Sananda: Het Naderen Van De Eindstreep

Sananda: Het Naderen Van De Eindstreep

Gechanneld door:  James McConnell – 3 Maart 2021

Ik ben Sananda. Zoals altijd, waardeer ik deze tijden dat ik bij jullie kan zijn en met jullie kan delen. En deel uit te maken van deze voortdurende uitdrukking van jullie ontwakend bewustzijn. En oh! Wat een ontwakend bewustzijn vindt hier plaats in ieder van jullie, evenals in vele van jullie broeders over de hele planeet, nu er meer en meer van jullie ontwaken!

Jullie denken misschien dat dit niet gebeurt.  Maar, zoals we al vele malen vanuit ons gezichtspunt hebben gezegd, gebeurt het wel.  Meer en meer lichten worden levend in hen.  De vlammen worden intenser in hen, stijgen, groeien, breiden zich uit, die vlam van herinneren en weten en hoger bewustzijn.  Het komt allemaal terug.  En jullie hoeven alleen maar door te gaan en het proces te laten doorgaan.

En zoals ik eerder al aan De James gaf, toen hij vroeg naar het thema van deze dag, was het thema daar en klaar voor hem: ‘hou het pedaal bij het metaal’.  Dat klinkt misschien niet helemaal als een spirituele uitspraak voor diegenen onder jullie.  Maar in de essentie van waar het vandaan komt, is het een spirituele uitspraak.

Blijf doorgaan.  Blijf bewegen.  Jullie komen nu bij de eindstreep.  Dit is niet het moment om je voet van het pedaal te halen.  Dit is het moment waarop jullie je voet op het pedaal willen zetten en steeds dichter bij de eindstreep willen komen, waar jullie dan klaar kunnen staan om diegenen achter jullie aan komen te helpen.

Niet om als eerste te eindigen – dat is niet de boodschap hier.  Want zij die het laatst zijn, zullen het eerste zijn.  En zij die het eerste zijn, zullen het laatste zijn.  Dat werd gezegd door mij als Yeshua lang, lang geleden.  En dat is wat er nu gebeurt.  Jullie zijn nu in die momenten waar diegenen van jullie die de laatsten lijken te zijn, de eersten zullen zijn.

Jullie zullen de eersten zijn in de ascensie golven die komen.  Jullie zullen de eersten zijn om je te herenigen met jullie families van boven.  Die van jullie broeders en zusters uit de hemel.  Jullie zullen de eersten zijn die klaar staan om de gidsen te zijn die degenen bijstaan die op zoek zijn naar de gidsen, net zoals jullie naar hen zochten toen jullie aan jullie ontwakingsproces begonnen.

Maar ik moet jullie nu vertellen dat het nog rotsachtiger zal worden, nog rotsachtiger dan het op dit moment is.  Omdat het moet.

En de duistere machten weten wie jullie zijn, ieder van jullie.  Ze kennen jullie.  Ze kennen deze groep.  Ze kennen alle groepen.  Ze kennen allen die de boodschappen brengen.  Dit is de reden waarom er zoveel censuur is op dit moment, omdat ze proberen jullie het zwijgen op te leggen.  Ze proberen de ascensie tegen te houden.

En ze doen alles wat ze kunnen, alles wat ze weten om te doen.  Zoals we al zo vaak hebben gezegd, blijven ze terugvallen op hetzelfde draaiboek dat al zo vele duizenden jaren heeft gewerkt.  Maar dat draaiboek is afgelopen.

Dat draaiboek is voltooid omdat diegene van jullie Alliantie een beter draaiboek hebben, een nieuwer draaiboek.  Iets dat zij kunnen gebruiken om datgene van het oude draaiboek te overwinnen.  Zij hebben niveaus van bewustzijn die verder gaan dan wat de krachten van de duisternis op dit moment kunnen bereiken.  En zij hebben die van de Galactische zelf die met hen samenwerken om hen niet slechts één stap voor te blijven, maar vele stappen tegelijk.  Stappen vooruit die zij kunnen voorspellen.  Zij weten wat er gaat komen.  En zij kunnen de noodzakelijke stappen nemen om alles tegen te houden wat de krachten van de duisternis uit hun oude draaiboeken blijven halen.

Maar zoals jullie al zo vaak hebben gehoord: het Licht heeft al gewonnen.  De Alliantie heeft al gewonnen.  Het hoeft alleen nog maar in manifestatie te worden gebracht.  Maar nogmaals, niet hier op dit driedimensionale illusoire rijk.  De illusie moet vallen, en het is aan het vallen.  Maar om het te laten vallen, moet het eerst in het bestaan worden gebracht, of in een weten voor de ontwakende bevolking.

En jullie hebben vaak gehoord dat hun grootste angst, de grootste angst van de krachten van de duisternis, is dat de bevolking van deze planeet zou ontwaken.  En ontwaken doen jullie!  En alles wat zij doen is een poging om jullie van dat ontwaken af te houden, zelfs tot het punt waarop zij jullie meer en meer beginnen aan te vallen.  Jullie emotioneel aan te vallen.  Je zelfs fysiek aan te vallen. Dat kunnen ze.  En dat doen ze ook.

Maar diegenen onder jullie die nu in de hogere vibraties zijn, zij kunnen niet door jullie barrières breken.  Zij kunnen niet door die muur breken die jullie in jezelf hebben opgericht, die barrière, jullie licht mentale lichaam, de Violette Vlam, jullie buis van licht, al deze dingen die nu worden gebruikt om de krachten van de duisternis af te houden van het doordringen in die barrières die jullie hebben opgericht.  En jullie hebben deze barrières opgeworpen.

