Cmdr Ashian: De Zoektocht van de Eeuwen is aan een Einde gekomen.

Cmdr Ashian:
De Zoektocht van de Eeuwen is aan een Einde gekomen. Dit zijn de Momenten voordat de top is bereikt.
18 mei 2019 / door Suzanne Maresca
Nog een bespreking van ‘delegaties’, deze keer van Jennifer. Ashian noemt ook verantwoording en de Valuta Herwaardering.http://jennifercrokaert.blogspot.com/2019/05/cmdr-ashian-quest-of-ages-is-at-end.html

Geliefde gezanten van het licht, mijn broeders en zusters, dit is Ashian.

De kleuren zijn door het spectrum heen gegaan van modderig, troebel rood bij de val van de mensheid in deze cyclus door oranje, geel, groen, blauw en nu, nu vibreren jullie aan de buitenranden van violet en indigo, precies op het punt waar jullie zullen springen in puur wit licht, uitdijend een oogwenk in elke kleur, alles omvattend wat jullie zijn en in het weten dat dat jullie waarheid is.

Mijn broeders en zusters, jullie staan als een symfonieorkest – nou, ze zitten, maar je begrijpt mijn punt! – op het moment van balans voor de beste uitvoering van hun leven.

Het is niet aangekondigd als hun grootste uitvoering, omdat er in waarheid nooit een zekerheid bestaat over welke uitvoering De Grootste zal zijn.

Voordat ze beginnen, voelen ze alleen de opwinding en het gevoel van een duiker, in de oneindig kleine ruimte tussen de beslissing om te bewegen en de eigenlijke beweging zelf.

Jullie zijn zo dichtbij, alleen maar hartslagen verwijderd, van de grootste veranderingen die jullie op jullie planeet hoopte te zien, veranderingen die jullie zo vastberaden en zo toegewijd aan hebben gewerkt om te manifesteren.

Zelfs wanneer jullie je verslagen, uitgeput en gehavend hebben gevoeld op het pad van het zijn van gevoelige zielen in samenlevingen die hard en agressief zijn, bleven jullie je licht schijnen, bleven jullie je compassie hebben, jullie zijn doorgegaan krijgers van licht te zijn.

Misschien is er wellicht een betere term, zwaaiers van licht … want jullie hebben licht gebruikt met kunstenaarstalent en bekwaamheid van meesterschap. Jullie zijn gevallen, maar zijn weer opgestaan en hebben weer gediend.

Verheug je nu! Zorg ervoor dat jullie je medeleven naar binnenwaarts draaien, om nu zacht voor jezelf te zijn, want in de laatste momenten, op de galactische ‘avond’ van grote veranderingen: zijn jullie onze helden.

Het is niet nodig om harder te pushen, want dat vergt inspanning. Wat nodig is, is het loslaten van inspanning, de stroom van licht die voortkomt uit vreugde en spontaniteit. Dat is de hoogste dienstbaarheid die jullie kunnen uitvoeren.

Dit zijn de momenten voordat de top bereikt is. Terwijl jullie nog steeds vooruit moeten blijven lopen, doe dat dan met een licht hart, met geluk zoemend in jullie oren. De zoektocht van de eeuwen is ten einde.

Jennifer: Ashain, ik ben erg dankbaar dat je er doorheen bent gekomen, maar eerlijk gezegd heb ik niet het gevoel dat dit iets nieuws toevoegt, het is gewoon dezelfde oude, ‘blijf doorgaan’ boodschap.

Ashain: Liefste zus, wij zijn erg blij om rechtstreeks met je te praten. Hoe kunnen wij van dienst zijn?

J: Nou, ‘momenten weg’ is heel dichtbij maar erg vaag. Ik weet dat ik niet om data moet vragen, maar iets over de aard van de te verwachten gebeurtenissen kan nuttig zijn.

A: Er zijn veel evenementen die op het punt staan ‘van start te gaan’ in jullie dimensie, openbaarmaking staat op het punt op een dramatische manier te komen, maar niet op een angstwekkende manier. Er zijn gerespecteerde mensen van jullie planeet die al een ontmoeting met delegaties hebben gehad en de voorbereidingen zijn allemaal klaar voor de publieke aankondiging van dit feit.

Het is waar dat dit wordt voorkomen door degenen die terughoudend zijn om de macht los te laten, maar het zal en moet gebeuren, en binnen een kort tijdsbestek, wanneer de vereiste vibratie markeringen zijn bereikt.

J: Nou, dat klinkt opwindend! Alle namen: is X onder hen?

A: Ja, maar hij is slechts een van de velen, uit vele verschillende levenssferen, inclusief mensen die onbekend zijn bij het publiek en die als lokale verbindingsofficieren zullen dienen om zo te zeggen vragen in hun gemeenschap te beantwoorden, zodat dit geen moment ‘daarbuiten’ is, maar iets dat echt en tastbaar is over het geheel van lieve Gaia.

J: Kunnen ze niet worden aangevallen?

A: Je kunt er zeker van zijn dat als ze dit werk doen, ze een enorme hoeveelheid bescherming hebben!

Tegelijk hiermee zullen er samenvallende grote veranderingen in de samenleving zijn die de illusie van goedheid zullen verwijderen van degenen die macht hebben voor slechte doeleinden. De invloed om te manipuleren staat op het punt op te lossen zonder dat ze zich volledig realiseren dat hun moment voorbij is.

J: Dus is dat de verantwoording?

A: Ja. Wanneer het toneel schoongeveegd wordt, kunnen veranderingen zoals de herwaardering van de valuta worden uitgerold, waardoor de trilling verder toeneemt waardoor het begin van het openen van het hart veel dichterbij komt, zowel in vibratie als in tijd.

Dus alles is in gereedheid. Wij zijn in gereedheid en grote opwinding, want het was al zo voor ons, omdat er geen tijd is, dus wij hebben gevoeld wat jullie zullen ervaren en ik kan je verzekeren dat het alles waard is geweest.

J: Bedankt voor dit. Het is erg bemoedigend.

A: Het is ons een genoegen, we staan voor jullie klaar, want dat is wat ons de grootste vreugde brengt.

J: Bedankt

Artikelbron

Vertaling: Martien