Aftellen Naar 2023

Aftellen Naar 2023

Deur: Jennifer Hofman – 30 december 2022

Goed, het is de laatste week van 2022 en ik ben blij dat dit jaar eindigt. Dit is een zwaar jaar geweest en in feite zijn de laatste 3 jaar, vanaf 2020, voor iedereen zwaar geweest. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we dingen in de wereld hebben zien gebeuren die niemand van ons ooit had gedacht. We zijn getuige geweest van een facet van de ascensiecyclus dat we volgens mij nog niet hebben meegemaakt en dat is de groeiende energiekloof tussen het duister en het licht. Hij is nu zo breed dat je er met een jumbojet doorheen kunt vliegen en hij zal in 2023 nog groter worden.

Ik geloof dat dit het deel van ascensie is waarvan we ons niet realiseren dat het een sleutelelement is en een bevestiging dat we enorme vooruitgang boeken, de zeer duidelijke scheiding van duister en licht. Dit is de desintegratie van 3D, iets waarover jullie mij al vele jaren horen praten. Het bijproduct van de desintegratie van 3D is chaos en we zien het bewijs daarvan overal om ons heen. Want de belangrijkste energieën van 3D zijn macht en controle, en het is letterlijk een kaartenhuis dat kan instorten bij het geringste zuchtje ontwaken en waarheid, waardoor de chaos wordt losgelaten en er ruimte komt voor het licht.

Nu gaat dit in tegen wat zovelen hebben beschreven als de goddelijkheid, vrede en verbinding van ascensie. Van deze interpretaties dachten we dat ascensie een gelukkige, moeiteloze reis zou zijn naar het land van eenhoorns en sprookjesstof. In plaats daarvan kregen we afscheiding, ontkoppeling, afwijzing, verraad en een volledige frontale blootstelling aan een duistere wereld waarvan we het bestaan niet kenden.

Deze laatste week van december 2022 eindigt met enkele van dezelfde energieaspecten als waarmee 2022 begon. We hebben Mercurius, Venus en de Zon in Steenbok, Mars retro in Tweelingen, het tegenovergestelde teken van Boogschutter, zijn plaatsing in januari 2022. In januari 2022 stond Jupiter op 1 Vissen en in 22 december op 2 Ram – een ander Alpha/Omega moment. Het pad van spirituele inwijding is voltooid.

We eindigen zoals we begonnen, maar veel wijzer, bewuster en energetisch bewuster, volwassener en congruenter dan voorheen. Onze naïviteit en onschuld zijn misschien verdwenen, maar we zijn spiritueel gerijpt en gepromoveerd naar een groter bewustzijn van zowel het licht als de polariteit van het duister. We kijken misschien verlangend terug naar de dagen waarin ‘onwetendheid zaligmakend’ was en we elke dag met volledige overgave en zonder bewustzijn konden doorbrengen. Maar onwetendheid is geen zaligheid en iedereen negeert de andere helft van die uitspraak: “dit is dwaasheid om wijs te zijn.

De prijs van onze onwetendheid zijn onze eigen beperkingen, ons geloof dat we hier zijn om anderen te genezen, en ons verlangen om door iedereen geliefd, gewaardeerd en gewaardeerd te worden. We hebben de energetische littekens van die gevechten die we zo lang, zo hard en zo dapper hebben gestreden. Maar we hebben niet verloren, we hebben een waardevolle les geleerd. Wij zijn een geschenk van licht en waarheid en energetisch ontwaken voor hen die zich in de duisternis bevinden, en als zij ervoor kiezen het geschenk af te wijzen, zijn wij niet verplicht iets anders te doen.

Ons nieuwe paradigma van 2023 is onze bevrijding van onze KERN-energieën die ons eindelijk bevrijden van al onze karmische verplichtingen. Niet omdat we erin geslaagd zijn iedereen tot het licht te bekeren, maar omdat we hebben besloten dat we niet langer het licht gaan vasthouden voor degenen die duidelijk hebben besloten dat ze zich veel comfortabeler voelen in het duister.

Of je dit nu merkt op wereldschaal of in je persoonlijke leven, een van de centrale lessen van 2022 was het besef dat je geen controle hebt over wat mensen denken, doen of zeggen. En je hebt geen invloed op iemand anders dan waar zij bereid zijn zich af te stemmen op een nieuwe waarheid en bewustzijn. Nogmaals, dit is Ascensie 2.0, de beweging naar geïntegreerd 3D/5D leven en het is karmavrij. Dus wees bereid om die laatste karma koorden en de kettingen die je binden aan een leven van lijden los te laten omdat het niet langer deel uitmaakt van onze zielsmissie.

