Ashian: De 5D Vervorming

Ashian: De 5D Vervorming

Gechanneld door: Jennifer Crokaert – 15 maart 2023


Jennifer:
Hallo! Nou, voor degenen die lezen, dit is mijn tweede poging tot een kanaal vandaag. Ik heb de vorige verlaten. Ik hoop dat deze beter is ~ de fout ligt bij mij, niet bij Ashian!

Ashian: Gegroet (alweer!). Er is geen fout, het is alleen dat sommige gesprekslijnen niet zo rijk zijn als andere. We hopen dat dit een vruchtbaarder gesprek wordt, bij wijze van spreken!

J: Ja! Dus laten we er meteen in duiken, want dit is een belangrijk onderwerp.

A: Dus, een onderwerp dat we vaak hebben onderzocht in sessies met jou en je cliënten is de vervorming van het 5D. 3D-bewustzijn heeft altijd gedraaid om ‘dienst aan het zelf’… ‘Hoe dient dit mij?’ ‘Hoe kan ik dit bewerken zodat ik niet in de problemen kom?’ ‘Hoe kan ik hier voordeel uit halen?’ Je zult dit herkennen als het besturingsmodel van alle organisaties en bedrijven die winst boven mensen stellen.

Het is duidelijk dat niet iedereen in die mentaliteit heeft geleefd.  De meeste lichtwerkers zijn veel meer geïnteresseerd in mensen dan in winst, en velen, velen hebben geleden omdat zij haaks stonden op het heersende massabewustzijn dat subliminaal in de samenleving was geprogrammeerd. Met de tijd, de stijgende trillingen, het toegenomen aantal lichtwerkers dat incarneert en de spirituele evolutie van de mensheid is dit veranderd.

De 5D focus is Dienstbaarheid aan Anderen. Maar ~ en dit is belangrijk, vooral voor lichtwerkers ~ als je alles geeft en van alle anderen je prioriteit maakt, heb je geen tijd, energie of belangstelling voor jezelf. Je hebt al je levenskracht, je energie, al in anderen geïnvesteerd. Hoewel dat aan de oppervlakte misschien niet erg is, is het uit balans, daarom is het een vervorming. Het is het martelaarsparadigma.

We verwijzen je naar de prachtige analogie van het zuurstofmasker in een vliegtuig waar je duidelijk te horen krijgt: zorg eerst voor jezelf, dan kun je meer mensen helpen.

Zonder balans ga je uit de goddelijke stroom. Jezelf tijd, energie en middelen gunnen is belangrijk. Eigenlijk is het cruciaal. Het is fundamenteel.

Als je boos, haatdragend of uitgeput bent, ben je niet in staat om goed voor iemand te zorgen, zelfs niet met de beste wil van de wereld. En je hebt de beste wil van de wereld.

De komende dagen, weken en maanden zal er een groter beroep op je worden gedaan dan ooit tevoren. Zelfzorg is niet voor niets een ‘ding’ geworden: het is het tegengif tegen de 5D-vervorming, de 5D-onbalans. Religies hebben de schijnbaar zelfopofferende mensen uit het verleden voorrang gegeven en geheiligd om de vervorming van 5D-dienstbaarheid aan anderen in het bewustzijn van de mensheid te verankeren. Zij deden dit om jullie te ontkrachtigen, om de komst van ascensie te vertragen door die trillingsverschuiving te laten ontsporen.

Zelfzorg is een revolutionaire daad!

Dat hebben we al eerder gezegd.

J: Ja, dat komt me heel bekend voor ~ zelfs voor mij, die alles vergeet!

A: Dus, hoe en waarom is het belangrijk dat je actie onderneemt om voor jezelf te zorgen?

Er wordt je verteld om de nieuwe energieën te aarden, om de nieuwe sjablonen te aarden… maar wat betekent dat eigenlijk? Als je bewustzijn groeit (nieuwe energie), activeer je je Goddelijke DNA, de codes die slapend werden gemaakt ~ zoals een lang leven, gezondheid en immuniteit (nieuwe sjablonen). Jullie zitten in fysieke lichamen, dus alle veranderingen moeten fysiek verankerd of geaard worden.  Door andere beslissingen te nemen en dingen anders te doen, aard je de nieuwe sjablonen en zet je de DNA-veranderingen vast.

Zie het, begrijp het, doe het. Doen is even belangrijk als zijn; het is het laatste deel van de puzzel, zogezegd.

Beoefen dus zelfzorg, dat verankert de DNA-activaties in je; en hoe meer van jullie dit doen, hoe meer andere mensen worden geactiveerd, totdat een balans van zorg voor jezelf en zorg voor anderen de norm wordt in jullie samenlevingen, zoals in de onze.

J: Dat is briljant, dank je.

A: Het is ons altijd een genoegen. We zijn bij je.

Copyright © 2023 Jennifer Crokaert www.jennifercrokaert.com YouTube

Vertaling: wakkeremensen.org