Ashian: Omgaan met verdriet en spijt

Ashian: Omgaan met verdriet en spijt

Gechanneld door: Jennifer Crokaert – 2 oktober 2022

Jennifer: Gegroet geliefde vriend!

Ashian: Groeten aan jullie allemaal, onze geliefde zelven.

Jennifer: Oké! Dat roept de vraag op, zijn jullie toekomstige versies van ons?

Ashian: Dat dachten we al!

Jennifer: Er gaat niets boven in het diepe springen!

Ashian: Dit is niet het diepe einde. Dit is gewoon een geleidelijke stap, waar jullie nu klaar voor zijn. Je hebt je vaak afgevraagd, Jennifer, of jouw werkelijkheid een holodeck is, een visiebord.  In veel opzichten zit daar veel waarheid in. Het is niet zo solide als men je wil doen geloven; het is veel plastischer dan je denkt.  Je hebt veel meer mogelijkheden om je werkelijkheid te creëren dan je mocht geloven. Je gedachten zijn krachtiger dan je had durven dromen.  Daarom hebben ze televisie en radio ‘programma’s’ uitgevonden, om je denken te trainen op een manier die tegen je werkt in plaats van voor je.

Wij suggereren dat tijd veel meer aanwezig is dan je denkt. Jullie aanwezigheid is een focusserende energie, zij focust energie en schept materie; zij schept werkelijkheid. Als je je werkelijkheid anders bekijkt, creëer je anders. Je herwint je macht om te creëren, om te manifesteren, om de goddelijke scheppingskracht te gebruiken waarmee het Goddelijke je heeft begiftigd, zodat je jezelf als het ware zou kennen als vonken van het Goddelijke.

Jennifer: En hoe houdt dit verband met jullie als ons? Zonder onbeleefd te willen zijn.

Ashian: Nog niet… Geduld, sprinkhaan!

Jullie creëren en manifesteren nu actief collectief op een manier die jullie voorheen niet kenden. Dit zal grote veranderingen teweegbrengen die in overeenstemming zijn met jullie visies, waarden en overtuigingen. Mensen van verschillende trillingen zullen verschillende realiteiten creëren, en ze zullen in strijd lijken met de realiteiten van andere groepen. Dat is zoals het bedoeld is; dit is een persoonlijke ervaring. Dit zijn jullie die de waarheid van jullie expressie vrijelijk manifesteren en creëren.

Jullie zijn het niet allemaal eens over de ideale uitdrukking van jullie werkelijkheid. Er zijn verschillende visies voor die werkelijkheid, omdat verschillende groepen verschillende waarden en visies kiezen die hun werkelijkheid weerspiegelen, maar niet jullie werkelijkheid. Het kan pijnlijk zijn om dit te zien manifesteren, om de pijn en de teleurstelling, de verwonding te zien die sommige van jullie dierbaren zullen kiezen om te creëren.

Dit zijn zielskeuzes. Zij kiezen ervoor pijn te ervaren om fysiek te overstijgen, omdat zij niet in staat waren die pijn op mentaal en emotioneel niveau te verwerken. Dus kiezen zij er nu voor om die pijn fysiek te doorleven, zodat zij die pijn kennen, voelen, beleven en – uiteindelijk – loslaten.

Naarmate je vibratie stijgt, ben je in staat emoties, onevenwichtigheden en verwondingen op een subtieler niveau te verwerken, voordat ze zich fysiek manifesteren. Je geliefden kunnen ervoor kiezen te negeren wat ze niet kunnen zien, voelen en aanraken, dus manifesteren ze het fysiek om er concreter mee om te gaan. Het ene pad is niet beter of slechter dan het andere, er zijn gewoon keuzes voor wat je wilt ervaren, en het niveau van dichtheid waardoor je het wilt ervaren.