En ja, er zijn tijden dat jullie immuunsysteem een beetje laag lijkt te zijn.  Als jullie je verdediging een beetje laten zakken, dan kunnen ze er doorheen dringen, maar slechts kort.  En sommigen van jullie ervaren dat nu.  En sommigen van jullie zullen dat nog meemaken in de komende tijden.  Maar wees niet bang.

Laat angst hier helemaal niet binnenkomen.  Jullie zijn verder gegaan dan de angst.  Ieder van jullie is voorbij de angst die je in de weg staat.  Het kan niet langer, zolang jullie het niet toestaan.

Alstublieft, ieder van jullie nu: ga door, ga door met wat jullie weten om te doen.  Zoals jullie geleerd is te doen.  Zoals jullie de gereedschappen hebben gekregen om het te doen, ongeacht wat die gereedschappen mogen zijn: of het nu het gebruik van kristallen is, of het gebruik van de Violette Vlam, of het aanroepen van Aartsengel Michaëls Vlammende Blauwe Zwaard van de Waarheid om alle overgebleven psychische banden te verbreken. En je zou dat moeten doen, niet elke dag, maar hier en daar periodiek gebruik maken van zijn zwaard om volledig en uiteindelijk, de verwijdering te voltooien van alle psychische banden die je nog steeds vasthouden aan deze illusie van de 3D matrix.  Het kan jullie niet langer vasthouden tenzij jullie toestaan dat het je erin vasthoudt.

Net zoals ik, als Yeshua, de Aarde bewandelde en deed wat ik kon om de boodschap naar voren te brengen, de boodschap dat wij allen soeverein zijn.  We zijn allemaal vrije wezens.  We hadden allemaal de vrijheid om te kiezen.  Zo wandelen jullie nu ook over de Aarde en brengen jullie de boodschap naar voren dat jullie allen vrij zijn, vrij om te zijn wie je wilt zijn, om het bewustzijn in je te dragen dat overeenkomt met het bewustzijn van jouw Hogere Zelf.  En niemand, niemand, heeft het recht om dat ooit van je af te nemen.  En iedereen die dit probeert, kan een beroep doen op ons, en wij zullen voor je gaan staan en een barrière vormen tussen diegene die dit probeert en jijzelf.

Want jullie zijn voorbestemd om vrij te zijn, dat wil zeggen vrij van alles waarvan jullie niet willen dat het in jullie fysieke lichaam gebracht wordt en waarvan jullie niet willen dat het gebeurt.

Ik spreek nu over dat vaccin waar jullie het over hebben gehad.  En toch, het is beide.  Het heeft vermogens, het heeft de kracht in zich om het DNA-proces te veranderen als jullie het toestaan om dat te doen.  Als degenen die dit vaccin in zich opnemen dit niet eens weten, kunnen zij nadelig beïnvloed worden door dit vaccin.  Maar, en dit is een grote ‘maar’ voor jullie allen om te begrijpen: zelfs als zij dat vaccin nemen met de gedachte dat het zal voorkomen dat het virus hen zal treffen, zolang zij tot het inzicht komen dat het geen effect op hen zal hebben, dan zal het geen effect op hen hebben.

Maar als zij geloven dat het dat wel zal doen, als zij bezwijken voor de angstprogrammering, dan ja, dan zal het hen beïnvloeden en zal het heel misschien tot gevolg hebben dat zij van deze planeet worden gescheiden.  En dat is jammer, maar het is de manier die zij op dit moment gebruiken om zichzelf van de planeet te verwijderen, omdat zij misschien niet, of niet eens begrijpen wat ascensie is, en er niet klaar voor zullen zijn.

Maar als ze er klaar voor zijn, als ze de keuze hebben gemaakt om vooruit te gaan in de ascensie, dan zal dat vaccin, wat het ook in zich draagt, geen effect op hen hebben.  En dat zal in essentie in hen geneutraliseerd worden.  Dus wees niet bang, jullie allemaal.

Nu, met dat begrip, is het jullie geraden, ieder van jullie die beter weet, om het vaccin niet te nemen.  Om niet te bezwijken voor de angst.  Om niet toe te geven aan de verschillende angstmechanismen die de duistere krachten blijven gebruiken, zoals het dragen van maskers, het afstand nemen van jullie broeders en zusters, dit alles is onnodig, ongerechtvaardigd, en kan schadelijk zijn voor jullie als jullie doorgaan met dit ascensieproces, als jullie doorgaan met dit transitieproces.

Geloof in jezelf, mijn broeders en zusters, mijn vrienden.  Geloof in de kracht binnenin jullie om uit te stijgen boven de illusie, de matrix overal om jullie heen.  Ja, word die Neo.

Ieder van jullie wordt de Neo in ‘The Matrix’.  Ieder van jullie kan dat doen, waar je in staat zult zijn om te stoppen, niet de kogels zelf zoals in de film, maar het stoppen van alles wat probeert door de barrières heen te dringen die jullie hebben en zullen opwerpen om alles tegen te houden wat zou proberen er doorheen te dringen.

Ik ben Sananda en Yeshua gecombineerd hier op deze dag in dit moment.  En al mijn liefde en vrede en harmonie en vreugde gaat uit naar ieder van jullie.

En dank, heel veel dank, aan een ieder van jullie voor alles wat jullie op deze momenten en in deze tijden doen om dit Grote Ontwaken tot stand te brengen, en om vollediger naar die Eerste Golf van Ascensie te gaan die nu nadert.

Sananda

http://www.meetup.com/ancient-awakenings
http://www.ancientawakenings.org

Vertaling: Martien