Ashian: Vrijheid En Het Afbreken Van 3D Rasters

Ashian: Vrijheid En Het Afbreken Van 3D Rasters

Gechanneld door: Jennifer Crokaert – 17 Oktober 2021

Jennifer: Waar wil je het vandaag over hebben?

Ashian: We willen het over vrijheid hebben.

Jennifer: Ongebruikelijk! Ga ervoor.

Ahsian: Waar zie jij jezelf als gevangen? Op welke manieren zie je dat je vastzit, machteloos bent of een slachtoffer? Wat vermijd je, en doe je alsof je niet merkt dat je het vermijdt?

Elk geliefd persoon heeft gebieden in zijn emotionele wereld waar hij het gevoel heeft verslagen te zijn, waar hij moet verdragen wat er daarna gebeurt, waar hij geen macht heeft om zijn goddelijk gegeven soevereiniteit uit te oefenen.

Wij zouden willen voorstellen dat dit het moment is om je soevereiniteit terug te nemen. We zeggen niet dat je moet reageren, dat je je moet afreageren, of dat je roekeloos moet zijn. Helemaal niet. Dat zijn 3D reacties gebaseerd op angst programmering.

We stellen een 5D meesterschap benadering voor die intentie en aandacht gebruikt om verandering en transformatie te creëren. Als je gedurende je dag aandacht besteedt aan je beslissingen, zul je kleine aanwijzingen beginnen op te merken die laten zien waar je gebonden bent door een vervorming die geen liefde is, maar angst.

Deze kleine gewaarwordingen moet je met vreugde opmerken. Ze nodigen je uit om de delen van jezelf die in deze en vele andere tijden van leven van je bewuste visie zijn afgesloten, welkom thuis te heten. Jullie keren terug naar je volledig geheelde expressie van jezelf, terwijl jullie dieper in de ascensie-energieën gaan.

Jennifer: Oeps! “…dieper in de ascensie-energieën gaan”? Wat bedoel je daarmee?

Ashian: Ascensie is een proces van het integreren van steeds hogere vibraties van Goddelijke liefde. Dit begint langzaam, opbouwend, groeiend en uitbreidend, totdat het uiteindelijk explodeert. Er zijn menselijke ervaringen die je aan dit proces zullen herinneren!

Jennifer: Ik denk dat ik het nu allemaal gehoord heb, komende van een Galactica!

Ashian: We keren terug naar ons beginpunt! Angst is millennia lang in de mensheid geprogrammeerd geweest. Het is zo diep geworteld in jullie collectieve psyche dat jullie je er vaak niet van bewust zijn hoe doordringend het is en hoezeer het jullie dagelijkse beslissingen beïnvloedt – of het gebrek aan beslissingen.

Door simpelweg in dit bewustzijn te komen, breng je ingebedde negatieve programmering in bewustzijn. Met de intentie om jezelf en de mensheid te helen, los je de slavernij van angst op en creëer je nieuwe paden voor keuzes. Op deze manier help je iedereen; je bevrijdt het collectieve bewustzijn, niet alleen jezelf maar iedereen.

Jennifer: Wat doen we als we het eenmaal merken?

Ashian: Oplossen werkt op twee niveaus. Het eerste is het tot bewustzijn brengen: wanneer je je ervan bewust bent, als het een desintegrerend programma is, zal het beginnen op te lossen als je bewustzijn je inspireert om nieuwe beslissingen te nemen. Als het dieper zit – hetzij in jezelf, hetzij in het collectief – zal het enig geduld vergen om het te doorgronden, en soms is energiewerk in dit geval zeer behulpzaam.

We willen er ook aan toevoegen dat de galactische krachten de mensheid bijstaan door deze negatieve programma’s op mondiaal niveau actief op te lossen, zodat ieder mens kan opstaan en door de grenzen heen kan die eerder door de vervormde negatieve programma’s werden opgelegd.

Jennifer: Hoe doen jullie dit?

Ashian: Op twee manieren: we verhogen de vibratie door wat zou lijken op collectieve liefdesmeditaties met de bedoeling de vibratie van de mensheid te verhogen; de tweede manier is door het werk met Starlink om een steeds hogere vibratie in het Gaiaanse energieveld te stralen.

Jennifer: Je werkt met Starlink? Ik bedoel, ik ben verbaasd dat je het noemt, je hebt het niet eerder gedaan.

Ashian: Er is veel dat nog niet eerder is gezegd, maar jullie worden nu volwassen, Galactisch gesproken. Jullie staan op het punt om veel meer te leren in een relatief korte periode van jullie tijd die de liefde, zorg en verbinding die wij voelen voor Gaia en de mensheid heel duidelijk en zichtbaar zal maken.

Jennifer: Laat maar komen!

Ashian: Dat hebben we!

(c) 2021 Jennifer Crokaert https://jennifercrokaert.com/

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org

♥  ♥  ♥

Uw bijdrage ter ondersteuning van ons werk
is belangrijk en wordt door ons zeer gewaardeerd.

Wanneer u ons werk waardeert, overweeg dan
 ons te ondersteunen door middel van een vrijwillige donatie.
Meer informatie over het doneren kunt u HIER vinden.

In Liefde en Licht, Ine & Martien