Alle keuzes worden verwelkomd, geëerd en gewaardeerd door het Goddelijke, omdat het keuzes zijn.  Daarom zijn zij de heilige schepping van elk wezen. Zij creëren het tapijt, de reis van elk leven.

Jullie zullen het niet allemaal eens zijn over elkaars keuzes. Jullie zullen je allemaal inbeelden dat je de “juiste” oplossing voor anderen hebt, totdat je dat niet meer hebt. Terwijl jullie je inbeelden dat jullie het beter weten, zullen jullie te maken krijgen met verdriet en spijt over de keuzes en manifestaties van anderen. De pijn die hierdoor ontstaat, wordt ook geëerd door de hele schepping, door de Goddelijke uitdrukking als een uitdrukking van goddelijkheid. Sta het toe ~ de creatie, de pijn. Er is geen goed of fout, alleen de uitbreiding naar verschillende ruimtes van zijn, om de zielexpressie uit te breiden.

En dan kom je op een punt waar er geen verdriet en spijt is voor de keuzes van anderen, of zelfs voor je eigen keuzes.  Je ziet alles voor wat het is: het goddelijke tapijt van ervaring en expansie… een plasmische stroom van creativiteit. Maar je kunt niet over de stadia heen springen, en je kunt gevoelens van verdriet niet veinzen of negeren.

In de komende tijden zullen er grote uitingen zijn van verdriet, spijt, angst en, voor sommigen, pure doodsangst. Als lichtwerkers hebben jullie deze emoties al vaak meegemaakt. Jullie weten dat ze pijnlijk zijn, en beter gevoeld dan onderdrukt. Dat is het geschenk dat jullie komen delen, jullie ervaring met pijnlijke emoties. Jullie weten dat voelen beter is dan onderdrukken, dat er licht en expansie is aan de andere kant van duisternis en vernauwing. Dit is jullie geschenk aan de mensheid op dit moment.

Maar besef ook dat jullie scheppers zijn. Jullie kunnen anderen steunen met een open geest, zelfs terwijl jullie je eigen heiligdom in en om je heen creëren. Vallen in wanhoop en verdriet dat niet van jou is, is een stap op de reis, net als het voorbij dit punt gaan, om eenvoudigweg de ervaring van anderen te eren zonder er zelf door getriggerd te worden.

Je bent hier uit vrije wil, als een schepping van je goddelijke wil. Je bent hier om vreugde en schoonheid te vinden, ook al zie je pijn en verlies. Je bent hier om bewust vanuit liefde te creëren, terwijl je weet dat pijn een realiteit is voor anderen. Vallen in de pijn van anderen dient niemand, maar je kunt ervoor kiezen dat te doen, om fysiek te leren dat niet te doen!

Voor het Goddelijke is alles perfect. Het is gewoon een kwestie van uw keuze, en de voortdurende verfijning van uw ervaringskeuze. Wij nodigen u uit om alles wat u verheft te verankeren; u kunt dit doen door rechtstreeks naar geluk te gaan, of u kunt kiezen voor een beeld dat u een vreugdevol gevoel geeft en als brug dient naar de emotie van gelukkige gevoelens. Gebruik fysieke ankers om je op te tillen ~ dit maakt deel uit van het creëren en manifesteren van je wereld, je werkelijkheid, je ervaring.

Wij zijn jullie. Wij voelen je intiemer dan je je kunt voorstellen, omdat we de eenheid in de hele schepping zien. Wij zijn niet verblind door afgescheidenheid. We eren je elke beslissing, wetende dat die perfect is in dat moment.

Jullie zijn geliefd. Je bent geliefd.

Jennifer: Wow! Dat was een masterclass op hoge snelheid. Misschien kunnen we morgen kwantumverstrengeling behandelen!

Ashian: Dat hebben we net gedaan!

Jennifer: Hmmm!

Copyright © 2022 Jennifer Crokaert www.jennifercrokaert.com
Kijk ook eens op mijn YouTube kanaal

Vertaling: wakkeremensen.org