigen kinderen zullen opvoeden.
Denk aan de behoeften van de indigo-kinderen van vandaag, en de ouders die beslisten dat ze het wel heel anders zouden doen dan hun eigen ouders. Dat konden ze door hun eigen ervaringen met hun eigen moeder en vader. Nu is dat geen excuus of rechtvaardiging voor het waarlijk verschrikkelijk gedrag van sommige ouders, maar het is een manier waarop healing de toekomstige generaties kan gebeuren.
Wanneer we hen die we beschouwen als de mensen in ons leven die we het minst kunnen vergeven, toch kunnen vergeven en aanvaarden, dan zijn we meester geworden over ons eigen healingpad. De waarheid ligt niet in wat zij deden, maar in het doel ervan voor jouw leven. Wat was de intentie voor healing die jouw ziel wou, en waarom koos het die persoon uit als de manifestatie daarvan? Wat zijn de lessen in bekrachtiging die je wil leren uit die verbinding? Hoe kan jij die energie loslaten en naar een hogere vibratie gaan?
Je emoties kunnen je één waarheid vertellen over je moeder, een goede of een slechte, maar het is jouw energie die de dingen anders bekijkt.
Aanvaard de hoogste waarheid over je moeder/kind-verbinding, zodat je de illusie van jouw werkelijkheid kan verschuiven naar wat er ook maar jouw meest gekoesterde visie voor jouw leven reflecteert, en heal dan alle aspecten van je verleden waar je klaar voor bent, en laat ze dan los, zodat de visie zich kan ontvouwen.
Denk eraan dat het een energetische verbinding is die deel uitmaakt van jouw healing reis, en dat is de waarheid die je zal helpen bevrijden.

Jennifer Hoffman
www.enlighteninglife.com

vert. Fran Tielemans