St. Germain / Gechanneld door James McConnell /15 november 2015

St. Germain
Gechanneld door James McConnell  
15 november 2015
Ik ben St. Germain. Ik ben vaak met jullie, zelfs in die momenten waarvan jullie je niet bewust zijn. Net als ieder van ons die jullie begeleiden op dit moment. Wij zijn altijd hier en we zijn altijd een deel van je.
In deze tijden nu, die tijden zijn van ontsteltenis, tijden van barensnood, weet dat dit nog steeds deel uitmaakt van de orkestratie waar vele malen over is gesproken. We zijn allemaal één, mijn broeders en zusters. 

Allemaal. Zelfs degenen die deze daden zouden doen. Wij zijn ook één met hen. Er is geen afscheiding, behalve voor datgene wat jullie in jullie eigen geest creëren. Dat is tot stand gebracht door een groot deel van de programmering die hier is gebeurt.
Want al wat nu gebeurt, gebeurt met een reden. Ja, er zijn mensen die lijden. Ja, er zijn mensen in de pijn. Maar weet dat hun offer een onderdeel is van het grotere goed, het grotere geheel. Neem troost met dit feit. Ze kwamen hier op Aarde met een contract. Ze leven nu volgens dat contract.

En door aldus te doen verstrekken zij de middelen om verder te gaan, bewegen zich langs alle oude programmeringen. Om zich uit de Donkere Eeuwen en in het Tijdperk van Licht te verplaatsen. Ze zijn allemaal een deel hiervan, net zoals jullie hier een deel van zijn. Niemand heeft in meer of mindere mate een rol te spelen in dit geweldige plan dat nu in werk wordt gesteld. En in feite tot vervulling komt.

Van de daden die hier onlangs hebben plaatsgevonden, haasten degenen die hierachter zitten hun ondergang tegemoet door zo te doen. Denkend dat ze dingen tegen kunnen houden en angst verspreiden, maar dat doen ze niet, in wezen doen ze het tegenovergestelde. Ze zijn een behoefte voor liefdevolle aandacht aan het creëren. Opdat de een uitreikt naar de ander. Waar haat wordt gezaaid, is er, in plaats daarvan, liefde aan het groeien.
Alles wat nu gebeurt, alles wat jullie zien met je eigen ogen, horen met je eigen oren, dit alles is nog steeds de illusie. De illusie die is opgesteld voor jullie neus. Over jullie gezichten getrokken. Wat deel uitmaakt van de sluier. Maar zoals u vele malen hebben gehoord, wordt de sluier opgetild. Als je door de sluier zou kijken, zou je de nieuwe realiteit zien, niet de oude illusie. Maar de nieuwe … de nieuwe zon schijnt weer met al zijn vele kleuren en al haar vele inzichten.
De tijd is nu, mijn broeders en zusters. De tijd is nu om te begrijpen, om wakker te worden naar wie jullie zijn. Om wakker te worden naar wie je broeder of je zuster is naast je. Want wij allemaal zijn één. We zijn allemaal onderdeel van de Grote Bron. We hebben allemaal de Grote Bron in ons. Binnenin een ieder van ons.
Weet dat, als deze daden blijven gebeuren, want er kunnen hier en daar toch nog wat voorvallen gebeuren. Dat die tijden steeds minder zullen worden. En degenen die achter dit alles zitten komen erachter dat ze niet het effect hebben dat ze aanvankelijk gedacht hadden dat het zou hebben, of zoals het gehad heeft in het verleden.
Jullie kunnen nu gerust zijn dat als gevolg van al die dingen die gebeuren op de achtergrond, achter de schermen, het jullie snel voortbeweegt naar het nieuwe inzicht dat naar jullie komt. Het nieuwe ontwaken is gaande over de hele planeet. En met deze bewustwording zullen die nieuwe ervaringen, die nieuwe niveaus van begrip komen; en nietemin, zelfs die veranderingen binnen het financiële systeem, waar ik, mezelf, sterk voor heb gemaakt om te bewerkstelligen in deze tijd.
Het is dichtbij. Er gebeuren veel dingen in vele delen van de wereld, nu die dit nieuwe financiële systeem tot stand brengen. Veel mensen zijn er een onderdeel van. Het zijn er slechts een paar die dit blijven afhouden. Maar al snel, heel snel, zullen ze hun grip verliezen en niet meer in staat zijn om het langer tegen te houden.
Jullie staan nu aan de vooravond; we staan nu allemaal aan de vooravond van de grote nieuwe veranderingen. Wij vragen of jullie alleen een tijdje langer geduldig willen zijn. Blijf doorgaan met al die dingen te doen die jullie voorwaarts brengen. Al die dingen waarvoor jullie zijn gekomen om te begrijpen, en om deze nieuwe Gouden Eeuw op de Aarde te brengen.
Ik ben St. Germain. Ik ben altijd met jullie. Wanneer jullie iets nodig hebben, doe een beroep op mij en de Violette Vlam die ik draag. Of doe een beroep op een van de anderen die met jou hebben gewerkt, want wij zijn allen hier om bij jullie te zijn.
Vrede en liefde is met een ieder van jullie.
St. Germain
Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl