De 5C’s van 5D

De 5C’s van 5D

Door: Jennifer Hoffman – 30 mei 2021

Er zijn specifieke energieën in het 5D paradigma die de plaats innemen van de 3D energieën die we zo moeilijk vinden om mee om te gaan, zoals concurrentie, controle, overheersing, hebzucht, en afscheiding. Dit zijn wat ik de 5C’s van 5D noem – gemeenschap, verbinding, creativiteit, samenwerking en coöperatie. We hoeven er niet mee te werken maar het maakt het ascensieproces een stuk gemakkelijker als we dat wel doen.

Om het 3D/5D ascensie integratieproces volledig te begrijpen moeten we heroverwegen wat zoveel mensen verkeerdelijk hebben gezegd over ascensie. Het is geen sprong in lala land waar alles glinstert met feeënstof en eenhoorns die dansen in de straten.

Als je de laatste 15 tot 20 jaar deel hebt uitgemaakt van dit proces, weet je dat dit niet zo is. Het zijn enkele van de meest uitdagende, slopende, pijnlijke periodes in ons leven geweest. Maar het wordt beter wanneer we de 5D energieën begrijpen en hoe ze geïntegreerd worden in 3D. Onthoud zoals ik altijd zeg, ascensie is een integratie, geen overname. Het heet het creëren van ‘hemel op aarde’, niet het vernietigen van de aarde zodat de hemel het kan overnemen.

Voordat we ingaan op de 5D energieën, laten we eens wat nauwkeuriger kijken naar 3D. Ten eerste, het is een gesloten systeem en 3D werkt het meest efficiënt wanneer er geen licht interferentie is. Ziet u nu waarom de wereld zo’n puinhoop lijkt te zijn? Zodra licht het 3D paradigma infiltreert, begint het die systemen te desintegreren die het best werken in het donker. Dan krijg je chaos, en dat is wat we vandaag de dag in de wereld zien. Het is moeilijk om aan te zien, maar het is een deel van de 5D licht integratie.

De dominante energieën van 3D zijn;

competitie – de beste zijn, het meeste hebben

controle – degene zijn die alle energie in handen heeft

macht over – mensen vertellen wat ze moeten doen, heerschappij hebben over mensen zonder energetische soevereiniteit

overheersing – de sterkste zijn en die macht gebruiken om anderen te controleren

hebzucht – het idee dat overvloed beperkt is en dat één persoon of groep alles moet hebben

singulariteit – de cultus van ‘ik’ die het belangrijkst is, losgekoppeld zijn van Bron en geest

winnen/verliezen – er kan maar één winnaar zijn en alle anderen verliezen.

Luister naar de podcast voor een meer gedetailleerde beschrijving van elk van deze energieën

De 5D integratie van deze energieën worden beschreven in de 5C’s van 5D, die de dominante energieën zijn van het 5D ascensie paradigma.

De dominante energieën van 5D zijn wat ik noem de 5C’s van 5D;

Gemeenschap – het samenleven van het individu binnen de groep, het collectief van de mensheid

Verbinding – de onderlinge verbondenheid van alle dingen met licht en energie

Samenwerking – samen werken aan een gedeeld ascensie doel –

Creativiteit – energetische soevereiniteit en zelfbewustzijn

Medewerking – het erkennen van de waarde van ieders gaven en talenten die een belangrijke rol spelen in de ascensie cyclus

GEMEENSCHAP

De 5D C van gemeenschap is het allerbelangrijkste aspect van dit nieuwe paradigma. 5D gemeenschap is de eenstemmigheid van de mensheid en de zielsbron van de collectieve familie van de mensheid. Wij zijn un-animus, een enkele ziel, maar we zijn niet allemaal hetzelfde hoewel we dezelfde Bronverbinding hebben.

Wij zijn individuele vonken van licht die uitgaan van een enkele Bron. Elk van ons is doordrongen van Bronlicht, energie en frequentie. Onze eenstemmigheid verwijst naar de enkele ziel, de enkele Bron waar wij allen van uitgaan en deel van uitmaken, maar wij zijn ook ieder afzonderlijk, ieder van ons drukt dat Bronlicht, die Bronenergie en frequentie uit op zijn eigen individuele, unieke manier. Het individu maakt deel uit van het collectief maar zijn individualiteit gaat niet verloren binnen de collectieve uitdrukking van energie.

Binnen het concept van un-animus zijn wij een gemeenschap van licht, uitgedrukt als individuen. Onze individualiteit omvat onze individuele uitdrukkingen van kracht, onze zielsmissie in ascensie, en het levensdoel dat we hebben gekozen om die zielsmissie uit te drukken. Natuurlijk zijn we ook allemaal op ons eigen individuele karmische pad en helende reis, maar we zijn ook op een groter, collectief ascensie pad van unanimiteit, ieder van ons draagt bij aan de ascensie reis, het individu is een deel van het geheel en het geheel is de verzameling van individuen.