We hebben nu toegang tot een energieaspect waar we ons voorheen niet op konden afstemmen, en dat is het Nulpunt of het Punt van Potentieel. Dit is het punt van pure aanwezigheid, waar verleden, heden en toekomst samenvloeien in perfecte afstemming. Het verleden wordt een springplank naar het heden en de toekomst ontvouwt zich met weloverwogen intentie bij elke keuze die we in het heden maken. Ik introduceerde dit concept voor het eerst in 2010 in mijn boek Ascending into Miracles – Het Pad van Spiritueel Meesterschap. En zoals veel van de concepten die ik introduceer, waren ze er voor iedereen om te overwegen, maar het zou een paar jaar duren voordat ze konden worden geïntegreerd. We zijn er nu en we zijn klaar voor een nieuw paradigma van vreugde, vrede, liefde en voorspoed.

A ls je mijn Parel Tijdlijn Transformatie Methode programma hebt gevolgd, is dit een van de zegeningen van tijdlijnwerk, om in staat te zijn de vroegere tijdlijnen te herconfigureren om een einde te maken aan het lijden en de pijn die ze ons veroorzaken en om ze te gebruiken als een bron van bekrachtiging. In het Pearl Methode programma doen we dit in drie stappen: de tijdlijn opnieuw visualiseren, opnieuw doorvoelen en dan de tijdlijn opnieuw vernieuwen met een nieuw perspectief en nieuwe energie, om een nieuw energiepad te creëren. Ik zal Het Parelprogramma nog één keer aanbieden voor de prijs van 2022, omdat het zo’n krachtig programma is en ons vermogen om tijdlijnen te helen en het verleden af te sluiten essentieel is om een nieuw paradigma voor 2023 te kunnen creëren.

Als je kijkt naar de maandelijkse Energierapporten voor 2022, en je kunt ze vinden op de blog, beschrijven ze een proces van groei en transformatie dat is versneld zodat we op deze plaats konden komen waar we nu zijn, op de rand van wat wereldwijde vernietiging of wereldwijde ascensie lijkt te zijn. Ik geloof dat we tot ascensie zullen komen, ook al is vernietiging niet uitgesloten voor sommige duistere krachten die de mensheid tegenwerken.

Een belangrijk aspect van 2022 was onze overgang naar Ascensie 2.0. We begonnen Ascensie 1.0 in april 2003 toen de knoop in Stier ging en kijk wat er sindsdien is bereikt. Ik maakte die opmerking omdat in 2003 veel van de leraren die jullie de afgelopen 20 jaar hebben gekend, waaronder ikzelf, de informatie begonnen te ontvangen die zij met de wereld hebben gedeeld. Ik ken velen van hen en we ontvingen allemaal onze roeping rond dezelfde tijd. Velen van hen doen dit werk niet meer of zijn overleden.

Deze maand hebben we de vierde en laatste exacte Pluto-terugkeer voor de VS en de wereld. Hoewel velen denken dat dit de terugkeer van Pluto in de VS is omdat het precies op het moment van de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring is, was Pluto in Steenbok van 1762 tot 1778 een keerpunt in de wereld. Toen was de verschuiving van fysieke slavernij naar zelf-soevereiniteit. Nu gaan we van energetische dienstbaarheid naar energetische soevereiniteit. En als wat vandaag gebeurt een ongemakkelijke link heeft met deze vorige Pluto in Steenbok overgang, dan is dat omdat we ons op een vergelijkbare plaats bevinden, maar deze keer hebben we niet te maken met vorsten, maar met energie, hoewel er genoeg tirannen zijn die de mensheid opnieuw tot slaaf willen maken.

De energie van deze week, nu we ons voorbereiden op een nieuw jaar dat een echte verschuiving in energetische frequentie en vibratie zal betekenen, de geboorte van een nieuw bewustzijn en een nieuwe generatie leraren, genezers, mystici en lichtbakens, is er een van afrekening. Een afrekening is een afrekening en in dit geval is het een goddelijke afrekening waarbij we kiezen aan welke kant van het licht we gaan staan.

De afrekening beslaat vele gebieden, waaronder mensen die al jaren onschuldige, gekwetste, vertrouwende mensen oplichten in de vorm van het aanbieden van “spiritueel advies”. Ik heb ze al lange tijd opgemerkt en ben zeer uitgesproken over mensen die duistere energie gebruiken in hun bedrijf. Hun dag van afrekening komt in 2023 en als je je hebt afgevraagd hoe mensen ‘zoveel geld’ kunnen verdienen met hun bedrijf als coach of zelfbenoemd spiritueel leider, bedenk dan dat daar een paar succesvolle rechtszaken voor nodig zijn met schadevergoedingen die zelfs een fortuin van meerdere miljoenen dollars kunnen wegvagen.

Ik schrijf al enkele jaren over de ‘scheiding van het kaf en het koren’ en we zijn er. Er is geen neutrale of middenweg meer. We zouden nog heel lang op dat hek kunnen staan en hopen dat we daar lang genoeg kunnen blijven om ervoor te zorgen dat iedereen met ons op de ascensietrein stapt, maar dat gaat niet gebeuren. Dit is een noodzaak voor deze tijd. Het is niet nodig dat iedereen op hetzelfde niveau van energetische frequentie zit om de ascensiespiraal op te gaan, maar het is wel nodig dat degenen die zich inzetten voor het licht, van het hek afstappen en hun 5D-paradigma’s beginnen te creëren. En dat kan niet als je je eigen ascensiepad vertraagt omdat je je schuldig voelt over ‘mensen achterlaten’.

