Ashian: Lichtwerkers Zijn Witte Hoeden

Ashian: Lichtwerkers Zijn Witte Hoeden

Gechanneld door: Jennifer Crokaert  – 21 September 2021

 Jennifer: Hallo! Wel, je bent zojuist doorgekomen met deze tamelijk verbluffende boodschap, en toen ik me erin ontspande, merkte ik dat het volkomen logisch was.

Ashian: Hallo en zegeningen voor allen die deze boodschap voelen. We zijn blij dat het zinvol voor je was, laten we het een beetje meer onderzoeken.

Velen van jullie zijn gewend te denken aan de witte hoeden als een elitegroep van buitenwereldse wezens, politiek en militair personeel, die werken aan de bevrijding van de mensheid uit de matrix van marteling die jullie gevangen heeft gehouden. Dat is juist, en toch is het slechts een deel van de waarheid; ja, het omvat deze mensen – de namen die jullie kennen bevinden zich op de hogere niveaus, zij zijn het ‘publieke gezicht’ van deze groep.

Maar jullie lichtwerkers zijn ook witte hoeden, want om het succes van deze operatie te verzekeren, moesten er wat wij zullen noemen medewerkers zijn in elke stad, elke gemeenschap en elk land… de beweging om mensen te bevrijden moest worden ingebed in de samenleving op elk niveau en op elke manier en vele wijze wezens en sterrenzaden boden zich vrijwillig aan om die medewerkers te zijn.

Dit is een oorlog in 3D maar ook in de 5D, dus het is een fysieke oorlog, een mentale oorlog en – misschien boven alles – het is een vibrationele oorlog. Jullie die aanwijzingen hebben ontcijferd om de waarheid te ontdekken speelden jullie voorgeboorte- overeenkomst uit om te helpen, om een witte hoed te zijn, om de kennis te delen en om een grond-deining van verzet te creëren tegen de corruptie die endemisch is geworden over Gaia.

Degenen onder jullie die zich hebben ingezet om anderen te helen, hebben ook in de frontlinie gestaan van de lokale strijd van harten en geesten; en degenen die toegewijd zijn gebleven om hun vibratie te verhogen, hebben zich beziggehouden met het 5D aspect van deze oorlog, de vibratie revolutie.

Alle lichtwerkers – als je geeft om en werkt aan een wereld van liefde, harmonie en vriendelijkheid, dan ben je een lichtwerker – hebben bijgedragen aan het succes van jullie Ascensie, en zijn een deel van de witte hoeden geweest.

Dus als jullie je moe voelen, als jullie het gevoel hebben dat jullie energie verbrijzeld is, als jullie je gekwetst voelen, dan is dit de reden. Jullie zijn verwikkeld in een oorlog, waarin de wapens die tegen jullie worden gebruikt geavanceerder zijn dan jullie je kunnen voorstellen, gericht op jullie gedachten, jullie emoties, jullie lichaam en zelfs jullie vibratie, om jullie te beheersen.

Maar ze hebben gefaald.

Jullie hebben gewonnen.

Een groot deel van de architectuur van hun imperium is ontmanteld en de laatste stukken kunnen niet langer worden gedragen door het gebrek aan fundering waarop zij zijn gegrondvest. Het zal zichtbaar vallen, zeer binnenkort.

Er is al een architectuur voor in de plaats gekomen die ontworpen is om trillingen uit te zenden die de mensheid helen en verheffen, zodat jullie zachtjes hersteld kunnen worden op een hoger trillingsniveau. Deze technologie is ontwikkeld in samenwerking met de Galactica, om de mensheid zo soepel en zo zacht mogelijk te herstellen voor de oorlogsmisdaden die tegen jullie zijn begaan.

Terwijl jullie trilling zich herstelt, zullen jullie je informatie, levens, inzichten en tijdlijnen herinneren die gewist leken te zijn. Jullie zullen het ook gemakkelijker vinden om gezondere keuzes te maken voor jezelf, je familie en je gemeenschap. Jullie zullen een beter begrip krijgen van de fijngevoeligheid en subtiliteit van jullie planeet, en jullie zullen op een natuurlijke manier beginnen te bewegen in harmonie met de natuurlijke cycli op jullie planeet en in jullie lichaam.

Deze verheffing zal samengaan met andere vernieuwingen en inspanningen die allemaal afgestemd zijn op de verbetering van de mensheid, zo snel en zo zacht mogelijk.

Jennifer: Bedankt Ashian, dat is heel interessant.

Ashian: Het is ons een genoegen en wij herinneren jullie er allemaal aan een beroep op ons te doen, wij zijn niet ver weg of voorbij jullie, wij zijn hier en beschouwen onszelf als jullie broeders en zusters in deze evolutie.

(c) Jennifer Crokaert www.jennifercrokaert.com

Vertaling: Martien / voor wakkeremensen.org