VERBINDING

De 5D C van verbinding verwijst naar de un-animus Bron en ziel die in ieder van ons is. Dit is wat gemeenschap vestigt in het 5D paradigma. In 5D erkennen en vieren wij de energetische soevereiniteit van iedereen, inclusief onze eigen energetische soevereiniteit, die een 5D verbinding creëert, het scheidt ons niet zoals het doet in 3D.

We zijn verbonden door licht en door dit licht. Wij zijn ook verbonden door de energetische frequentie waarnaar wij opstijgen wanneer wij besluiten ons 3D pad te desintegreren en een hogere frequentie te omarmen. Zodra wij ervoor kiezen om het gesloten 3D paradigma te verlaten en ons open te stellen voor licht, herstellen wij onze Bron verbinding, die wij moeten verbreken om deel uit te maken van 3D, en worden wij deel van de verbonden zielenfamilie, wij voegen ons weer bij de un-animus familie van licht terwijl wij ook gegrond zijn in onze 3D fysieke aanwezigheid die nu geïntegreerd is.

SAMENWERKING

De 5D C van samenwerking verwijst naar hoe we het werk en de inspanning van ascentie delen. Geen enkele persoon heeft de antwoorden, er is geen standaard, en er is geen juiste, beste, of meest perfecte manier om het te doen. Denk aan het woord als co-labor, om het werk samen te doen.

Omdat het een samenwerking is, dragen we elk ons licht, onze energie en frequentie, onze ervaringen, en onze individuele zielsuitdrukking en levensdoel bij aan de reis. Het is een samenwerking, een gezamenlijke inspanning waarbij iedereen belangrijk is en het geheel bestaat dankzij ieders bijdrage, maar geen enkele persoon is verantwoordelijk voor enig deel ervan en niemand is belangrijker dan een ander.

Dit is in strijd met het 3D paradigma van competitie, controle, hebzucht, en singulariteit omdat er geen beste of winnaar is in 5D. Ascensie is geen wedstrijd en kan dat ook nooit zijn. Dit is waarom ik mijn geduld verlies met mensen die zelfvoldaan commentaar geven over hoe zij de eerste zijn of het beter doen of zelfs, dat zij ‘geascendeerd zijn naar 12D’ en boven alle anderen staan. Dat is zo arrogant en het is een indicatie dat ze nog steeds deel uitmaken van dat 3D paradigma van beroemdheid.

De cultus van beroemdheid heeft geen plaats in 5D omdat iedereen gevierd wordt en niemand voorrang heeft op of niet belangrijker, specialer of begaafder is dan iemand anders. Dit betekent niet dat sommige mensen niet beter zijn in bepaalde dingen dan anderen want dat is overal zo. Ik ben een begaafd schrijver maar ik schilder of teken niet. Een van mijn lezers, David Mannesse, is een begaafd musicus maar hij is niet goed in andere dingen (dat geeft hij zelf toe). De samenwerking van 5D betekent dat we het werk delen om de energie in beweging te houden naar een gemeenschappelijk doel en ascentie is onze gezamenlijke reis hoewel ieder van ons een individueel pad volgt door het proces.

CREATIVITEIT

De 5D C van creativiteit verwijst naar onze energetische soevereiniteit. Wij zijn elk energetisch soeverein in onze realiteiten wat betekent dat wij alle energie controleren die wij ontvangen en geven en alles wat het creëert. Betekent dit dat wij de hele tijd verantwoordelijk zijn voor alles in onze realiteit? Ja, dat is zo. Hebben wij werkelijk onze problemen en uitdagingen gecreëerd? Ja, dat hebben we. Hebben we ook de kracht en het vermogen om ze op elk moment te veranderen? Ja, dat hebben we.

Het betekent ook dat met energetische soevereiniteit wij elk begiftigd zijn met de creatieve kracht (onze wonderkracht) om onze eigen werkelijkheid te scheppen. Terwijl we dat al doen, brengt dit het naar een nieuw niveau, waar we die kracht werkelijk bezitten en gebruiken in ons dagelijks leven. Het activeren van onze 5D creativiteit betekent dat we stoppen met anderen de schuld te geven van onze problemen, dat we de volledige verantwoordelijkheid nemen voor onze realiteit (dit is een van de 7 Stappen naar Wonder Creatie in mijn 30 Dagen naar Alledaagse Wonderen boek), en als er iets veranderd moet worden, nemen we de verantwoordelijkheid om het te veranderen.

