Yeshua: De Rol van de “Slapers”

Yeshua: De Rol van de “Slapers”

Gechanneld door: Jennifer Crokaert – 9 Juli 2021

Velen verkeren in een crisis, die pijnlijk kan aanvoelen. Jullie zien de naakte waarheid van de ‘werkelijkheid’ zoals die in deze matrix wordt gepresenteerd, en jullie wordt ook de waarheid over jezelf gepresenteerd. Het verschil tussen de externe en interne ‘waarheden’ is hartverscheurend.

Velen weten niet meer waarheen ze zich kunnen wenden, wie ze kunnen vertrouwen, hoe ze ermee om moeten gaan en hoe ze verder moeten gaan. Dit is de donkere nacht van de ziel van de mensheid, en jullie lichtwerkers houden veel van de pijn en spanning vast waartoe anderen momenteel niet in staat zijn.

Hun schijnbare onvermogen om te verwerken wat er gebeurt is geen koppigheid, onwetendheid of arrogantie. Het is een deel van het goddelijke plan. Dit proces van evolutie moet alles wegstrepen, absoluut alles wat verbonden is met alle leugens en verdraaiingen van eonen in het verleden. Het maakt deel uit van het proces van her-balanceren en het kan niet worden overhaast of vermeden.

Degenen die nog steeds lijken te slapen, spelen ook hun waardevolle rol. Het is dankzij hen dat de diepte van de illusie aan het licht komt. Als alles zes maanden geleden was doorgegaan, bedenk dan eens wat er niet zou zijn blootgelegd om te worden opgeruimd en gezuiverd… Stel je de implicaties daarvan over tien jaar eens voor.

Tijd is een belangrijke factor in dit zuiveringsproces, omdat het de mogelijkheid biedt lichamelijkheid te manifesteren. Het vertraagt wat bekend en onmiddellijk is, tot een dichtheid die kan worden gezien, geleefd en getransformeerd.

Jullie als collectief – dat zowel de zogenaamd wakkere als de slapende omvat – hebben ervoor gezorgd dat de bodem van het vat zichtbaar is geworden; dat moest bereikt worden en het vertragen van het proces – zoals jullie het zouden zien – was van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het licht tot in de donkerste hoeken scheen.

Wanneer de Openbaringen plaatsvinden, zal de ommekeer sneller gaan dan je denkt, want de bevolking die leek te slapen, wachtte alleen maar.  Ook zij waren hun zielscontracten aan het vervullen.

Daarom zijn gevoelens van vijandigheid, boosheid, wrok of arrogantie jegens jullie zusters en broeders die lijken te ‘slapen’ misplaatst, en houden jullie vast in een ‘zij-tegen-ons’ mentaliteit, een vals oorlogsraster, een lelijk aspect van de voorbije cyclus. Jullie zijn allen één en allen vitaal.

Dit proces is een evolutie, geen overwinning. Meer specifiek, het is een in-volutie. Het is een heroriëntatie van het externe naar het interne, van gegeven macht naar bezeten macht, van slaaf naar soeverein. Kijk naar binnen om je soevereiniteit, je goddelijk weten, je Goddelijke Essentie terug te winnen.

De vrucht en het zaad van jullie Goddelijke Essentie is liefde, compassie, vriendelijkheid, geduld, dankbaarheid, nederigheid, samenwerking, delen.

Kijk niet naar buiten naar anderen, wachtend op verandering, op verlichting.  Dat is net zo zinloos als toekijken hoe verf droogt. Het is een verspilling van de goddelijke potentie van dit nu-moment. Keer naar binnen, maak je de kwaliteiten van je Goddelijke Essentie eigen door ze elke dag te leven, zoveel als je kunt, en je zult het kwantum breekpunt creëren dat je zoekt.

De waarheid is binnenin jullie.

Yeshua

 

Kanaal: Jennifer Crokaert

 

 

Vertaling: Martien / wakkeremensen.org