Sananda: Het komt allemaal samen / 19 oktober, via James McConnell

Sananda: 
Het komt allemaal samen 

19 oktober, via James McConnell

Ik ben Sananda. Ik kom in deze tijd, deze gepaste tijd, de tijden die nu naderbij komen.

Jullie hebben gehoord van de komende grote aankondigingen. 


Jullie hebben gehoord van de vele grote veranderingen die op stapel staan, de vele blijkbare positieve veranderingen.

Maar voordat de positieve veranderingen, de schijnbaar positieve veranderingen, komen, moeten er eerst die dingen zijn die het ontwaken voorwaarts brengen, die het weten van de derde-dimensionale frequenties brengen waar jullie je bewust van zijn geworden.

Zie hoe dat allemaal ineenstort.

Zie hoe de gevestigde orde ineenstort.

Zie de verschillende wetten en regelgevingen en dat allemaal ineenstorten.

Zie het gebeuren, want dat is wat er nu aan de hand is.

Hoewel het misschien niet zo lijkt, toch is het zo. Alles komt precies zo samen zoals het nodig is, en jullie staan aan de vooravond van dit Grote Ontwaken dat zich over de hele planeet aan het voltrekken is.

En niet alleen over de planeet, maar ook over het zonnestelsel en de Melkweg.

Alles komt samen. En alles gebeurt nu in dit moment.

Zelfs nu we in dit ogenblik samen zijn, gaat het ontwaken verder.

En om dit Grote Ontwaken te laten plaatsvinden, hebben jullie gehoord dat er eerst deze grote verdeeldheid moet komen, de grote verdeeldheid voordat we echt allemaal een kunnen worden.

En dit is wat er gebeurt. Het instorten van de gevestigde orde, het instorten van de maatschappij zoals jullie die hebben leren kennen. Deze kan niet, en zou nooit op dezelfde wijze kunnen verdergaan. Dat is niet mogelijk.

Om het leven op deze planeet verder te laten gaan, moeten jullie eerst in het proces van ontwaken komen.

Iedereen op de hele planeet moet wakker worden.

En dat is waar de drie golven van ascensie over gaan, dit ontwaken mogelijk maken als steeds meer mensen er klaar voor worden. Steeds meer mensen worden erop voorbereid.

Net zoals ieder van jullie die hier aanwezig is zich heeft voorbereid. Ieder van jullie die resoneert met mijn woorden, heeft zich voorbereid, en zoals ik vaak heb gezegd, jullie hebben je afgestemd op deze energieën.

Omdat als deze energieën blijven binnenkomen, ze ook steeds sterker worden.

Dat schept de chaos en dat is wat er nu over de hele planeet plaatsvindt. Al deze energieën worden sterker en sterker en maken degenen die zo lang in slaap zijn geweest, wakker.

En zij die geprobeerd hebben om de controle te handhaven, doen nu alles wat ze kunnen om die controle nog sterker vast te houden. Je zou kunnen zeggen dat ze alles uit de kast halen en alles doen wat ze kunnen om het plan wat ze hadden, of wat wij het script noemen, te volgen.

Zij hebben dit steeds gevolgd om door te kunnen gaan met de controle-vraagstukken en de controle vast te houden.

Maar zoals jullie weten, en jullie hebben dit al vele malen gehoord, dit kan niet langer gestopt worden. Jullie ontwaken kan niet meer tot stilstand worden gebracht.

Zij kunnen het niet, hoewel ze proberen om het tegen te houden en de verschillende dingen proberen te doen die in het verleden voor hen hebben gewerkt en waar ze aan gewend zijn geraakt. Die dingen werken niet meer en kunnen niet meer werken.

En jullie naderen die tijdsperiode. Die tijd waar we ons op hebben voorbereid.

In elk van deze meditaties, elke keer dat jullie samenkomen, en ook in je andere meditaties, hebben jullie je voorbereid op de Grote Gebeurtenis, het Grote Event, THE EVENT, de Zonneflits. Jullie hebben je hierop voorbereid, zodat je er klaar voor bent, wanneer het gebeurt. En dan kunnen jullie je inderdaad omdraaien en hen helpen die misschien niet begrijpen wat er gebeurt als ze deze grote flits in de lucht zien.

Hun eerste gedachten zouden angstig kunnen zijn. Ze zouden kunnen voelen alsof er iets uit de hemelen komt wat hen zal vernietigen.

Maar het zal van een kalmerende invloed zijn. Jullie zullen degene zijn die hun aandacht terugbrengen naar de hogere vibraties, jullie brengen hun aandacht naar deze dingen die precies hier en nu in deze momenten waren en worden gearrangeerd.

En jullie zijn degenen, die vrijwillig hebben aangeboden om hier naar toe te komen. Jullie zijn degenen die dit naar voren hebben gebracht, dit Grote Ontwaken. En jullie zijn degenen die vooruitgaan op dit Grote en Grootse Gebeuren terwijl het steeds dichterbij komt.

Data kunnen op dit punt niet gegeven worden. Maar dit betekent niet dat het niet dichtbij is. Begrijp dat alleen wel.

Ik ben Sananda, en ik verlaat jullie nu in vrede, liefde en eenheid.

Dat jullie door mogen gaan met de missies waarvoor jullie hier gekomen zijn. En niet melancholiek worden of ontmoedigd, ook al lijken de dingen om je heen uit elkaar te vallen – dat doen ze niet, ze komen samen.

Moge Vrede en liefde met jullie allen zijn.

Sananda

https://tinyurl.com/y2m3w7fn

Vertaling: Marieke