We erkennen dat niemand gerepareerd of genezen hoeft te worden en dat het niet onze taak is om dat te doen. We kunnen niet creatief zijn of onze creatieve energie en kracht gebruiken om iemand anders te repareren of te genezen, of zelfs om de wereld te repareren of te genezen. Die hoeft niet gerepareerd of geheeld te worden, hoezeer we dat ook denken. 3D desintegratie creëert chaos en chaos nodigt ons uit om meer licht binnen te brengen of af te dalen in de afgrond van chaos. We moeten kiezen wat we zullen doen.

MEDEWERKING

De 5D C van medewerking verwijst naar onze zielsmissie en ascensie pad van het opereren als een collectief, medewerkend om deze ascensie cyclus tot voltooiing te brengen. Verander hoe je kijkt naar het woord medewerking waarvan wij denken dat het overeenkomst of deelname betekent. Dat doet het ook, maar in 5D betekent het een collectief opererende eenheid zijn.

Het betekent ook dat ascensie ons werk is om te doen, wij zijn de operatoren hier, en we zijn niet alleen knoppen aan het indrukken en dumptrucks aan het besturen terwijl iemand anders het ascensie-wegproject beheert. Wij zijn de exploitanten, dit is onze ascensie reis en wij zijn verantwoordelijk voor elke stap op dat pad.

Wanneer we samenwerken zien we dat de individuele bijdrage van elke persoon belangrijk is en iedereen heeft een rol in deze reis. Dat is waarom de cultus van beroemdheid, de controle, overheersing, concurrentie, singulariteit en hebzucht van 3D niet werken in het 5D paradigma, omdat er geen samenwerking is. Iedereen probeert de beste te zijn, beter te zijn dan, macht en heerschappij over anderen te hebben, op te vallen, de eerste te zijn. En dat zal niet werken wanneer ascensie succes afhangt van samenwerking.

De 5C’s van 5D zijn geen imperatief, we hoeven deze energieën niet te integreren, herkennen, of ermee te werken. Maar de 3D/5D ascensie integratie zal niet zo vlot en efficiënt werken tenzij we dat doen. En het is een stuk gemakkelijker om met hen te werken dan tegen hen. Terwijl de uitdagingen waar we voor staan terwijl we elke dag 3D zien desintegreren in de waanzin en gekte van chaos, verontrustend zijn, zien we ook het ontwaken van de mensheid uit de 3D duisternis en sluimering in het licht en dat is opwindend.

Zelfs onze dagelijkse achtbaan tussen terreur en opwinding is een voorbeeld van de 3D/5D ascensie-energiebeweging omdat we enorme energiekloven creëren die meer van de 3D duisternis en dichtheid naar het licht brengen.

“Wanneer is de reis voltooid?” is een vraag die mij heel vaak wordt gesteld en het antwoord op die vraag is dat er geen duidelijk antwoord op die vraag is. We ‘eindigen’ ascensie niet omdat het niet lineair is, het is een spiraal. Dus we gaan door verschillende stadia van het ascensie proces en we beginnen dan opnieuw op een ander niveau, gewapend met de wijsheid, inzichten en begrip die we hebben opgedaan tijdens onze beurt op het vorige niveau.

Er is geen eindstreep, er is alleen voltooiing en afsluiting van het ene niveau van zielsmissie en levensdoel, en dan gaan we verder naar het volgende niveau van potentieel in ons leven.

We zien ascensie als een diner met meerdere gangen en we wachten op het dessert om het einde van de maaltijd aan te geven. Zie het in plaats daarvan als een progressief diner, waar elke gang wordt geserveerd in een ander huis en het dessert is beschikbaar op elk moment dat we besluiten om het huis te bezoeken dat het dessert serveert. We moeten ophouden te zoeken naar ‘de ascensie’ en ‘het einde’ en in plaats daarvan zien dat er meerdere kleine ascensie-overwinningen zijn die elk moment plaatsvinden en die in plaats daarvan vieren.

Als we dat doen, openen we een nieuw portaal van potentieel en krijgen we toegang tot nieuwe niveaus van overvloed, vreugde en welvaart voor onszelf.

En negeer de mensen die zeggen dat het snel en gemakkelijk is en dat als je hen volgt je zult eindigen in het land van feeënstof en eenhoornglitter. Negeer ook de mensen die je vertellen dat ze ‘al opgestegen’ zijn, want zoals je weet, is er geen einde aan de ascensie cycli, alleen een nieuw begin van een reis die ons meeneemt naar grotere niveaus van high vibe leven en nieuwe mogelijkheden die onze vreugde, vrede, liefde en overvloed uitbreiden.

 

Jennifer Hoffman

Bron

 

Vertaling: Martien

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien