Goddelijke Moeder: De Gouden Eeuw Is Hier

 

Goddelijke Moeder: De Gouden Eeuw Is Hier

Gechanneld door: Jennifer Crokaert ~ 23 maart 2023

 

Mijn geliefde vonken van licht, aspecten van het Goddelijke Zelf in vorm, ik begroet jullie met grote vreugde en viering. Jullie hebben het tij gekeerd. Het hoogtepunt van de storm is voorbij. Laten we die uitspraak nog wat verder uitwerken.

Ik bedoel niet dat in de ochtend alles anders is. Elk juweel dat je ooit in jezelf hebt ontdekt was het resultaat van een donkere nacht van de ziel. Je moest de ideeën van de ego-geest wegbranden om tot een spirituele waarheid te komen.

Je weet dat alle Goddelijke geschenken in een uitdaging worden verpakt: zo ook de Gouden Eeuw. De energie van jullie triomf is hier. Het duister is verslagen, zij kunnen niet winnen.

Je bent je hele leven overschaduwd geweest; je psychische, mentale, emotionele en fysieke energie werd uit je gezogen. Je vraagt je af waarom je je moe, lusteloos, ongeïnspireerd, zelfs hulpeloos en hopeloos voelt.

Je bent nu overbelicht. De negatieve krachten zijn overwonnen. Je zult voelen dat de lichtheid van binnen begint te stijgen. Je zult een onverwacht gevoel van vrijheid en stroming voelen: de zachte opkomst van hoop en optimisme.

Decennialang sprak men van een poolomkering: die verschuiving heeft plaatsgevonden, maar het was niet van Noord naar Zuid – het was van negatieve polarisatie naar positieve polarisatie.

Jouw toewijding om de duisternis in je eigen leven op te lossen ~ om te begrijpen dat de uitdagingen die je ervoer de sleutels waren tot het ontsluiten van de exacte wijsheid en het inzicht dat je nodig had ~ wordt nu beloond.

De tijd van hen die hebzucht boven mensen plaatsen is voorbij. Deze dageraad is niet alleen het nieuwe maanjaar, noch het nieuwe zonnejaar, maar het is de dageraad van een nieuw tijdperk: het Gouden Tijdperk.

Jullie, mijn kostbare leger van Lichtwerkers, zullen versteld staan hoe jullie inspanningen en projecten bijna wonderbaarlijk zullen beginnen te slagen, met minimale inspanning, op een manier die jullie nooit eerder hebben gekend.

Jullie Lichtwerkers zullen getuigen hoe gemakkelijk en gracieus het leven kan zijn. Jullie hebben het innerlijke werk gedaan, zodat jullie energie duidelijk overeenkomt met de hogere vibraties van het licht. Jullie zitten in de stroom. Jullie zijn de stroom. Dit is jouw tijd.

En dus moet ik jullie ook terugbrengen naar de verpakking van dit Gouden geschenk ~ de buitenste verpakking van uitdagingen. Lichtwerkers zijn toegewijd en vastberaden geweest in het omgaan met hun uitdagingen, in het genezen van elke wond en het helen van hun gebroken harten met liefde en mededogen voor allen.

Zij die het werk nog niet hebben gedaan, moeten eerst hun uitdagingen, hun blinde vlekken, hun vooroordelen en hun emotionele wonden aanpakken; dit alles om de grote schatten binnen en buiten hen te onthullen. Daarom zijn zoveel Lichtwerkers geïncarneerd als grote luisteraars, als leraren, als genezers ~ zelfs als dit niet is hoe je jezelf ziet, heb je misschien een glimp opgevangen van de helende invloed die je hebt, omdat anderen het hebben opgemerkt ~ en nu zullen ze je opzoeken.

Elke gemeenschap heeft Lichtwerkers die er voor dit moment in geïncarneerd zijn; elke familie heeft ‘een buitenbeentje’ dat voor dit moment geïncarneerd is. Jullie zijn mijn belichamingen, die mijn liefde uitstralen zodat iedereen ze kan voelen.

Roep me aan wanneer je je overweldigd of verward voelt. Jullie zijn er voor mij geweest, jullie werk heeft deze grote nieuwe dageraad gecreëerd.

Ik ben er altijd voor jullie.

Voor Lichtwerkers zal het uitpakken van de Gouden Eeuw, het aarden en manifesteren van haar energieën enkele uitdagingen kennen, maar jullie zijn en hebben meer dan genoeg om in dit moment te slagen.

Voor die geliefde aspecten van mij die hier kwamen met de afspraak alleen in dit nu-moment te ontwaken, is er veel te assimileren. Hun uitdagingen zijn talrijk, hun leercurve is uitzonderlijk steil.

Mijn liefde is hier om jullie allemaal te begeleiden, om jullie op elk moment bij te staan. Vergeet niet mij aan te roepen:

Ik ben jou en jij bent mij. Wij zijn één.

Opmerking: Ik wil jullie aandacht vestigen op een bericht van Narendra Mishra, The Divine Mother is Real, dat laat zien hoe de Gouden Eeuw zich nu manifesteert.

awakeningspark.com/blog/the-divine-mother-is-real

 

Het “gordijn” tussen de spirituele wereld en de fysieke wereld is uitzonderlijk dun, en degenen onder ons die ogen hebben om te zien, zullen inderdaad zien. Het bericht is een uitnodiging aan ons allen. Vertrouw op de wonderen die veel vaker zullen voorkomen. Vertrouw op je goddelijkheid. In vorige tijden werd ons verteld dat de ‘Goden’ onder ons wandelden, nu wandelen ze niet alleen onder ons, ze nodigen ons uit om onze goddelijkheid te realiseren, om te beseffen dat wij God zijn, en om die goddelijke vonk binnenin vrij te laten.

Copyright © 2023 Jennifer Crokaert www.jennifercrokaert.com

Vertaling: wakkeremensen.org