We laten nooit iemand achter. In plaats daarvan staan wij mensen toe hun keuzes te maken als onderdeel van hun energetische soevereiniteit, zelfs als wij denken dat zij de slechtst mogelijke keuzes maken. Dat zijn de keuzes waarmee ze zijn afgestemd. En wij hebben nu ook onze eigen afrekening te maken, waarbij het erom gaat hoe wij onze energetische hulpbronnen gebruiken en wat de volgende stap is op ons pad.

Leven we naar ons hoogste potentieel?

Creëren we ons 5D paradigma?

Hebben we onze eigen hemel op aarde vibe gebeuren want dat is wat we nu zouden moeten doen en als we dat niet doen dan gebruiken we onze energie niet op manieren die ons eigen ascensiepad dienen.

De afrekeningsenergie van deze week raakt iedereen en we zien de effecten ervan overal. Wat wordt er geopenbaard over de gebeurtenissen van de afgelopen 3 jaar, beginnend in het begin van 2020? Welke geheimen worden met de wereld gedeeld? Wat is de impact hiervan op lange termijn? Nou, ik kan je vertellen dat het niet goed zal zijn voor hen die duistere agenda’s hebben. En hoe interessant is het dat dit allemaal nu gebeurt, terwijl we 2022 afsluiten en de driejarige cyclus die in 2020 begon. 2023 is een 7 jaar, de trilling van spirituele inwijding, het getal van energetische afstemming, integratie en meesterschap.

Als je je hierdoor zorgen maakt over je eigen situatie, zou ik me geen zorgen maken. Dit heeft het meeste effect op hen die in het duister zitten en pijlen schieten op hen die in het licht staan. Zij weten wie zij zijn. Het heeft geen betrekking op hen die in het licht zijn, behalve om ons eraan te herinneren dat onze reis onze prioriteit is en onze energie heilig is. Wij stijgen eerst op voor onszelf, net als alle anderen. Het is jouw beurt om te stralen en het volle volume van je licht te gebruiken. Dim je licht niet meer om welke reden dan ook, want je zult het nodig hebben in 2023.

Naast Mercurius die retrograde gaat deze week hebben we Venus op dezelfde graad van haar december 2021 retrograde station, en Jupiter is net het invoeren van Ram, het afsluiten van de Jupiter cyclus die begon in januari 2011. En we hadden een historische Jupiter/Neptunus conjunctie in Vissen op 12 april 2022, iets wat elke 151 jaar gebeurt en altijd een spiritueel ontwaken inluidt. We hebben enkele zeer sterke energiecycli in 2023, vooral in maart.

De afgelopen 3 jaar hebben ons meer historische energieaspecten gebracht dan enige andere tijd die ik me kan herinneren. Deze omvatten de Saturnus/Pluto conjunctie, het Saturnus/Uranus vierkant, Jupiter/Neptunus conjunctie, Amerikaanse en wereldwijde Pluto terugkeer, en krachtige eclips cycli. Als je moe bent en je uitgeput voelt, is dat omdat je hard hebt gewerkt en in 2023 is het tijd voor een beloning.

We zijn getuige geweest van de grootste energetische zuivering en schommeling van ons leven en van vele levens. Het is nog niet voorbij, maar vanaf 2023 geloof ik dat we het ergste achter de rug hebben. Dit is het deel van de ascensiecyclus waarvan we niet beseffen dat het gewoon een andere fase van het proces is. Dat zal niet voor iedereen gelden, maar als je dit artikel leest of naar deze podcast luistert, geldt het waarschijnlijk wel voor jou.

Waar gaan we nu heen? Voorwaarts en omhoog. De opwaartse spiraal stopt niet en we hebben een eersteklas ticket om mee te rijden. Dus kijk vooruit, niet achter je. Stel grote intenties en stop met je zorgen te maken over wat anderen doen. Iedereen doet wat juist en het beste voor hem is.

En als je je afvraagt of je op de goede weg bent, omdat je denkt dat je leven niet de overvloed, vrede, vreugde en liefde weerspiegelt die je denkt dat het zou moeten zijn, put dan moed en weet dat je bewustzijn de energie in beweging zet als je ‘stopt met zeuren en begint te stralen’. Gebruik deze week om je energie-inventaris op te maken en de rijkdom en energiekloven in je leven op te merken. Begin dan na te denken over hoe je ze wilt opvullen.

Tel nu af naar 2023, kijk niet terug, maar vooruit. Wat gebeurt er op dit moment. Stap in je Nulpunt, je Punt van Potentieel. Vind de perfecte combinatie van verleden, heden en toekomst en stap vol vertrouwen vooruit.

 

Jennifer Hofman

Bron

 

 

Vertaling: wakkeremensen.org